وزارت علوم -
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت 13:21

1
1
فهرست اخبار
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
1398/10/25 - 1398/10/28
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1
فهرست اخبار
1398/10/25 - 1398/10/28
11096682 12:13 ايران اكونوميست
11096472 11:55 باشگاه خبرنگاران
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
تسنیم
1398/10/28
12:30

معاون خط مشی گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور از جلسه با اعضای کمیسیون مجلس درخصوص ساماندهی سهمیه های کنکور خبر داد و گفت : با هماهنگی انجام شده تمام لایحه در شورا بررسی می شود .

اخبار رسانه ها به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، ابراهیم سوزنچی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی گفت : وزارتخانه های علوم و بهداشت که این لایحه را برای سازمان سنجش آموزش کشور تهیه و به دولت ارسال کرده بودند ، به این موضوع اشاره داشتند که بهتر است این لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود . وی ادامه داد : بنابراین دولت هم این لایحه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد ، ما قبلاً بر روی ساماندهی کنکور کار می کردیم که در حال حاضر سهمیه های کنکور هم به آن اضافه شد که باید درباره آن تدبیر کنیم معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود : ساماندهی سهمیه ها به امسال نمی رسد داوطلبان و دانشجویان نگران امسال نباشند ، چیزی تغییر نمی کند ساماندهی سهمیه و کنکور را انجام داده و ابلاغ می کنیم وی درباره اینکه تکلیف مصوباتی که توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده در بررسی لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به چه صورت خواهد بود افزود : اخیراً جلسه ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی داشتیم و با آنها هماهنگ هستیم و جای نگرانی وجود ندارد وی ادامه داد : همه لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود ، امکان دارد یکی یا دو بحث را به مجلس ارجاع دهیم یا امکان دارد یک تفصیلی بر روی قانون مجلس قرار دهیم تا آنچه را که می خواهیم انجام دهد سوزنچی خاطرنشان کرد : به عنوان مثال مجلس برای سهمیه ای درصدی اعلام کرده ، اما برای چطور اجرا شدن آن قانونی ننوشته است ، سازمان سنجش به صورتی آن را انجام می دهد ، اگر ما روی آن تفصیلی بگذاریم شاید مراد حاصل شود و نیاز به مجلس نباشد اما اگر دیدیم نمی شود با مجلس هماهنگ می کنیم به گزارش مهر ، آذرماه سال جاری وزرای علوم و بهداشت لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی را به هیأت دولت ، ارائه کردند این لایحه ترکیبی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است که از سوی حسین سیمایی صراف برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شده است لایحه ساماندهی سهمیه های کنکور باید در یکی از این دو نهاد پیگیری می شد که با تشخیص دبیر هیأت دولت در اختیار شورا قرار گرفته است هر زمان این لایحه به تصویب برسد ، قابلیت اجرایی شدن دارد با توجه به این مسئله که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس نمی توانند مصوبات دیگری را نقض کنند این سوال پیش آمده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه نحوی مصوبات مجلس را بررسی خواهد کرد که عنوان شد هماهنگی لازم با مجلس صورت گرفته و تمام لایحه در شورا بررسی می شود منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز پیش از این به مهر گفت : قطعاً آنچه ما ارائه دادیم با توجه زمان ثبت نام کنکور برای کنکور 99 محقق نمی شود لذا برای کنکور 99 تغییری در سهمیه های مصوب نخواهیم داشت انتهای پیام/بازگشت به صفحه رسانه ها
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
مهر
1398/10/28
08:55

معاون خط مشی گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور از جلسه با اعضای کمیسیون مجلس درخصوص ساماندهی سهمیه های کنکور خبر داد و گفت : با هماهنگی انجام شده تمام لایحه در شورا بررسی می شود .

ابراهیم سوزنچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی گفت : وزارتین علوم و بهداشت که این لایحه را برای سازمان سنجش آموزش کشور تهیه کرده و به دولت ارسال کرده بودند ، به این موضوع اشاره داشتند که بهتر است این لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود . وی ادامه داد : بنابراین دولت هم این لایحه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد ، ما قبلا بر روی ساماندهی کنکور کار می کردیم که در حال حاضر سهمیه های کنکور هم به آن اضافه شد که باید درباره آن تدبیر کنیم معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود : ساماندهی سهمیه ها به امسال نمی رسد داوطلبان و دانشجویان نگران امسال نباشند ، چیزی تغییر نمی کند ساماندهی سهمیه و کنکور را انجام داده و ابلاغ می کنیم وی درباره اینکه تکلیف مصوباتی که توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده در بررسی لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به چه صورت خواهد بود افزود : اخیرا جلسه ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی داشتیم و با آنها هماهنگ هستیم و جای نگرانی وجود ندارد وی ادامه داد : همه لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود ، امکان دارد یکی یا دو بحث را به مجلس ارجاع دهیم یا امکان دارد یک تفصیلی بر روی قانون مجلس قرار دهیم تا آنچه را که می خواهیم انجام دهد سوزنچی خاطرنشان کرد : به عنوان مثال مجلس برای سهمیه ای درصدی اعلام کرده ، اما برای چطور اجرا شدن آن قانونی ننوشته است ، سازمان سنجش به صورتی آن را انجام می دهد ، اگر ما روی آن تفصیلی بگذاریم شاید مراد حاصل شود و نیاز به مجلس نباشد اما اگر دیدیم نمی شود با مجلس هماهنگ می کنیم به گزارش مهر ، آذرماه سال جاری وزرای علوم و بهداشت لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی را به هیات دولت ، ارائه کردند این لایحه ترکیبی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است که از سوی حسین سیمایی صراف برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شده است لایحه ساماندهی سهمیه های کنکور باید در یکی از این دو نهاد پیگیری می شد که با تشخیص دبیر هیأت دولت در اختیار شورا قرار گرفته است هر زمان این لایحه به تصویب برسد ، قابلیت اجرایی شدن دارد با توجه به این مسئله که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس نمی توانند مصوبات دیگری را نقض کنند این سئوال پیش آمده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه نحوی مصوبات مجلس را بررسی خواهد کرد که عنوان شد هماهنگی لازم با مجلس صورت گرفته و تمام لایحه در شورا بررسی می شود منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز پیش از این به مهر گفت : قطعاً آنچه ما ارائه دادیم با توجه زمان ثبت نام کنکور برای کنکور 99 محقق نمی شود لذا برای کنکور 99 تغییری در سهمیه های مصوب نخواهیم داشت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
ایرنا
1398/10/28
08:19

تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با انتقاد از فضایی که این روزها در مورد سانحه هواپیمای اوکراین در کشور حکمفرما شده است ، گفت : شرایط را به جایی نبریم که تألمات روحی خانواده ها دستخوش سوءاستفاده های جناحی ، گروهی و فردی شود .

