وزارت علوم -
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت 12:47

1
1
فهرست اخبار
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
11096083 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
11088245 روزنامه فرهیختگان
روساي آموزش عالي
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
11088247 روزنامه فرهیختگان
11088013 روزنامه مردم سالاري
11087858 شهروند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
افکار
1398/10/26
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : جانباختگان حادثه هواپیمای بوئینگ 737 مانند فرزندان ما بودند و حتماً دلشان با کشورشان بوده است شرایط فعلی خیلی از آنها نشان می داد که قصد بازگشت به کشور را داشتند
به گزارش افکارنیوز ، منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، در پاسخ به این سؤال که در اعتراضات اخیر چه تعداد دانشجو بازداشت شدند؟ گفت : اخبار اجتماعی هیچ گزارشی در این زمینه به ما ارائه نشده است و عدد و آماری در این زمینه نداریم البته به خاطر شرایط فعلی ، نگران رفتارهای خارج از عرف و انضباط دانشجویان در دانشگاه ها هستیم و اگر این مسائل رعایت شود ، قطعاً مشکلی پیش نخواهد آمد غلامی در پاسخ به سؤالی که چه اقدامی برای آینده دانش آموختگان نخبه باید انجام شود تا شاهد خروج آنها از کشور نباشیم؟ گفت : اکثر دانشگاه های کشور ما انجمن دانش آموختگان دارند مرحله اول کار انجمن دانش آموختگان شناسایی ظرفیت ها و استفاده از فارغ التحصیلان است و بسیاری از این افراد به جایگاه های علمی ، اجتماعی و اقتصادی خوبی دست می یابند ، از این رو این ارتباط ها وجود داشته و دارد او افزود : برخی از دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه تهران بیش از 50 هزار دانش آموخته دارد و اینکه همه آنها در یک مجموعه منظم همیشه باهم در ارتباط باشند ، طبیعتاً میسر نیست وی در واکنش به اینکه در حادثه هواپیمای 737 از تعداد 147 نفر ایرانی بیش از 20 نفر آنها نخبه و فارغ التحصیل بودند ، گفت : اینکه برخی نخبگان برای تحصیل به خارج از کشور می روند ، ایرادی ندارد ما نمی توانیم همه افراد را موظف کنیم که در داخل کشور تحصیل کنند ، زیرا دنیا در حوزه های علم ، نوآوری های زیادی دارد ، از این رو ما باید به کشورهای دیگر برویم و نوآوری های آنان را به داخل بیاوریم و همین نخبگان این کار را انجام می دهند غلامی درباره بازگشت نخبگان به کشور گفت : تعداد زیادی از نخبگان بر اساس تحقیقاتی که معاونت علمی و فناوری انجام داده است به ایران بازمی گردند و آمار برگشتی های ما خوب و قابل توجه است وی اضافه کرد : اگر خانواده های همین جانباختگان سقوط هواپیما را ببینید از صحبت هایشان متوجه می شویم که فرزندان آنها تصمیم بازگشت به کشور را داشتند این اتفاق بسیار تأثربرانگیز است و نباید آن را با موضوع خاص مهاجرت نخبگان اشتباه بگیریم ، زیرا اصل این مسأله و نخبگانی که از دست رفتند نگرانی ، حزن و اندوه زیادی برای ما به همراه داشته است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
بشارت نو
1398/10/26
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : جانباختگان حادثه هواپیمای بوئینگ 737 مانند فرزندان ما بودند و حتما دلشان با کشورشان بوده است شرایط فعلی خیلی از آنها نشان می داد که قصد بازگشت به کشور را داشتند
«منصور غلامی» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در پاسخ به این سوال که در اعتراضات اخیر چه تعداد دانشجو بازداشت شدند؟ گفت : هیچ گزارشی در این زمینه به ما ارائه نشده است و عدد و آماری در این زمینه نداریم البته به خاطر شرایط فعلی ، نگران رفتارهای خارج از عرف و انضباط دانشجویان در دانشگاه ها هستیم و اگر این مسائل رعایت شود ، قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد غلامی در پاسخ به سوالی که چه اقدامی برای آینده دانش آموختگان نخبه باید انجام شود تا شاهد خروج آنها از کشور نباشیم؟ گفت : اکثر دانشگاه های کشور ما انجمن دانش آ موختگان دارند مرحله اول کار انجمن دانش آموختگان شناسایی ظرفیت ها و استفاده از فارغ التحصیلان است و بسیاری از این افراد به جایگاه های علمی ، اجتماعی و اقتصادی خوبی دست می یابند ، از این رو این ارتباط ها وجود داشته و دارد البته ممکن است دانشگاه های جوان ما هنوز این امکان را نداشته باشند ، اما این ارتباط میان دانش آ موختگان و دانشگاه ها بوده و هست وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اضافه کرد : برخی از دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه تهران بیش از 50 هزار دانش آموخته دارد و اینکه همه آنها در یک مجموعه منظم همیشه باهم در ارتباط باشند ، طبیعتا میسر نیست وی در واکنش به اینکه در حادثه هواپیمای 737 از تعداد 147 نفر ایرانی بیش از 20 نفر آنها نخبه و فارغ التحصیل بودند ، گفت : اینکه برخی نخبگان برای تحصیل به خارج از کشور می روند ، ایرادی ندارد ما نمی توانیم همه افراد را موظف کنیم که در داخل کشور تحصیل کنند ، زیرا دنیا در حوزه های علم ، نوآوری های زیادی دارد ، از این رو ما باید به کشورهای دیگر برویم و نوآوری های آنان را به داخل بیاوریم و همین نخبگان این کار را انجام می دهند وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره بازگشت نخبگان به کشور گفت : تعداد زیادی از نخبگان بر اساس تحقیقاتی که معاونت علمی و فناوری انجام داده است به ایران بازمی گردند و آمار برگشتی های ما خوب و قابل توجه است وی اضافه کرد : اگر خانواده های همین جانباختگان سقوط هواپیما را ببینید از صحبت هایشان متوجه می شویم که فرزندان آنها تصمیم بازگشت به کشور را داشتند این اتفاق بسیار تاثربرانگیز است و نباید آن را با موضوع خاص مهاجرت نخبگان اشتباه بگیریم ، زیرا اصل این مساله و نخبگانی که از دست رفتند نگرانی ، حزن و اندوه زیادی برای ما به همراه داشته است وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تصریح کرد : جانباختگان هواپیمای بوئینگ 737 مانند فرزندان ما بوده اند و حتما دلشان با کشورشان بوده است شرایط فعلی خیلی از آنها نشان می داد که قصد بازگشت به کشور داشتند ممکن است برخی از نخبگان هم بروند و طی حداکثر 10 سال آینده به کشور برگردند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه ایران
1398/10/26

وزیر علوم : آماری از بازداشت دانشجویان نداریموزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : جانباختگان حادثه هواپیمای بوئینگ 737 مانند فرزندان ما بودند و حتماً دلشان با کشورشان بوده است.
وزیر علوم : آماری از بازداشت دانشجویان نداریموزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : جانباختگان حادثه هواپیمای بوئینگ 737 مانند فرزندان ما بودند و حتماً دلشان با کشورشان بوده است شرایط فعلی خیلی از آنها نشان می داد که قصد بازگشت به کشور را داشتند «منصور غلامی» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایلنا ، در پاسخ به این سؤال که در اعتراضات اخیر چه تعداد دانشجو بازداشت شدند؟ گفت : هیچ گزارشی در این زمینه به ما ارائه نشده است و عدد و آماری در این زمینه نداریم البته به خاطر شرایط فعلی ، نگران رفتارهای خارج از عرف و انضباط دانشجویان در دانشگاه ها هستیم و اگر این مسائل رعایت شود ، قطعاً مشکلی پیش نخواهد آمد غلامی در پاسخ به سؤالی که چه اقدامی برای آینده دانش آموختگان نخبه باید انجام شود تا شاهد خروج آنها از کشور نباشیم؟ گفت : اکثر دانشگاه های کشور ما انجمن دانش آ موختگان دارند مرحله اول کار انجمن دانش آموختگان شناسایی ظرفیت ها و استفاده از فارغ التحصیلان است و بسیاری از این افراد به جایگاه های علمی ، اجتماعی و اقتصادی خوبی دست می یابند ، از این رو این ارتباط ها وجود داشته و دارد او افزود : برخی از دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه تهران بیش از 50 هزار دانش آموخته دارد و اینکه همه آنها در یک مجموعه منظم همیشه باهم در ارتباط باشند ، طبیعتاً میسر نیست وی در واکنش به اینکه در حادثه هواپیمای 737 از تعداد 147 نفر ایرانی بیش از 20 نفر آنها نخبه و فارغ التحصیل بودند ، گفت : اینکه برخی نخبگان برای تحصیل به خارج از کشور می روند ، ایرادی ندارد ما نمی توانیم همه افراد را موظف کنیم که در داخل کشور تحصیل کنند ، زیرا دنیا در حوزه های علم ، نوآوری های زیادی دارد ، از این رو ما باید به کشورهای دیگر برویم و نوآوری های آنان را به داخل بیاوریم و همین نخبگان این کار را انجام می دهند غلامی درباره بازگشت نخبگان به کشور گفت : تعداد زیادی از نخبگان بر اساس تحقیقاتی که معاونت علمی و فناوری انجام داده است به ایران بازمی گردند و آمار برگشتی های ما خوب و قابل توجه است وی اضافه کرد : اگر خانواده های همین جانباختگان سقوط هواپیما را ببینید از صحبت هایشان متوجه می شویم که فرزندان آنها تصمیم بازگشت به کشور را داشتند این اتفاق بسیار تأثربرانگیز است و نباید آن را با موضوع خاص مهاجرت نخبگان اشتباه بگیریم ، زیرا اصل این مسأله و نخبگانی که از دست رفتند نگرانی ، حزن و اندوه زیادی برای ما به همراه داشته است معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری : رسانه ملی از مخاطبان عذر خواهی کندمعاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در اطلاعیه ای ، خواستار برخورد مناسب با اهانت های اخیر شبکه افق شد و تصریح کرد ، چنین اظهاراتی جز ضربه زدن به نظام و گریزان کردن جوانان ثمره دیگری ندارد
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، در این اطلاعیه آمده است : در این اندوه همگانی در فراق یاران از شهید سردار سلیمانی تا شهدای وداع کرمان و شهدای هواپیمای اوکراینی و حضور اعجاب برانگیز مردم عاشق برای تسلای خاطر یکدیگر و انسجام ملی ، شایسته نبود در شبکه افق رسانه سیما جملاتی مانند «اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود» و همچنین جملاتی هنجارشکن در مورد رفتار داعش با زنان شنیده شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه ایران
1398/10/26
دراین اطلاعیه آمده است : دیدن و شنیدن این سخنان که به صورت کلیپ هایی در فضای مجازی پخش شده ، آیا جز ضربه زدن به نظام و گریزان کردن جوانان ثمره دیگری دارد؟ «ضرورت دارد گویندگان این اهانت ها در رسانه ملی که سبب جریحه دار شدن احساسات مخاطبین این رسانه شده اند از کرده خود عذرخواهی کنند » روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از این بیانات که در موردی متأسفانه از سوی یک خانم صورت گرفته و در مورد دیگر درباره خانم ها انجام شده ابراز تأسف کرده و خواهان رسیدگی مسئولان آن رسانه به خطای ایشان است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
جوان
1398/10/26
سرویس ایران جوان آنلاین : با حضور قائم مقام وزیر علوم ، شش پروژه در دانشگاه بیرجند ، با اعتبار 75 میلیارد و 600 میلیون ریال افتتاح یا کلنگ زنی شد
سرویس ایران جوان آنلاین : با حضور قائم مقام وزیر علوم ، شش پروژه در دانشگاه بیرجند ، با اعتبار 75 میلیارد و 600 میلیون ریال افتتاح یا کلنگ زنی شد با حضور عبدالرضا باقری ، قائم مقام وزیر علوم ، کارگاه های مهارت آموزی دکتر اسدالله زنگویی با زیربنایی 180 مترمربع و اعتبار 3600 میلیون ریال از محل کمک های خیر و درآمد های اختصاصی دانشگاه بیرجند افتتاح شد طرح محوطه سازی پردیس مهندسی نیز به بهره برداری رسید سالن امید این دانشگاه نیز با زیربنای 2032 مترمربع افتتاح شد سرای دانشجویی عبدالعلی بیرجندی نیز افتتاح شد مجتمع رفاهی ، فرهنگی دانشگاه بیرجند (باغ امیریه) نیز افتتاح شد همچنین با حضور قائم مقام وزیر علوم عملیات اجرایی آزمایشگاه مرجع نیز کلنگ زنی شد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/10/28

