وزارت علوم -
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت 13:56

1
1
فهرست اخبار
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
10499998 روزنامه فرهیختگان
روساي دانشگاه ها
10506269 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
10499425 روزنامه آفرينش
روساي آموزش عالي
10506272 روزنامه آفرينش
1
فهرست اخبار
1398/07/10 - 1398/07/13
10506484 عصر رسانه
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
10506964 اعتماد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/07/12
> وزیر علوم با اشاره به کنکور سال آینده گفت : تصمیم گیری در رابطه با کنکور بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است ولی تا جایی که می دانم تغییر مهمی برای کنکور آینده اتفاق نخواهد افتاد .
> وزیر علوم با اشاره به کنکور سال آینده گفت : تصمیم گیری در رابطه با کنکور بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است ولی تا جایی که می دانم تغییر مهمی برای کنکور آینده اتفاق نخواهد افتاد .
منصور غلامی در گفتگو با مهر درباره تغییرات کنکور برای سال آینده گفت : معمولا تصمیم گیری در رابطه با کنکورها و کنکور سراسری 99 و تغییرات جزئی اگر باشد ، بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است .
وی ادامه داد : باید صبرکرد تا جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار شود اگر برنامه خاصی در این زمینه باشد اعلام می شود .
وزیر علوم یادآورشد : ولی تا جایی که من می دانم ، تغییر مهمی اتفاق نخواهد افتاد .
به گزارش مهر ، اخیرا دبیر شورای انقلاب فرهنگی درباره عزم جدی دبیرخانه برای اصلاح روش کنکور گفته بود : در این زمینه اراده جدی داریم و جز ماموریت و اولویت اول ستاد علم و فناوری است .
مسئله کنکور یک مساله ملی است و تلاش داریم در 6 ماه آینده به یک مدل قطعی درباره آن برسیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
جوان
1398/07/12
> حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی تصریح کرد : برخی مُردن را پوسیدن تلقی می کنند ، اما اگر معلوم بشود که مرگ پوسیدن نیست بلکه از پوست به در آمدن است ، دیگر تحصیل کرده های ما درگیر غده هایی همچون اختلاس و نجومی نخواهند بود .
> به گزارش جوان آنلاین به نقل از وزارت علوم ، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد .
آیت الله جوادی آملی در این دیدار در سخنانی گفت : دانشگاه ها از ارکان مهم هر مملکتی هستند که بخش عظیمی از علوم و رشته هایی که در آن ها تدریس می شود از عمق زمین تا فوق نظام سپهری را در بر می گیرد ، اما مساله عمده ای که باید به آن توجه داشت این است که علمی که از غرب آمده تنها لاشه علم است؛ چرا که آن ها آغازعلم ، یعنی آفریننده علم و انجام علم ، یعنی معاد و چرایی آفرینش علم را از آن جدا کردند ، علمی که آغاز و انجام آن مشخص نیست ، یک علم مرده و ابتر است .
وی افزود : این علم مرده ، عالِم آفرین نیست ! چون ارزش عالِم به معلوم است و علم مُرده ، عالِم زنده تربیت نمی کند ! در نتیجه باید این دو اصل که «چه کسی آفرید؟» و «چرا آفرید؟» در علوم ، محور اساسی باشد تا به علم مُرده ، روح دمیده شود و حیات پیدا کند .
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی تصریح کرد : برخی مُردن را پوسیدن تلقی می کنند ، اما اگر معلوم بشود که مرگ پوسیدن نیست بلکه از پوست به در آمدن است ، دیگر تحصیل کرده های ما درگیر غده هایی همچون اختلاس و نجومی نخواهند بود .
قبرستان ، یک دانشگاه است ، اینکه می گویند مرحوم قاضی شاگرد وادی السلام است همین است که این قبرستان به انسان می فهماند این بدن می پوسد و از بین می رود ، اما روح ، ابدی است؛ ما یک ثابت داریم و یک ساکن ، هیچ کس نمی .
پرسد این «دو» به اضافه «دو» که می شود «چهار» ، چقدر عمر دارد ! این مسائل تاریخ بردار نیست ، انسان از چنین سنخی است ، لذا این علم انسان شناسی که انسان را موجودی ابدی معرفی می کند ، باید در دانشگاه ها تقویت شود تا دانشی داشته باشیم که با ابدیت ما هماهنگ و سازگار باشد .
وی خاطرنشان کرد : معنای حقیقی اسلامی شدن دانشگاه ها این است که دانش ، اسلامی شود و دانش وقتی اسلامی می شود که آغاز و انجام آن مشخص شود ، حرف اول دانشگاه را باید دانش بزند ، همان دانشی که ابتدا و انجام آن مشخص باشد و در این صورت است که دانشگاه به معنای حقیقی کلمه «اسلامی» خواهد شد .
در ابتدای این دیدار غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، گزارشی از فعالیت های وزارت علوم در ارتقای رتبه علمی کشور ، گسترش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و همچنین توسعه علوم انسانی اسلامی ، خدمت معظم له ارائه کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
بهار
1398/07/11
> گروه جامعه : وزیر علوم با اشاره به کنکور سال آینده گفت : تصمیم گیری در رابطه با کنکور بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است ولی تا جایی که می دانم تغییر مهمی برای کنکور آینده اتفاق نخواهد افتاد .
> منصور غلامی درباره تغییرات کنکور برای سال آینده گفت : معمولا تصمیم گیری در رابطه با کنکورها و کنکور سراسری 99 و تغییرات جزئی اگر باشد ، بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است .
وی ادامه داد : باید صبرکرد تا جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار شود اگر برنامه خاصی در این زمینه باشد اعلام می شود .
وزیر علوم یادآورشد : ولی تا جایی که من می دانم ، تغییر مهمی اتفاق نخواهد افتاد .
اخیر دبیر شورای انقلاب فرهنگی درباره عزم جدی دبیرخانه برای اصلاح روش کنکور در سال 98 گفته بود : در این زمینه اراده جدی داریم و جز ماموریت و اولویت اول ستاد علم و فناوری است .
مسئله کنکور یک مساله ملی است و تلاش داریم در 6 ماه آینده به یک مدل قطعی درباره آن برسیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1398/07/11
> مهر : وزیر علوم با اشاره به کنکور سال آینده گفت : تصمیم گیری در رابطه با کنکور بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است ولی تا جایی که می دانم تغییر مهمی برای کنکور آینده اتفاق نخواهد افتاد .
> تغییر مهمی برای کنکور 99 در راه است؟ مهر : وزیر علوم با اشاره به کنکور سال آینده گفت : تصمیم گیری در رابطه با کنکور بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است ولی تا جایی که می دانم تغییر مهمی برای کنکور آینده اتفاق نخواهد افتاد .
منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات کنکور برای سال آینده گفت : معمولا تصمیم گیری در رابطه با کنکورها و کنکور سراسری 99 و تغییرات جزئی اگر باشد ، بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است .
وی ادامه داد : باید صبرکرد تا جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار شود اگر برنامه خاصی در این زمینه باشد اعلام می شود .
وزیر علوم یادآورشد : ولی تا جایی که من می دانم ، تغییر مهمی اتفاق نخواهد افتاد .
به گزارش مهر ، اخیر دبیر شورای انقلاب فرهنگی درباره عزم جدی دبیرخانه برای اصلاح روش کنکور در سال 98 گفته بود : در این زمینه اراده جدی داریم و جز ماموریت و اولویت اول ستاد علم و فناوری است .
مسئله کنکور یک مساله ملی است و تلاش داریم در 6 ماه آینده به یک مدل قطعی درباره آن برسیم .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : انقلاب دانشجو علم و فناوری کنکور مهمی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس سازمان سنجش
خراسان
1398/07/13
> چند روزی است موضوع استفاده فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از سهمیه یا تسهیلات برای تغییر دانشگاه یا تغییر رشته ، در رسانه ها به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است.
> چند روزی است موضوع استفاده فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از سهمیه یا تسهیلات برای تغییر دانشگاه یا تغییر رشته ، در رسانه ها به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است .
همسران و فرزندان عضو هیئت علمی هم جزو افرادی هستند که سهمیه ای مجزا دارند .
سهمیه ویژه خانواده اعضای هیئت علمی به تصمیم جلسه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 25/4/92 باز می گردد که در آن جلسه مقرر شد فرزندان اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها به دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود انتقال پیدا کنند و امکان تغییر رشته هم برای آن ها وجود داشته باشد البته دیوان عدالت اداری تا به حال چندین بار این مصوبه را باطل کرده ولی دوباره به تصویب رسیده است .
سهمیه اعضای هیئت علمی هم این گونه است که داوطلب بعد از قبولی می تواند شهر خود را به شهر دلخواه تغییر و در بهترین دانشگاه های کشور ادامه تحصیل دهد .
البته بنابر آمارهای منتشر شده به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور ، مشخص است که در بسیاری از رشته ها ، تغییر رشته هم وجود داشته است .
سهمیه یا تسهیلات؟ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره موضوع امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی در آزمون های کشوری به مهر گفته است : تسهیلاتی برای فرزندان هیئت علمی در آزمون های تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و تنها مختص کنکور سراسری است که امسال حدود1400 تا 1500 نفر از آن استفاده کرده اند .
خدایی افزود : آن چه برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها وجود دارد ، سهمیه نیست و تنها تسهیلات است .
وی افزود : فرزندان اعضای هیئت علمی در صورتی که در کنکور سراسری پذیرفته شوند و 90 درصد نمره را کسب کنند ، می توانند به محل کار والدین منتقل شوند و در صورتی که 92 .
5 درصد نمره را داشته باشند بر اساس ضوابط امکان تغییر رشته هم دارند .
وی افزود : بر اساس آمار موجود در سازمان سنجش نیز در مجموع برای کنکور امسال حدود 1400 تا 1500 نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1398/07/11
> مهر نوشت : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : تسهیلاتی برای فرزندان هیئت علمی در آزمون های تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و تنها مختص کنکور سراسری است که حدود 1500 نفر از آن استفاده کرده اند .
> اعلام جزئیات استفاده فرزندان اعضای هیئت علمی از سهیمه کنکور مهر نوشت : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : تسهیلاتی برای فرزندان هیئت علمی در آزمون های تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و تنها مختص کنکور سراسری است که حدود 1500 نفر از آن استفاده کرده اند .
دکتر ابراهیم خدایی رباره موضوع امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی در آزمون های کشوری گفت : آنچه برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها وجود دارد سهمیه نیست و تنها تسهیلات است .
وی افزود : ضمن آنکه تسهیلاتی برای فرزندان هیئت علمی در کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و این امتیاز تنها مختص کنکور سراسری است .
خدایی گفت : فرزندان اعضای هیئت علمی در صورتی که در کنکور سراسری پذیرفته شوند و 90 درصد نمره را کسب کنند می توانند به محل کار والدین منتقل شوند و در صورتی 92 .
5 درصد نمره را داشته باشند بر اساس ضوابط امکان تغییر رشته نیز دارند .
رئیس سازمان سنجش عنوان کرد : بر اساس آمار موجود در سازمان سنجش نیز در مجموع برای کنکور امسال حدود 1400 تا 1500 نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند .
این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور کارشناسی ارشد کنکور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/07/10
> مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از اختصاص 250 سهمیه امریه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به این وزارتخانه خبر داد .
> مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از اختصاص 250 سهمیه امریه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به این وزارتخانه خبر داد .
به گزارش مهر ، محمدسعید سیف امروز در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد ، اظهار داشت : طرح مهارت افزایی دانشجویان یکی از برنامه های اصلی ما در یکی ، دو سال اخیر بوده و در حال حاضر این طرح به دغدغه دانشگاه ها تبدیل شده است .
تا یکی دو هفته آینده گزارش جدید دانشگاه ها از اجرای طرح مهارت افزایی دانشجویان به وزارتخانه ارسال می شود .
بر اساس گزارش ها سالانه در حوزه مهارت افزایی دانشجویان 10 تا 15 درصد رشد داشته ایم .
مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم ، یکی دیگر از طرح های این وزارتخانه را پایش و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت عنوان کرد و افزود : سال گذشته طرح الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی ، مؤسسات آموزشی ، پژوهشی و فناوری به دانشگاه ها ابلاغ شد که بر این اساس دانشگاه ها باید به شکل سیستماتیک در ابعاد حقوقی و نظارتی در قراردادهایی که منعقد می کنند ، ساماندهی داشته باشند .
تشکیل شورای مهارتی در کشور وی در ادامه به تشکیل شورای مهارتی در کشور اشاره کرد و گفت : این شورا به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داده و ما انتظار داریم دانشگاه ها در این حوزه بررسی های لازم را انجام دهند .
مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم به نظام صلاحیت آموزشی در حوزه هایی مانند حقوق و مهندسی اشاره کرد و افزود : هم اکنون دانشجویان رشته های مرتبط با حقوق ، پس از فارغ التحصیلی و گذراندن آزمون های کانون وکلا ، می توانند مهارت های لازم را کسب کنند که این شیوه در حوزه نظام مهندسی نیز فعال است .
راه اندازی نظام صلاحیت حرفه ای در کشور سیف با بیان اینکه به زودی نظام صلاحیت حرفه ای در کشور راه اندازی می شود ، خاطرنشان کرد : با راه اندازی این نظام ، دیگر کسی نمی تواند بدون مهارت های لازم وارد بازار کار شود .