منصور غلامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا با درباره جان باختن تعدادی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سانحه هوایی ، اظهار داشت : با شنیدن خبر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و جان باختن تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه های کشور به یاد روزهای از دست دادن فرزندم در سانحه تصادف افتادم . وی افزود : بعد از شنیدن خبر سقوط هواپیما به شدت منقلب شدم چرا که در سال 94 فرزندم را که از دانش آموختگان و نخبگان دانشگاه تهران بود ، در سانحه ای از دست دادم وزیر علوم تاکید کرد : به عنوان فردی که این درد را لمس کرده است ، به طور حتم می گویم حداقل تا یک سال فضای سنگینی بر این خانواده ها حکمفرما خواهد بود شادروان محمدرضا غلامی فرزند منصور غلامی دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه تهران بود که در مقطع کارشناسی ارشد ، تیرماه 94 بر اثر سانحه رانندگی درگذشت غلامی همچنین درباره پیگیری حقوق قانونی این جانباختگان گفت : هر حق قانونی که به آنها تعلق بگیرد ، از سوی ریاست جمهوری و دولت در حال پیگیری است وی افزود : جامعه باید به خانواده های داغداران کمک کند و اگر قرار باشد هر فردی از هر جایی درباره دلیل سقوط هواپیما نکته ای به این خانواده ها اعلام کند و اصل موضوع را زیر سوال ببرد ، داغ آنها را سنگین تر می کند وزیر علوم این رفتارها را در جامعه صحیح ندانست و اظهار داشت : نباید اصل موضوع را زیر سوال برد و از جامعه انتظار دلداری به این خانواده ها می رود غلامی تاکید کرد : خطایی رخ داده است و هر دلیلی که دارد ، یک حادثه است و اگر حادثه را در کشور به تراژدی مستمر تبدیل کنیم ، سود آن را کسانی می برند که علاقه ای به آرامش جامعه و کم کردن فشارهای روحی روانی ندارند یک هواپیمای خطوط هوایی اوکراین روز چهارشنبه پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) بر اثر خطای انسانی و به صورت غیرعمد مورد اصابت قرار گرفت و در نتیجه این حادثه 176 مسافر و خدمه از جمله 146 مسافر ایرانی این پرواز جان باختند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
باشگاه خبرنگاران
1398/10/26
16:13
اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، مراسم اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ، با هدف مطرح شدن جدیدترین دستاوردها و چالش های سیاست گذاری در عرصه نظر و عمل ، پیوند نظر سیاست گذاری عمومی با مسائل و مشکلات عرصه های عمومی کشور ، ایجاد فضای بحث و گفتمان بین رشته ای در بین محققان رشته های مختلف علاقه مند به مسائل عمومی ، گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری با حکومت و مراکز سیاست گذاری و اداره کشور ، عمومی سازی ادبیات مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی در میان آحاد جامعه ، تحلیل و بررسی بعضی تجارب سیاست گذاری عمومی در ایران عصر امروز پنجشنبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد .
این کنفرانس که با محوریت الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری ، جامعه ، فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی ، سیاستهای کلان و نظام تقنین ، نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت ، تنظیم گری و دولت تنظیم گر ، ابرچالشهای اقتصاد ایران ، نظام جامع رفاهی و تامین اجتماعی ، حکمرانی آب و محیط زیست ، حکمرانی در عصر دیجیتال ، حکمرانی نظام حقوقی قضایی ، حکمرانی نظام آموزش و پرورش ، حکمرانی نظام آموزش عالی ، حکمرانی نظام فنی حرفه ای و مهارت افزایی ، حکمرانی رسانه و ارتباطات ، سیاست خارجی ، روابط بین الملل و نهادهای بین المللی ، حکمرانی ساختارهای بخش انرژی ، حکمرانی نظام اداری ، سیاست صنعتی و توسعه پایدار ، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ، حکمرانی نظام سلامت ، سیاستگذاری مهاجرت ، سیاستگذاری ورزش همگانی و ورزش قهرمانی ، سیاستگذاری شواهدمحور و نقش داده ها و اطلاعات در سیاستگذاری شکل گرفته بود ، امروز به کار خود پایان داد . گفتنی است شخصیت هایی چون محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم حضور داشتند انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
تسنیم
1398/10/28
10:01