ثبت نام در تمام دوره های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، پیام نور ، کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای و کاردانی به کارشناسی30 دی به پایان می رسد .
ثبت نام در تمام دوره های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، پیام نور ، کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای و کاردانی به کارشناسی30 دی به پایان می رسد به گزارش ایسنا ، مرحله تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری امسال 30 دی ماه پایان می یابد
این مرحله که از 27 آبان ماه آغاز شده است ، با اعلام رشته های جدید ادامه دارد و افرادی که متقاضی تحصیل در رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 هستند ، می توانند تا30 دی ماه با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کرده ، ثبت نام کنند تا پس از تأیید نهایی به عنوان دانشجو پذیرش شوند . همچنین مرحله تمدید پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398(مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی و «معدل کاردانی») نیز 30 دی ماه پایان می یابد داوطلبان حضور در این مرحله می توانند با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده در دفترچه راهنمای پذیرش کاردانی به کارشناسی حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 98 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند مرحله تمدید پذیرش دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) و غیرانتفاعی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 نیز که از 5 آذرماه آغاز شده ، روز 30 دی ماه پایان می پذیرد
داوطلبان واجد شرایط و علاقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 می توانند تا 30 دی ماه 98 ضمن مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود ، با همراه داشتن مدارک اعلام شده به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
سازمان سنجش آموزش کشور نیز تاکید کرده است که داوطلبانی که قبلاً بر اساس اطلاعیه های این سازمان در تاریخ های گذشته در یکی از رشته محل های اعلام شده مؤسسات آموزش عالی ثبت نام مشروط انجام داده اند نیز در صورت تغییر علاقه مندی به کدرشته محل های جدید می توانند با مراجعه به مؤسسه ای که قبلاً در آن ثبت نام کرده اند ، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام کرده و پرینتی از تقاضانامه ثبت نامی را از مؤسسه قبلی دریافت کرده و به مؤسسه جدید تحویل دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
بهار
1398/10/27

گروه جامعه : ثبت نام در تمام دوره های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، پیام نور ، کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای و کاردانی به کارشناسی 30 دی به پایان می رسد .
مرحله تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری امسال 30 دی ماه پایان می یابد
این مرحله که از 27 آبان ماه آغاز شده است ، با اعلام رشته های جدید ادامه دارد و افرادی که متقاضی تحصیل در رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 هستند ، می توانند تا 30 دی ماه با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کرده ، ثبت نام کنند تا پس از تأیید نهایی به عنوان دانشجو پذیرش شوند . همچنین مرحله تمدید پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 (مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی و «معدل کاردانی») نیز 30 دی ماه پایان می یابد داوطلبان حضور در این مرحله می توانند با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده در دفترچه راهنمای پذیرش کاردانی به کارشناسی حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 98 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند مرحله تمدید پذیرش دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) و غیرانتفاعی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 نیز که از 5 آذرماه آغاز شده ، روز 30 دی ماه پایان می پذیرد
داوطلبان واجد شرایط و علاقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 می توانند تا 30 دی ماه 98 ضمن مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود ، با همراه داشتن مدارک اعلام شده به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
سازمان سنجش آموزش کشور نیز تاکید کرده است که داوطلبانی که قبلاً بر اساس اطلاعیه های این سازمان در تاریخ های گذشته در یکی از رشته محل های اعلام شده مؤسسات آموزش عالی ثبت نام مشروط انجام داده اند نیز در صورت تغییر علاقه مندی به کدرشته محل های جدید می توانند با مراجعه به مؤسسه ای که قبلاً در آن ثبت نام کرده اند ، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام کرده و پرینتی از تقاضانامه ثبت نامی را از مؤسسه قبلی دریافت کرده و به مؤسسه جدید تحویل دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1398/10/27

ایسنا : ثبت نام در تمام دوره های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، پیام نور ، کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای و کاردانی به کارشناسی 30 دی به پایان می رسد .
آخرین مهلت ثبت نام در دوره های بدون آزمون اعلام شد ایسنا : ثبت نام در تمام دوره های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، پیام نور ، کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای و کاردانی به کارشناسی 30 دی به پایان می رسد مرحله تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری امسال 30 دی ماه پایان می یابد
این مرحله که از 27 آبان ماه آغاز شده است ، با اعلام رشته های جدید ادامه دارد و افرادی که متقاضی تحصیل در رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 هستند ، می توانند تا 30 دی ماه با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کرده ، ثبت نام کنند تا پس از تأیید نهایی به عنوان دانشجو پذیرش شوند . همچنین مرحله تمدید پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 (مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی و «معدل کاردانی») نیز 30 دی ماه پایان می یابد داوطلبان حضور در این مرحله می توانند با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده در دفترچه راهنمای پذیرش کاردانی به کارشناسی حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 98 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند مرحله تمدید پذیرش دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) و غیرانتفاعی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 نیز که از 5 آذرماه آغاز شده ، روز 30 دی ماه پایان می پذیرد
داوطلبان واجد شرایط و علاقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 می توانند تا 30 دی ماه 98 ضمن مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود ، با همراه داشتن مدارک اعلام شده به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
سازمان سنجش آموزش کشور نیز تاکید کرده است که داوطلبانی که قبلاً بر اساس اطلاعیه های این سازمان در تاریخ های گذشته در یکی از رشته محل های اعلام شده مؤسسات آموزش عالی ثبت نام مشروط انجام داده اند نیز در صورت تغییر علاقه مندی به کدرشته محل های جدید می توانند با مراجعه به مؤسسه ای که قبلاً در آن ثبت نام کرده اند ، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام کرده و پرینتی از تقاضانامه ثبت نامی را از مؤسسه قبلی دریافت کرده و به مؤسسه جدید تحویل دهند . این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : آموزش عالی دانشجو دی ماه سازمان سنجش آموزش کشور کارشناسی
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
روزنامه آفرینش
1398/10/28

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی : استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی کاربردی ممنوع است رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : هیچ یک از مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور اجازه ندارند از مدرسانی که فاقد کد تدریس و مجوز لازم از سازمان مرکزی هستند ، استفاده کنند .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی : استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی کاربردی ممنوع است رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : هیچ یک از مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور اجازه ندارند از مدرسانی که فاقد کد تدریس و مجوز لازم از سازمان مرکزی هستند ، استفاده کنند
محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت وگو با فارس ، با اشاره به اینکه استفاده از مدرسان فاقد کد تدریس ممنوع است ، گفت : یکی از سیاست ها و برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی حرکت در مسیر مهارت افزایی و کیفیت آموزشی است که می تواند به عنوان یک راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی و همچنین اشتغال فارغ التحصیلان مفید واقع شود که در این رابطه ریل گذاری این دانشگاه در مسیر منویات مقام معظم رهبری است .
ارزیابی اساتید دانشگاهی و پایش دروس وی افزود : یکی از مهم ترین اقداماتی که این دانشگاه امسال انجام داد ، ارزیابی اساتید دانشگاهی و پایش دروس مختلف در رشته های تحصیلی بوده است که در این رابطه بر اساس قانون و سیاست این دانشگاه هیچ یک از مراکز علمی کاربردی نمی توانند از مدرسانی که کد تدریس ندارند و فاقد مجوز هستند استفاده کنند .
80 درصد از مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور مربوط به بخش خصوصی است امید تصریح کرد : در حال حاضر 80 درصد از مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور مربوط به بخش خصوصی است و تنها 20 درصد مراکز دولتی هستند که در این رابطه باید بگویم فعالیت هر یک از مراکز به طور مستمر در حوزه آموزشی و فعالیت های پژوهشی در قالب مهارت افزایی و کارآفرینی دانشجویان مورد ارزیابی قرار می گیرد . درواقع باید به این نکته اشاره کنم که دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال حاضر دارای 5500 کد رشته محل است که متقاضیان تحصیل در این دانشگاه می توانند با توجه به علایق شخصی که دارند با انتخاب هر یک از رشته های موجود در دانشگاه نسبت به تحصیل اقدام کنند کشور نیازمند نیروهای تحصیل کرده مهارت آفرین و کارآفرین است رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان گفت : امروز بیش ازهر زمان دیگری جامعه و کشور ما نیازمند نیروهای تحصیل کرده مهارت آفرین و کارآفرین است که بتواند با تکیه بر آنها در راستای اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی رونق تولید را افزایش دهد زمان امتحانات لغو شده دانشگاه علوم بهزیستی اعلام شد تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات عمومی لغو شده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام شد به گزارش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات عمومی لغو شده را اعلام کرد بر اساس اطلاعیه مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات عمومی لغو شده روز 16 دی ماه به این شرح است : آزمون اندیشه اسلامی 2 در روز 2 بهمن ساعت 12 ، آزمون مهارت های زندگی در روز 2 بهمن ساعت 13 و آزمون تاریخ تحلیلی صدر اسلام در روز 2 بهمن ساعت 13 برگزار می شود برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان؛ ستاد کمک های مردمی دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد ستاد کمکهای مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد به گزارش م
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
روزنامه آفرینش
1398/10/28
هر ، با هدف همدردی و کمک به هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان ، ستاد کمک های مردمی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سیل زدگان این استان راه اندازی شد این ستاد از تمام کارکنان ، مدرسان و دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور درخواست می کند با توجه به نیاز گسترده و مبرم هموطنان آسیب زده سیل اخیر استان سیستان و بلوچستان ، ضمن پیوستن به این پویش معنوی و مردمی برای ارسال هدایا و کمک های غیر نقدی اقدام کنند همچنین واحد اجرایی این ستاد در مرکز علمی کاربردی شهرداری چابهار مستقر بوده و آماده دریافت هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی است
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
رئیس پژوهشگاه
جوان
1398/10/28
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت : کشورمان به دانش ساخت موتور های فضایی که پیش از این در اختیار آمریکا بود دست یافت