وی در ادامه اضافه کرد : دو سال گذشته از ستاد کل نیروهای مسلح در راستای افزایش مهارت های دانشجویان قول گرفتیم که برای گرفتن امریه در دانشگاه ها ، به ما کمک کنند .
در تفاهمی که با ستاد کل انجام گرفت ، قید شده است که این افراد به عنوان مشاورین در آزمایشگاه ها یا به عنوان متخصص آزمایشگاه و در پروژه های پژوهشی به کار گرفته شوند .
مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم عنوان کرد : برای آنکه استفاده از سهمیه های امریه در دانشگاه ها به خوبی ساماندهی شود ، کار را با دانشگاه های بزرگ شروع کردیم و از ابتدای آبان ماه تعدادی از این افراد در دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ کشور مشغول به فعالیت خواهند شد .
وی ادامه داد : البته دانشگاه های کوچکی نیز با ما تماس گرفتند و اعلام نیاز کردند اما ما برای آنکه کیفیت کار به خوبی جلو برود ، هدفگذاری کرده ایم که پس از گذشت چند ماه ، سهمیه های امریه را برای دانشگاه های کوچک در نظر بگیریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/07/10

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم با اشاره به اینکه 1000 پروژه مشترک با وزارت دفاع داریم ، گفت : از وزارت علوم به عنوان ستادی که دانشگاه های کشور را تحت پوشش دارد ، انتظار می رود که در رفع مشکلات و مسائل کشور ایفای نقش کند که در این راستا وزارت علوم در سه حوزه نیازها ، چالش های ملی و منطقه ای و مشکلات مرتبط با خوشه های اقتصادی و .
نقش آفرینی می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/07/11
> مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم از تخصیص 250 سهمیه امریه به این وزارتخانه خبر داد و گفت : «در این مرحله دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ این امریه را جذب می کنند.
> مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم از تخصیص 250 سهمیه امریه به این وزارتخانه خبر داد و گفت : «در این مرحله دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ این امریه را جذب می کنند .
» محمدسعید سیف ، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم و تحقیقات در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها که در محل این وزارتخانه برگزار شد ، گفت : «250 سهمیه امریه به این وزارتخانه تعلق گرفته است که در فاز اول به دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ اختصاص داده می شود .
» سیف درباره این امریه ها توضیح داد : «دانشگاه ها و پژوهشگاه های پذیرنده این امریه حدود 40 مورد هستند و در فازهای بعدی دانشگاه های کوچک تر و پژوهشگاه های کوچک تر هم می توانند امریه بگیرند .
البته داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری از شرایط این امریه است .
» وی با بیان اینکه در سال های اخیر نظام صلاحیت حرفه ای کمتر مورد توجه قرار گرفته ، گفت : «هم اکنون یک نظام آموزش معمولی در دانشگاه ها و یک نظام غیرآکادمیک در آموزش های فنی و حرفه ای داریم که هر دو نظام باید در موضوع صلاحیت حرفه ای جمع بندی شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
تفاهم
1398/07/13
> یزد ایرنا رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران گفت : یکی از مشکلات عمده حوزه تولید کشور این هست که اغلب شاغلان کشور آموزش های لازم کارآفرینی و مهارت آموزی را یاد نگرفته اند .
> حسین امید چهارشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی یزد تاکید کرد : اگر شاغلان بخش های مختلف آموزش های لازم را فرا گیرند قطعا بهتر و بیشتر می توانند به کشور و خانواده خود خدمت کنند و حلال بسیاری از مشکلات جامعه باشند .
وی بیان داشت : ریشه همه مشکلات این است که شاغلان مهارت لازم در حوزه فعالیت خود را ندارند و هدف این واحد دانشگاهی رفع این موضوع است .
به گفته وی 70 درصد دانش آموختگان این واحد دانشگاهی در نهادهای مختلف شاغل هستند ، زیرا رویکرد تمام فعالیت های آموزشی برای اشتغالزایی و کارآفرینی تعریف و اجرا می شود .
امید یادآور شد : این افراد با حضور در رشته های مختلف مورد نیاز جامعه در دانشگاه های زیر پوشش با امکانات مناسب تحصیل کردند .
وی ادامه داد : هدف دانشگاه به هیچ وجه تربیت کارمند پشت میزنشسن نیست بلکه خروجی فقط کارفرمایانی است که نقش اساسی در تولید و اشتغال دارند و می توانند گره ای از مشکلات کشور را با مهارت خود باز کنند .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهارداشت : به دنبال تجاری سازی ایده ها و ارائه آموزش های نوین مهارتی برای کمک به مردم و جوانان بر اساس مطالبات و نیازها با همکاری دیگران هستیم .
امید تاکید کرد : در این دانشگاه تیم های قوی مشاوره ای فعال هستند که به صورت رایگان و مستمر به علاقه مندان و دانشجویان در ارتباط با آینده زندگی و مهارت آموزی مولد کمک می کنند .
همچنین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد گفت : هم اکنون 9 مرکز در این استان فعالیت دارد که که هشت مرکز در سطح 2 و یک مرکز نیز در سطح سه کشور قرار دارد .
محمدصالح احمدی افزود : در سال 97 ، 2 مرکز دانشگاه در سطح 2 و هفت مرکز در سطح سه قرار داشت ، خوشبختانه بسیاری از واحدها به سطح بالاتر ارتقاء یافتند .
وی خاطرنشان کرد : هم اکنون چهار هزار و 600 دانشجوی دختر و پسر در مراکز زیرپوشش دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول تحصیل هستند .
استان یزد با حدود یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت حدود 70 هزار دانشجو دارد که در 68 مرکز آموزش عالی تحصیل می کنند .
در این استان حدود پنج هزار طلبه در 28 مدرسه علوم دینی و 268 هزار دانش آموز نیز در حال تحصیل هستند .
در زمان حاضر 250 هزار دانشجو در 600 واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران تحصیل می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
روزنامه آفرینش
1398/07/12
> رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای : ایجاد رشته تعمیر و نگهداری هلیکوپتر در دانشگاه فنی و حرفه ای رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در دیدار با هیاتی از متخصصین شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران (پنها) از برنامه ریزی این دانشگاه برای ایجاد رشته ای مرتبط با تعمیر و نگهداری هلیکوپتر خبر داد .
> رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای : ایجاد رشته تعمیر و نگهداری هلیکوپتر در دانشگاه فنی و حرفه ای رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در دیدار با هیاتی از متخصصین شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران (پنها) از برنامه ریزی این دانشگاه برای ایجاد رشته ای مرتبط با تعمیر و نگهداری هلیکوپتر خبر داد .
به گزارش دانشگاه فنی و حرفه ای ، ابراهیم صالحی عمران با هیاتی از مسئولین و متخصصین شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران (پنها) دیدار کرد .
در این دیدار زمینه های همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین المللی در حوزه برگزاری دوره های آموزشی مشترک بحث و تبادل نظر شد .
پیشینه و تجربیات دانشگاه فنی و حرفه ای در تربیت تکنسین ماهر ، تعداد بسیار بالای دانشجو و شبکه ی گسترده ی این دانشگاه در بیش از 120 شهر در سراسر کشور از یکسو و دانش و تجربه متخصصین شرکت پنها در طراحی ، تولید ، بومی سازی ، بازسازی ، و تعمیر و نگهداری بالگرد از سوی دیگر قابلیت های بسیار بالایی را برای همکاری های چند جانبه ایجاد کرده است .
پیش بینی می شود دانشگاه فنی و حرفه ای با هدف ایجاد رشته ای مرتبط با تعمیر و نگهداری هلیکوپتر و شرکت پنها با هدف بهره مندی از دانش استادان و پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای این تعامل فنی و آکادمیک را توسعه دهند .
در این جلسه هر یک از طرفین دو نفر نماینده جهت ادامه مذاکرات معرفی نمودند تا به زودی جزئیات همکاری ها به صورت مکتوب ارائه و پس از تصویب وارد فاز اجرایی شوند .
اعلام نتایج ساماندهی متقاضیان حق التدریس و مدرسان علمی کاربردی دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج طرح ساماندهی متقاضیان حق التدریس و مدرسان این دانشگاه خبر داد .
به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مریم ابراهیمی دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج نهایی طرح ساماندهی مدرسان و متقاضیان حق التدریس فراخوان سال 97 مراکز آموزشی وابسته تحت نظارت و تهران غرب و شرق این دانشگاه خبرداد .
وی گفت : این نتایج در سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس edu .
uast .
ac .
ir قابل مشاهده است و مراکز آموزشی میتوانند برای پذیرفته شدگان ، مطابق با ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دروس مربوطه را تعریف کنند .
دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی مواردی را در این خصوص به شرح زیر اعلام کرد : مدرسین حق التدریس دارای مجوز تدریس مراکز آموزشی دانشگاه که در طرح ساماندهی شرکت نکرده اند میتوانند در فراخوان های آتی دانشگاه شرکت کنند .
طبق ضوابط دانشگاه و تصویب هیات اجرایی جذب ، تمام مدرسین حق التدریسی که در طرح ساماندهی شرکت و شرایط لازم را احراز نکرده اند ، میتوانند حداکثر تا یک هفته پس از اعلام نتایج ، فقط برای یک نوبت ، تقاضای تجدیدنظر کنند .
آن دسته از مدرسینی که درخواست تجدیدنظر دارند و اطلاعات خود را در طرح ساماندهی مدرسین در سامانه هیات اجرایی جذب ، بارگذاری کرده بودند ، می بایست برای ثبت درخواست تجدید نظر ، به سامانه مذکور مراجعه کنند .
مدرسینی که در سامانه هیات اجرایی جذب ، ثبت اطلاعات نکرده اند می بایست درخواست تجدید نظر خود را به واحد استانی ذیربط ارایه کنند ، بدیهی است رای هیات تجدیدنظر قطعی و نهایی بوده و قابل اعتراض مجدد نیست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روزنامه آفرینش
1398/07/10
> رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی : پذیرش 800 هزار دبیر فنی از طریق آزمون استخدامی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت : با توجه به اعلام نیاز آموزش و پرورش 1800 هنرآموز از طریق آزمون استخدامی جذب می کنیم .
> رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی : پذیرش 800 هزار دبیر فنی از طریق آزمون استخدامی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت : با توجه به اعلام نیاز آموزش و پرورش 1800 هنرآموز از طریق آزمون استخدامی جذب می کنیم .
حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره وضعیت جذب دانشجو در این دانشگاه اظهار کرد : دانشگاه از دو طریق دوره های یکساله و چهار ساله نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش را جذب می کند .
او ادامه داد : اکنون آموزش و پرورش حدود 15 16 هزار هنرآموز کمبود دارد که برای جبران آن از سال 94 تا امروز ، 6 هزار و 866 نفر از طریق دوره های یکساله در دانشگاه مشغول تحصیل شده اند .
عظمتی با اشاره به اینکه دوره های یکساله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی متفاوت از دوره یکساله اساسنامه ماده 28 دانشگاه فرهنگیان است ، بیان کرد : سال گذشته بیشترین تعداد پذیرش در دوره های یکساله را داشتیم و 3 هزار و 216 هنرآموز را جذب کردیم .
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره پذیرش براساس ردیف استخدامی اظهار کرد : نیاز استان ها به دبیر فنی بررسی شد و بر این اساس در آزمون استخدامی پیش رو 1800 نفر را جذب می کنیم علاوه بر آن در دوره های چهار ساله هم پذیرش هنر آموزان طریق کنکور را داشتیم .
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به اینکه هنرآموزان ، دانش تخصصی و پداگوژی را در این دوره می آموزند ، گفت : در سال تحصیلی کنونی 550 هزار هنرآموز پذیرش شده اند .
او درباره تکمیل ظرفیت در این دانشگاه برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد گفت : تکمیل ظرفیت در هیچ یک از دوره ها نداریم و فقط هم تامین نیرو برای آموزش و پرورش را در دستور کار داریم؛ در دوره کارشناسی ارشد هم به تعداد کمی دانشجوی آزاد در دوره شبانه با دریافت شهریه پذیرش می کنیم و آن در شرایطی است که صندلی خالی وجود داشته باشد .
به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛ دانشگاه تهران بن تخفیف کتاب به دانشجویان می دهد مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به دانشجویان بن تخفیف کتاب می دهد .
به گزارش دانشجو ، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دانشجویان بن تخفیف کتاب اهدا می کند .
در این اطلاعیه آمده است : دانشجویان می توانند ضمن بازدید از غرفه مؤسسه در هفدهمین نمایشگاه مهرواقع در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، از 8 تا 18 مهرماه بن تخفیف خرید کتاب را دریافت کنند .
با هدف تاسیس شتاب دهنده صادراتی؛ امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان منطقه آزاد کیش تفاهم نامه نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد .
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف تاسیس شتاب دهنده صادراتی ، صنایع خلاق و دانش بنیان منعقد شد .
این تفاهم نامه در راستای استفاده بهینه از امکانات ، استعداد و توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روزنامه آفرینش
1398/07/10

این تفاهم نامه به امضای محمدرضا رستمی ، معاون فرهنگی ، گردشگری و صنایع خلاق و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه کردستان
جوان
1398/07/10
> رئیس دانشگاه کردستان گفت : گردشگری طبیعی ، پزشکی ، جنگ و یادمان ها ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بازرگانی و .