استاندار اردبیل گفت : با عنایت بر اینکه پیمانکار روسازی راه آهن میانه اردبیل انتخاب شده است عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل در دهه فجر امسال آغاز می شود .
اخبار استانها اکبر بهنامجو در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت : تامین اعتبارات پروژه بزرگ راه آهن اردبیل در سفر ریاست جمهوری در اولویت قرار داشت که از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل حدود 700 میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تامین شده است
وی با بیان اینکه پرو ژه راه آهن اردبیل تا پایان سال 99 به پایان می رسد افزود : با توجه به تعهدی که به مردم استان اردبیل داده ایم در صدد هستیم تا پرو ژه راه آهن اردبیل تا پایان سال 99 به پایان برسانیم که البته وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر ریاست جمهوری زمان تکمیل این پروژه را پایان دولت دوازدهم اعلام کرد . بهنامجو از آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل در دهه فجر امسال خبر داد و تصریح کرد : با عنایت بر اینکه پیمانکار روسازی راه آهن میانه اردبیل انتخاب شده است عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل در دهه فجر امسال آغاز می شود
بیمارستان صحرایی سپاه در منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان افتتاح شدفاز نخست سد دالکی در استان بوشهر سال آینده افتتاح می شودچند پروژه عمرانی دانشگاه صنعتی بیرجند با حضور قائم مقام وزیر علوم افتتاح شداستاندار اردبیل بیان کرد : مطالعه فاز اول پروژه راه آهن اردبیل در مسیر پارس آباد توسط قرارگاه خاتم انجام شده است و مطالعه فاز دوم این پروژه نیز در مسیر اردبیل به کارخانه سیمان و در دهه فجر امسال آغاز می شود .
وی با اشاره به اینکه اجرای 141 کیلومتر جاده چهار خطه در استان اردبیل تامین اعتبار شد اظهار کرد : در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل در مورد جاده های سطح استان نیز نهضت عظیمی رخ داده است به طوری که حدود 50 کیلومتر جاده دو خطه مورد بهره برداری قرار گرفت و اجرای 141 کیلومتر جاده چهار خطه در استان اردبیل تامین اعتبار شد . انتهای پیام/ 146/ح
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
باشگاه خبرنگاران
1398/10/26
21:31
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در دومین روز سفر به خراسان جنوبی ، زمین چمن مصنوعی این دانشگاه را افتتاح کرد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، هاشمی رییس دانشگاه صنعتی بیرجند در این آیین گفت : خاک برداری و مسطح کردن زمین ، اجرای زیرسازی های لازم ، دیوار و فنس کشی ، خرید چمن مصنوعی ، ایجاد سکوهای تماشاگران و بازیکنان ، نصب روشنایی و چمن از جمله اقدامات بوده که انجام شده است او آغاز اجرای این پروژه را مرداد امسال عنوان کرد ، و افزود : عملیات اجرایی در زمینی به مساحت یک هزار و 500 مترمربع انجام شده است هاشمی اظهار کرد : سوله چند منظوره مدیریت بحران دانشگاه در زمینی به مساحت یک هزار و 400 مترمربع طراحی شده که یک هزار و 200 مترمربع سوله و مابقی فضای اداری است رییس دانشگاه صنعتی بیرجند بیان کرد : اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه 25 میلیارد ریال است که تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد او اظهار کرد : عملیات دیوار محوطه خوابگاه های برادران نیز به طول 400 متر با هزینه چهار میلیارد ریال آغاز شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد هاشمی بیان کرد : هدف از اجرای عملیات احداث دیوار در اطراف خوابگاه های 1 ، 2 و 3 برادران ، افزایش امنیت دانشجویان و جداسازی محوطه خوابگاه ها از سایر بخش های دانشگاه است همزمان با بازدید قائم مقام وزیر علوم از طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی بیرجند ، کلنگ احداث خوابگاه ملکی خواهران با حضور مدیر شعب بانک تجارت استان و جمعی از روسای دانشگاه های خراسان جنوبی به زمین زده شد باقری دیروز (چهارشنبه) چند طرح عمرانی را در دانشگاه بیرجند افتتاح و در نشست مسوولان آموزش عالی استان خراسان جنوبی نیز شرکت کرد انتهای پیام/ ی
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
واحد مرکزی خبر
1398/10/26
19:04

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با قائم مقام وزیر علوم گفت : همه اموری که بشر به آن نیاز دارد مبتنی بر علم است و از همین رو انسان نمی تواند از علم جدا باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با قائم مقام وزیر علوم گفت : همه اموری که بشر به آن نیاز دارد مبتنی بر علم است و از همین رو انسان نمی تواند از علم جدا باشد آیت ا عبادی افزود : علم همراه با ایمان است که انسان را به سر منزل مقصود می رساند و در جهان شاهد آن هستیم ظالمان و ستمگران با استفاده از علم و تکنولوژی ، اما بدون ایمان چه بر سر مظلومان آورده اند وی گفت : پیاده سازی دولت اسلامی ، تمدن بزرگ اسلامی و جامعه اسلامی در جهان می تواند در هدایت بشر کارساز و مفید باشد قائم مقام وزیر علوم هم با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه ها در تحولات جامعه گفت : دانشگاه نهادی است که می تواند در هر منطقه تحول آفرین باشد و امروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گام های بزرگی در دانشگاه ها برداشته شده است باقری افزود : امروز علاوه بر وجود دانشجویان در رشته های مختلف ، 28 هزار دانشجوی خارجی هم در کشور در دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیلند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
ایسنا
1398/10/26
17:30
ایسنا/خراسان جنوبی قائم مقام وزیر علوم از پروژه های در دست اجرای دانشگاه صنعتی بیرجند بازدید کرد
قائم مقام وزیر علوم از پروژه های در دست اجرای دانشگاه صنعتی بیرجند بازدید کرد همچنین با حضور باقری زمین چمن مصنوعی این دانشگاه افتتاح شد عکس : امیر مددی پور انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
تسنیم
1398/10/26
17:14

با حضور قائم مقام وزیر علوم و تنی چند از مسئولان استانی در مراسمی عصر امروز عملیات اجرایی پروژه هایی اعم از چمن مصنوعی ، سوله چند منظوره مدیریت بحران و دیوار محوطه خوابگاه برادران دانشگاه صنعتی بیرجند آغاز شد .
اخبار استانها به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند ، در مراسمی عصر امروز با حضور قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری و تنی چند از مسئولان استانی عملیات اجرایی پروژه هایی اعم از چمن مصنوعی ، سوله چند منظوره مدیریت بحران و دیوار محوطه خوابگاه برادران دانشگاه صنعتی بیرجند آغاز شد در این مراسم زمین چمن مصنوعی دانشگاه صنعتی بیرجند با حضور قائم مقام وزیر علوم افتتاح شد عملیات اجرایی این زمین به مساحت 1500 مترمربع و هزینه کرد 4 میلیارد ریال از مرداد آغاز شده بود و امروز افتتاح شد
5 پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند افتتاح شدسوله مدیریت بحران دانشگاه صنعتی بیرجند کلنگ زنی شدرئیس دانشگاه صنعتی بیرجند حکم گرفتسرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شدهمچنین عملیات اجرایی سوله چند منظوره مدیریت بحران دانشگاه صنعتی بیرجند با زیربنای 1400 مترمربع بازدید شد که سوله آن 1200 مترمربع و فضای اداری آن 200 متر مربع است . اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه 25 میلیارد ریال بوده و عملیات اجرایی آن از آذرماه سال جاری آغاز و در آذرماه سال 1400 افتتاح خواهد شد دیوار محوطه خوابگاه برادران این دانشگاه نیز به طول 400 متر با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال بازدید شد این پروژه نیز از دی ماه امسال آغاز شده است و در اسفندماه سال جاری به اتمام خواهد رسید انتهای پیام/255/ ع
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
ایرنا
1398/10/26
16:50