سرویس جامعه جوان آنلاین : حسین صمیمی با بیان اینکه در پژوهشگاه فضایی ایران به دانش طراحی و ساخت موتور های فضایی با نام «آرش» دست پیدا کردیم ، گفت : تاکنون این فناوری با عنوان موتور های استار در اختیار کشور آمریکا بود که هم اکنون ما موفق شده ایم این موتور ها را با ویژگی هایی که با موتور های استار برابری می کند ، تولید کنیم .
وی گفت : به دلیل موانع تحریم امکان استفاده از موتور های فضایی استار برای ما وجود نداشت و البته تاکنون نیز نیازی به استفاده از این موتور ها احساس نمی شد چرا که تاکنون ماهواره های ایرانی در مدار پائین زمین قرار می گرفتند ، اما هم اکنون که قصد انتقال ماهواره به مدار بالای زمین را داریم باید از موتور های فضایی استفاده کنیم و به همین دلیل آن را در کشور ساختیم . رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد : موتور فضایی آرش در سامانه انتقال مداری ماهواره قرار می گیرد و امکان ارسال ماهواره را به مدار های بالای زمین فراهم می کند وی تصریح کرد : خانواده موتور های فضایی آرش در چند ورژن در دست ساخت است که در آینده نزدیک موتور «آرش 20» را در بلوک انتقال مداری برای ماهواره ناهید 2 بکار خواهیم گرفت به گفته صمیمی ، این موتور ها به مرور توسعه و بهبود پیدا خواهند کرد تا در نقشه راه توسعه ماهواره ها بکار گرفته شوند رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد : سامانه انتقال مداری ماهواره برد مداری ماهواره را زیاد می کند و پس از آنکه ماهواره بر تا ارتفاع 400 کیلومتر ماهواره را هدایت می کند از آنجا به بعد بلوک انتقال مداری با استفاده از موتور فضایی امکان هدایت ماهواره را تا مدار 7 هزار کیلومتر زمین بر عهده دارد
وی اظهار داشت : در حال انجام تست های مکرر برای موتور های فضایی آرش هستیم تا کاربرد این فناوری تثبیت شود ، اما به جرأت می توانیم بگوییم که به دانش این فناوری در کشور دست پیدا کرده ایم و سایر کشور ها نیز از این فناوری برای انتقال ماهواره هایشان استفاده می کنند البته سایر کشور ها به دلیل آنکه تحریم نیستند از موتور های فضایی آمریکا استفاده می کنند ، اما ما توانستیم موانع تحریم را شکسته و موتور فضایی که قابل رقابت با موتور های استار است را طراحی کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
رئیس پژوهشگاه
مردم سالاری
1398/10/28
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت : کشورمان به دانش ساخت موتورهای فضایی که پیش از این در اختیار آمریکا بود دست یافت
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت : کشورمان به دانش ساخت موتورهای فضایی که پیش از این در اختیار آمریکا بود دست یافت
حسین صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پژوهشگاه فضایی ایران به دانش طراحی و ساخت موتورهای فضایی با نام «آرش» دست پیدا کردیم ، گفت : تاکنون این فناوری با عنوان موتورهای استار در اختیار کشور آمریکا بود که هم اکنون ما موفق شده ایم این موتورها را با ویژگی هایی که با موتورهای استار برابری می کند ، تولید کنیم .
وی گفت : به دلیل موانع تحریم امکان استفاده از موتورهای فضایی استار برای ما وجود نداشت و البته تاکنون نیز نیازی به استفاده از این موتورها احساس نمی شد چرا که تاکنون ماهواره های ایرانی در مدار پائین زمین قرار می گرفتند اما هم اکنون که قصد انتقال ماهواره به مدار بالای زمین را داریم باید از موتورهای فضایی استفاده کنیم و به همین دلیل آن را در کشور ساختیم . رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد : موتور فضایی آرش در سامانه انتقال مداری ماهواره قرار می گیرد و امکان ارسال ماهواره را به مدارهای بالای زمین فراهم می کند وی تصریح کرد : خانواده موتورهای فضایی آرش در چند ورژن در دست ساخت است که در آینده نزدیک موتور «آرش 20» را در بلوک انتقال مداری برای ماهواره ناهید 2 بکار خواهیم گرفت به گفته صمیمی این موتورها به مرور توسعه و بهبود پیدا خواهند کرد تا در نقشه راه توسعه ماهواره ها بکار گرفته شوند رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد : سامانه انتقال مداری ماهواره برد مداری ماهواره را زیاد می کند و پس از آنکه ماهواره بر تا ارتفاع 400 کیلومتر ماهواره را هدایت می کند از آنجا به بعد بلوک انتقال مداری با استفاده از موتور فضایی امکان هدایت ماهواره را تا مدار 7 هزار کیلومتر زمین بر عهده دارد
وی اظهار داشت : در حال انجام تست های مکرر برای موتورهای فضایی آرش هستیم تا کاربرد این فناوری تثبیت شود اما به جرأت می توانیم بگوییم که به دانش این فناوری در کشور دست پیدا کرده ایم و سایر کشورها نیز از این فناوری برای انتقال ماهواره هایشان استفاده می کنند البته سایر کشورها به دلیل آنکه تحریم نیستند از موتورهای فضایی آمریکا استفاده می کنند اما ما توانستیم موانع تحریم را شکسته و موتور فضایی که قابل رقابت با موتورهای استار است را طراحی کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
پیام نور
مردم سالاری
1398/10/28
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 99 و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در نیمه بهمن ماه 98 فرصت مجدد ثبت نام دارند
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 99 و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در نیمه بهمن ماه 98 فرصت مجدد ثبت نام دارند به گزارش خبرنگار مهر ، به منظور فراهم آوردن فرصت برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 99 و مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور مهلت مجدد ثبت نام در در روزهای دوشنبه 14 بهمن تا روز چهارشنبه 16 بهمن در نظر گرفته شد داوطلبان می توانند در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www sanjesh org و مطالعه دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند پیش از این در مهلت مقرر 16 تا 28 آذر 98 تعداد 481 هزار و 77 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 99 و مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور ثبت نام کرده اند که از این تعداد 249 هزار و 404 نفر زن و 231 هزار و 673 نفر مرد هستند
به گزارش مهر ، آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور روزهای پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین ماه 99 در 6 گروه آموزشی و برای 141 کد رشته امتحانی و پذیرش دانشجو در دوره های روزانه ، شبانه ، مجازی ، پیام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه ها و مؤسسات دولتی و دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتی و پردیس های خودگردان برگزار می شود . کارت ورود به جلسه آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 در روزهای 25 تا 27 فروردین ماه سال 99 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تربیت مدرس
روزنامه فرهیختگان
1398/10/26

محمدتقی احمدی ، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگویی با رسانه ها گفت : «بودجه این دانشگاه برای سال 98 حدود 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و براساس لایحه دولت بودجه ما برای سال آینده نیز حدود 5 تا 6 درصد افزایش داشته است و سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و برخی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های بزرگ و سطح یک در بودجه سال 99 بیشتر متضرر شده اند .