همه در کردستان ظرفیت و پتانسیل لازم را دارد که اگر به صورت علمی و آکادمیک در این زمینه ها کار شود ، بستر ساز توسعه و پیشرفت منطقه خواهد شد .
> به گزارش خبرگزاری جوان از سنندج ، رحمت صادقی صبح امروز در افتتاحیه اولین همایش بین المللی گردشگری و توسعه با محوریت چالش ها و راهبردها که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد ، اظهار کرد : یکی از راهبردهای اصلی ما در دانشگاه کردستان توجه به مسئولیت اجتماعی و ارتقاء وجهه بین المللی دانشگاه در راستای دانشگاه های نسل چهارم اهتمام ورزیده ایم .
وی خاطرنشان کرد : برگزاری کنفرانس های ملی متعدد در این دانشگاه ، برگزاری کنگره مشاهیر کرد در تابستان امسال ، حضور 500 نفر دانشجوی خارجی و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه های دنیا از جمله رسالت های ما در این مرکز علمی بوده است .
رئیس دانشگاه کردستان ، تلاش برای حضور در رنکینگ های معتبر بین المللی و انجام پروژه های بنیادی کیفی و تقاضامحور در راستای مشکلات و مسائل منطقه را از جمله فعالیت های این دانشگاه نام برد .
صادقی با بیان اینکه کردستان پتانسیل ویژه برای توسعه گردشگری و صنعت توریسم را دارا است ، افزود : استان کردستان با توجه به صنعت سبز و زود بازده و سرمایه گذاری برای اشتغال زایی مزیت های بسیاری دارد .
وی تصریح کرد : گردشگری طبیعی ، پزشکی ، جنگ و یادمان ها ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بازرگانی و .
همه در کردستان ظرفیت و پتانسیل لازم را دارد که اگر به صورت علمی و آکادمیک در این زمینه ها کار شود ، بستر ساز توسعه و پیشرفت منطقه خواهد شد .
صادقی عنوان کرد : در راستای این پتانسیل ها و مسئولیت های اجتماعی وظیفه خود می دانیم در زمینه گردشگری کردستان هم کار کنیم و زیرساخت ها را فراهم کنیم .
رئیس دانشگاه کردستان گفت : رشته گردشگری در دانشگاه کردستان راه اندازی شده که امیدواریم با تربیت نیروی توانمند ، بتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد .
لازم به ذکر است نخستین همایش بین المللی گردشگری و توسعه با همکاری دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه از امروز در دانشگاه کردستان آغاز و تا فردا با برگزاری پنل و کارگاه های تخصصی ادامه خواهد داشت .
انتهای پیام/2330/77.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
دولت + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/07/12
> مشاور عالی سازمان سنجش : فرزندان هیات علمی در کنکور «سهمیه» ندارند مشاور عالی سازمان سنجش گفت : فرزندان هیات علمی در کنکور سهمیه ندارند بلکه تسهیلات دارند .
> مشاور عالی سازمان سنجش : فرزندان هیات علمی در کنکور «سهمیه» ندارند مشاور عالی سازمان سنجش گفت : فرزندان هیات علمی در کنکور سهمیه ندارند بلکه تسهیلات دارند .
حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور گفت : آن چیزی که در برای فرزندان اعضای هیات علمی در نظر گرفته شده است ، سهمیه برای قبولی در کنکور نیست .
او در ادامه افزود : سهمیه ای که در کنکور داریم برای منطقه یک ، دو و منطقه سه و بعد سهمیه های مصوب ارگان ها مثل مجلس شورای اسلامی که به سازمان سنجش ابلاغ شده است .
توکلی در ادامه افزود : سهمیه های موجود در کنکور شامل خانواده شهدا ، رزمندگان ، ایثارگان 25 درصد و ایثارگران 5 درصد است که سهمیه هایی کاملا قانونی است که مجلس به سازمان سنجش ابلاغ کرده است و ما اجرا کننده این قوانین هستیم .
او در ادامه بیان کرد : فرزندان اعضای هیات علمی سهمیه ندارند و باید در کنکور شرکت کنند برای مثال فرزند یک هیات علمی پزشکی زاهدان قبول می شود محل خدمت پدرش مشهد است و این فرد می تواند از قانون انتقال استفاده کند .
مشاور عالی سازمان سنجش در ادامه تاکید کرد : این قانون انتقال را برای تمام دانشجویان داریم اما بعد از دو ترم ، سرپرست فرزندان اعضای هیات علمی از همان ابتدا انتقالی می گیرند .
انتقال از شبانه به روزانه صحت ندارد او در پاسخ به این سوال که آیا این افراد می توانند از شبانه به روزانه انتقالی بگیرند یا خیر ، گفت : خیر انتقالی از شبانه به روزانه برای این افراد امکان پذیر نیست اما این قانون وجود دارد که این افراد می توانند از دامپزشکی به پزشکی انتقالی بگیرند .
توکلی بیان کرد : اگر فردی بخواهد تغییر رشته دهد؛ باید 92 و نیم درصد آخرین نفر پذیرش گزینش آزاد آن کلاس را داشته باشد و اگر بخواهد در رشته ای که قبول شده باید 90 درصد کد رشته محل پذیرش آزاد را داشته باشد .
پاسخ به سوالات دانشجویی را اینجا بخوانید مشاور عالی سازمان سنجش در پایان گفت : این سهمیه نیست بلکه تسهیلاتی است که برای نقل و انتقال برای فرزندان اعضای هیات علمی فراهم شده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان : راه اندازی سامانه آنلاین در آینده نزدیک مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : با راه اندازی سامانه آنلاین در آینده نزدیک ، نظارت بر فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور با سرعت و دقت بیشتری صورت می گیرد .
به گزارش سازمان امور دانشجویان ، ابراهیم حاجی زاده در برنامه زنده «روی خط خبر» شبکه خبر سیما با اشاره به نحوه صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو گفت : صدور مجوز فعالیت و نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور در کارگروهی صورت می گیرد که در سال 1382 با تصویب هیئت دولت ایجاد شده است و وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، دادگستری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اطلاعات و امور خارجه در آن عضویت دارند .
وی افزود : 118 موسسه مجوز قانونی فعالیت دارند و تاکنون 80 موسسه متخلف دارای مجوز بسته شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
دولت + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/07/12

حاجی زاده با تاکید بر نظارت مستمر بر فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور اظهار کرد : این موسسات باید بر اساس آیین نامه ، دستورالعمل و منشور اخلاقی فعالیت کنند و تمدید اعتبار مجوزها هر ساله بررسی می شود و اگر خلافی اتفاق افتاده باشد تذکر داده می شود و در صورت تکرار ، مجوز تمدید نخواهد شد .
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج گفت : تعداد دیگری موسسه اعزام دانشجو نیز وجود دارد که مجوز ندارند و در فضای مجازی فعالیت می کنند و با تبلیغات نادرست و دادن اطلاعات غلط ، خانواده ها را دچار مشکل می کنند که برخورد با این موسسات نیز در جریان است .
پلمپ 10 موسسه غیرمجاز وی افزود : در دو هفته گذشته با همکاری پلیس امنیت تهران ، 10 موسسه غیرمجاز پلمپ شد و پلمپ 18 موسسه غیرمجاز نیز در حال پیگیری است .
حاجی زاده با اشاره به فعالیت موسسات غیرقانونی در فضای مجازی و گستردگی فضای مجازی ، خواهان کمک عموم مردم و سایر دستگاه های اجرایی برای کمک به وزارت علوم برای مقابله با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو در این محیط شد .
وی گفت : با همکاری پلیس فتا و با ارسال اطلاعات و لیست موسسات دارای مجوز به آنها ، با موسسات غیرمجاز در فضای مجازی برخورد و سایت های اطلاع رسانی آنها نیز بسته خواهد شد .
حاجی زاده از آغاز آنلاین شدن مراحل صدور مجوز و رویت مفاد قرارداد موسسات با دانشجویان متقاضی اعزام خبر داد و گفت : با این اقدام ، قرارداد منعقده در سراسر کشور از جهت انطباق با قانون مورد نظارت قرار می گیرد .
وی با بیان اینکه صندلی خالی دانشگاهی در کشور زیاد است توصیه کرد : دانشجویان در داخل کشور ادامه تحصیل دهند و در صورت تمایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور با مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان و سامانه portal .
saorg .
ir از اسامی موسسات مجاز و قوانین مربوطه اطلاع یابند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
تعادل
1398/07/11
> معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعلام کرد :.
> معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعلام کرد : تکنولوژی هیچ وقت منتظر درک ما نمانده و نمی ماند .
برای پیش رفتن در این مسیر باید حرکت کنیم .
به گزارش ایرنا ، ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور اساتید دانشگاه برگزار شد .
در این نشست که صبح روز گذشته در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد ، ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات درباره فضایی که در حوزه آی سی تی در دنیا در حال شکل گیری است ، گفت : همه ما این روزها درباره برخی واژگان در فضای مجازی می شنویم .
واژه هایی مانند تحول و اقتصاد دیجیتال .
اینها از جنس تعارف نیست و واقعیتی است که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم ، ما را به ورطه خود خواهد کشاند .
» او در تشریح اقتصاد دیجیتال گفت : «در گذشته برای حمل و نقل دو انتخاب بیشتر نبود .
یا صاحب خودرو بودیم یا ناچار می شدیم که پیاده طی مسیر کنیم .
بعد آژانس های تاکسی رانی شکل گرفت و پس از آن با وجود مقاومت زیاد ، تاکسی های اینترنتی شکل گرفت .
تکنولوژی برای درک ما صبر نمی کند و پیش می رود .
تاکسی های اینترنتی شکل گرفت و در حال حاضر به سرویسی تبدیل شده که نمی توانیم در برخی موارد نبود آن را تصور کنیم .
اصلا دور از ذهن نیست که تا چندی بعد تاکسی های اینترنتی جای خود را به خودروهای خودران بدهند .
تحولی که در برخی شهرهای جهان اجرایی شده است .
اگر خودروهای خودران شکل بگیرد چه می شود؟» وی ادامه داد : «ناچاریم از منابع محدود به صورت اشتراکی استفاده کنیم .
حجم داده های قابل توجهی رد و بدل می شود و در اختیار بشر قرار می گیرد .
نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که برخی کسب وکارها جای خود را به کسب وکارهای جدید می دهند ، چرا که اگر اتومبیل های خودران شکل بگیرد ، تصادفات کم می شود .
زمانی که تصادفات کم می شود می توان تصور کرد که صنایع بیمه ما اگر این پیام را درک نکنند ، باید آن را به نگاه جدید واگذار کنند .
این صرفا در صنعت حمل و نقل نیست و در صنعت های دیگر نیز دنبال می شود و تمام اینها متاثر از بروز و نمود تکنولوژی های نوین است .
چیزی که پشت تمام اینها شکل می گیرد ، بحث دیتاست .
اگر زمانی قدرت بخار مزیت رقابتی بود ، الکتریسته به عنوان قدرت آمد ، امروز قدرت محاسبات به رسمیت شناخته شده است .
» معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات گفت : «هوآوی در همایشی اعلام کرد در چین یک میلیون نفر متخصص در حوزه های مرتبط با تحلیل دیتا و هوش مصنوعی کم داریم .
دانشگاه های چین قادر به تامین نیاز صنعت نیست ، برای همین برنامه ریزی کردند تا دوره های مهارتی را تاسیس و نیروی مهارتی را تامین کنند .
ما رشدی بالغ بر سه برابر را در حوزه آی .
تی کسب کردیم و اعلام می کنم این فضا را در کشور شاهد هستیم .
حضور استارت آپ های کشور در بستر ملی شبکه اطلاعات موید این قصه است .
نکته ای که وجود دارد این است که ما به عنوان دانشگاهیان کشور باید به این نکته توجه کنیم که متناسب با نیازی که صنعت دارد ، روی تربیت نیروی انسانی تمرکز کنیم .
از جامعه دانشگاهی چنین انتظاری می رود .
دانشگاه در تعامل با صنعت اقدامات خوبی انجام داده است و می شود گام های بعدی را استوارتر برداشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
وزیر + وزارت علوم
تعادل
1398/07/11

هاشمی ادامه داد : «گام بعدی استفاده از ظرفیت مطالعات صنعتی است ، واقعیت این است که نگاه فرد دانشگاهی با صنعت فاصله دارد .
حضور دانشگاهیان در صنعت می تواند مفید باشد و به این کمک کند که جایگاه واقعی دانشگاه را در کشور ببینیم .
نیاز ما در بحث صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسائلی مانند آنچه در دانشگاه آن را آغاز کردیم ، مراکز تخصصی «آپا» بود که با حمایت وزارت ارتباطات و کمک دانشگاهیان شکل گرفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/07/10
> مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به جزئیات آماری رشته های بدون کنکور پذیرش مهرماه 98 گفت : علوم انسانی دارای بیشترین انتخاب از سوی متقاضیان رشته های بدون کنکور است .
> مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به جزئیات آماری رشته های بدون کنکور پذیرش مهرماه 98 گفت : علوم انسانی دارای بیشترین انتخاب از سوی متقاضیان رشته های بدون کنکور است .
حسین توکلی در گفتگو با مهر جزئیات آماری پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) پذیرفته شده اند را به تفکیک دوره و گروه آزمایشی اعلام کرد .
وی افزود : نتایج نهایی متقاضیان رشته های بدون کنکور پس از ثبت نام و انتخاب رشته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد و در نهایت 247 هزار و 416 نفر پذیرفته شدند .