بیرجند ایرنا قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در دومین روز سفر به خراسان جنوبی از طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی بیرجند بازدید و زمین چمن مصنوعی این دانشگاه را افتتاح کرد .
عبدالرضا باقری عصر پنجشنبه بدو ورود به دانشگاه صنعتی بیرجند با حضور در یادمان شهدای گمنام ، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد رییس دانشگاه صنعتی بیرجند در این آیین گفت : خاک برداری و مسطح کردن زمین ، اجرای زیرسازی های لازم ، دیوار و فنس کشی ، خرید چمن مصنوعی ، ایجاد سکوهای تماشاگران و بازیکنان ، نصب روشنایی و چمن از جمله اقدامات بوده که انجام شده است سید حجت هاشمی آغاز اجرای این پروژه را مرداد امسال عنوان کرد و افزود : عملیات اجرایی در زمینی به مساحت یک هزار و 500 مترمربع انجام شده است وی اظهار داشت : همچنین سوله چند منظوره مدیریت بحران دانشگاه در زمینی به مساحت یک هزار و 400 مترمربع طراحی شده که یک هزار و 200 مترمربع سوله و مابقی فضای اداری است رییس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت : اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه 25 میلیارد ریال است که تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد وی افزود : عملیات دیوار محوطه خوابگاه های برادران نیز به طول 400 متر با هزینه چهار میلیارد ریال آغاز شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد هاشمی گفت : هدف از اجرای عملیات احداث دیوار در اطراف خوابگاه های 1 ، 2 و 3 برادران ، افزایش امنیت دانشجویان و جداسازی محوطه خوابگاه ها از سایر بخش های دانشگاه است همزمان با بازدید قائم مقام وزیر علوم از طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی بیرجند ، کلنگ احداث خوابگاه ملکی خواهران با حضور مدیر شعب بانک تجارت استان و جمعی از روسای دانشگاه های خراسان جنوبی به زمین زده شد باقری دیروز (چهارشنبه) چند طرح عمرانی را در دانشگاه بیرجند افتتاح و در نشست مسوولان آموزش عالی استان خراسان جنوبی نیز شرکت کرد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
ایسنا
1398/10/26
09:06

ایسنا/خراسان جنوبی رییس سابق دانشگاه بیرجند با بیان اینکه روال فرار مغزها از ایران شدت دارد و دانشجویان خوب از کشور خارج می شوند ، گفت : نباید این روال ادامه یابد و باید تدبیری اندیشید که دانشجو ارتباظش با ایران قطع نشود .
خلیل خلیلی ، چهارشنبه شب 25 دی ، در نشست با مسئولان آموزش عالی خراسان جنوبی با قائم مقام وزیر علوم با تسلیت حادثه سقوط هواپیمایی اوکراینی ، اظهار کرد : امری که به وضوح دیده می شوداین است که مشارکت اعضای هیات علمی در مباحث فرهنگی بسیار ضعیف است به گزارش ایسنا ، وی با بیان اینکه دغدغه اعضای هیات علمی مقاله است ، اما در عین حال بعضی اوقات کنش لازم دارد ، افزود : دانشگاه در متن جامعه نیست و آموزش عالی از هدف اصلی اش منحرف شده است رییس سابق دانشگاه بیرجند تصریح کرد : مدل بودجه با فرآیند گسترش هماهنگ و همخوان نیست و ما باید دکتراها را به کشورهای دیگر صادر کنیم ، اما باید مسیر را به گونه ای فراهم کنیم که ارتباط با کشور باقی بماند ضرورت تقویت اعضای هیات علمی ایرج مهدی زاده ، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد : در دانشگاه فرهنگیان باید دانشجو را برای ورود به عرصه کلاس آماده کنیم وی با بیان اینکه باید در دانشگاه فرهنگیان اساتید تقویت شوند ، تصریح کرد : وضعیت اعضای هیات علمی به حد قابل قبول نرسیده که لازم است تقویت شود حذف رشته ها و کمبود دانشجو ابوالفضل فورگی نژاد ، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی بیان کرد : این دانشگاه از نظر تعداد دانشجو سومین دانشگاه کشور ، اما از نظر بودجه دولت شاید هفتادمین دانشگاه باشد وی با بیان اینکه این دانشگاه مجری آموزش های خاص است ، تصریح کرد : صنعت قابل توجهی در استان نداریم که بتوانیم از ظرفیت های آموزشی آن بهره ببریم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی ادامه داد : در دانشگاه علمی کاریردی هرسال براساس نیاز جامعه رشته ها تعریف می شود که براین اساس سال به سال رشته هایی را به دلایل محتلف از جمله اینکه نیاز جامعه نیست از دست می دهیم و به این ترتیب جمعیت دانشجویی در حال کاهش یافتن است فورگی نژاد با بیان اینکه باید وزارتخانه راهکاری برای آن بیابد ، تصریح کرد : آموزش نیروی کار به حاشیه رانده شده است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود وی افزود : اجرای رشته های مهارتی بسیار هزینه بر است ، اما مرکز به خاطر نداشتن توان مالی سراغ آن نمی رود؛ بنابراین نیاز به حمایت دارد گلایه از رشد بی رویه دانشگاه ها سیدمرتضی موسوی ، رئیس دانشکده علوم دانشگاه بیرجند نیز از کمبود دانشجو در دانشگاه های دولتی گلایه کرد و گفت : دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد در کنار دانشگاه های دولتی به صورت قارچ گونه رشد کرده اند و باعث شدند سبد دانشجویی دانشگاه دولتی کاهش یابد وی با اشاره به سیاست های تضادگونه دانشگاه ، تصریح کرد : پذیرش در دوره های مجازی بسیار زیاد شده و سیاست کاملا ناهماهنگ است و دانشگاه هایی مانند بیرجند سرکوب می شوند وی یادآور شد : دانشگاه بیرجند به عنوان قطب علمی در برخی رشته ها است ، اما با مرکز فاصله دارد که این امر یک مشکل است انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
باشگاه خبرنگاران
1398/10/25
20:26
گفت : نقش آفرینی بیشتر دانشگاه ها برای برطرف کردن مشکلات جامعه از اولویت های این وزارتخانه است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، باقری قائم مقام وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری امروز در مراسم بهره برداری از 5 طرح عمرانی در دانشگاه بیرجند ، گفت : در سال های اخیر دانشگاه ها کمک زیادی به رفع مشکلات جامعه از جمله حوزه صنعت و بخش های اجرایی داشتند که این رویکرد با جدیت بیشتر ادامه خواهد داشت . او افزود : به ویژه در صنعت دفاعی با همکاری بین دانشگاه ها و مراکز نظامی و دفاعی توانسته ایم به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنیم و بسیاری از طرح هایی که هم اکنون به بهره برداری می رسد نتیجه این تعامل تنگاتنگ است باقری با بیان اینکه سایر دانشگاه های کشور از جمله امیرکبیر ، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان نیز در حوزه های صنعتی و اجرایی فعال اند ، عنوان کرد : این دانشگاه ها هم اکنون پروژه های مشترکی در زمینه توسعه فناوری با خارج از کشور دارند قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر جایگاه خوب علمی دانشگاه بیرجند ادامه داد : این قطب دانشگاهی در حال فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه همکاری با صنعت و رفع نیاز های استان و کشور است رضایی افزایش مهارت و توسعه اشتغال پذیری دانشجویان را از دیگر اولویت های دانست و تصریح کرد : این مهم در اکثر دانشگاه ها از جمله دانشگاه بیرجند در حال عملی شدن است انتهای پیام/ ی
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
ایسنا
1398/10/25
17:07