محمدتقی احمدی ، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگویی با رسانه ها گفت : «بودجه این دانشگاه برای سال 98 حدود 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و براساس لایحه دولت بودجه ما برای سال آینده نیز حدود 5 تا 6 درصد افزایش داشته است و سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و برخی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های بزرگ و سطح یک در بودجه سال 99 بیشتر متضرر شده اند . » او افزود : «درحال حاضر با گذشت حدود 10 ماه از سال تقریبا 55 درصد از بودجه جاری خود را دریافت کرده ایم ، درحالی که ما انتظار داشتیم بیش از 70 درصد از بودجه تخصیص می یافت متاسفانه این وضعیت تخصیص بودجه مطالبات زیادی را برای دانشگاه ما ایجاد کرده است » احمدی در ادامه تصریح کرد : «بودجه دانشگاه ها در مقایسه با بودجه برخی طرح های کشور مبلغ زیادی نیست و انتظار این است که این بودجه تا پایان سال به صورت صد درصدی تخصیص پیدا کند و طی گفت وگو با مسئولان کشور قول تخصیص کامل گرفته شده است »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1398/10/26
نوشته ابراهیم افشارمقدمه : می دانم عزاداری
نوشته ابراهیم افشارمقدمه : می دانم عزاداری می دانی سوگوارم آما گاهی چه باید کرد وقتی من از ساختن پرونده ای برای سوگ های بی پایان تو عاجزم؟ خسرو دنبال پرونده های تاریخی همسو با اتفاقات هوایی و زمینی اخیر در ایران بود و من می دانستم که چنین چیزی شیرجه رفتن در اسید سولفوریک است و در روزنامه ای رسمی چاپ نمی شود هرچقدر هم که از خط قرمزها بلغزی و بلغزانی پس ناچار چه باید می کردیم؟ وقتی شما شیون می کردید و الو می گرفتید من خودم را سیزیف وار با پرونده ای کوچک و بی خطر درباره رازهای زبان فارسی مشغول کرده بودم دلیلش هم این بود که در همین روزها مادربزرگی را دیدم که با نوه دختری خودش به زبان فارسی حرف می زند اما تقریباً چیزی از دیالوگ های او نمی فهمد در حالی که هر دو کاملاً ریلکس به زبان فارسی سخن می گفتند بچه ای که جویده جویده حرف می زد با ته لهجه نیویورکی مثلاً و دایره واژگانش لبریز از لغت های لاتین و زیرزمینی بود و مادربزرگی که هاج و واج مانده بود که این چه می گوید؟ و دنبال مترجم می گشت من آن روز در ذهنم جرقه زد حالا که نمی توانم از دردهای دوزبانه بودنم سخن بگویم از گسترش بی محابای زبان زیرزمینی و زبان مخفی بگویم که زبان ملی را تقریباً به پشگل کشانده است و خوشا به حال و احوال زبان شناسان و سیاستگذاران زبانی مملکت ما که قشنگ در هفت عالم درونی شان به خوشی و خرمی می خسبند
حالا در اینجا هم وظیفه من آسیب شناسی زبانی این روزها نیست که می دانم بی مسئولیتی ها و لجاجت ها چقدر در آن نقش دارند بلکه گریزگاه من در این روزهای بی پناهی ، شاید همین شیرجه زدن محض از دایوِ تاریخ فرهنگستان ایران بود که با وجود سابقه و پیشینه ای یکصدساله در تمام عمرش ناکام و گیج و گنگ مانده است و حالا دیگر باید جنازه آنها را در قبرستانی دوردست بر زمین گذاشت . می خواستم همین را بگویم که این مطلب حتی به منزله نیشگونی از پهلوی مشتریان زبان مخفی و زبان های زیرزمینی هم نیست شاید تنها یک سیر و سیاحت در تاریخ است : 1 هیچ کسی ، هیچ دانشمندی ، هیچ زبان شناسی را ندیده ام که مثل استاد جلال الدین همایی – قربانش بروم ورود و سیطره واژگان بیگانه به زبان کشور مبدأ را با چند جمله ادبیِ همه کس فهم ، تحلیل و تفسیر کند نور به قبرش ببارد باران به قبرش ببارد
او در یکی از روزهای بعد از سال وحشت آفرین 1320 که متفقین به ایران هجوم آورده و خاکش را توبره می کردند و می رفت که نخستین فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران با خروج سردمدار ازلی اش رضاخان قزاق از مملکت ، از اشتهای اولیه بیفتد و به پایان عصر خود نزدیک شود در یک سخنرانی در صحن فرهنگستان چنین گفت : «قواعد یک زبان درست در حکم قوانین یک کشور است . از کشوری که قانون در آن حکمفرما نیست جز هرج و مرج چه انتظار باید داشت؟ الفاظ بیگانه درست مانند افراد خوش نشینِ بیگانه اند که مملکتی را اشغال کرده اند و خودسر در آنجا زندگی می کنند
اگر این کلمات تحت تصرف شعرا و نویسندگان و ادبا و دانشمندان باذوق درآمد ، محل استعمالِ بجا و به موردی پیدا کرد و مسکنی مناسب به آنها داده شد (مثل کلمات عربی که امثال غزالی و سعدی در نثر و نظم خود آورده اند) و با الفاظ نژاده فارسی هماهنگی داشت یا در اثر تصرف و استعمال ، سازگاری پیدا کرد به ویژه اگر تحت ضوابط و اصول مقرره زبان داخل شد عیناً مثل این است که تذکره (گذرنامه) تابعیت گرفته ، و آداب و رسوم آن کشور را پذیرفته و در حکم افراد اصیل آن مللکت شده باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1398/10/26
»2 داستان یکصدساله فرهنگستان زبان ایران اما داستانی پر از آب چشم است این شکلی نیست که فقط در دوران مثلاً حدادعادل دراماتیک شده باشد بلکه از همان اول گرفتار تندروی ها و رادیکالیسم بود اگر الان مدت هاست که مثلاً به واژه کش لقمه می خندی ، در عوض 80 سال پیش فقط می توانستی گریه کنی
ارجاعم به همان سال 1319 است که فعالیت فرهنگستان زبان فارسی به اوج خود رسیده بود و مدیرانش برای تحریک روح ملی به دنبال جایگزینی لغات فارسی به جای الفاظ عربی بودند و جلوی رضاخان از هیچ رقم پاچه خواری های خفیفی کم نمی گذاشتند آیین نامه ای هم برای القاب و مناصب وضع شده بود که وزرای سابق مملکت باید عنوان «جناب» داشته باشند . آن روزها که رضاشاه حساسیت غریبی به فرهنگستان داشت یکبار در مراسم سلام عاّم که همه دولتمردان به حضور انور شاه رسیده بودند دکتر تدین غیبت کرد تدین به عنوان استاد دانشگاه و وزیر سابق دعوتنامه ای دریافت کرده بود که فاقد عنوان «جناب» بود و با پس فرستادن دعوتنامه ، در مراسم حضور نیافته بود آن وقت ها تمام وزرا و سفرای کبار ، وزرای مختار ، کفیلان وزارتخانه ها و حتی رؤسای ادارات مستقل نیز در نامه ها به عنوان جناب و در خطاب ها «جنابعالی» خوانده می شدند آن روز در آن مراسم «صف سلام» وقتی رضاخان به صف وزارت معارف رسید توقف کرد و از دکتر سیاسی ، رئیس دانشگاه تهران پرسید تدین کجاست؟ چرا نیامده است؟ سیاسی گفت قربان مریض است رضاخان بدون کوچک ترین مکثی پاسخ داد «بگو بیمار است » حساسیت او به اجرای نظامات و مقررات چنین بود که وقتی لغتی از تصویب فرهنگستان می گذشت و بخشنامه می شد که کلمه مریض باید از این پس به بیمار تبدیل شود ، مرد می خواست که زیرسیبلی در کند حتی مورچه ها هم مکلف به اطاعت بودند چه رسد به رئیس دانشگاه علاقه او در تصفیه زبانی و موفقیت فرهنگستان چنان بود که یکبار وقتی رئیس اداره پست و تلگراف اهواز فقط یک لغت لاتین در نامه اش به کار برد او را همزمان با مطالعه نامه اش عزل و اخراج کرده و به همه ادارات نیز رونوشت زد تا از علت کنار گذاشتن او آگاه شوند و عبرت بگیرند او البته همیشه هم بعد از شنیدن لغات جدید معادل سازی شده در فرهنگستان ، احساس سرور و فرح نمی کرد بلکه گاهی هم در قبال برخی لغات و معادل ها خونش می جوشید و گاهی با خنده های عصبی به استقبال لغات نأمانوس مصوب می رفت داستان عصبیتش یک بار به آنجا کشید که وقتی دریافت معادل «نشست» را به جای جلسه و انبازی را جایگزین واژه شرکت کرده اند به مسخره تمام خندید و بار دیگر وقتی در جلسه هیأت دولت تکرار نشست را دید گفت : «خاک بر سرتان با این شعورتان شما نفهمیدید من در تصویب این لغات مسخره تان کردم که باز این را به کار برده اید » من این روزها هر وقت کلمه نشست را در اخبار تلویزیون می بینم ، می گویم رضاخان کجایی که بیندازی اش تو تنور؟ البته الان دیگر تنورها هم برقی شده است 3 رضاخان سوادکوهی که به پروژه اصلاحات زبانی از دوره وزارت جنگش دل بسته بود در همان سال 1300 اعلام کرده بود که «کلمه ژاندارم و قزاق ، مطلقاً ملغی و متروک خواهد بود» و از مؤسسات زیرمجموعه خواسته بود که «برای افراد نظام دولت علیه ، بلااستثنا عنوان قشون را انتخاب کنید » او همچنین متحدالمال به تمام دوایر قشونی اعلام کرده بود که «از این پس سرباز به نظامی ، دیوزیون به لشکر و بریگارد به تیپ تغییر یابد » این در حالی بود که «ارکان حرب کل قشون ایران» لغات جدیدی چون افسر را جایگزین صاحب منصب و تیمسار را به جای حضرت اجل به رضاخان ارائه و تقریباً در مکاتبات رسمی معمول کرده بود دستورِ زبان سازی رضاخانی اگرچه ابتدا از ارتش آغاز شد اما چندان طولی نکشید که به کمیته ای مرکب از ارباب شاهرخ و ذبیح بهروز اعلام کند در پی معادل سازی های تخصصی برای لغات بیگانه در حوزه شهری باشند چنین بود که وقتی شهرداری به جای بلدیه و آتش نشانی به جای اطفائیه نشست و کارگر جایگزین عمله شد لبخندی بر لب های سردش نشست او البته اسامی ایالات و ول
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1398/10/26
ایات را نیز در نظر داشت که در سفرش به خوزستان حکم کرد : «این ایالت را به نام حقیقی و شریف خود یعنی خوزستان بخوانید و به تمام ادارات دستور دادم ابداً این ولایت را عربستان ننویسند
» و پشتبند آن بود که برخی شهرها نیز شامل این تصفیه ها شدند که از جمله آنها انتخاب مازندران به علی آباد ، بابل به جای بارفروش ، نوشهر به جای دهنو و رامسر جایگزین سخت سر برگزیده شد و همچنین ترکمن صحرا (ده سلّاخ) به بصیرآباد ، آق قلعه به پهلوی دژ ، ارومیه به رضائیه ، بندرانزلی به بندرپهلوی ، میهن دیلم به جای سیاهکل ، مشهدسر به بابلسر ، ترشیز به کاشمر ، اشرف به بهشهر ، خزعلیه به خرم کوشک ، عبدالعظیم به ری ، عرب به پل دشت ، فراعینی به سیه چشمه ، سلطانیه به اراک ، ناصری به اهواز ، کچان به آستانه ، کبودجامه به مینودشت ، حسین آباد به ایلام ، بندرشاه به بندرترکمن ، محمره به خرمشهر ، دزدآب به زاهدان ، جرجان به گنبدقابوس ، ساوجبلاغ مکری به مهاباد ، قره سو به بندرشاه ، ده کُرد به شهرکرد ، استرآباد به گرگان و بنی طرف به دشت میشان تغییر یافت و البته بعد از انقلاب بسیاری از آنها به اسامی سابق خود بازگشتند . گفته می شد برخی از این تغییرنام ها توسط تیمسارها و فرمانده لشکرها و برخی دیگر نیز به پیشنهاد مردمان بومی صورت می گیرد خوب گاهی هم شرکت هایی چون شرکت نفت ایران و انگلیس پا پیش می گذاشتند که سال 1316 در آبادان پیشنهاد تغییر شهر «گچ قره گلی» به گچساران را از طریق وزارت مالیه داد که تصویب هم شد 4 در چنین اوضاع قاراشمیشی که فضای احساسات ناسیونالیستی جای تفکرات عمیق زبان شناسی را گرفته بود البته منتقدین هم کم نبودند یکی اش مخبرالسلطنه هدایت رئیس الوزرای تجددخواهی بود که بعدها گفت «بعضی اختیارات فرهنگستان حقیقتاً مفتضحانه بود و در شهر مسخره می شد ادبا متأسف اند و هزار سخن بر زبان دارند و لب خاموش » بعد از تغییر نام خیابان ها و شهرها که در برخی شان از پسوند و پیشوند پهلوی استفاده شده بود به مذاق نویسنده ای در حد سالور خوش ننشست و او بعدها در رد آن نوشت «در مملکت ما فعلاً چهار اسم برای هر شهر رواج دارد : پهلوی ، سپه ، رضا ، شاپور آخر این «پ» پدر همه را درآورده است ! او بعدترها نوشت در جایی که ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت کرد و این همه بنا ساخت اما فقط یک خیابان را ناصریه نامید و یک بند در شط العرب ناصری شد اما این آدم در ظرف 4 سال نصف ایران و تهران را پهلوی ، رضا و سپه اسم گذاشته است پهلوی اول همچنین پروسه تصفیه زبانی را به حوزه پولی نیز کشاند و در اواخر سال 1308 سکه های رایج مملکت از قبیل اشرفی و نقره و نیکلی را جمع کرد و به جای آنها سکه های یک پهلوی ، نیم پهلوی و ربع پهلوی را نشاند که هر پهلوی معادل 10 تومان بود و نیز قران را تبدیل به ریال کرد در همین سال نیز به فکر پاکسازی اسامی مغازه ها افتاد و به بلدیه دستور داد اصطلاحات «غیرمعمول و ناملایم با سامعه» حذف شده و نیز از گذاشتن اسامی رجال و مشاهیر روی مغازه ها خودداری شود که نمونه هایی چون مشروب سازی خیام و کَره سازی سعدی را انگشت گذاشتند همچنین اعلام شد که اسامی خیابان ها و معابر شهری نیز باید با اصلاحاتی توأم شود تا به قول خودشان متناسب با شئون ملی باشد که از جمله آنها تغییر دوشان تپه به ژاله ، درب اندرون به آذر ، ظفرالدوله به ابن سینا و انصار به شبستری بود همچنین در نام های معابر بلدیه نیز تغییراتی صورت گرفت که تبدیل محله به برزن ، پاساژ به تیمچه و پس کوچه به بن بست از آن جمله بود اصرار به تحقق این بخشنامه ها در این حد بود که آن روزها اگر کسی نام قبلی خیابانی را بر زبان می آورد همانجا توسط آژان جریمه می شد این در حالی بود که اصلاح نام مملکت از همه چیز مهم تر به نظر می رسید چون ایرانی های مسافر وقتی کشور خود را ایران اعلام می کردند کسی نمی شناخت
آنها را یا با عراقی ها اشتباه می گرفتند یا نهایتش لب ورمی چیدند و می رفتند مگر اینکه خود را پرسان معرفی می کردند که ایرانی ها خود معمولاً آن را به گوش نشنیده بودند ! چنین بود که در سال 1313 نام ایران در خارج از کشور مورد تغییر قرار گرفت و به تمام سفارتخانه های کشور اعلام شد که «چون مملکت ما به اسم ایران خوانده می شود و سکنه آن ایرانی هستند دلیلی ندارد در ترجمه به غالب السنه اروپایی ، ایران را پرس و ایرانی را پرسان بخوانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1398/10/26
حال آنکه پرس یا پارس قسمتی از ایران است » این تغییر فوری و فوتی چنان با تعجیل همراه بود که حتی با موضع گیری برخی سفرای کشورهای دیگر که در تهران مستقر بودند مواجه شد سفیر آلمان نوشت «این همه عجله برای چیست مگر می توان سرزمینی که سال ها پارس خوانده می شد یک شب نامش را تغییر دهد؟» حوزه اصلاحات اسمی حتی به نام های مدارس خارجی تهران نیز کشیده شد و نه تنها مدارس الیانس و ارامنه و امریکایی به اسم بزرگان مملکت نامگذاری شدند که ماه های عربی و ترکی «موش و مار و بقره» نیز به سرعت با اسامی فارسی جایگزین شدند افراط در تصفیه زبانی چنان به تندی پیش می رفت که یک نویسنده خارجی به نام مریت هاکس آن را به آنارشیسم تشبیه کرد آنارشیسمی که باعث می شد هرکس زودتر از خواب بیدار شود نامی یا معادلی پیشنهاد دهد رقابتی که گاه به تصویب لغات مضحکی مثل دسینه همایونی به جای صحبه همایونی منجر می شد و مخالفان را به انبساط خاطر می کشاند چنین بود که حتی رئیس الوزرایی چون فروغی گاه مقابل پیشنهاد دهندگان می ایستاد و مثلاً در قبال کسانی که پیشنهاد لغت اوستایی می دادند می گفت زبان اوستایی زبان نیاکان ماست اما زبانی مرده است و همو بود که بعدها رساله ای در انتقاد از کارکرد فرهنگستان نوشت و استعفا داد فرهنگستانی که تغییرات را نه تنها صرفاً در حوزه لغات عربی به پیش می برد بلکه به دایره واژگانی ترکی و کردی هم حساسیت داشت در کمیسیون اصلاحات جغرافیایی گفته می شد اسم هایی که با کلماتی چون سو ، چای ، بولاغ و داغ ترکیب شده سریعاً به فارسی تبدیل شود بعدها مشخص شد از میان 107 واژه جغرافیایی تغییریافته ، 65 نام متعلق به منطقه غرب و شمال غرب کشور بوده است و نیز 44 نام از اسامی کردی تعویض شد با این همه ، اراده ای شدید پشتکار فرهنگستان بود و لغاتی که جایگزین شده و از سمع و نظر پادشاه می گذشت سریعاً در نامه نگاری های اداری رعایت می شد
مثلاً معادل های جدید در حوزه های اداری از این قبیل بود : پروانه (لیسانس و اجازه نامه) ، گواهینامه (تصدیق) ، بهداشت (حفظ الصحه و صحیه) ، نشانی ها (قرائن و امارات) ، دارایی (اکتیف در مالیه و اقتصاد) ، بدهی (پاسیف) ، یادآوری (رابل) ، دفتر رسید (دفتر ارسال مراسلات) ، پوشه (شمیز) ، جزوه دان (کارتون) ، پرونده (دوسیه) ، آمار و آمارگر (احصاء و مأمور احصائیه) ، پیک (چاپار) ، پی نوشت (ایرستیل) ، مرزدار (افراد گارد سرحدی) ، کارپردازی (متصدی ملزومات) ، گزارش (راپرت) ، کارگزینی (اداره پرسنل) ، شناسنامه (ورقه هویت) ، زایچه (ورقه ولادت) ، فهرست (رپرتوار) ، دفتر نماینده (دفتر اندیکاتور) ، بایگانی و بایگان (ضبط و ضبّاط) ، خبرگزاری (آژانس اخبار) ، شفاخانه (پست صحی امدادی مدارس) ، درآمد (عایدات) ، دبیرخانه (دارالانشا) ، نمایندگان شهری (وکلای انجمن بلدی) ، دایره بازدید مالیات ها (دایره ممیزی) ، بارکشی (نقلیه) ، زمین پیما (مساح) ، ارزیاب (مقوم) ، رفتگر (مأمور تنظیف) ، و پیشه وران (کسبه) . فرهنگستان اگرچه حساسیت غریبی روی لغات خارجی داشت اما واژگانی که استعمال شان در زبان فارسی جاافتاده بود را همچنان جایز می دانست (واژه هایی مثل دکتر و بانک) بیشترین تلاش ها در حوزه پزشکی رخ داد که لغات جدیدی را جایگزین قبلی ها کرد به عنوان مثال گردش خون (به جای دوران دم) ، زردپی (رباط) ، تیره پشت (ستون فقر) ، دَم (نفس) ، دم فرو بردن (شهیق) ، دم برآوردن (زفیر) ، مغز تیره (نخاع) ، پِی (عصب) ، گوارش (هضم) ، ماهیچه (عضله) ، اَرَش (ساعد) ، دنده (ضلع) ، جناغ سینه (استخوان سینه)
فرهنگستان درباره لغات صعب غیراداری و مورد استفاده عموم نیز چنین معادل سازی کرد : سود ویژه (منفعت خالص) ، سود ناویژه (منفعت غیرخالص) ، پزشک (طبیب) ، دامپزشک (بیطار) ، جانوران (حیوانات) ، پس انداز (ذخیره) ، فرسودگی (اسقاط) ، کالا (مال التجاره) ، کارگذاری (آژانس معاملات) ، نامه (مرقومه و مراسله) ، دستمزد (حق الزحمه) ، پای مزد (حق القدم) ، برچسب (اتیکت) ، چشم پزشک (کحال) ، چاپ (مطبعه) ، کشتارگاه (مسلخ) ، نانوا و نانوایی (خبّاز و خبازخانه) ، پوست کَن (سلاخ) ، گوشت فروش (قصاب) ، آبیار (میراب) ، درودگر (نجار) ، سنگ تراش (حجّار) ، تیمچه (پاساژ) .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
روزنامه ایران
1398/10/26
5 درست است که تاریخ تحت اللفظی و رسمی تأسیس فرهنگستان زبان ملی به عهد پهلوی اول برمی گردد اما نخستین اشاعه دهندگان آن زبان شناسان ایرانی عصر ناصرالدین شاه بودند که برای پیشگیری از بی نظمی و آنارشیسم زبانی در املای کلمات به فکر تشکیل مجلسی برای لغت سازی افتادند منورالفکرهای باستان گرای عرب ستیزی که تصمیم داشتند پالایش زبانی خود را با تغییر خط فارسی آغاز کنند چندان طولی نکشید که به فکر پالایش و پیرایش زبانی بویژه با محوریت سره نویسی و پرهیز از لغات بیگانه بخصوص واژگان عربی افتادند این در حالی بود که چنین خاستگاهی در میان ارباب فضل و آگاهی بویژه بعد از آشنایی شان با تمدن غرب ریشه دوانده بود
از نمادها و مصداق های چنین بیگانه ستیزی غریبی ، بیرون راندن اروپاییان مستقر در شهربانی کشور توأم شد که ظاهراً به دل ملک الشعرای بهار نشست و تأسیس فرهنگستان به اقتباس از نوسازی سازمانی مغرب زمین و در پیش گرفتن تجدید نظرهایی در سازمان نظام ایران شکل گرفت و برای همین بود که وزارت جنگ ضمن مذاکره و مکاتبه با وزارت معارف ، انجمنی از نمایندگان این دو وزارتخانه را تشکیل داد تا به وضع لغات و تثبیت معانی آنها به زبان فارسی اقدام کنند اما داستان اصلی بعد از سفر رضاخان به ترکیه و بازدید از ترقیات همتای همسایه شدت بیشتری گرفت .
از همان حوالی 1303 است که عیسی خان صدیق و یحیی خان دولت آبادی و رشید خان یاسمی و غلامحسین خان راهنما از طرف وزارت فرهنگ و چهره هایی نظامی چون دو سرلشکر (جلایر و غفاری) و 4 سرهنگ به اسامی مهندس رضا شیبانی ، کریم معاون نظام ، علی رزم آرا ، کریم قوانلو از کمیسیون وزارت جنگ اعلام حضور کردند تا در 28 آذر 1303 نخستین جلسه فرهنگستان را در وزارت فرهنگ برگزار کنند . این جمع 10 نفره وزارتی هفته ای یک جلسه به طور مستمر برگزار می کرد که حاصل آن تا پایان همین سال کشف یا معادل سازی حدود سیصد لغت فارسی بود منوال کار در این انجمن نیز این شکلی بود که ابتدا اصطلاحات مورد نیاز به زبان فرانسه نوشته شده و برای اعضا فرستاده می شد و آنها به سلیقه و ذوق و فهم خود لغات معادل را جلوی واژه فرانسوی می نوشتند و در روز جلسه در انجمن اعلام می کردند اصطلاحاتی که بیشتر در حوزه های هواپیمایی ، توپخانه و ماشین آلات جنگی سازمان نظام بود مثل انتخاب فرودگاه ، هواسنج ، خلبان ، آتشبار و ارابه جنگی که خیلی زود در ادبیات شفاهی جا باز کرد عیسی خان صدیق متصدی دارالمعلمین عالی ایران در اسفند 1311 انجمن وضع لغات و اصطلاحات علمی را ساخت و دو سال بعد تأسیس فرهنگستان لغات و زبان فارسی به راه افتاد در سال 1313 حدود 5 ماه پیش از تأسیس فرهنگستان ایران وزارت معارف به فکر تشکیل انجمن هایی همچون آکادمی طبی افتاد و در جلسات همین آکادمی در دانشکده طب بود که واژه فرهنگستان به عنوان معادل آکادمی در نظر گرفته شد
فرهنگستانی که اهم وظایفش در ترجمه و تألیف کتب ، تشویق به تحقیقات علمی و ادبی در شاخه های گوناگون علوم و فنون خلاصه می شد اما در زمستان 1313 اصلاح زبانی و لغوی زبان فارسی به یکباره در دل روشنفکران باستان گرای بومی شعله کشید؛ بویژه هنگامی که رضاخان در دیدار با همتای ترکیه ای اش در 1314 از تصفیه زبان ترکی در سرزم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
جوان
1398/10/25
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت : دانشگاه محقق اردبیلی با رشد 200 درصدی در تولید مقاله های علمی در بین دانشگاه های بزرگ کشور خوش درخشید