توکلی خاطرنشان کرد : از تعداد 247 هزار و 416 نفر پذیرفته شده نهایی تعداد 24 هزار و 219 نفر در دوره روزانه ، تعداد 11 هزار و 205 نفر در دوره شبانه ، تعداد 139 هزار و 382 نفر در پیام نور ، تعداد66 هزار و 619 نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، تعداد 1 هزار و 213 نفر در پردیس خودگردان دانشگاه ها ، تعداد 1 هزار و 951 نفر در دوره های مجازی دولتی ، تعداد 2 هزار و 827 نفر در دوره های مجازی غیردولتی پذیرفته شده اند .
وی یادآور شد : از تعداد 247 هزار و 416 نفر پذیرفته شده نهایی تعداد 58 هزار و 641 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، تعداد 30 هزار و 190 نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی ، تعداد 137 هزار و 318 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی ، تعداد8 هزار و 244 نفر در گروه آزمایشی هنر و تعداد 13 هزار و 23 نفر در گروه آزمایشی زبان های خارجی پذیرفته شده اند .
مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد : از میان 247 هزار و 416 نفر پذیرفته شده نهایی در رشته های بدون کنکور تعداد 140 هزار و 771 نفر معادل 56 .
90 درصد پذیرفته شدگان زن هستند و تعداد 106 هزار و 645 نفر معادل 43 .
10 درصدپذیرفته شدگان مرد هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه سپید
1398/07/10
> سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز مخالفت با سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی گفت : «این امتیاز در کل یک بی عدالتی آموزشی است؛ زیرا آیا برای یک فرد عادی که علاقه داشته باشد فرزند خود را به نزدیکی محل زندگی خود جابجا کند ، این امکان وجود دارد یا به راحتی برایش امکان پذیر است؟ معتقدیم که این قانون در مجموع باعث تبعیض می شود و باید اصلاح و حتی حذف شود .
> سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز مخالفت با سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی گفت : «این امتیاز در کل یک بی عدالتی آموزشی است؛ زیرا آیا برای یک فرد عادی که علاقه داشته باشد فرزند خود را به نزدیکی محل زندگی خود جابجا کند ، این امکان وجود دارد یا به راحتی برایش امکان پذیر است؟ معتقدیم که این قانون در مجموع باعث تبعیض می شود و باید اصلاح و حتی حذف شود .
»به گزارش سپید ، اصغر سلیمی درخصوص سهمیه ای که با عنوان تسهیلات اعضای هیات علمی خوانده می شود ، به فارس گفت : «طبق بخش نامه تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی و مراکز آموزش عالی کشور ، فرزندان هیات علمی دانشگاه ها امکان انتقال به محل خدمت والدین خود را دارند که البته استفاده از این امکان ، دارای شرایطی است و متقاضی برای انتقالی باید 90 درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کند و برای تغییر رشته باید 92/5 درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را بدست آورند و در این صورت می توانند دانشگاه محل تحصیل یا رشته تحصیلی خود را تغییر دهند؛ این امتیاز وقتی در دانشگاه های معتبر و رشته های پرمتقاضی افزایش می یابد ، حساسیت بیشتری ایجاد می کند؛ زیرا به صورت عادی امکان تغییر دانشگاه و تغییر رشته برای داوطلبان و پذیرفته شدگان کنکور وجود ندارد اما این بخش از داوطلبان هر دو امکان را دارند .
»وی ادامه داد : «مخالفان معتقدند فردی که در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه است ، از نظر موقیعت اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی در جایگاه مناسبی قرار دارد و نسبت به یک کارمند ساده ، کارگر ، عشایر ، روستایی و کشاورز موقعیت بهتری دارد ، هر دوی این افراد به نوعی در حال خدمت به کشور و جامعه هستند ، پس چرا باید یک عضو هیات علمی بتواند از این امکان برای فرزند خود استفاده کند اما یک فرد عادی جامعه این امتیاز را نداشته باشد؟ می بینیم که در حال حاضر کسانی که در بهترین دانشگاه های کشور تدریس می کند و از امکانات کافی برخوردار هستند ، می توانند برای فرزندان خود بهترین امکانات را تهیه کنند ، او را به مدرسه خصوصی بفرستند و به بهترین منابع علمی دسترسی داشته باشند باز هم در یک رقابت علمی به فرزند خود کمک می رسانند؛ اما یک کارمند و یک کارگر ساده که امکان تهیه این امکانات علمی و آموزشی را ندارد ، در رقابت کنکور هم دچار ضرر می شود .
»نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد : «در حال حاضر نظرات نسبت به موضوع امتیاز فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کنکور به صورت طرحی کامل دیده نشده است اما به طور کلی برخی نمایندگان نسبت به این موضوع اعتراض دارند و با آن مخالف هستند .
»انتظار داریم تمام سهمیه ها به حداقل ممکن برسند تا آنهایی که واقعا به این نوع امتیازها و سهمیه ها احتیاج دارند و در جامعه دچار مشکل و نیازمند قدری کمک هستند ، بتوانند از این امتیازها و حمایت ها استفاده کنند .
»وی افزود : «تحقق عدالت آموزشی یعنی اینکه دولت از کسی که در روستاها و مناطق محروم زندگی می کند ، از مرزها حمایت می کند ، از بی سکنه شدن روستاهای کشور جلوگیری می کند و به بسیاری از امکانات آموزشی و علمی دسترسی ندارد ، حمایت کند .
»سلیمی عنوان کرد : «اینکه فرزندان اعضای هیات علمی متقاضی انتقال و تغییر رشته باید 90 درصد و 92 .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه سپید
1398/07/10

5 درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه را کسب کنند تا قادر به جابجایی یا تغیر رشته باشند ، سطح علمی آنان را پایش می کند .
با این حال این سوال مطرح می شود که اگر برای این افراد در دانشگاه ها ظرفیت وجود دارد چرا از قبل از کنکور این ظرفیت به کنکور اضافه نمی شود؟ چرا دانشگاه قبل از کنکور این ظرفیت را برای استفاده همه داوطلبان اعلام نکرده است؟ معتقدیم تفاوتی بین قبل و بعد از کنکور نیست .
»عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد : «بحث سهمیه فرزندان هیات علمی در واقع جمعیت زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شامل دانشگاه های دولتی ، دانشگاه های پیام نور ، دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی را شامل می شود که همه این افراد می توانند از این مزیت استفاده کنند .
»وی اضافه کرد : «اگرچه حساسیت روی انتقال فرزندان اعضای هیات علمی به دانشگاه های برتر بیشتر است اما به طور کلی با توجه به جمعیت زیاد مشمول این امتیاز مخالف آن چه برای استفاده در دانشگاه های برتر و چه دانشگاه های سطح پایین تر هستیم .
این سهمیه ها و امتیازات از گذشته وضع شده اند و کار کارشناسی روی آنها انجام نشده است .
انتظار داریم این موضوعات در مجلس مطرح شود و این سهمیه ها حذف شوند تا در عوض کسانی که توانایی علمی بالاتری دارند در کرسی های دانشگاه ها مستقر شوند .
»سلیمی تاکید کرد : «معتقدیم این امتیاز در کل یک بی عدالتی آموزشی است؛ زیرا آیا برای یک فرد عادی که علاقه داشته باشد فرزند خود را به نزدیکی محل زندگی خود جابجا کند ، این امکان وجود دارد یا به راحتی برایش امکان پذیر است؟ معتقدیم که این قانون در مجموع باعث تبعیض می شود و باید اصلاح و حتی حذف شود .
»وی با تاکید بر اینکه قانون باید برای همه یکسان باشد ، گفت : «معتقدیم هر کس که می خواهد دانشگاهی قبول شود باید خودش تلاش کند و در همان دانشگاه پذیرفته شود و انتقال معنی ندارد .
زیرا سطح علمی دانشجویان باید جایگاه آنان را در نظام آموزش عالی معین کند .
اگر متقاضیان در هر دانشگاهی قبول شوند بتوانند به محل دانشگاه دلخواه منتقل شوند ، ارزش قبولی ها و تفاوت علمی کم می شود .
»این نماینده مجلس اضافه کرد : «معتقدیم بازنگری در سهمیه فرزندان هیات علمی در همه مقاطع و همه رشته ها ضروری است .
افرادی که با سهمیه های مختلف در دانشگاه تحصیل می کنند مصائب مخصوص به خود را دارند؛ بسیاری از آنها در حالی که در رشته و دانشگاهی تحصیل می کنند که به صورت مشخص از دیگر رقبای غیرسهیمه ای خود ، توان علمی کمتری دارند و باید بیشتر تلاش کنند .
این موضوع علاوه بر جنبه فردی ، دارای تبعات آموزشی برای جامعه هم هست؛ نظام آموزشی کشور برای تربیت دانشجو برای نیاز کشور هزینه می کند و اگر نتیجه موثر نباشد اتلاف منابع است؛ اگر دانشجویی که با سهمیه پذیرفته شده یا با امتیاز در رشته ای با منابع دولتی تحصیل کرده نتواند از عهده دروس خود برآید و مشروط شود و درس را رها کند ، یا به رشته پایین تری تغییر رشته دهد یا حتی اگر درس را تمام کند اما در رشته ای که فارغ التحصیل شده بازدهی لازم را برای کشور نداشته باشد ، منابع را هدر داده است .
از این رو باید روی خروجی دانشجویانی که با سهمیه و امتیاز تحصیل کرده اند کار کارشناسی انجام شود .
برای مثال رشته ای مهم تر ، حساس تر و تاثیرگذارتر از پزشکی نداریم .
نظام آموزش عالی برای دانشجویان این رشته هزینه می کند تا نیاز کشور را پاسخ گو باشند ، اگر دانشجوی پزشکی به لطف سهمیه و امتیاز تحصیل کند و کارایی لازم را نداشته باشد هم کار کشور را لنگ گذاشته ، هم ظرفیت کشور را به هدر داده و هم حق داوطلب شایسته دیگری که می توانست به حق در این رشته تحصیل کند و مفید باشد را تضییع کرده است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
تفاهم
1398/07/13
> در این کنفرانس ، دکتر مجید قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران به بررسی موضوعات مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع و بحث سرمایه فکری در مدیریت دانشی پرداخت .
> دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد منابع و دومین جایزه مدیریت دانش ، به همت «انجمن مدیریت ایران» و با همکاری «انجمن مدیریت دانش اتریش» و «دانشگاه خاتم» درتاریخ 8 مهر 1398 ، در محل دانشگاه خاتم برگزار شد .
به گزارش انتخاب به نقل از بانک پاسارگاد ، این کنفرانس با حضور دکتر انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، پروفسور برندنر(Brandner) رییس انجمن مدیریت دانش اتریش ، دکتر قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران و جمعی از استادان ، فرهیختگان و دانش پژوهان در حوزه مدیریت برگزار شد .
این کنفرانس با هدف تأکید بر جایگاه مدیریت دانشی در افزایش بهره وری سرمایه انسانی ، منابع سرمایه ای (مالی) و انرژی برگزار شد .
محورهای مدیریت دانشی و سرمایه اجتماعی ، مدیریت دانشی و اقتصاد جامعه ، مدیریت دانشی و توسعه صنعتی ، مدیریت دانشی و توان مندی سیاست گذاری و مدیریت دانشی و توان رقابتی بخش های اقتصادی از موضوعات مورد بحث در این کنفرانس بود .
شناسایی سازمان های دانشی ، ایجاد فضای ارتباطی میان سازمان های دانشی ، تشویق سازمان های دانشی در راستای توسعه ، ایجاد هم افزایی در کشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار و شناسایی مزیت های برتر سازمان ها و ایجاد پایگاه دانشی در کشور از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس بود .
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور : مدل مدیریت دانشی بر اساس یک دستورالعمل در نظام اداری مستقر خواهد شد در این کنفرانس دکتر جمشید انصاری ، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در سخنانی تأکید کرد : اگر از طرح مسائل نو در سازمان اداری و دولتی غافل شویم ، نوآوری و خلاقیت در بخش خصوصی هم ، راهی پیدا نخواهد کرد .
وی با بیان این نکته که دولت حضور قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد ، ادامه داد : بخش زیادی از بنگاه هایی که واگذار شده و در ظاهر خصوصی شده اند ، همچنان با یک فرهنگ دولتی در سطح مدیریت و نیروی انسانی اداره می شوند .
انصاری با اشاره به این نکته که بی توجهی به عوامل مؤثر در رویکرد مدیریت دانشی ، ما را در استقرار آن با شکست رو به رو خواهد کرد ، افزود : مدل های جدید کسب و کار مبتنی بر دارایی های ناملموس سازمان ها و بنگاه ها و دانش و خبرگی آنها طراحی و مستقر شده اند و تفاوت های جدی با مدل های سنتی دارند .
ضمن این که افزایش سطح اطلاعات و امکان ذخیره سازی الکترونیکی آنها در کنار تغییر هرم سنی کارکنان سازمان ها ، همچنین جریان مستمر حرکت نیروی انسانی به سمت انتقال تجربه و جمع بندی و استخراج دانش از آنها مواردی است که ما را به سوی یک نظام مدیریت دانشی مطلوب سوق می دهند .