ایسنا/خراسان جنوبی با حضور قائم مقام وزیر علوم و رییس کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، فاز نخست مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه بیرجند(باغ امیرآباد) افتتاح شد .
هادی صالح پور ، مدیر مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه بیرجند ، بعدازظهر چهارشنبه 25 دی ، در حاشیه افتتاح مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد : اکنون کار پاکسازی ، تسطیح و مرمت این باغ انجام شده است وی با بیان اینکه احداث زیرساخت ها نیز در دست اقدام است ، افزود : امیدواریم این مجتمع در سریع ترین زمان ممکن تکمیل شود تا شاهد بهره مندی عموم مردم از این باغ باشیم به گزارش ایسنا ، مدیر مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه بیرجند خاطرنشان کرد : در فاز نخست این مجتمع ، امکان استفاده از فضای باغ امیرآباد برای خانواده اساتید و کارکنان دانشگاه بیرجند فراهم شده و قرار است در فاز دوم برای استفاده عموم مردم مورد بهره برداری قرار گیرد باغ و کوشک امیرآباد بیرجند از جمله باغ های زیبا و باشکوه خراسان جنوبی است که درفاصله پنج کیلومتری غرب شهر بیرجند و در روستایی به همین نام واقع شده است این باغ که در دوره قاجاریه ساخته شده و به شماره 1969 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است ، با همکاری دانشگاه بیرجند و اداره کل میراث فرهنگی استان در حال مرمت و احیا است انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
قائم مقام وزیر علوم
ایرنا
1398/10/25
16:54

بیرجند ایرنا فاز نخست مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه بیرجند (باغ امیرآباد) با حضور قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی افتتاح شد .
مدیر مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه بیرجند عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این مجتمع به خبرنگاران گفت : در فاز نخست این مجتمع ، امکان استفاده از فضای باغ امیرآباد برای خانواده اساتید و کارکنان دانشگاه بیرجند فراهم شده و قرار است در فاز دوم برای استفاده عموم مردم مورد بهره برداری قرار گیرد هادی صالح پور افزود : در حال حاضر کار پاکسازی ، تسطیح و مرمت این باغ انجام شده و ایجاد زیرساخت های مربوط مثل رستوران و آشپزخانه هم در دست اقدام است وی اظهار داشت : امیدواریم کار تکمیل این مجتمع در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسد تا شاهد بهره مندی عموم مردم از این باغ و عمارت تاریخی باشیم باغ امیرآباد بیرجند 14 هکتار مساحت دارد و مربوط به دوران زندیه است؛ این باغ دارای یک کوشک بوده و در گذشته برای پذیرش میهمانان مورد استفاده بوده است عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری بح امروز (چهارشنبه) وارد بیرجند شد و با حضور در مزار شهدای گمنام دانشگاه بیرجند با آرمانهای شهیدان والامقام تجدید میثاق کرد چهار طرح عمرانی دانشگاه بیرجند صبح امروز با اعتبار 75 میلیارد و 600 میلیون ریال روز چهارشنبه با حضور قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسوولان استان به بهره برداری رسید
در این ارتباط پروژه سرای دانشجویی عبدالعلی بیرجندی (خوابگاه متاهلین) دانشگاه بیرجند با مساحت 480 مترمربع و هزینه کرد 8 میلیارد ریال ، سالن چند منظوره امید دانشگاه بیرجند با 2 هزار و 32 مترمربع مساحت و اعتبار هزینه شده 46 میلیارد ریال ، کارگاه های مهارت آموزی دکتر اسدالله زنگویی با 180 مترمربع زیربنا و هزینه 3 هزار و 600 میلیون ریال از محل کمک های خیران و درآمدهای اختصاصی دانشگاه و نیز محوطه سازی پردیس مهندسی دانشگاه با مساحت 6 هزار مترمربع و 18 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد . در ادامه برنامه ها ، نشست مسوولان آموزش عالی خراسان جنوبی با قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می شود دانشگاه بیرجند با بیش از 40 سال سابقه علمی و آموزشی در شرق کشور حدود 12 هزار دانشجو دارد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/10/25 - 1398/10/28
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
ایسکانیوز
1398/10/27
09:52