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل ، عزیز حبیبی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت : پایگاه شاخص های اساسی علم هر 2 ماه یکبار لیست مقالات برتر چاپ شده توسط تمام دانشگاه ها و پژوهشگاه های جهان را ارزیابی کرده و تعداد مقالات داغ و پراستناد دانشگاه ها را بر اساس استناداتی که اخذ کردند منتشر می کند که بر اساس بررسی های انجام یافته دانشگاه محقق اردبیلی با داشتن 9 مقاله داغ و 33 مقاله پر استناد درخشش ویژه ای را در بین دانشگاه های بزرگ کشور داشته است . وی افزود : بر اساس گزارش ارائه شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پایگاه شاخص های اساسی علم متعلق به شرکت کلاریویت آنالتیکس آخرین فهرست موسسات یک درصد برتر دنیا که بیشترین تعداد استنادها در طول 10 سال گذشته دریافت کردند را منتشر و بطور مداوم بروزرسانی می کند رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بیان کرد : برای انتخاب موثرترین دانشگاه ها ، کلیه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آنها مشخص و مرتب سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر آنها که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند انتخاب و معرفی می شوند
حبیبی تصریح کرد : در آخرین بروز رسانی انجام یافته در آذر 1398 تعداد 65 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از کشور جمهوری اسلامی ایران در میان یک درصد دانشگاه های برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بودند مشاهده می شود که 27 دانشگاه جامع ، 22 دانشگاه علوم پزشکی ، 11 دانشگاه صنعتی و 5 مرکز تحقیقاتی در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند و خوشبختانه دانشگاه محقق اردبیلی جزو یکی از 27 دانشگاه جامع می باشد که در زمره دانشگاه های پر استناد یک درصد جهان قرار گرفته است .
وی با اشاره به قرار گرفتن دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشگاه های پر استناد یک درصد جهان در سال 2019 گفت : با توجه به رشد 200 درصدی دانشگاه محقق اردبیلی در تولید مقاله های علمی و برنامه ریزی هدفمند دانشگاه در راستای ارتقای کیفی تولیدات پژوهشی برنامه ریزی مدونی در خصوص افزایش استنادات تولیدات علمی توسط حوزه پژوهش دانشگاه در حال انجام است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
جوان
1398/10/27

مراسم بزرگداشت شهدای دانشگاهی حادثه هواپیمای اوکراینی با حضور اعضای هیأت رئیسه ، استادان ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان و جمعی از خانواده شهدا در مسجد فاطمه الزهرا (س) این دانشگاه برگزار شد .

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رهبر ، با ابراز تأثر و تسلیت به تمام کسانی که عزیزان خود را در راه توسعه دانش و به نیت قوت علمی برای خدمت تقدیم کرده اند ، گفت : در نهج البلاغه داریم که اگر حتی فردی در بستر بمیرد اما عفیف باشد و هوای نفس بر او غلبه نکرده باشد به او اجر شهید می دهند ، چه برسد به کسی که در کنار همسرش برای یک نیت بزرگ مهاجرت می کند و مرتب هم می گوید که من می خواهم توانا بشوم و برای خدمت به وطنم برگردم . عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با قدردانی از استقبال بسیار خوب استادان ، دانشجویان وکارکنان دانشگاه از این برنامه ، افزود : بدانید همّ و غمّ فرد نخبه ای که اهل علم و تحصیل است ، کشف حقایق است و چنین فردی در پیشگاه خدا هر آسیبی که ببیند ، مأجور است وی با اشاره به سجایای اخلاقی دانشجویان جوان ، به بیان خصوصیات روحی یکی از دانشجویان شهید این حادثه پرداخت و گفت : زمانی که او در اروپا درس می خواند تمام تلاشش را می کرد که حتی یک نفر را راهنمایی کند تا به تشیّع خوشبین شود رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در ادامه این مراسم به نمایندگی از جامعه دانشگاهی به خانواده های داغدار تسلیت گفت و با ابراز امیدواری از عدم تکرار این گونه حوادث ، افزود : این عزیزانی که از دست رفتند نمونه ای از مجاهدین در مسیر علم بودند دکتر محمدرضا فروزان ، با اشاره به توانایی علمی دانشجویان پرواز اوکراین ، گفت : تلاش برای یافتن علم یک مجاهدت است و دانشجویانی توانمند و سختکوش در دانشگاه های سراسر کشور مشغول تحصیل و فعالیت های علمی و پژوهشی هستند وی دانشگاه را محل همیشگی تلاش همراه با امید جوانان برای کشور دانست و تصریح کرد : باید تلاش علمی خودمان را دوچندان کنیم تا بتوانیم آینده بهتری را برای کشورمان رقم بزنیم
فروزان با بیان این که روح تمام دانشگاهیان آزرده خاطر است ، اظهار کرد : در دانشکده مهندسی مکانیک آزماشیگاه مکانیک سیالات را از این به بعد به نام آزمایشگاه مکانیک سیالات امیر اشرفی می شناسیم ، کسی که حضورش در دانشکده خالی است و دل هایمان در درد و رنج از دست دادن تک تک کسانی که در این پرواز بودند ، داغدار است . در بخشی از این مراسم نیز یکی از اعضای خانواده یک دانش آموخته فقید این حادثه ، در سخنانی با اشاره به تلاش های بی وقفه علمی این دانش آموخته فقید دانشگاه صنعتی اصفهان ، گفت : اگر ناامنی در منطقه وجود نداشت تمام این افراد در خانه هایشان بودند از تمام مسئولان خواهان مواخذه افراد خطاکار هستیم
این مراسم پیش از نماز ظهر و عصر برگزار شد و پس از اقامه نماز جماعت ، دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در راهپیمایی که به دعوت تعدادی از مجموعه های دانشجویی و با حضور هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی ، برخی هنجارشکنی ها و اقدامات غیرقانونی در محیط مقدس دانشگاه را محکوم کردند .
دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان با حرکت از محل مسجد تا یادمان شهدای این دانشگاه ، با سر دادن شعارهایی علیه استکبار و تروریسم دولتی امریکا ، ضمن درخواست به منظور پیگیری جدی علل این حادثه تأسف بار و پیشگیری از وقوع این گونه حوادث ، بر صیانت و حمایت از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی و نهادهای خدوم انقلاب همچون سپاه پاسداران تأکید کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/10/26