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این نکته که در سازمان های اداری معمولاً عملکردهای خوب به اشتراک گذاشته نمی شود و فرسودگی کارکنان و محیط تکراری ، امکان تجربه های جدید و نوآوری را به آنها نمی دهد ، افزود : سازمان های دولتی از میزان دارایی دانشی خود اطلاعی ندارند و به آن به عنوان یک سرمایه دانشی توجهی نمی کنند به همین دلیل ، بارها پروژه ها را از نو شروع می کنیم و هزینه های متعددی از این محل به دولت تحمیل می شود .
وی با اشاره به این نکته که در همین راستا دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانشی در دستور کار قرار گرفته است ، اظهار داشت : در سازمان اداری و استخدامی کشور به سمت پروژه ای پیش رفته ایم که مدل مدیریت دانشی را بر اساس یک دستورالعمل در نظام اداری مستقر کنیم .
انصاری اضافه کرد : این مدل جامع طراحی شد ولی استقرار آن را در چند فاز و مرحله به مرحله برنامه ریزی کردیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
تفاهم
1398/07/13

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این مدل ، خاطرنشان کرد : اکنون در مرحله رفع اشکالات هستیم و در مرحله بعد ، در پی فرهنگ سازی در نظام اداری خواهیم بود تا به عنوان یک خواسته در نظام اداری جا بیفتد و امیدوار به تحقق اهداف پیش بینی شده باشیم .
به گفته انصاری ، ارزیابی مدیریت دانشی در سازمان ها و استقرار نظام مدیریت دانشی در سازمان ها ، فازهای بعدی اجرای این مدل خواهد بود .
رییس انجمن مدیریت ایران : سرمایه اصلی سازمان ها ، سرمایه انسانی است در این کنفرانس ، دکتر مجید قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران به بررسی موضوعات مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع و بحث سرمایه فکری در مدیریت دانشی پرداخت .
وی با بیان این مطلب که مدیریت دانشی یک مرحله فراتر از مدیریت دانش است ، گفت : در بحث مبانی کلیدی مدیریت دانشی ، خلق دانش برای فضای رقابتی را در دستور کار قرار می دهیم و مهم تر از همه بهره گیری از دانش و دانایی و همینطور پیش بینی آینده که موضوع بسیار مهمی است .
وی در تعریف مدیریت دانشی گفت : مجموعه ای از ارتقا اقدامات یکپارچه جهت شناسایی اطلاعات و مشارکت را مدیریت دانشی می گویند .
استقرار مدیریت دانشی در سازمان ظرفیت سازی می کند .
باید کارآفرینی سازمانی و شایسته سالاری در سازمان صورت گیرد .
سرآمدی سرمایه انسانی موضوع بسیار مهمی است .
در بانک پاسارگاد ، سرمایه اصلی ما سرمایه انسانی است .
وی با تأکید بر این نکته که ابعاد مدیریت دانشی در حوزه راهبردی شامل پیش بینی تحولات گسترده ، انعطاف پذیر بودن سازمان و آینده نگر بودن آن است ، تصریح کرد : علاوه بر آن ساختار باید پویا و متحول باشد .
قاسمی تصریح کرد : یکی از ابعاد ساختاری و دانشی در سازمان ها بهره گیری از فناوری های نوین است؛ از جمله این فناوری ها ، فناوری های همگراست .
ما در شرایط کنونی در دانشگاه خاتم در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته های فناوری همگرا را داریم که در دنیا تنها چهار دانشگاه این رشته را ایجاد کرده اند؛ حتی در دانشگاه های داخل کشور ، این فناوری را نداریم .
این موارد را با همکاری و مشارکت دانشگاه فرانسه در دانشگاه خاتم ایجاد کرده ایم .
در این زمینه دانشجویان ما نیمی از واحدهای خود را در ایران و نیمی دیگر را در فرانسه می گذرانند .
وی با اشاره به بحث کارکردهای مدیریت دانشی در سیستم های مختلف ، اضافه کرد : این بحث از مدیریت دانشی فردی شروع می شود که در مورد افزایش اشتراک و مشارکت اجتماعی و در حوزه تیمی ، ایجاد روحیه کار گروهی است .
وی ادامه داد : در حوزه سازمانی ، ایجاد سازمان یادگیرنده و سرآمدی سازمانی ، در حوزه افزایش توان ملی ، بهره وری ملی در حوزه توسعه سرمایه انسانی و در بخش بین المللی ، افزایش قدرت اقتصادی توسعه ملی است .
قاسمی به بحث زیرساخت های مدیریت دانشی نیز اشاره کرد و گفت : بحث بعدی نیز سرمایه فکری است که نیاز به تمرکز بیشتر دارد .
عملاً سرمایه فکری کل دانشی است که یک سازمان در فرایند هدایت کسب و کار آن را به کار می گیرد .
وی تأکید کرد : سرمایه فکری تنها محدود به دانش در دسترس افراد نمی شود بلکه شامل دانش دخیل در درون پایگاه داده ها ، فرایندهای کسب و کار و ارتباطات است .
در واقع این سرمایه فکری را می توان از تاریخ تشکیل یک سازمان تا روز حاضر و بلکه برای آینده ای که هنوز اتفاق نیفتاده است ، تعریف کنیم .
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این نکته که در حوزه سرمایه فکری می توان به ارتباطات نیز اشاره کرد که خود شامل همه فرایندها می شود و معمولاً در ترازنامه نشان داده نمی شود ، اظهار داشت : متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در سرمایه فکری گزینه ای را پیدا کنیم که بشود در ترازنامه یک سازمان آن را به صورت کمی نشان داد .
دکتر قاسمی افزود : حوزه سرمایه انسانی حوزه بسیار مهمی است .
وقتی ما 14 سال پیش گروه مالی پاسارگاد را ایجاد کردیم ، دو موضوع بسیار مهم مورد تأکید ما قرار داشت : اول بحث فرهنگ سازمانی بود و دوم سرمایه انسانی ، که امروز از جمع بندی این دو مورد به سرمایه های فکری رسیده ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
تفاهم
1398/07/13

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به بحث سرمایه ساختاری ، این سرمایه را شامل فرایند و ساختار سازمانی و اسناد راهبردی انواع داده ها و زیرساخت ها خواند و خاطرنشان کرد : مدیری که مهم ترین مسؤولیت را در سازمان ها دارد ، باید بداند در کجای سازمان این اجزا تجهیز شده و در کجای سازمان این اجزا وجود ندارد .
اگر یک مدیر بتواند به این مسائل توجه داشته باشد ، بین سازمان خود و سازمان های دیگر تمایز ایجاد می کند .
دکتر قاسمی گفت : با توجه به اینکه بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اصلاح ساختار دانش بنیان تأکید دارد و پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و همین طور ساماندهی نظام ملی نوآوری را مورد تأکید قرار داده است ، باید بتوانیم در منطقه تعریف شده خود ، نکته اول مسئله دانش بنیان را پیدا کنیم .
در این باره می توان گفت که امروزه ما به این سمت در حال حرکت هستیم .
رییس انجمن مدیریت ایران با تأکید بر این نکته که برای اینکه بتوانید رقیب پایداری باشید همیشه باید ارزش ها را بالا نگه دارید ، ادامه داد : کمیاب بودن خدمات و کالاهایی را که عرضه می کنید مورد هدف قرار دهید؛ خدمات باید به سختی تقلیدپذیر باشد .
برای مثال در بانک پاسارگاد در سال 1389 بانکداری مجازی را شروع کردیم در حالی که هنوز رقبا نتوانسته اند به اجزای بانکداری ما تسلط پیدا کنند و خدمات ما تا به حالا غیر قابل جایگزینی بوده اند .
دکتر قاسمی تصریح کرد : در بحث مدیریت دانشی ، ما منابع و دارایی های مشهود و منابع و دارایی های نامشهود را در اختیار داریم .
دارایی های مشهود را می توان در منابع فیزیکی ، منابع مالی ، منابع فناورانه و .
تعریف کرد و در دارایی های نامشهود نیز منابع ارزشی ، منابع دانشی ، منابع معنوی و منابع ساختاری را می توان نام برد .
به گفته وی ، در بحث منابع معنوی ، وجدان کاری ، صداقت ، سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای مدنظر قرار دارد و در حوزه منابع دانشی ، انجمن های خبرگی ، سرمایه های فکری ، حافظه سازمانی و فرهنگ سازمانی مطرح می شود .
در ادامه این کنفرانس دکتر غلامرضا خاکی مشاور و مدرس مدیریت ، در خصوص موضوع «از دانشوری تا دیده وری» به سخنرانی پرداخت .
وی به تفاوت میان دانش و علم اشاره کرد و ارتباط آن را با منظومه فکری مولانا شرح داد .
دکتر خاکی تصریح کرد : مباحث مدیریت دانش را می توان در سه سطح متا ، ماکرو و میکرو مطرح کرد .
در سطح متا می توان به زیرساخت های فلسفی موضوع پرداخت .
در سطح ماکرو به بحث استراتژی ها می توان اشاره داشت و در سطح میکرو به ابزارها و تکنیک ها می پردازیم .
وی ادامه داد : مدیریت دانش یک مفروض دارد ، مبنی بر این که هرکس در سازمان است ، صاحب ثروتی به نام دانش است که به وسیله مدیریت دانش باید این ثروت را بازیابی کند .
در ادامه دکتر آذر صائمیان ، دبیر علمی کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی ، گزارشی از دومین دوره جایزه مدیریت دانشی ارائه کرد و با اشاره به حمایت دانشگاه ها ، انجمن ها ، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی از این کنفرانس ، اظهار داشت : 20 شرکت ، متقاضی ارزیابی در دومین دوره جایزه مدیریت دانشی بودند .
وی همچنین بیانیه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع را قرائت کرد .
در این همایش پنل تخصصی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع نیز به ریاست بهرام جلوداری ارزیاب ارشد مدیریت دانشی و با حضور منوچهر منطقی عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران ، پیمان اخوان رییس هیأت مدیره انجمن مدیریت دانش ایران ، کامبیز باغبان رییس اسبق امور بهره وری ، تحول اداری و کارآفرینی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد .
انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین انجمن مدیریت ایران ، دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش بخش دیگری از این کنفرانس بود .
در پایان این همایش نیز جوایز دومین دوره جایزه مدیریت دانشی در سه سطح تندیس سیمین ، بلورین و گواهینامه یک تا سه ستاره به سازمان های برگزیده اهدا شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
فرصت امروز
1398/07/13
> دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانش با رویکرد منابع و دومین جایزه مدیریت ‌دانش ، به همت «انجمن مدیریت ایران» و با همکاری «انجمن مدیریت‌دانش اتریش» و «دانشگاه خاتم» درتاریخ 8 مهر 1398 ، در محل دانشگاه خاتم برگزار شد .
> ین کنفرانس با حضور دکتر انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، پروفسور برندنر(Brandner) رییس انجمن مدیریت ‌دانش اتریش ، دکتر قاسمی رییس انجمن مدیریت ‌ایران و جمعی از استادان ، فرهیختگان و دانش‌پژوهان در حوزه مدیریت برگزار شد .
این کنفرانس با هدف تأکید بر جایگاه مدیریت دانشی در افزایش بهره‌وری سرمایه‌انسانی ، منابع سرمایه‌ای (مالی) و انرژی برگزار شد .
محورهای مدیریت دانشی و سرمایه اجتماعی ، مدیریت دانشی و اقتصاد جامعه ، مدیریت دانشی و توسعه صنعتی ، مدیریت دانشی و توان‌مندی سیاست‌گذاری و مدیریت دانشی و توان رقابتی بخش‌های اقتصادی از موضوعات مورد بحث در این کنفرانس بود .
شناسایی سازمان‌های دانشی ، ایجاد فضای ارتباطی میان سازمان‌های دانشی ، تشویق سازمان‌های دانشی در راستای توسعه ، ایجاد هم‌افزایی در کشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار و شناسایی مزیت‌های برتر سازمان‌ها و ایجاد پایگاه دانشی در کشور از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس بود .
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور : مدل مدیریت دانشی بر اساس یک دستورالعمل در نظام اداری مستقر خواهد شد در این کنفرانس دکتر جمشید انصاری ، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در سخنانی تأکید کرد : اگر از طرح مسائل نو در سازمان اداری و دولتی غافل شویم ، نوآوری و خلاقیت در بخش خصوصی هم ، راهی پیدا نخواهد کرد .
وی با بیان این نکته که دولت حضور قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد ، ادامه داد : بخش زیادی از بنگاه‌هایی که واگذار شده و در ظاهر خصوصی شده‌اند ، همچنان با یک فرهنگ دولتی در سطح مدیریت و نیروی انسانی اداره می‌شوند .
انصاری با اشاره به این نکته که بی‌توجهی به عوامل مؤثر در رویکرد مدیریت دانشی ، ما را در استقرار آن با شکست رو به رو خواهد کرد ، افزود : مدل‌های جدید کسب و کار مبتنی بر دارایی‌های ناملموس سازمان‌ها و بنگاه‌ها و دانش و خبرگی آنها طراحی و مستقر شده‌اند و تفاوت‌های جدی با مدل‌های سنتی دارند .
ضمن این که افزایش سطح اطلاعات و امکان ذخیره‌سازی الکترونیکی آنها در کنار تغییر هرم سنی کارکنان سازمان‌ها ، همچنین جریان مستمر حرکت نیروی‌انسانی به سمت انتقال تجربه و جمع‌بندی و استخراج دانش از آنها مواردی است که ما را به سوی یک نظام مدیریت دانشی مطلوب سوق می‌دهند .