ثبت نام در تمام دوره های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ، پیام نور ، کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای و کاردانی به کارشناسی 30 دی به پایان می رسد .
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز ، مرحله تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری امسال 30 دی ماه پایان می یابد
این مرحله که از 27 آبان ماه آغاز شده است ، با اعلام رشته های جدید ادامه دارد و افرادی که متقاضی تحصیل در رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 هستند ، می توانند تا 30 دی ماه با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کرده ، ثبت نام کنند تا پس از تأیید نهایی به عنوان دانشجو پذیرش شوند . همچنین مرحله تمدید پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 (مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی و «معدل کاردانی») نیز 30 دی ماه پایان می یابد داوطلبان حضور در این مرحله می توانند با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده در دفترچه راهنمای پذیرش کاردانی به کارشناسی حداکثر تا 30 دی ماه 98 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند مرحله تمدید پذیرش دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) و غیرانتفاعی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 نیز که از 5 آذرماه آغاز شده ، 30 دی ماه پایان می پذیرد
داوطلبان واجد شرایط و علاقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 می توانند تا 30 دی ماه ضمن مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود ، با همراه داشتن مدارک اعلام شده به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
سازمان سنجش آموزش کشور نیز تاکید کرده است که داوطلبانی که قبلاً بر اساس اطلاعیه های این سازمان در تاریخ های گذشته در یکی از رشته محل های اعلام شده مؤسسات آموزش عالی ثبت نام مشروط انجام داده اند نیز در صورت تغییر علاقه مندی به کدرشته محل های جدید می توانند با مراجعه به مؤسسه ای که قبلاً در آن ثبت نام کرده اند ، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام کرده و پرینتی از تقاضانامه ثبت نامی را از مؤسسه قبلی دریافت کرده و به مؤسسه جدید تحویل دهند . انتهای پیام/ 31 / 31
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مهر
1398/10/28
11:47
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با صدور حکمی ، رئیس ، دبیر و اعضای کمیته تدوین مشاغل دانشگاه جامع علمی کاربردی را منصوب کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، طی حکمی از سوی محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، اعضای کمیته تدوین مشاغل دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد
براساس این حکمم ، جواد فرهودی مشاور عالی رئیس دانشگاه ، مهدخت بروجردی معاون پژوهش و فناوری ، علاءالدین ازوجی مشاور وزیر و سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال ، همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت ، زهرا نجفی معاون دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری ، مهرداد راهداری معاون امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای رسول ناصری رئیس مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه به ترتیب به عنوان رئیس ، مدیر اجرایی(دبیر) و اعضای کمیته تدوین مشاغل دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
پیام نور
دانشجو
1398/10/28
11:26
مشاور معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور از امدادرسانی فوری دانشگاه پیام نور برای کمک به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان خبر داد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، به نقل از دانشگاه پیام نور بهزاد ولی زاده با اشاره به دستور اکید رئیس دانشگاه پیام نور مبنی بر امدادرسانی فوری به مناطق سیل زده ، ضمن تشریح مجموعه اقدامات انجام شده در بازدید از مراکزو واحد های دانشگاه پیام نور در مناطق سیل زده نیکشهر ، راسک ، چابهار و روستا های اطراف گفت : با توجه به ساکن بودن اکثر دانشجویان در روستا و عمق فاجعه سیل ، خسارات زیادی وارد شده که مهمترین آن قطع راه های ارتباطی دانشجویان عزیز است ، که موجب غیبت و یا حضور در شرایط روحی و روانی نامناسب در جلسه امتحان شده است . در این خصوص با هماهنگی رئیس استان تدابیر لازم برای اسکان و تغذیه دانشجویان سیل زده ای که امکان رفت و آمد به محل سکونت خود را نداشتند ، در دانشگاه فراهم شد ولی زاده افزود : دانشگاه پیام نور در خصوص جمع آوری و توزیع کمک های مردمی اعم از مواد غذایی ، خوراکی ، بهداشتی ، البسه ، پوشاک و در استان سیستان و بلوچستان حضور فعالی داشته که اقلام جمع آوری شده به سرعت در بین خانواده های سیل زده به خصوص همکاران و دانشجویان در حال توزیع است مشاور معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه تصریح کرد : کارکنان دانشگاه پیام نور با همکاری بسیج دانشجویی در واحد راسک با ایجاد آشپز خانه ، روزانه به تعداد 1000 پرس غذای گرم بین خانواده های سیل زده توزیع می کنند
رحمان محمدی مدیرکل امور پشتیبانی نیز درخصوص کمک های مالی اظهار داشت : بنابر دستور معاون اداری ، مالی و عمرانی ، در وهله اول جهت انجام امور ضروری و جبران بخشی از خسارات وارده به منظور حمایت از دانشجویان و همکاران سیل زده دانشگاه پیام نور مبلغی به حساب ستاد استان و مراکز و واحد های درگیر در سیل واریز شد .
وی در خصوص میزان خسارات وارده به ساختمان و ابنیه دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت : بعلت شدت و مدت بارش باران بخشی از نمای بیرونی و داخلی ساختمانها ، دیوار ها و سقف مراکز فوق تخریب و به دلیل شکسته شدن تیر های برق و نوسانات ایجاد شده در برق به برخی از دستگاه های خنک کننده و تجهیزات الکترونیکی مراکز و واحد های استان خسارت وارد شده است که باتوجه به بیمه بودن کلیه ساختمان ها در خصوص استفاده از مزایای بیمه تمهیدات لازم صورت می گیرد .
وی همچنین از ابراز همدردی مسئولان دانشگاه پیام نور با همکاران و دانشجویان خسارت دیده خبر داد و اظهار داشت : در بازدید از تعدادی از منازل مسکونی همکاران و دانشجویان خسارت دیده در حادثه سیل واقع در روستا های مرزی پیشین ، کوه دیم از توابع شهرستان سرباز ، غذای گرم بین آنان و خانواده هایشان توزیع شد .
گفتنی است ، با حضور مشاور معاون اداری ، مالی و عمرانی و مدیر کل امور پشتیبانی از مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان با هدف ابراز همدردی و بررسی مشکلات و خسارات وارده به همکاران ، دانشجویان و هموطنان عزیز درگیر در سیل اخیر از ساختمان ها و ابنیه دانشگاه پیام نور در مراکز و واحد های نیکشهر ، راسک و چابهار نیز بازدید شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای دانشگاه ها
رئیس پژوهشگاه
مهر
1398/10/28
08:49
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت : کشورمان به دانش ساخت موتورهای فضایی که پیش از این در اختیار آمریکا بود دست یافت