نویسنده : زهرا فریدزادگان ، روزنامه نگار یکی از چالش های مهم نظام آموزشی کشور که به طور مستقیم بر بازار کار و اشتغال تاثیرگذار است ، ضعف در ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای است .
نویسنده : زهرا فریدزادگان ، روزنامه نگار یکی از چالش های مهم نظام آموزشی کشور که به طور مستقیم بر بازار کار و اشتغال تاثیرگذار است ، ضعف در ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای است قریب به یک دهه است سهم مدرک تحصیلی به عنوان ملاک اصلی جذب نیروی کار کاهش یافته است به عبارت دیگر در سال های اخیر و به دنبال اشباع فضای کار ، سیاستگذاران حوزه اشتغال به این نتیجه رسیده اند که کشور ، فقط به کارشناس ، کارشناس ارشد و دکتری نیاز ندارد بلکه نیروی کار ماهر که توانایی ، آمادگی و مهارت کافی برای رفع نیاز بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد ، بیش از همیشه نیاز است
اهمیت مهارت آموزی از نگاه نیروی کار نیز مورد توجه قرار گرفته است و در یکی ، دو دهه گذشته اگرچه آمار فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری افزایش یافته ، با این وجود همین افراد به این باور رسیده اند که برخورداری از مدرک تحصیلی بدون داشتن مهارت ، فرصت های شغلی چندانی را پیش روی آنها قرار نخواهد داد . کشف این حقیقت که در دنیای کنونی ، داشتن مهارت برای ورود به بازار کار یک الزام است ، اگرچه در ایران اندکی با تاخیر نسبت به کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به دست آمده است ، اما همچنان سیاستگذاری منسجمی برای افزایش آموزش های مهارتی ، در نظام آموزش رسمی کشور تدوین نشده است آموزش های مهارتی چیست؟ زمانی که از واژه آموزش همراه با صفت «فنی» یا «مهارتی» استفاده می شود ، منظور ، نوع خاصی از آموزش است که هدف اصلی آن ، آماده سازی افراد است درواقع مهارت آموزی ، انجام فعالیت هایی است کـه به واسطه آن فرد برای ورود به شغل ، حرفه و کسب وکار آماده می شود یا کارایی و توانایی او را در انجام آن افزایش می دهد نگاهی به نظام آموزش عالی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد حدود 70درصد نظام آموزشی این کشورها به آموزش های مهارتی با هدف تربیت تکنسین اختصاص دارد و صرفا 30 درصد نظام آموزشی در مسیر تولید علم و دانش حرکت می کند این درحالی است که طبق نظر کارشناسان حوزه آموزشی کشور ، سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی ایران بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه است ، بنابراین ضروری است برای افزایش این سهم سیاستگذاری درستی در دستور کار مسئولان قرار گیرد
سهم آموزش های مهارتی از بودجه در لایحه بودجه سال 99 ، دولت ، 19هزار و 58میلیارد تومان بودجه برای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته است که از این میزان معادل 20میلیارد و 567 میلیون تومان به برنامه توسعه امور آموزش های مهارتی و 795 میلیارد و 230 میلیون تومان از آن به برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی اختصاص دارد . در واقع چهار درصد از بودجه وزارت علوم به برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی و کمتر از یک درصد از آن به توسعه امور آموزش های مهارتی اختصاص دارد این درحالی است که به تازگی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به دولت پیشنهاد کرده است در راستای مهارتی کردن دانشجویان ، 30 درصد از شهریه آنها را در برخی رشته های مورد نیاز خود در بعضی از مناطق م
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
دولت + وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/10/26
ورد تایید پرداخت کند محمدحسین امید ، این اقدام را به عنوان یک راه برون رفت از مشکل بیکاری در راستای کارآفرینی ، مفید و راهگشا دانسته است به گفته او دانشگاه علمی کاربردی سال گذشته در کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس موضوع پرداخت 30 درصد از شهریه دانشجویان را عنوان کرده که مصوب شد و در کمیسیون تلفیق در مرحله اول به تصویب رسید ، اما در مرحله بعد به علت شرایط اقتصادی کشور و کمبود بودجه این پیشنهاد تایید نشد براساس قانون برنامه ششم توسعه سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور از سال 96 تا پایان سال 1400 سالانه رشد داشته است طبق نمودار مذکور در این گزارش ، در سال 96 سهم آموزش های مهارتی از نظام آموزش عالی 20 درصد بوده که این سهم در سال 98 با رشد 20درصدی به 24درصد رسید طبق قانون برنامه توسعه ششم این سهم باید در سال 99 به 27 درصد و در سال پایانی برنامه توسعه یعنی در سال 1400 به 30 درصد برسد طبق گفته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، درحال حاضر تعداد دانشجویان و در اصل متقاضیان ورود به دانشگاه کاهش یافته و تعداد آنها به سه میلیون و 300 هزار نفر رسیده است به این ترتیب 30 درصد از این تعداد دانشجو ، حدود یک میلیون دانشجو می شود درحالی که اکنون سهم دانشجویان مهارتی از کل دانشجویان کشور کمتر از 15درصد یعنی حدود 450هزار دانشجو است افزایش سهم بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی اگر اهمیت ارائه آموزش های مهارتی در نظام آموزشی را در رفع معضل بیکاری و کاهش تعداد فارغ التحصیلان بیکار فرض کنیم ، باید دید در دو سال ابتدایی برنامه توسعه ششم یعنی سال های 96 و 97 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی چه میزان بوده است برای آنکه بتوانیم آخرین آمارهای سال 98 را نیز در این بررسی مد نظر قرار دهیم ، ملاک ارزیابی را پاییز سال 98 و مقایسه آن با پاییز سال های 96 و 97 در نظر گرفته ایم طبق آمارهای مرکز آمار ایران ، در پاییز 96 ، سهم بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی کشور 18 3 درصد بوده است این رقم در پاییز 97 با رشد 0 3 درصدی به 18 6 درصد رسیده است در سال 98 این سهم با کاهش حدود یک درصدی به 17 4 درصد کاهش یافته است اما نگاهی به آمار مربوط به سهم جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران کشور بیانگر این است که در پاییز 98 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران با 16 درصد رشد نسبت به پاییز سال 96 به رقم 43 3 درصد رسیده است درحالی که این رقم در پاییز سال 96 و 97 به ترتیب 37 1 و 40 5 درصد بوده است البته در روند بررسی آمار ، ذکر این نکته ضرورت دارد که منظور از جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی در این گزارش ، تمامی دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های نظری و مهارتی و فنی و حرفه ای هستند نه صرفا دانشجویانی که در دوره تحصیل ، آموزش های مهارتی کسب کرده اند چالش های آموزش مهارتی در کشور نتایج تحقیقات محققان نشان می دهد مهم ترین چالش های آموزش مهارتی در کشور در سه مورد خلاصه می شود؛ نبود مدل توسعه آموزش عالی ، مشخص نبودن میزان سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و نبود مهارت های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی شاید یکی از دلایل اصلی وجود این چالش ها در نظام آموزشی کشور این است که آموزش های فنی و حرفه ای درمقایسه با آموزش های نظری از لحاظ هزینه ها گران تر است از سوی دیگر لازم است بین آموزش های عرضه شده و نیاز بازار کار تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد
مجموع عوامل و دلایلی که باعث شده نظام آموزشی کشور ، از خلأ بزرگ ارائه آموزش های مهارتی رنج ببرد ، نشان می دهد صرف اختصاص بودجه یا پرداخت بخشی از هزینه های دانشجویان مهارتی یا افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور راهکار حل این مشکل نیست بلکه باید بخش های تصمیم گیر مربوط به آموزش های مهارتی در وزارتخانه ها نیز همسو با دانشگاه ها ، سیاست های خود را تدوین کنند . وجود پایگاه های آماری و اطلاعاتی مربوط به بازار مشاغل مهارتی ازجمله مشاغل میانی و مهارتی و تکنسین ها نیز اقدامی ضروری است که باید با هدف ساماندهی فارغ التحصیلان آموزش های مهارتی تهیه و تاسیس شود مهم ترین موضوع نیز ضرورت سرمایه گذاری دولتی در رشته های مهارتی حساس و راهبردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1398/10/26

منصور غلامی ، وزیر علوم در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان هیچ امتحانی نباید در دانشگاه ها لغو شود ، اظهار کرد : «به دلیل اینکه تعداد زیادی از دانشجویان ترم آخر تحصیلی هستند ، بنابراین لغو یک آزمون ، کار و زندگی بعدی این دانشجویان را دچار اختلال می کند و دانشجویان به نوعی با لغو امتحانات آسیب می بینند .

منصور غلامی ، وزیر علوم در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان هیچ امتحانی نباید در دانشگاه ها لغو شود ، اظهار کرد : «به دلیل اینکه تعداد زیادی از دانشجویان ترم آخر تحصیلی هستند ، بنابراین لغو یک آزمون ، کار و زندگی بعدی این دانشجویان را دچار اختلال می کند و دانشجویان به نوعی با لغو امتحانات آسیب می بینند .
» وزیر علوم تاکید کرد : «دانشگاه صنعتی شریف نیز به دلیل اینکه مراسمی برای یادبود جانباختگان تدارک دیده بود و برای اینکه بتوانند مراسم را مدیریت کنند ، امتحانات بعد از ظهر را لغو کردند ، بنابراین تاکید وزارت علوم این است که به هیچ عنوان هیچ امتحانی لغو نشود ، چراکه امکان برگزاری امتحان مجدد به هیچ عنوان وجود ندارد . » غلامی همچنین تاکید کرد : «مسئولیت غیبت دانشجویانی که در امتحانات خود غیبت کنند با خود دانشجویان است و برای این دانشجویان مجددا امتحان برگزار نخواهد شد »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
خراسان
1398/10/26
توسعه آموزش عالی در خراسان جنوبی مطلوب است
توسعه آموزش عالی در خراسان جنوبی مطلوب است
معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاح چند پروژه دانشگاه بیرجند گفت : در رویکرد جدید ، وزارت علوم و دانشگاه ها برای کمک به رفع مشکلات بخش های اجرایی و صنعت اقدامات بزرگی انجام داده اند و در این باره با دانشگاه های خارج کشور برای توسعه فناوری قراردادهایی منعقد شده و دانشگاه بیرجند هم به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح در استان های خراسان این بسترها را فراهم می کند . دکتر «باقری» افزود : وجود بیش از 35 هزار دانشجو در استان و فعالیت دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از دانشگاه هایی که پوشش دانشجویی خوبی دارد نشان می دهد توسعه آموزش عالی در خراسان جنوبی ، مطلوب است
دکتر «احمد خامسان» رئیس دانشگاه بیرجند هم پروژه های بهره برداری شده را شامل مرکز اشتغال زایی و کارگاه های مهارت ، محوطه سازی پردیس مهندسی ، خوابگاه متاهلان شماره دو و مرحله اول مجتمع رفاهی فرهنگی دانشگاه بیرجند در باغ امیریه اعلام کرد که برای اجرای آن ها 85 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه مردم سالاری
1398/10/26