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این نکته که در سازمان‌های اداری معمولاً عملکردهای خوب به اشتراک گذاشته نمی‌شود و فرسودگی کارکنان و محیط تکراری ، امکان تجربه‌های جدید و نوآوری‌ را به آنها نمی‌دهد ، افزود : سازمان‌های دولتی از میزان دارایی دانشی خود اطلاعی ندارند و به آن به‌عنوان یک سرمایه دانشی توجهی نمی‌کنند به همین دلیل ، بارها پروژه‌ها را از نو شروع می‌کنیم و هزینه‌های متعددی از این محل به دولت تحمیل می‌شود .
وی با اشاره به این نکته که در همین راستا دانش‌بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانشی در دستور کار قرار گرفته‌است ، اظهار داشت : در سازمان اداری و استخدامی کشور به سمت پروژه‌ای پیش رفته‌ایم که مدل مدیریت دانشی را بر اساس یک دستورالعمل در نظام اداری مستقر کنیم .
انصاری اضافه کرد : این مدل جامع طراحی شد ولی استقرار آن را در چند فاز و مرحله به مرحله برنامه‌ریزی کردیم .
وی با اشاره به اجرای آزمایشی این مدل ، خاطرنشان کرد : اکنون در مرحله رفع اشکالات هستیم و در مرحله بعد ، در پی فرهنگ‌سازی در نظام اداری خواهیم بود تا به عنوان یک خواسته در نظام اداری جا بیفتد و امیدوار به تحقق اهداف پیش‌بینی شده باشیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
فرصت امروز
1398/07/13

به گفته انصاری ، ارزیابی مدیریت دانشی در سازمان‌ها و استقرار نظام مدیریت دانشی در سازمان‌ها ، فازهای بعدی اجرای این مدل خواهد بود .
رییس انجمن مدیریت ایران : سرمایه اصلی سازمان‌ها ، سرمایه انسانی است در این کنفرانس ، دکتر مجید قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران به بررسی موضوعات مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع و بحث سرمایه فکری در مدیریت دانشی پرداخت .
وی با بیان این مطلب که مدیریت دانشی یک مرحله فراتر از مدیریت دانش‌ است ، گفت : در بحث مبانی کلیدی مدیریت دانشی ، خلق دانش برای فضای رقابتی را در دستور کار قرار می‌دهیم و مهم‌تر از همه بهره‌گیری از دانش و دانایی و همینطور پیش‌بینی آینده که موضوع بسیار مهمی است .
وی در تعریف مدیریت دانشی گفت : مجموعه‌ای از ارتقا اقدامات یکپارچه جهت شناسایی اطلاعات و مشارکت را مدیریت دانشی می‌گویند .
استقرار مدیریت دانشی در سازمان ظرفیت‌سازی می‌کند .
باید کارآفرینی سازمانی و شایسته‌سالاری در سازمان صورت گیرد .
سرآمدی سرمایه انسانی موضوع بسیار مهمی است .
در بانک‌پاسارگاد ، سرمایه اصلی ما سرمایه انسانی است .
وی با تأکید بر این نکته که ابعاد مدیریت دانشی در حوزه راهبردی شامل پیش‌بینی تحولات گسترده ، انعطاف‌پذیر بودن سازمان و آینده‌نگر بودن آن است ، تصریح کرد : علاوه بر آن ساختار باید پویا و متحول باشد .
قاسمی تصریح کرد : یکی از ابعاد ساختاری و دانشی در سازمان‌ها بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است؛ از جمله این فناوری‌ها ، فناوری‌های همگراست .
ما در شرایط کنونی در دانشگاه خاتم در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته‌های فناوری همگرا را داریم که در دنیا تنها چهار دانشگاه این رشته را ایجاد کرده‌اند؛ حتی در دانشگاه‌های داخل کشور ، این فناوری را نداریم .
این موارد را با همکاری و مشارکت دانشگاه فرانسه در دانشگاه خاتم ایجاد کرده‌ایم .
در این زمینه دانشجویان ما نیمی از واحدهای خود را در ایران و نیمی دیگر را در فرانسه می‌گذرانند .
وی با اشاره به بحث کارکردهای مدیریت دانشی در سیستم‌های مختلف ، اضافه کرد : این بحث از مدیریت دانشی فردی شروع می‌شود که در مورد افزایش اشتراک و مشارکت اجتماعی و در حوزه تیمی ، ایجاد روحیه کار گروهی است .
وی ادامه داد : در حوزه سازمانی ، ایجاد سازمان یادگیرنده و سرآمدی سازمانی ، در حوزه افزایش توان ملی ، بهره‌وری ملی در حوزه توسعه سرمایه انسانی و در بخش بین‌المللی ، افزایش قدرت اقتصادی توسعه ملی است .
قاسمی به بحث زیرساخت‌های مدیریت دانشی نیز اشاره کرد و گفت : بحث بعدی نیز سرمایه‌ فکری است که نیاز به تمرکز بیشتر دارد .
عملاً سرمایه فکری کل دانشی است که یک سازمان در فرایند هدایت کسب و کار آن را به کار می‌گیرد .
وی تأکید کرد : سرمایه فکری تنها محدود به دانش در دسترس افراد نمی‌شود بلکه شامل دانش دخیل در درون پایگاه داده‌ها ، فرایندهای کسب و کار و ارتباطات است .
در واقع این سرمایه فکری را می‌توان از تاریخ تشکیل یک سازمان تا روز حاضر و بلکه برای آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است ، تعریف کنیم .
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این نکته که در حوزه سرمایه فکری می‌توان به ارتباطات نیز اشاره کرد که خود شامل همه فرایندها می‌شود و معمولاً در ترازنامه نشان داده نمی‌شود ، اظهار داشت : متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم در سرمایه فکری گزینه‌ای را پیدا کنیم که بشود در ترازنامه یک سازمان آن را به صورت کمی نشان داد .
دکتر قاسمی افزود : حوزه سرمایه‌ انسانی حوزه بسیار مهمی است .
وقتی ما 14 سال پیش گروه مالی پاسارگاد را ایجاد کردیم ، دو موضوع بسیار مهم مورد تأکید ما قرار داشت : اول بحث فرهنگ سازمانی بود و دوم سرمایه انسانی ، که امروز از جمع‌بندی این دو مورد به سرمایه‌های فکری رسیده‌ایم .
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با اشاره به بحث سرمایه ساختاری ، این سرمایه را شامل فرایند و ساختار سازمانی و اسناد راهبردی انواع داده‌ها و زیرساخت‌ها خواند و خاطرنشان کرد : مدیری که مهم‌ترین مسؤولیت را در سازمان‌ها دارد ، باید بداند در کجای سازمان این اجزا تجهیز شده و در کجای سازمان این اجزا وجود ندارد .
اگر یک مدیر بتواند به این مسائل توجه داشته‌باشد ، بین سازمان خود و سازمان‌های دیگر تمایز ایجاد می‌کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
نقشه جامع علمی
فرصت امروز
1398/07/13

دکتر قاسمی گفت : با توجه به اینکه بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اصلاح ساختار دانش‌بنیان تأکید دارد و پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و همین‌طور ساماندهی نظام ملی نوآوری را مورد تأکید قرار داده‌است ، باید بتوانیم در منطقه تعریف شده‌ خود ، نکته اول مسئله‌ دانش‌بنیان را پیدا کنیم .
در این‌باره می‌توان گفت که امروزه ما به این سمت در حال حرکت هستیم .
رییس انجمن مدیریت ایران با تأکید بر این نکته که برای اینکه بتوانید رقیب پایداری باشید همیشه باید ارزش‌ها را بالا نگه دارید ، ادامه داد : کمیاب بودن خدمات و کالاهایی را که عرضه می‌کنید مورد هدف قرار دهید؛ خدمات باید به سختی تقلیدپذیر باشد .
برای مثال در بانک‌پاسارگاد در سال 1389 بانکداری‌مجازی را شروع کردیم در حالی که هنوز رقبا نتوانسته‌اند به اجزای بانکداری ما تسلط پیدا کنند و خدمات ما تا به حالا غیر قابل جایگزینی بوده‌اند .
دکتر قاسمی تصریح کرد : در بحث مدیریت دانشی ، ما منابع و دارایی‌های مشهود و منابع و دارایی‌های نامشهود را در اختیار داریم .
دارایی‌های مشهود را می‌توان در منابع فیزیکی ، منابع مالی ، منابع فناورانه و .
تعریف کرد و در دارایی‌های نامشهود نیز منابع ارزشی ، منابع دانشی ، منابع معنوی و منابع ساختاری را می‌توان نام برد .
به گفته وی ، در بحث منابع معنوی ، وجدان کاری ، صداقت ، سلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای مدنظر قرار دارد و در حوزه منابع دانشی ، انجمن‌های خبرگی ، سرمایه‌های فکری ، حافظه سازمانی و فرهنگ سازمانی مطرح می‌شود .
در ادامه این کنفرانس دکتر غلامرضا خاکی مشاور و مدرس مدیریت ، در خصوص موضوع «از دانشوری تا دیده‌وری» به سخنرانی پرداخت .
وی به تفاوت میان دانش و علم اشاره کرد و ارتباط آن را با منظومه فکری مولانا شرح داد .
دکتر خاکی تصریح کرد : مباحث مدیریت دانش را می‌توان در سه سطح متا ، ماکرو و میکرو مطرح کرد .
در سطح متا می‌توان به زیرساخت‌های فلسفی موضوع پرداخت .
در سطح ماکرو به بحث استراتژی‌ها می‌توان اشاره داشت و در سطح میکرو به ابزارها و تکنیک‌ها می‌پردازیم .
وی ادامه داد : مدیریت دانش یک مفروض دارد ، مبنی بر این که هرکس در سازمان است ، صاحب ثروتی به نام دانش است که به‌وسیله مدیریت دانش باید این ثروت را بازیابی کند .
در ادامه دکتر آذر صائمیان ، دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانشی ، گزارشی از دومین دوره جایزه مدیریت دانشی ارائه کرد و با اشاره به حمایت دانشگاه‌ها ، انجمن‌ها ، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این کنفرانس ، اظهار داشت : 20 شرکت ، متقاضی ارزیابی در دومین دوره جایزه مدیریت دانشی بودند .
وی همچنین بیانیه‌ دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع را قرائت کرد .
در این همایش پنل تخصصی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع نیز به ریاست بهرام جلوداری ارزیاب ارشد مدیریت دانشی و با حضور منوچهر منطقی عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران ، پیمان اخوان رییس هیأت‌مدیره انجمن مدیریت دانش ایران ، کامبیز باغبان رییس اسبق امور بهره‌وری ، تحول اداری و کارآفرینی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد .
انعقاد تفاهمنامه سه‌جانبه بین انجمن مدیریت ایران ، دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش بخش دیگری از این کنفرانس بود .
در پایان این همایش نیز جوایز دومین دوره جایزه مدیریت دانشی در سه سطح تندیس سیمین ، بلورین و گواهینامه یک تا سه ستاره به سازمان‌های برگزیده اهدا شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
خراسان
1398/07/13
> حجت الاسلام مرتضی مطهری پور با بیان این که امسال اقدامات لازم برای فراهم سازی بستر حضور دانشجویان در راهپیمایی اربعین صورت گرفته است ، افزود : ارائه وام ، حذف وثیقه برای صدور مجوز خروج و موجه شدن غیبت آنان و استادان از جمله این اقدامات است.
> حجت الاسلام مرتضی مطهری پور با بیان این که امسال اقدامات لازم برای فراهم سازی بستر حضور دانشجویان در راهپیمایی اربعین صورت گرفته است ، افزود : ارائه وام ، حذف وثیقه برای صدور مجوز خروج و موجه شدن غیبت آنان و استادان از جمله این اقدامات است .
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت : در زمینه تسهیل سفر دانشگاهیان به اربعین ، امسال اقدامات خوبی از سوی ستاد اربعین دانشگاهیان صورت گرفته است .
در جلسات این ستاد که در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد ، تصمیمات خوبی از قبیل وام صندوق رفاه دانشجویان ، وام دانشگاه آزاد اسلامی و وام دانشگاه فرهنگیان مورد تصویب قرار گرفت تا به زائران اربعین دانشگاهی پرداخت شود که نشان دهنده اهتمام دو وزارتخانه برای تسهیل حضور دانشجویان است .
مطهری پور افزود : امسال تمامی اقدامات برای فراهم سازی بسترهای لازم به منظور حضور پرشور دانشگاهیان در اربعین حسینی انجام شده است ، یکی از این اقدامات حذف وثیقه برای دریافت مجوز خروج دانشگاهیان است ، به ویژه این مسئله برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی که موضوع تعهد به خدمت را دارند ، بسیار مهم و اثرگذار است و از سوی دیگر غیبت دانشجویان و استادان بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاه ها در ایام اربعین حسینی به دلیل سفر به عتبات عالیات موجه است و برای کارکنان دانشگاه ها نیز مرخصی تشویقی و ماموریت بدون حقوق لحاظ می شود .
وی گفت : این ستاد تصمیم گرفت در تمام دانشگاه ها ستاد اربعین دانشجویی تشکیل شود تا موانع حضور دانشجویان و استادان در این سفر را برطرف کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
خراسان
1398/07/13
> دانشگاه تهران در میان 500 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2020 در گروه هنر و علوم انسانی قرار گرفت.
> دانشگاه تهران در میان 500 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2020 در گروه هنر و علوم انسانی قرار گرفت .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، رتبه بندی دانشگاه های جهان 2020 نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع هنر و علوم انسانی منتشر شد .