حسین صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پژوهشگاه فضایی ایران به دانش طراحی و ساخت موتورهای فضایی با نام «آرش» دست پیدا کردیم ، گفت : تاکنون این فناوری با عنوان موتورهای استار در اختیار کشور آمریکا بود که هم اکنون ما موفق شده ایم این موتورها را با ویژگی هایی که با موتورهای استار برابری می کند ، تولید کنیم .
وی گفت : به دلیل موانع تحریم امکان استفاده از موتورهای فضایی استار برای ما وجود نداشت و البته تاکنون نیز نیازی به استفاده از این موتورها احساس نمی شد چرا که تاکنون ماهواره های ایرانی در مدار پائین زمین قرار می گرفتند اما هم اکنون که قصد انتقال ماهواره به مدار بالای زمین را داریم باید از موتورهای فضایی استفاده کنیم و به همین دلیل آن را در کشور ساختیم . رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد : موتور فضایی آرش در سامانه انتقال مداری ماهواره قرار می گیرد و امکان ارسال ماهواره را به مدارهای بالای زمین فراهم می کند وی تصریح کرد : خانواده موتورهای فضایی آرش در چند ورژن در دست ساخت است که در آینده نزدیک موتور «آرش 20» را در بلوک انتقال مداری برای ماهواره ناهید 2 بکار خواهیم گرفت به گفته صمیمی این موتورها به مرور توسعه و بهبود پیدا خواهند کرد تا در نقشه راه توسعه ماهواره ها بکار گرفته شوند رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد : سامانه انتقال مداری ماهواره برد مداری ماهواره را زیاد می کند و پس از آنکه ماهواره بر تا ارتفاع 400 کیلومتر ماهواره را هدایت می کند از آنجا به بعد بلوک انتقال مداری با استفاده از موتور فضایی امکان هدایت ماهواره را تا مدار 7 هزار کیلومتر زمین بر عهده دارد
وی اظهار داشت : در حال انجام تست های مکرر برای موتورهای فضایی آرش هستیم تا کاربرد این فناوری تثبیت شود اما به جرأت می توانیم بگوییم که به دانش این فناوری در کشور دست پیدا کرده ایم و سایر کشورها نیز از این فناوری برای انتقال ماهواره هایشان استفاده می کنند البته سایر کشورها به دلیل آنکه تحریم نیستند از موتورهای فضایی آمریکا استفاده می کنند اما ما توانستیم موانع تحریم را شکسته و موتور فضایی که قابل رقابت با موتورهای استار است را طراح کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
باشگاه خبرنگاران
1398/10/28
12:24
با حکم رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ، آهنگرپور عضو هیئت علمی دانشکده علوم به مدت 2 سال به سمت مدیر گروه آموزشی فیزیک این دانشگاه منصوب شد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ، در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ، دکتر آمنه آهنگرپور عضو هیئت علمی دانشکده علوم به مدت 2 سال به سمت مدیر گروه آموزشی فیزیک منصوب شد
در متن این حکم آمده است : به استناد ماده 8 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی ، به مدت 2 سال به سمت «مدیر گروه آموزشی فیزیک» منصوب می شوید .
همچنین خواجه در پیامی از تلاش های عبدالمحمد قلمبر دزفولی عضو هیئت علمی دانشکده علوم در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی فیزیک این دانشکده تقدیر کرد و از او خواست مشروح تجربیات خود از جمله دستاورد ها و ناکامی ها ، فرصت ها و چالش ها و پیشنهادات اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره برداری آیندگان ، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نماید . در حکمی دیگر رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ، قاسم بستانی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث این دانشکده ، ابقاء شد
در متن این حکم آمده است : به استناد ماده 8 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی ، از تاریخ 98/3/31 به مدت 2 سال در سمت «مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث» ابقاء می شوید . خواجه در حکمی دیگر رحیم قاسمیه عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی را به مدت 2 سال به سمت مدیر گروه آموزشی مدیریت این دانشکده ، منصوب کرد
در بخشی از متن این حکم آمده است : به استناد ماده هشت آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی ، به مدت 2 سال به سمت «مدیر گروه آموزشی مدیریت» منصوب می شوید . انتهای پیام/م
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه خواجه نصیر
شبستان
1398/10/28
11:33
مراسم بزرگداشت جان باختگان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سانحه هواپیمایی اوکراین در مسجد دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه برگزار شد
به گزارش خبرگزاری شبستان : دکتر «یزدان دوست» در مراسم بزرگداشت جان باختگان دانشگاه خواجه نصیر در سانحه هواپیمایی اوکراین که امروز در مسجد دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه برگزار شد ، اظهار کرد : متاسفانه وقتی غم و غصه ای حادث می شود هم دردی ها نیز به مراتب بیشتر خواهد شد داغ سانحه هواپیمای اوکراینی و جان باختن تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان را دانشگاه در فاصله بسیار نزدیکی در چند ماه گذشته نیز تجربه کرد و در اربعین امسال نیز چند نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه جان خود را از دست دادند رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ادامه تصریح کرد : برای من به عنوان خدمتگزار یک جامعه علمی باعث خرسندی ، غرور و افتخار است که می بینم دانشجویان یا فارغ التحصیلان این دانشگاه در سطح دنیا از نظر علمی حرفی برای گفتن دارند و جایگاه تخصصی پیدا می کنند در واقع نام و نشان ایران در کنار دانشگاهی که مراحل اولیه علم را از آن کسب نموده اند همیشه با این افراد همراه است در عین حال وقتی که مشاهده می کنیم هر کدام از این افراد دچار خدشه می شوند و دار فانی را وداع می گویند باعث اندوه ما می شود و این اتفاق اخیر نیز دل همه را به درد آورد وی همچنین خاطرنشان کرد : دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های ما سفیران حسن و نیکی ما در کشورهایی بودند که برای ادامه تحصیل و یا اشتغال در آن جوامع عزیمت کرده بودند و آن افراد نیز از رخ داد حادثه برای هواپیمای اوکراینی تحت تاثیر قرار گرفتند دکتر یزدان دوست خاطرنشان کرد : دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه واترلو کانادا در گذشته تفاهم نامه همکاری داشت و در مراحلی نیز این تفاهم نامه به مرحله عملیاتی رسید و ما برای جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی رایزنی هایی را انجام دادیم بنابراین باب همکاری بین این دو دانشگاه باز است
وی تاکید کرد : در 24 ساعت گذشته یکی از همکاران ما در دانشگاه مطلبی را برای مجموعه دانشگاه واترلو کانادا نوشتند ، پروفسورهای دانشگاه واترلو کانادا پیشنهاد کردند می خواهند یادگاری به یادماندنی از دانشجویان ایرانی تبار که مشغول تحصیل در آن دانشگاه بودند داشته باشند و این یادگاری می تواند در قالب بورس و یا مرکز تحقیقات مشترک و غیره باشد . رئیس دانشگاه خواجه نصیر افزود : طبیعتا این واقعه حزن انگیز محدود به دانشگاه خواجه نصیر نبوده است دانشگاه های شریف ، امیرکبیر ، علم و صنعت و در این زمینه داغدار شدند و همه این دانشگاه ها اعلام کردند که پیشنهاد دانشگاه واترلو اتفاق میمونی است اگر غم و اندوه اخیر نتیجه این داشته باشد که در درازمدت ما با نام و یاد این افراد فعالیت علمی فراتر و مشترک بین دانشجویان ، دانش پژوهان طرفین داشته باشیم ، بسیار کارساز است وی با بیان اینکه امیدواریم غم بازماندگان این سانحه قدری با یاد و نام خدا و ذکر خدا آرام بگیرد ، خاطرنشان کرد : کشور ما با مصیبت های بسیار بالاتر از این مواجه شده اما در نهایت توانسته همیشه سر افراز بیرون بیاید اما در سانحه سقوط هواپیما نتیجه عمومی این اتفاق باید به همه اعلام شود تا ما بدانیم خطایی هم اگر بوده است چگونه اتفاق افتاده و به چه مسیری می خواهد هدایت شود و شاهد اینگونه موارد در آینده نباشیم منبع : خبرگزاری ایسنا پایان پیام/500
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه ایلام
تابناک
1398/10/28
11:20
رئیس دانشگاه ایلام در احکام جداگانه ای رئیس دانشکده کشاورزی را به مدت 2 سال ابقاء و سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب را منصوب کرد
به گزارش تابناک ایلام؛دکتر «محمد علی اکبری» در حکمی دکتر محمود رستمی نیا را به مدت 2 سال دیگر در به عنوان رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام ابقاء کرد علی اکبری همچنین در حکم دیگری دکتر مالک عبدی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب منصوب کرد رئیس دانشگاه در این احکام خواستار اهتمام شایسته برای ارتقای شاخص های برنامه استراتژیک دانشگاه (1400 1396) ، حفظ و گسترش دست آوردها و تلاش برای تحقق رسالت دانشگاه در پیشتازی ، قانون مداری ، پاسخگویی ، مأموریت گرایی ، اخلاق مداری و خلاقیت شده است /ع ایسنا
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد
باشگاه خبرنگاران
1398/10/28
09:25
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در این دانشگاه خبر داد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت : این همایش امسال به مناسبت شهادت سردار سلیمانی سیره و روش این سردار سرافراز اسلام در نظر گرفته شده است حسینی زمان برگزاری همایش را 22 و 23 خرداد ماه 99 عنوان کرد و افزود : برای ارسال آثار فراخوان داده شده و مدت زمان ارسال تا 30 اردیبهشت ادامه دارد او تاکید کرد : در نخستین دوره این همایش ، 350 اثر به دبیرخانه ارسال شد و 110 اثر پذیرفته شد حسینی ادامه داد : از کشور های هند ، عراق و سوریه نیز در اولین همایش ملی ادبیات مقاومت آثار خود را ارسال کرده بودند و در دومین همایش نیز پیش بینی می شود که آثار بیشتری به دبیرخانه ارسال شود او افزود : بزرگترین ویژگی سردار سلیمانی اقتدار ، مردم داری و وفاداری است و این ویژگی ها باید به نسل جوان منتقل شود تا فضای گفتمان سازی برای نسل جدید در این زمینه فرهنگی فراهم شود رئیس دانشگاه کوثر بجنورد اظهار کرد : داوران این همایش نیز ، ملی هستند و چندین بار آثار ارسال شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت انتهای پیام/د
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تبریز
ایسنا
1398/10/27
17:57