شکایت «علی مطهری» از رد صلاحیتش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که با استناد به بند معروف عدم التزام به نظام رد صلاحیت شده ، ضمن ارائه فرم شکایت خود به شورای نگهبان گفت : برای تایید صلاحیت التماس و پیگیری نخواهم کرد.
شکایت «علی مطهری» از رد صلاحیتش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که با استناد به بند معروف عدم التزام به نظام رد صلاحیت شده ، ضمن ارائه فرم شکایت خود به شورای نگهبان گفت : برای تایید صلاحیت التماس و پیگیری نخواهم کرد علی مطهری در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به رد صلاحیت خود از سوی هیات نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم اظهار کرد : من نسبت به رد صلاحیتم برای مجلس یازدهم اعتراض کردم و همان طور که گفته ام ، التماس و پیگیری نخواهم کرد متن اعتراض مطهری که در اختیار ایسنا قرار گرفته ، بدین شرح است : «علت رد صلاحیت این جانب عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است این امر به این معنی است که اینجانب اقدام عملی علیه نظام انجام داده ام ، مثلا اقدام مسلحانه داشته ام یا دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی داشته ام روشن است که چنین چیزی نبوده است ممکن است مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ، اظهارنظر برخلاف نظر رسمی نظام باشد این هم اشکالی ندارد ، همان طور که مقام رهبری تصریح کرده اند که «ممکن است کسی نظری برخلاف نظر من داشته باشد ، باید آزاد باشد که نظرش را بگوید » البته مقام عمل و مقام نظر نباید با هم مخلوط شوند ممکن است بنده در موضوعی نظری غیر از نظر رهبری داشته باشم ولی در مقام عمل ، به خاطر مصلحت نظام و کشور تابع نظر ایشان باشم به هرحال باب اظهارنظر و آزادی بیان در کشور نباید بسته شود
» *** شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد راهپیمایی سراسری ملت در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی در برابر آمریکا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد : در پی درخواست های مکرر مردمی و استانی از سراسر کشور پس از اقامۀ نماز دشمن شکن عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته راهپیمایی سراسری ملت در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی در برابر آمریکا برگزار می شود .
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، متن اطلاعیه به شرح زیر است : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درخواست های مکرر مردمی و استانی از سراسر کشور اعلام می کند که پس از اقامۀ نماز دشمن شکن عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته (27 دی ماه) راهپیمایی سراسری در حمایت مردمی از اقدام شجاعانه و باصلابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شکستن هیمنۀ پوشالی طاغوت اعظم ، آمریکای جانی و پشتیبانی از مؤلفه های قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در تقابل با دشمنان کینه توز کشور و پاسداشت مجاهدت های خالصانه و شبانه روزی نیروهای مسلح ارزشی و مردمی جمهوری اسلامی ایران خاصّه سپاه مقتدر و مایۀ مباهات پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ شرایط ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری و موج سواری رذیلانه سردمداران خون آشام شیطان بزرگ و مزدوران منطقه ای آن و همچنین ابراز و اعلام همدردی و تکریم خانواده های داغدار توأم با محکومیت هتاکی های بی شرمانه ساختار شکنان و وقاحت سفیر خبیث انگلیس مکار و روباه صفت ، برگزارخواهد شد .
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خاتمه از ملت همیشه در صحنه و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می کند تا با حضور مثال زدنی و حماسی خود در این راهپیمایی سراسری که پس از اقامۀ نماز دشمن شکن عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته (27 دی ماه 1398) برگزار می شود؛ از مؤلفه های قدرت ، اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی و حافظان نظم و امنیت عمومی حمایت کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه مردم سالاری
1398/10/26
*** امتحانات دانشگاه ها به هیچ عنوان نباید لغو شود وزیر علوم با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید امتحانات دانشگاه ها لغو شود ، گفت : مسئولیت غیبت دانشجویانی که در امتحانات خود غیبت کنند با خود دانشجویان است
منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان هیچ امتحانی نباید در دانشگاه ها لغو شود ، اظهار کرد : به دلیل اینکه تعداد زیادی از دانشجویان ترم آخر تحصیلی هستند بنابراین لغو یک آزمون کار و زندگی بعدی این دانشجویان را دچار اختلال می کند و دانشجویان به نوعی با لغو امتحانات آسیب می بینند . وزیر علوم تاکید کرد : دانشگاه صنعتی شریف نیز به دلیل اینکه مراسمی برای یاد بود جان باختگان تدارک دیده بود ، بخاطر اینکه بتوانند مراسم را مدیریت کنند امتحانات بعد از ظهر را لغو کردند بنابراین تاکید وزارت علوم این است که به هیچ عنوان هیچ امتحانی لغو نشود چرا که امکان برگزاری امتحان مجدد به هیچ عنوان وجود ندارد غلامی همچنین تاکید کرد : مسئولیت غیبت دانشجویانی که در امتحانات خود غیبت کنند با خود دانشجویان است و برای این دانشجویان مجدد امتحان برگزار نخواهد شد وی در توصیه ای به دانشجویان گفت : احساس همدردی تعریف شده است یعنی ما باید رفتارهایی را انجام بدیم که موجب تسکین مصیبت افراد و خانواده های داغدار شود که در فرهنگ ما خواندن دعا ، برگزاری مجلس یادبود ، سر زدن به این خانواده ها است اینکه جریانات سیاسی راه بندازیم و در درون این گروه ها رفتارهای خشن بروز داده و از جملات تند و رکیک استفاده کنیم کمکی به کاهش تألمات روحی این خانواده ها و جامعه نخواهد کرد *** تغییر زمان رسمی جام ملت های فوتبال آفریقا کنفدراسیون فوتبال آفریقا از تغییر زمان برگزاری جام ملت های آفریقا خبر داد به گزارش ایسنا و به نقل از سایت عربی کوره ، جام ملت های آفریقا 2021 به میزبانی کامرون برگزار خواهد شد کنفدراسیون فوتبال آفریقا از تغییر زمان این رقابت خبر داد و اعلام کرد که بازی ها به جای آنکه در تابستان برگزار شود در زمستان برگزار خواهد شد به این ترتیب این رقابت ها از 9 ژانویه تا 6 فوریه برگزار می شود جام ملت های آفریقا 2019 به میزبانی مصر برگزار شد و در نهایت این تیم ملی الجزایر بود که در دیدار فینال توانست سنگال را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد *** احتمال رونمایی از طرح «معامله قرن» قبل از برگزاری سومین انتخابات اسرائیل مشاور امنیت ملی کاخ سفید به صورت ضمنی به احتمال رونمایی طرح «معامله قرن» کمی قبل از برگزاری سومین انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اشاره کرد
به گزارش ایسنا ، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی ، رابرت اوبراین ، مشاور امنیت ملی آمریکا به صورت ضمنی به احتمال رونمایی طرح صلح آمریکایی موسوم به «معامله قرن» قبل از برگزاری سومین انتخابات کنست که قرار است در دوم ماه مارس (12 اسفند) برگزار شود ، اشاره کرد و همزمان با این امر عبدالله دوم ، پادشاه اردن در پاسخ به سوال خبرنگاران در این خصوص گفت : باید به جنبه مثبت این موضوع نگاه کرد . بر خلاف مواضع رسمی آمریکا در گذشته ، اوبراین گفت : زمان رونمایی طرح «معامله قرن» با حل و فصل بحران سیاسی داخلی اسرائیل ارتباطی ندارد وی ادامه داد : فکر نمی کنم رونمایی از «معامله قرن» به زمان انتخابات مربوط باشد مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین گفت : دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راه حلی برای درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینیان است که طولانی مدت و ادامه دار باشد و ما اقداماتمان را با سیاست داخلی اسرائیل یا فلسطینیان هماهنگ نمی کنیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1398/10/25

خبر آنلاین : هیئت وزیران با اختصاص اعتبار لازم و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات وارده به عشایر ناشی از حوادث غیرمترقبه ، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در مناطق حاشیه ای شهرهای مشهد و زاهدان موافقت کرد .
در جلسه امروز هئیت دولت به ریاست روحانی چه گذشت؟ خبر آنلاین : هیئت وزیران با اختصاص اعتبار لازم و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات وارده به عشایر ناشی از حوادث غیرمترقبه ، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در مناطق حاشیه ای شهرهای مشهد و زاهدان موافقت کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد ، مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به عشایر و تشکل های عشایری با سود و کارمزد چهار درصد اختصاص یافت
دولت همچنین مبلغ 330 میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد 200 واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه ای شهر مشهد اختصاص داد که از این میزان اعتبار ، مبلغ 200 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای جهت آماده سازی ، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ 130 میلیارد ریال به صورت هزینه ای جهت هزینه های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری هزینه خواهد شد . همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با سود پنج درصد برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد دو هزار واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه ای شهر مشهد در استان خراسان رضوی با سقف فردی 500 میلیون ریال پرداخت می شود دولت در ادامه ، با اختصاص مبلغ یک هزار و 885 میلیارد ریال جهت نوسازی و مقاوم سازی تعداد 10 هزار واحد مسکونی واقع در بافت حاشیه ای غیررسمی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد از این میزان اعتبار ، مبلغ 1500 میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای برای آماده سازی زمین ، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ 385 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جهت هزینه های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری تخصیص می یابد دولت در ادامه ، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد با تصویب هیئت وزیران ، مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اصلاح شد بر این اساس ، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه آن ، مشمول دستگاه های اجرایی برای ابلاغ اعتبار در هریک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحدهای ملی و استانی وزارت جهادکشاورزی و سازمان های مذکور واگذار می شود ، خواهد بود همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می تواند در هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع باشد را به واحدهای استانی یا شهرداری ها ابلاغ نماید
دولت همچنین به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داد سهم هر یک از دانشگاه ها ، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاه های تابع را از محل وجوه دریافتی بابت سایر منابع و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع را به صورت نقدی و غیرنقدی ابلاغ و حواله نموده و همچنین رویدادهای مالی مرتبط را اعمال حساب کند . این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : بودجه تسهیلات بانکی دولت مشهد وزارت نیرو
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
شهروند
1398/10/26

امدادرسانی به حدود 73 هزار متأثر از سیل و برف در 26 استان اسکان اضطراری بیش از 13 هزار و 200 حادثه دیده رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به جان باختن پنج نفر در سیل و آبگرفتگی استان های سیستان وبلوچستان ، هرمزگان و خراسان رضوی گفت : «72 هزار و 722 نفر از هموطنان در هشت روز گذشته از خدمات امدادونجات برخوردار شدند.

امدادرسانی به حدود 73 هزار متأثر از سیل و برف در 26 استان اسکان اضطراری بیش از 13 هزار و 200 حادثه دیده رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به جان باختن پنج نفر در سیل و آبگرفتگی استان های سیستان وبلوچستان ، هرمزگان و خراسان رضوی گفت : «72 هزار و 722 نفر از هموطنان در هشت روز گذشته از خدمات امدادونجات برخوردار شدند .
» مرتضی سلیمی درباره گزارش عملیات امدادرسانی در حوادث جوی (برف و کولاک و سیل و آبگرفتگی) از هجدهم تا بیست وپنجم دی ماه گفت : «هموطنان همه استان های کشور به جز تهران ، خراسان شمالی ، گیلان ، اردبیل و همدان متأثر از برف و کولاک و سیل و آبگرفتگی بوده اند و در این مدت به 72 هزار و 722 نفر خدمات امدادونجات ارایه شده است .
» او به فعالیت شبانه روزی 3 هزار و 597 امدادگر و نجاتگر در قالب 835 تیم عملیاتی با به کارگیری 650 دستگاه خودرو اشاره کرد و افزود : «هموطنان در 289 شهر ، روستا و محور کوهستانی از خدمات امدادی برخوردار شدند و امدادگران با برپایی سه اردوگاه اسکان اضطراری و چادرهای فردی ، 13 هزار و 278 نفر را به صورت اضطراری اسکان دادند . » رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تأکید کرد : «75 نفر به مناطق امن منتقل شدند ، همچنین در این مدت 435 دستگاه خودرو از برف و کولاک رهاسازی و 240 واحد مسکونی از آب تخلیه شد متاسفانه پنج نفر در مه ولات استان خراسان رضوی ، بشاگرد استان هرمزگان و سرباز و کنارک سیستان وبلوچستان بر اثر وقوع سیل جان باختند
» امضای تفاهم نامه همکاری سازمان جوانان هلال احمر و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم توسعه خدمات داوطلبانه و بشردوستانه در دانشگاه ها سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین این سازمان و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه مشارکت دانشگاهیان در ارایه خدمات داوطلبانه و بشردوستانه خبرداد . بامداد اصل افزود : «این تفاهم نامه با هدف همکاری مشترک و هم افزایی برای مأموریت ها و وظایف طرفین به منظور توانمندسازی و مشارکت جوانان دانشجو در برنامه های بشردوستانه ، عام المنفعه و امدادی امضا شد
» او گفت : «همکاری در برگزاری همایش ، سمینار ، کارگاه و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت ، استفاده از توانمندی بالقوه طرفین برای انجام پروژه های تحقیقاتی ، ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان با طراحی و اجرای برنامه های بشردوستانه ، آموزشی و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، توانمندسازی کانون های دانشجویی ، توسعه و ترویج فرهنگ صلح و دوستی از موارد مورد توافق در این تفاهم نامه است .
» سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر تعهدات سازمان جوانان را در این تفاهم نامه تأمین امکانات مورد نیاز برای فعالیت های کانون های دانشجویی هلال احمر ، استفاده از توان اعضای سازمان جوانان برای انجام فعالیت های پژوهشی ، برگزاری مانورهای امدادی و آمادگی در برابر زلزله در سطح دانشگاه ها و سراهای دانشجویی ، فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت کانون های دانشجویی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های بشردوستانه ، امدادی ، فرهنگی و اجتماعی و .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا غفاری
شهروند
1398/10/26
عنوان کرد
غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز در اینباره گفت : «در این تفاهم نامه وزارت علوم تأمین امکانات مورد نیاز برای فعالیت کانون های دانشجویی هلال احمر ، تسهیل گری برای عملیاتی شدن تعهدات جمعیت در دانشگاه های تحت پوشش ، هماهنگی برای زمینه سازی عضویت در کانون دانشجویی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ، مشارکت و همکاری در امر توسعه پژوهش ، فناوری و آموزش های همگانی و تخصصی جمعیت هلال احمر را متعهد شد .
» ارسال سومین محموله کمک های هلال احمر خراسان جنوبی به سیستان وبلوچستان مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ارسال سومین محموله کمک های این جمعیت به سیستان وبلوچستان خبر داد و گفت : «این محموله شامل هزار و 800 تخته موکت بوده که با یک دستگاه تریلی از انبار امدادی فردوس به مقصد سیستان وبلوچستان بارگیری شد . سومین محموله کمک های هلال احمر خراسان جنوبی به سیستان وبلوچستان ارسال شد محمدرحیم شهریاری با اشاره به بارندگی های اخیر در سیستان وبلوچستان بیان کرد : «جمعیت هلال احمر به منظور کمک به هموطنان متأثر از سیل و آبگرفتگی در جنوب و جنوب شرق کشور به ویژه سیستان وبلوچستان به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی نوع دوستانه مردم برای یاری رساندن به هموطنان اقدام کرده است »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مهدی کشمیری
روزگار ما
1398/10/26