رتبه بندی دانشگاه های جهانی آموزش عالی 2020 برای موضوعات هنری و علوم انسانی از همان شاخص های عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه های جهانی استفاده می کند ، اما دوباره متناسب با رشته های خاص مورد سنجش قرار گرفته است .
این رتبه بندی دانشگاه هایی را نشان می دهد که در زمینه هنر ، هنر های نمایشی ، طراحی ، زبان ها ، زبان شناسی ، ادبیات ، تاریخ ، فلسفه ، کلام ، معماری و باستان شناسی پیشرو هستند .
جدول امسال شامل 536 دانشگاه ، نسبت به سال گذشته که 506 دانشگاه را در بر می گرفت ، افزایش نشان می دهد .
دانشگاه استنفورد یک بار دیگر در صدر جدول قرار دارد و دانشگاه کمبریج امسال با دو پله ارتقا به مقام دوم صعود کرده است .
انستیتوی فناوری ماساچوست MIT به رتبه چهارم سقوط کرده است .
دانشگاه آکسفورد همچنان در جایگاه سوم باقی مانده است و دانشگاه هاروارد در رده پنجم جدول قرار دارد .
هیچ دانشگاه آسیایی در بین 20 رتبه برتر حضور ندارد .
اما چین برای نخستین بار دارای سه موسسه در میان 100 دانشگاه برتر است و دانشگاه پکن چین در رتبه 23 قرار دارد .
در مجموع هشت دانشگاه آسیایی در بین 100 دانشگاه برتر قرار گرفته اند .
دانشگاه های LMU مونیخ و دانشگاه هومبولت برلین از آلمان ، دانشگاه تورنتوی کانادا و علوم پاریس و Lettres از فرانسه و دانشگاه تحقیقاتی PSL پاریس تنها موسسات خارج از انگلستان و ایالات متحده هستند که در میان 20 دانشگاه برتر حضور دارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تفاهم
1398/07/11
> تهران ایرنا مدیر کل دفتر ارتباطات با صنعت وزارت علوم معتقد است با وجود تمام چالش هایی که در حوزه کمبود بودجه های پژوهشی داریم ، اما طی دو سال اخیر دانشگاه ها در حوزه مهارت افزایی با افزایش 15 درصدی رو به رو بوده اند .
> ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از صبح روز چهارشنبه در سالن شهدا جهاد علمی وزارت علوم با حضور اساتید دانشگاه برگزار شد .
محمدسعید سیف در این نشست درباره وضعیت دانشگاهی کشور و چالش هایی که در آن وجود دارد ، گفت : علی رغم چالش ها و مشکلات ، باید به سمت پیشرفت حرکت و از توانایی های خود استفاده کنیم .
ما از نظر علمی جایگاه خوبی در دنیا داریم و خودشان در جریان هستند که بین 10 رتبه برتر هستیم اما در حوزه اقتصاد نتوانستیم نقش پر رنگی ایفا کنیم .
; 500 میلیارد دلار بودجه های پژوهشی آمریکا و ژاپن است در حالی که ما در این قسمت عدد قابل توجهی نداریم .
یکی از عوامل پیشرفت وحل مشکلات بودجه پژوهشی است که وضعیت خوبی ندارد .
; عامل دیگر ضریب هوشی و توانایی علمی است .
این خوش خیالی است که فکر کنیم ما تافته جدا بافته هستیم ، آی کیو افراد جامعه ما عدد متوسطی است .
; کره و ژاپن 109 ، آمریکا 96 اما ما 84 هستیم و روی این مسئله هم نمی توانیم حساب باز کنیم .
از نظر مالی محدود و از نظر ضریب هوشی نیز مستندی وجود ندارد که اثبات کند ما توانایی خاصی داریم .
; اما موردی که می توانیم روی آن حساب کنیم ، هم افزایی 4 میلیون دانشگاهی و به خدمت درآوردن آن ها در جامعه است .
; او در گزارش جزئیات برنامه های پیش روی وزارت علوم گفت : برنامه مهارت افزایی را آغاز کردیم که خوشبختانه در حال حاضر به دغدغه دانشگاه ها تبدیل شده و ارقام خوبی در حال استخراج است .
سالانه حدود 15 درصد در این حوزه رشد داشتیم و امیدواریم دفاتر ارتباط با صنعت نیز نقش خوبی ایفا کنند .
یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که وزارتخانه ها و نهادها بتوانند مهارت ها را تعریف کرده و برای آن ها دوره هایی را ترتیب بدهند .
; مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد : برای رصد اشتغال نیز کارهای فشرده ای انجام داده ایم که نتایج آن را انعکاس خواهیم داد .
ارتباط با صنعت ، موارد حقوقی متعدد و الزام قرادادهای تحقیقاتی ، مسائلی است که دانشگاه ها باید به شکل برنامه ریزی شده از بعد حقوقی ، فنی ، زمانبندی ساماندهی شوند .
برخی از دانشگاه های بزرگ این کار را انجام داده اند ولی این کافی نیست و می تواند گسترده تر شود .
; علاوه بر آن بندهایی داشت که از دانشگاه ها خواستیم به ما گزارش دهند .
انتظار ما این است که دانشگاه ها به تبع شرایطی که دارند ، برنامه ای ترتیب دهند تا به مدیران فعال مشوق هایی پیش بینی کنند .
توصیه من این است که دانشگاه ها ، آیین نامه و مصوبه ای که تصویب و ابلاغ شده است را جدی بگیرند و از ظرفیت های آن استفاده کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1398/07/11
> مهر : معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به رشد سه برابری استارت آپ ها در حوزه آی تی در کشور گفت : حضور استارت آپ های کشور در بستر ملی شبکه اطلاعات موید این موضوع است .
> رشد 3 برابری استارت آپ ها در حوزه IT مهر : معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به رشد سه برابری استارت آپ ها در حوزه آی تی در کشور گفت : حضور استارت آپ های کشور در بستر ملی شبکه اطلاعات موید این موضوع است .
ستار هاشمی در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در وزارت علوم گفت : هوآوی در همایشی اعلام کرد در چین یک میلیون نفر متخصص در حوزه های مرتبط با تحلیل دیتا و هوش مصنوعی کم داریم .
دانشگاه های چین قادر به تامین نیاز صنعت نیستند؛ به همین دلیل برنامه ریزی کردند تا دوره های مهارتی را تاسیس و نیروی مهارتی را تامین کنند .
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به رشد سه برابری استارت آپ ها در حوزه آی تی در کشور گفت : حضور استارت آپ های کشور در بستر ملی شبکه اطلاعات موید این موضوع است .
وی در ادامه تاکید کرد : دانشگاهیان کشور باید به این نکته توجه کنند که متناسب با نیازی که صنعت دارد ، روی تربیت نیروی انسانی تمرکز کنند؛ چراکه از جامعه دانشگاهی چنین انتظاری می رود .
هاشمی ضمن اشاره به اینکه واقعیت این است که نگاه دانشگاهیان با صنعت فاصله دارد ، گفت : حضور دانشگاهیان در صنعت می تواند مفید باشد و به این کمک کند که جایگاه واقعی دانشگاه را در کشور ببینیم .
وی در ادامه بیان کرد : در ارتباط با مراکز استارت آپ ها ، نگاه وزارت ارتباطات این است که مراکزی که منشأ عمل هستند را بیشتر حمایت کنیم .
هاشمی با اشاره به اینکه مساله دیگر بحث زیست بوم تلفن همراه بومی کشور است ، افزود : همه ما می دانیم که این بحث حواشی و حساسیت هایی دارد و در ماه های اخیر مقاله ای را به یکی از انتشارات معروف ارسال و پیامی را دریافت کردیم که چون در ایران زندگی می کنید ، نمی توانیم این را انتشار دهیم .
معاون نوآوری وزارت ارتباطات با تاکید بر مراقبت از حوزه تلفن همراه گفت : به همین دلیل سیستم عامل بومی را شروع کردیم که این به تنهایی کفایت نمی کند و بخش خصوصی ، اپراتورها و دانشگاهیان نیز باید پای کار بیایند تا این سیستم بتواند شکل بگیرد .
جامعه نیز باید با این مساله همراهی کند .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : آی تی ایران رشد فناوری هوش مصنوعی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
عصر رسانه
1398/07/13
> با عملکرد دقیق؛ دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی توسط محققان کشور ساخته شد دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی که توسط محققان و پژوهشگران دانشگاه بیرجند طراحی و ساخته شده است ، ثبت اختراع شد.
> با عملکرد دقیق؛ دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی توسط محققان کشور ساخته شد دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی که توسط محققان و پژوهشگران دانشگاه بیرجند طراحی و ساخته شده است ، ثبت اختراع شد .
به نقل از وزارت علوم ، این دستگاه توسط محمد فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه بیرجند و دکتر محمدعلی شمسی نژاد عضو هیئت علمی گروه آموزشی برق طراحی و ساخته شده است .
این دستگاه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از آن جمله می توان به ولتاژ و جریان فتوولتائیک با ریپل بسیار پایین (کمتر از 0/5 درصد) ، کنترل تمام دیجیتال با استفاده از EZDSP 28335 ، دینامیک سریع ، انعطاف پذیری بالا ، تغذیه ورودی سه فاز ، بازدهی بالا و همچنین قیمت پایین این دستگاه در مقایسه با مدل خارجی (یک ششم قیمت نسبت به مدل وارداتی) اشاره کرد .
هزینه اجرای این پروژه 5 میلیون تومان و زمان طراحی و ساخت این دستگاه نیز 2 سال به طول انجامیده است .
در سال های اخیر ، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش پیوسته منابع انرژی متداول و مرسوم ، تقاضای روزافزون انرژی (امنیت انرژی) و افزایش آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از انرژی های فسیلی به طورچشمگیری افزایش یافته است .
در میان منابع انرژی تجدیدپذیر ، استفاده از سیستم های تولید انرژی خورشیدی به علت هزینه عملکرد و نگه داری پایین ، قابلیت اطمینان بالا ، طول عمر زیاد ، مدولار بودن ، نصب سریع و آسان ، عملکرد بدون سر و صدا ، تولید توان بدون آلودگی و دسترس پذیری در سراسر کره زمین به سرعت در حال رشد است .
اما با وجود مزیت های فراوان ، سیستم های خورشیدی بازدهی مطلوب را ندارند .
بازدهی یک سیستم خورشیدی به عوامل زیادی از قبیل دما ، تابش ، مشخصات طیفی و بازتاب نور خورشید ، تابش غیریکنواخت و غیره بستگی دارد .
به علاوه منحنی مشخصه جریان ولتاژ خروجی سیستم خورشیدی وابسته به شرایط محیطی و امپدانس بار شدیداً غیرخطی است و توسط یک نقطه کار بهینه موسوم به نقطه توان بیشینه مشخص می شود .
یکسال زودتر از پزشکان؛ تشخیص سرطان نادر چشم تنها با یک برنامه پژوهشگران اخیرا اپلیکیشنی را توسعه داده اند که با دیدن چشم افراد در تصاویر می تواند یک سال زودتر از پزشکان تشخیص دهد که آیا آنها به رتینوبلاستوما (Retinoblastoma) یا تومور شبکیه نوعی سرطان چشم مبتلا هستند یا خیر .
به نقل از دیلی میل ، این برنامه « CRADLE « نام دارد و افراد پس از نصب آن می توانند دریابند که کودک آنها به این بیماری مبتلا است یا خیر چراکه این برنامه با وارد شدن به قسمت گالری گوشی افراد و آنالیز عکس های کودکان آنها ، متوجه این بیماری می شود و بنابراین نیازی نیست والدین تصویری را بارگذاری کنند .
پس از اینکه افراد برنامه مذکور را نصب کردند این برنامه در تصاویر جستجو کرده و چشم آنها را آنالیز کرده و به دنبال سفیدی در چشم یا لکوکوریا (leukocoria) می گردد .
لکوکوریا درخشش غیر طبیعی رنگ سفید در مردمک چشم است که می تواند در هنگام عکس یا معاینه چشم مشخص شود .
این می تواند نشانه ای از رتینوبلاستوما باشد ، سرطانی که معمولاً نوزادان و کودکان زیر پنج سال را مبتلا می کند .
اگر این بیماری زود تشخیص داده شود قابل درمان است .
رتینوبلاستوما یا تومور شبکیه نوعی سرطان پیشرونده سریع است که در سلول های شبکیه چشم رشد می کند .
این سرطان از سرطان های شایع کودکان زیر 5 سال است .
دانشمندان این برنامه را روی بیش از 52 هزار عکس امتحان کردند که در این بین 20 کودک به بیماری چشمی مانند رتینوبلاستوما مبتلا بودند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/10 - 1398/07/13
روسای آموزش عالی
وزارت علوم
عصر رسانه
1398/07/13

در چهار مورد از پنج کودک مبتلا به اختلالات چشم ، برنامه توانست کودکان مبتلا به این بیماری را به طور متوسط 1 .
3 سال زودتر تشخیص دهد .
دانشمندان امیدوارند که این فناوری به مبتلایان جوان کمک کند که زودتر تحت درمان قرار گیرند تا احتمال بهبودی آنها افزایش یابد .
این برنامه توسط تیمی از پژوهشگران «دانشگاه بیلر» تگزاس ساخته شده است .
این نرم افزار از فناوری به نام CRADLE برای تجزیه و تحلیل خودکار عکس ها استفاده می کند .
