وزارت علوم -
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت 13:35

1
1
فهرست اخبار
1398/09/20 - 1398/09/23
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/09/20 - 1398/09/23
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/09/23

حمیدرضا علومی یزدی با اشاره به تشکیل کمیته مرکزی اخلاق در پژوهش گفت : «کمیته مرکزی اخلاق در پژوهش در وزارت علوم تشکیل شد و شیوه نامه تشکیل این کمیته ها در دانشگاه ها نیز تصویب شده که به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود .
حمیدرضا علومی یزدی با اشاره به تشکیل کمیته مرکزی اخلاق در پژوهش گفت : «کمیته مرکزی اخلاق در پژوهش در وزارت علوم تشکیل شد و شیوه نامه تشکیل این کمیته ها در دانشگاه ها نیز تصویب شده که به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود » وی ادامه داد : «برهمین اساس دانشگاه ها نیز در کمیته هایی که تشکیل می دهند ، وظایفی را که قانون برای آنها در این خصوص تعیین کرده ، اجرا می کنند » معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود : «در شیوه نامه تشکیل این کمیته ها ، وظایف و سازوکارهای جدیدی پیش بینی شده است » وی ادامه داد : «همچنین مقرر شد کمیته مرکزی اخلاق در پژوهش در وزارت علوم به صورت مستمر برگزار شده و ارتباط مستمری با کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برقرار کند »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/09/20 - 1398/09/23
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ابتکار
1398/09/21
اداراه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
اداراه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت : منظور بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی و در راستای توسعه و گسترش امور پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های حمل ونقل دریایی ، بندری و زمینه سازی مناسب برای ایجاد ارتباط موثر حوزه صنعت با مراکز فناور ، تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه خلیج فارس به امضاء رسید . گفتنی است ، دانشگاه خلیج فارس با حدود هفت هزار دانشجو در 29 رشته کارشناسی ، 48 رشته کارشناسی ارشد و 13 رشته دکترا ، جهت گیری خود را در حوزه کار آفرینی قرار داده و این دانشگاه از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان پایلوت دانشگاه کار آفرین انتخاب شده است
1
فهرست