بر اساس آمارها میزان فروش و درآمد این شرکت ها 10 هزار میلیارد تومان اعام شده است که البته این میزان در سال گذشته به دلیل تحریم ها افت کرده است و یا شاید برخی از اعداد و ارقام پنهان مانده است .
میزان صادرات این شرکت ها را حدود 300 میلیون دار است و در ایحه بودجه سال 99 افزایش اعتبارات پارک ها زیاد نبوده و در حد 6 درصد افزایش نشان می دهد این در حالی است که در سال گذشته وزارت علوم افزایش 8 درصدی را شاهد بوده است
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گردش مالی 43 پارک علم و فناوری ایجاد شده در کشور را 10 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : یکی از چالش های اساسی در حوزه پارک ها ، عدم اختصاص کامل اعتبارات است ، ضمن آن که در ایحه بودجه سال جاری اعتبارات این پارک ها تنها 6 درصد افزایش داشته است . مهدی کشمیری در حاشیه سی و دومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی 43 پارک علم و فناوری در کشور ، افزود : اخیرا وزارت بهداشت نیز نسبت به راه اندازی پارک های علم و فناوری وارد شده است وی با بیان این که در 43 پارک علم و فناوری حدود 7 هزار شرکت و واحد فناور مستقر شده است ، خاطر نشان کرد : به این تعداد از شرکت ها خدمات متفاوتی از فضای کار تا توسعه محصول ، مشاوره و منابع مالی اعطا شده است کشمیری ، اصلی ترین نکته این فعالیت را هم افزایی و تعامل میان شرکت ها دانست و خاطر نشان کرد : با توجه به شرایط کنونی به نظر من جدی ترین دغدغه شرکت های دانش بنیان میزان دسترسی آنها به بازار کار و فضای کسب و کار است که نیاز به یک اهتمام ملی دارد مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به رتبه 130 ایران در شاخص فضای کسب و کار ، یادآور شد : ارتقای این شاخص یکی از دغدغه های جدی ما است
وی در عین حال ایجاد زیر ساخت های مناسب برای شرکت های دانش بنیان و اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را یکی از نکات مثبت در حوزه کسب و کار نوآورانه دانست و اظهار کرد : بر این اساس ، یکی از دغدغه های جدی ما پر رنگ کردن حوزه فناوری و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است؛ چرا که امروزه شاهدیم که تصور عموم بر این است که پارک های فناوری مجموعه های جدای از دانشگاه ها هستند . کشمیری با تاکید بر این که برای اصاح این تصور یک سری برنامه ریزی ها پیش بینی شده است ، گفت : این برنامه ها ویژه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که در حوزه فناوری و نوآوری فعال هستند و از خدمات و پشتیبانی پارک ها بهره مند می شوند به گفته وی ، مخاطبان این برنامه ها دانشگاه ها ، دانشجویان ، اساتید و فعاان حوزه نوآوری و فناوری هستند
مدیر کل دفتر فناوری و نوآوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، در خصوص میزان گردش مالی و صادرات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری ، گفت : بر اساس آمارها میزان فروش و درآمد این شرکت ها 10 هزار میلیارد تومان اعام شده است که البته این میزان در سال گذشته به دلیل تحریم ها افت کرده است و یا شاید برخی از اعداد و ارقام پنهان مانده است . وی میزان صادرات این شرکت ها را حدود 300 میلیون دار ذکر کرد و گفت : در ایحه بودجه سال
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مهدی کشمیری
روزگار ما
1398/10/26
99 افزایش اعتبارات پارک ها زیاد نبوده و در حد 6 درصد افزایش نشان می دهد کشمیری یادآور شد : این در حالی است که در سال گذشته وزارت علوم افزایش 8 درصدی را شاهد بوده است وی هچنین خاطر نشان کرد : در حال حاضر اعتبارات اختصاص داده شده به پارک های علم وفناوری که حدود 300 میلیارد تومان می شود ، برای 43 پارک فناوری بسیار کم است ، ضمن این که در تخصیص این اعتبارات با چالش هایی مواجه هستیم به گفته کشمیری ، در سال جاری که در ماه دهم سال قرار داریم ، کمتر از 50 درصد اعتبارات محقق شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
شهریه دانشگاه
جوان
1398/10/27

درس خواندن در برخی دانشگاه های خارج از کشور سودایی است که بسیاری از جوانان و خانواده هایشان در سر می پرورانند که همین سودا هم موجب شده تا مؤسسات مهاجرتی بازارشان داغ شود و تحت عناوین مختلف هزاران دلار درآمد به جیب بزنند و در نهایت هم نه مهاجرتی در کار باشد و نه پذیرش دانشگاه خارجی !.
سرویس جامعه جوان آنلاین : تنها مبالغ کلانی تحت عنوان حق مشاوره و هزینه خدمات از مراجعه کنندگان دریافت می شود که در نهایت هم آن ها دست شان به هیچ جا بند نیست حالا با رأی دیوان عدالت اداری ، مرکز وکلای قوه قضائیه متولی ثبت و نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی شد تا بر عملکرد این مؤسسات نظارت صورت گیرد و بساط کلاهبرداری های اینچنینی جمع شود ، اما عطف به ما سبق نبودن قانون موجب شده تا برخی از این مراکز همچنان به کارشان ادامه دهند
اخذ اقامت موقت و دائم در کمترین زمان ممکن ، دریافت ویزا با تضمین 100 درصد و فراهم کردن شغل مناسب با بالاترین درآمد از طریق کارفرما نمونه هایی از تبلیغات اغواگرانه مؤسسات مهاجرتی غیرمجاز در فضای مجازی و در و دیوار شهر است که افراد هم به دلیل ناآگاهی از قوانین مهاجرتی کشور مقصد و نداشتن زمان کافی برای کسب اطلاعات در این باره ترجیح می دهند به این مؤسسات اعتماد کنند و از مسیر آن ها به مهاجرت دست بزنند . به همین دلیل ، بسیاری از افرادی که به تنهایی و بدون بهره گیری از مشاوره کارشناسان رسمی مهاجرت ، برای دریافت اقامت اقدام کرده اند ، موفق به اخذ ویزا نمی شوند یا در پروسه های اداری ، مکاتبات و ارسال مدارک ، سردرگم می شوند و وقت و سرمایه خود را از دست می دهند این در حالی است که وزارت علوم همه ساله فهرست مؤسسات مهاجرتی رسمی و قانونی ، تحت نظارتش را در سایت خود منتشر می کند این مؤسسات تاریخ انقضای اعتبار دارند که آن هم از سوی وزارت علوم مشخص می شود همچنین با رأی اخیر دیوان عدالت اداری بناست تا بساط مؤسسات حقوقی بدون مجوز از جمله مؤسسات مهاجرتی جمع شود 400 هزار تومان حق مشاوره اولیه ! اگر به سراغ برخی از این مؤسسات مهاجرتی بروید ، گردش مالی کلان و شیوه کارشان دست تان می آید برای مهاجرت و ادامه تحصیل در یک دانشگاه خارجی ، باید برای شهریه دانشگاه روی مبالغی حدود 10 تا 15هزار دلار حساب کنید شهریه دانشگاه جدای از هزینه های زندگی ، خدمات مؤسسه و وکیل است هزینه مؤسسه حداقل هزار و 500 دلار است که برای درخواست و خدمات دیگر نیز مبلغی اضافه می شود حتی اگر بخواهید برای مشاوره به این مؤسسات سری هم بزنید ، باید چیزی حدود 300 400 هزار تومان خرج کنید و این مشاوره اولیه رایگان نیست
فعالیت غیرقانونی مؤسسات مهاجرتی در حالی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند که طبق رأی اخیر دیوان عدالت اداری فعالیت این مؤسسات بدون مجوز مرکز وکلای قوه قضائیه غیرقانونی است ، اما آن طور که عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز چندی پیش در نشستی خبر تأکید کرده بود : «فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده ، اما قدرت آن ها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آن ها کجاست . » بنا به تأکید وی توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجاز ناقض ماده 55 قانون وکالت و بدون هرگونه ساز و کار نظارت است و با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تعارض جدی دارد
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم با اشاره به مشکل ثبت مؤسسات حقوقی در نظام ارائه خدمات حقوقی و قضایی می گوید : «متأسفانه هیچ وکیل و شخص دارای پروانه وکالت در هیئت مدیره این مؤسسات وجود نداشت و یک عده بدون اینکه تحصیلات خاصی داشته باشند ، اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی می کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
شهریه دانشگاه
جوان
1398/10/27
» وی در واکنش به این سؤال که تکلیف مؤسسات بدون مجوزی که هم اکنون فعالیت می کنند چیست ، تأکید می کند : «زمانی که مؤسسات حقوقی فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفی می زنند و این تخلفات به نام قوه قضائیه و وکلا ثبت می شود به همین خاطر هم باید نسبت به نظارت روی مؤسساتی که تا امروز ثبت شده اند ، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رأی خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عطف به ماسبق کند
» مؤسسات غیرمجاز و غیرقانونیمهدی حجتی ، وکیل دادگستری و عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصوبه سال 94 مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز می گوید : «به طور کلی و از نظر اصولی ، مؤسسات حقوقی ثبت شده از سوی افرادی غیر از وکلای دادگستری ، غیر قانونی و فعالیت آن ها در زمینه ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی ، ممنوع است و ماده 55 قانون وکالت ، دخالت در این امور از سوی افراد غیروکیل را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است .
» بنا به تأکید وی ، مؤسسات مهاجرتی که در واقع همان مؤسسات حقوقی با موضوع ارائه خدمات مهاجرتی هستند ، در صورتی که غیر از امور اجرایی ، بخواهند مشاوره حقوقی در زمینه مهاجرت ارائه کنند ، طبعاً باید مورد تأیید مرکز وکلای قوه قضائیه بوده و گردانندگان آن وکیل دادگستری باشند که در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده و وکلایی هم که با این دسته مؤسسات همکاری می کنند ، متخلف محسوب می شوند و تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرند .
حجتی درمورد استفاده کردن برخی از مؤسسات مهاجرتی از وکلایی تحت عنوان وکیل مهاجرتی می گوید : «ما در ایران مؤلفه ای به نام وکیل مهاجرت نداریم و اگر وکیلی هم در این زمینه فعالیت عملی دارد ، تخصص او عملی است نه مستند به مجوز یا پروانه تخصصی در این زمینه و مؤسسه حقوقی و مهاجرتی بدون حضور وکلای دادگستری در هرم مدیریتی خود ، مجوز فعالیت برای ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی ندارد و غیرمجاز محسوب می شود . » بنا به تأکید وی با توجه به اینکه مؤسسات حقوقی ثبت شده از سوی افراد غیروکیل ، قانونی نبوده و غیرمجاز هستند ، طبعاً ضوابطی هم برای فعالیت آن ها وجود ندارد و به تبع آن هیچ مرجعی حتی قوه قضائیه نیز نظارتی بر کار این مؤسسات ندارد مگر زمانی که جرمی از سوی این مؤسسات و مدیران آن صورت گیرد و شکایتی در مراجع قضایی مطرح شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/10/26

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پی وقوع سیل در استان سیستان وبلوچستان ، تصمیم گیری برای تعویق در امتحانات پایان ترم دانشجویان این استان را به دانشگاه ها واگذار کرد .
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پی وقوع سیل در استان سیستان وبلوچستان ، تصمیم گیری برای تعویق در امتحانات پایان ترم دانشجویان این استان را به دانشگاه ها واگذار کرد وزارت علوم اعلام کرد که این وزارتخانه برای تعویق امتحانات پایان ترم دانشگاه های در معرض سیل استان سیستان وبلوچستان ، هرگونه تصمیم گیری را به دانشگاه های واقع در این استان واگذار کرد
همچنین علی آهون منش ، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی در گفت وگو با ایرنا درباره تعویق امتحانات پایان ترم این دانشگاه ها در استان های سیل زده گفت : «دانشگاه های استان سیستان وبلوچستان ، کرمان و هرمزگان یک هیات اجرایی در جنوب کشور دارند که برای تاخیر در برگزاری امتحانات پایان ترم تصمیم گیری می کنند . » او تاکید کرد : «هیچ دستوری از مرکز برای برگزاری به موقع یا تعویق امتحانات به این دانشگاه ها اعلام نمی شود و هرگونه تصمیم گیری برعهده این هیات قرار دارد »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/10/26

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم اعلام کرد : «مدت زمان پرداخت وام های دانشجویی از زمانی که درخواست دانشجویان به صندوق ارسال می شود تا زمانی که به دست آنها برسد ، حداکثر دو هفته است .
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم اعلام کرد : «مدت زمان پرداخت وام های دانشجویی از زمانی که درخواست دانشجویان به صندوق ارسال می شود تا زمانی که به دست آنها برسد ، حداکثر دو هفته است
» فریبرز سجادی در گفت وگو با مهر درباره پرسش دانشجویان مبنی براینکه مدت زمان پرداخت وام های دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم چند روز است ، افزود : «اگر دانشگاه ها لیست درخواست وام دانشجویان را برای صندوق ارسال کرده باشند ، از زمانی که به صندوق ارسال می شود تا زمانی که به دست آنها برسد ، حداکثر دو هفته زمان می برد . » او ادامه داد : «منتها مشکلی که باعث می شود در این رویه تاخیر ایجاد شده و وام دانشجویان از زمانی که عنوان شد دیرتر پرداخت شود این است که دانشگاه ها یک تا یک ماه ونیم فرصت دارند لیست درخواست دانشجویان را به صندوق رفاه ارسال کنند » او یادآور شد : «مدت زمان پرداخت وام های درخواستی دانشجویان از زمان دریافت درخواست آنها تا زمانی که به دست شان برسد ، حداکثر دو هفته است »
1
فهرست