«مایکل مونسون» (Michael Munson) پژوهشگر این مطالعه گفت : برنامه CRADLE به صورت خصوصی تصاویر دیجیتالی را که مستقیماً در دستگاه کاربر ذخیره شده اند بدون نیاز به بارگذاری عکس ، تجزیه و تحلیل می کند .
این اپلیکیشن همچنین بر روی کودکان مبتلا به بیماری کوت نیز آزمایش شد .
این بیماری باعث ایجاد رگ های خونی غیر طبیعی در شبکیه می شود و می تواند منجر به کوری شود .
تولید باتری های پرنده برای شارژ پهپادهای در حال حرکت اگر چه پهپادها مزیت های زیادی دارند ، اما یکی از نقاط ضعف آنها شارژ پایین باتری هایشان است که با تولید باتری های پرنده این مشکل نیز تاحدی برطرف شده است .
به نقل از نیواطلس ، پهپادها در بهترین حالت تنها برای مدت سی دقیقه قابل استفاده و پرواز هستند ، اما محققان دانشگاه برکلی نوعی سیستم پرنده ابداع کرده اند که می تواند پهپادها را در حین پرواز شارژ کند .
سیستم یادشده که برای استفاده پهپادهای کوچک طراحی شده مبتنی بر نصب نوعی صفحه سیاه بزرگ در بالای پهپاد اصلی برای فرود باتری پرنده و شارژ آن است .
باتری پرنده در زمان کاهش شدید شارژ پهپاد بر روی آن می نشیند و برقراری تماس میان صفحات و اتصالات مسی آن و صفحه سیاه بزرگ رسانای پهپاد اصلی انتقال انرژی به آن را ممکن می کند .
در نهایت و پس از تخلیه کامل شارژ باتری ، سیستم حامل آن مجددا به پرواز درمی آید .
در جریان استفاده آزمایشی از این باتری پرنده ، مدت زمان پرواز پهپاد از 12 دقیقه عادی و استاندارد به 57 دقیقه افزایش یافت .
انتظار می رود در آینده از این فناوری برای انجام ماموریت های تحقیقاتی طولانی مدت ، امداد و نجات و غیره استفاده شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/07/10
> معاون پژوهش و فناوری وزارت نیرو از اجرای طرح دکترای مشترک و حمایت مالی از دانشجویانی که در صنعت حضور پیدا می کنند ، خبر داد .
> معاون پژوهش و فناوری وزارت نیرو از اجرای طرح دکترای مشترک و حمایت مالی از دانشجویانی که در صنعت حضور پیدا می کنند ، خبر داد .
به گزارش مهر ، محمدصالح اولیا در ششمین نشست مدیران ارتباط با پژوهش ها و مراکز آموزش عالی که در وزارت علوم برگزار شد ، به جدیدترین پروژه پژوهشگاه نیروی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت : این پروژه که بر روی پره های توربینی کار کرده و هدفش افزایش ظرفیت نیروگاه ها است به زودی افتتاح خواهد شد .
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این پروژه نقش هماهنگ کننده داشتند و برای اجرایی کردن آن از همکاری اساتید دانشگاه استفاده شده است .
همچنین شرکت های دانش بنیان در قالب یک پروتکل در این مجموعه همکاری داشته اند .
وی با بیان اینکه هدف گذاری کردیم که دو درصد اعتبارات شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو صرف آموزش و پژوهش شود ، افزود : اخیراً بحث فرصت مطالعاتی هیئت علمی در وزارتخانه را جدی گرفته ایم و پیش بینی کرده ایم افرادی که در صنعت حضور پیدا می کنند علاوه بر حقوق دانشگاهی خود از صنعت نیز حقوق بگیرند .
اولیا در ادامه در مورد طرح اجرای دکترای مشترک توسط این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد : براساس این طرح بنا داریم دانشجویان دکتری با حمایت صنعت مقطع دکتری را به اتمام برسانند به طوری که بعد از پایان دوره تئوریک ، دو سال در صنعت حضور داشته باشند و بتوانند پایان نامه خود را با حمایت صنعت بنویسند .
معاون پژوهش و فناوری وزارت نیرو با اشاره به ایجاد شبکه متخصصین در این وزارتخانه ، خاطرنشان کرد : معتقدیم اساتید متخصص باید در قالب شبکه های ارتباطی با یکدیگر ارتباط منسجمی برقرار کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
اعتماد
1398/07/13
> با شروع مهر ، در کنار بیش از چهارده میلیون دانش آموز ، 4 میلیون جوان ایرانی نیز در مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه می روند و سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.
> با شروع مهر ، در کنار بیش از چهارده میلیون دانش آموز ، 4 میلیون جوان ایرانی نیز در مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه می روند و سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند .
با احتساب 81 میلیون نفر جمعیت کشور ، این رقم یعنی 5 درصد ایرانی ها مستقیما با دانشگاه سر و کار دارند .
بگذریم از شمار قابل توجهی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نهادهای وابسته به آنها ، به عنوان استاد و مدرس و کارمند و کارشناس آموزشی و .
به این 4 میلیون دانشجو خدمات ارایه می دهند .
اگر آمار خانواده های همه این آدم ها را هم در نظر بگیریم ، درمی یابیم که درصد قابل توجهی از هموطنان ما مستقیم یا غیرمستقیم با دانشگاه سر و کار دارند و در نتیجه ویژگی ها و شرایط دانشگاه مستقیما در سرنوشت شان دخیل است .
عمر رسمی دانشگاه ایرانی ، از زمان تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، هشتاد و پنج سال است .
البته اگر مدارس و موسسات آموزش عالی مدرنی چون دارالفنون ، مدرسه علوم سیاسی ، مدرسه طب ، مدرسه فلاحت و .
را نیز در نظر بگیریم ، می توان این سن و سال را تا 170 سال افزایش داد .
البته تردیدی نیست که بخش عظیمی از این گسترش و بسط مربوط به دوران 40 ساله پس از انقلاب است .
از دهه 1360 و به ویژه بعد از جنگ با تاسیس شمار قابل توجهی از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور و سپس توسعه موسسات آموزش عالی در قالب نهادهای خصوصی و غیرانتفاعی ، در بازه زمانی کوتاهی ، تعداد دانشجویان و به طور کلی دانشگاهیان به یک باره چند برابر و دانشگاه به یک مقوله فراگیر و مبتلابه عموم ایرانیان بدل شد .
در این میان اما تاملات صاحب نظران و صاحبان اندیشه ایرانی درباره این پدیده نسبتا نوظهور و گسترده ، جسته و گریخته و از سر دلسوزی های شخصی صورت گرفته و کمتر شاهد برنامه ریزی های دقیق برای بازنگری و درنگ در روند این توسعه روزافزون و حتی می توان گفت بی در و پیکر بوده و هستیم .
البته لازم است از انگشت شمار دلسوزان ایرانی که در طول این سال ها ، چه پیش و چه پس از انقلاب دانشگاه را فراموش نکرده اند و به آن به عنوان یک مساله اندیشیده اند ، یاد کرد ، بزرگانی چون علی اصغر حکمت ، عیسی صدیق ، محمود صناعی و مجید تهرانیان پیش از انقلاب و پژوهشگرانی مثل مقصود فراستخواه ، غلامرضا ذاکرصالحی ، عباس کاظمی ، زنده یاد قانعی راد ، هادی خانیکی ، جواد طباطبایی ، نعمت الله فاضلی ، تقی آزادارمکی ، ناصر فکوهی ، عباس عبدی و .
بعد از انقلاب .
رضا منصوری ، فیزیکدان و استاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از دغدغه مندان ایرانی است که در کنار رشته تخصصی اش هم در حوزه نظر و هم در حیطه عمل ، همواره به مساله دانشگاه اندیشیده و در این زمینه مباحث و ایده های مهمی را مطرح کرده است .
به نظر نگارنده مهم ترین ایده او در این زمینه آن است که با وجود همه آمار و ارقام و تاریخچه ای که بالاتر برای دانشگاه ایرانی ذکر شد ، کماکان دانشگاه به معنای جدید آن نداریم و آنچه در ایران در سطح آموزش عالی هست ، صرفا آموزشگاه است .
علت نیز آن است که ما درک و دریافتی از علم جدید نداریم .
از دید دکتر منصوری ، علم جدید ، یک فرآیند اجتماعی پیچیده در پاسخ به مسائلی است که جامعه به آن مبتلا شده ، در حالی که دانشگاه های ما نه فقط در پاسخ به نیازهای واقعی جامعه پدید نیامده اند ، بلکه در آنها خبری از فرآیند تولید علم و دانش نیست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
اعتماد
1398/07/13

دانشگاه های ما در بهترین حالت ، آموزشگاه هایی هستند که در آنها فرآورده های علمی جدید را ترجمه و آموزش می دهند و در نتیجه دانش آموختگان ما اگر خیلی درس خوان و کوشا باشند ، می توانند همان اطلاعات را به دیگران آموزش دهند .
این گفته بدان معناست که ما به فرآیند تولید علم جدید توجه نکرده ایم و در دانشگاه های خود تنها فرآورده آن را که در دانشگاه ها و مراکز علمی سایر جوامع پدید آمده اند ، وارد می کنیم .
مهم ترین کنش علمی که در دانشگاه های ما صورت می گیرد ، رفتن استاد و دانشگاه به سر کلاس درس و یاد دادن مطالبی از روی کتاب یا جزوه یا محفوظات توسط استاد به دانشجویان است .
حتی در کارگاه های آموزشی رشته های فنی و پزشکی نیز باز استاد در حال آموزش است و دانشجویان در بهترین حالت می توانند همان کاری را کنند که استاد به آنها یاد می دهد .
در دانشگاه های ما خبری از پروژه های علمی و پژوهشی گسترده نیست ، استادان معمولا در هیچ طرح علمی مشارکت نمی کنند ، بعید است به اتاق استادی سر بزنید و ببینید که در حال تحقیق علمی است ، یا در اتاق های شان نیستند ، یا مشغول سر و کله زدن با دانشجویان بر سر نمره ، حضور و غیاب و .
هستند .
دانشجویان هم در طول ترم اگر خیلی درس خوان باشند ، همان کتاب ها یا جزوات را می خوانند ، یعنی همان کاری که در دبستان و راهنمایی و دبیرستان می کردند .
پروژه های درسی در رشته های فنی مهندسی ، باز هدف آموزش و یادگیری را دنبال می کند .
هیچ جا خبری از روش و مشارکت در فرآیند تولید علم نیست .
اساتید هم که جز این نیاموخته اند ، از دانشجویان همین را می خواهند .
در نتیجه دانشگاه های ما به سطح آموزشگاه هایی بزرگ تخفیف می یابند ، مکان هایی برای یادگیری فرآورده علم جدید و نه جایی برای علم ورزی و مشارکت در فرآیند تولید علم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
جذب هیات علمی
مردم سالاری
1398/07/10
> مهلت ثبت نام برای جذب هیات علمی دانشگاه ها مجدد برای رشته های کم متقاضی از سوی وزارت علوم تمدید شد .
> مهلت ثبت نام برای جذب هیات علمی دانشگاه ها مجدد برای رشته های کم متقاضی از سوی وزارت علوم تمدید شد .
به گزارش ایسنا ، مرکز جذب وزارت علوم به دلیل بدون متقاضی ماندن بیش از 200 موقعیت شغلی فرصت جدیدی برای ثبت نام متقاضیان این فرصت های شغلی ایجاد کرد .
مشابه فراخوان های قبلی بیش از 200 موقعیت شغلی اعلام شده در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی شهریور 98 وزارت علوم بدون متقاضی مانده است .
همچنین با وجود انقضای مهلت فراخوان و تمدید آن ، فرصت جدیدی صرفا برای متقاضیان این فرصت های شغلی تا تاریخ بیستم مهرماه ساعت 16 در نظر گرفته شده است .
متقاضیان خصوصاً در رشته های کامپیوتر ، صنایع ، مرمت بنا ، مدیریت ، هنر ، معماری ، برق ، حقوق و حسابداری می توانند جهت ثبت آمادگی خود به سامانه جذب هیات علمی مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/07/10 - 1398/07/13
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه نوآوران
1398/07/10
> پرداخت 90 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به هنرمندان.
> پرداخت 90 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به هنرمندان بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری صندوق اعتباری هنر به بیش از 1700 هنرمند تسهیلات قرض الحسنه به اعتبار 90 میلیارد ریال پرداخت کرد .
نوآوران آنلاین به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ، سقف وام های اعطایی از محل منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران 200 میلیون ریال بوده است و هنرمندان با معرفی صندوق اعتباری هنر ، در سراسر کشور از این تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شده اند .
همکاری میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق اعتباری هنر به منظور تامین و رفع احتیاجات ضروری جامعه نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان از طریق پرداخت وام های قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد از سال 1396 آغاز شده است .
بانک مهر ایران اعلام آمادگی کرده درصورتیکه صندوق اعتباری هنر در تامین بخشی از منابع همکاری کند ، با ایجاد هم افزایی و مشارکت به میزان معادل منابع صندوق به هنرمندان تسهیلات پرداخت کند .
طبق اعلام روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ، این بانک در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود ، برنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به هنرمندان را اجرا کرده و در این زمینه همکاری هایی را نیز با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای حمایت از مددجویان ، بنیاد برکت برای حمایت از اشتغال روستاییان و بنیاد مسکن برای حمایت از مسکن روستایی داشته است .
1
فهرست