ایسنا/آذربایجان شرقی 33 سال پیش در چنین روزی ، دانشکده فنی دانشگاه تبریز توسط هواپیماهای رژیم بعث مورد هدف قرار گرفت و این حادثه شوم به شهادت 22 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز و کارکنان جهاد دانشگاهی منجر شد ، شهدایی که صدای مظلومیتشان از دانشگاه تبریز فراتر نرفت .

مستندات به جا مانده از مراسم تشییع شهدای 27 دی ماه 65 ، عمق فاجعه را به خوبی نشان می دهد ، دانشگاه سر تا پا عزادار نخبگانی است که در پشت خط مقدم جبهه جنگ ، بی هیچ مزدی با جان و دل برای دفاع از میهن تلاش می کردند ، هر چند خیابان های دانشگاه تبریز به نام شهدای 27 دی ماه مزین شده است ، اما نسل جدید آن ها را نمی شناسند .
حاج سجاد (ایرج) خلوتی ، محسن محمدی غریبانی ، رحمان قفل گری ، مرتضی زمان پور ، علی فصیح کجاآبادی ، حمیدرضا ملکوتی خواه ، علی رضا رضوان جو ، عباس ارشدی پور ، صدیار صفری ، بیاضعلی اسدی فرد ، سید محسن جواهری ، سعید امیرخانی ، مهدی امیرکاظمی ، علیرضا کریمی وفایی ، حسین شیرین سرندی ، مرتضی جابری ، فواد الدین محمودی ، یعقوب اسماعیل زاده ، شیرزاد شریفی ، هاشم اخترشمار ، عادل جعفری نویمی پور و حسین رضاپور ، ساعت 22 : 20 شب شنبه سال 65 ، در کارگاه دانشکده فنی دانشگاه تبریز در این روز بر اثر اصابت بمب رژیم عراق به شهادت رسیدند ، عمق این فاجعه به قدری وحشناک بود که افراد زیادی با شنیدن این خبر اسفناک برای تماشای صحنه جنایت رژیم بعث روانه محل شدند . شهدای 27 دی ، افراد معمولی نبودند نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در خصوص این شهدا ، اظهار کرد : هر چه قدر بتوانیم از شهدای 27 دی ما یاد کنیم باز هم جا دارد ، نباید هیچ وقت شهدا به ویژه شهدای دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز را فراموش کنیم شهدای دانشجو در دوران حساس که در کارگاه کار می کردند ، افراد معمولی نبودند؛ بلکه نخبگان و برجستگان بودند که فعالیت های چشمگیری انجام می دادند که توسط عوامل نفوذیف گرا داده شد و در حین انجام عملیات مورد بمباران رژیم بعثی قرار گرفتند حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم با تاکید بر این که عزت ، اقتدار و شوکت را درسطح کشور و بین الملل به برکت خون شهدا داریم ، گفت : اگر مسئولان نظام به مجامع بین المللی رفته و با قدرت سخن می گویند و از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع می کنند ، به برکت خون همین شهداست استاندار آذربایجان شرقی هم در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 27 دی دانشگاه تبریز ، گفت : نسل ها و شرایط زندگی انسان ها متفاوت شده است و اگر این وقایع بازخوانی نشده و اهداف و آرمان شهدا تبیین نشود ، ممکن است ارزش ها کمرنگ شود محمدرضا پورمحمدی اظهار کرد : همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرموده اند "زنده نگه داشتن یاد شهدا ، کمتر از شهادت نیست" ، از این رو برگزاری مراسم های گرامیداشت بسیار اهمیت دارد وی با تاکید بر اهمیت برگزاری یادواره های شهدا و همایش های علمی شهدا به ویژه در مراکز دانشگاهی ، بیان کرد : اگر چنین مراسم هایی به ویژه در مراکز دانشگاهی برگزار نشود ، در نتیجه هدف و آرمانی که شهدای والا مقام در راه آن جان مطهر خود را نثار کرده اند ، به فراموشی سپرده می شود وی در این خصوص تاکید کرد : باید وقایع دوران دفاع مقدس را در مراکز دانشگاهی تببین کنیم ، به ویژه برای دانشجویان امروزی که فضای دوران دفاع مقدس را درک نکرده اند تبیین وقایع آن دوران اهمیت بسیاری دا
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/10/25 - 1398/10/28
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تبریز
ایسنا
1398/10/27
17:57
شته و در این مراسم نیز بخشی از فضای واقعه 27 دی بازخوانی شد استاندار آذربایجان شرقی هم با تاکید بر این که دوران دفاع مقدس گنجینه ای ناب از افتخارات رزمندگان اسلام است ، بیان کرد : به برکت خون شهدای 27 دی دانشکده فنی ، دانشگاه تبریز به عنوان "مشهدالشهدای دانشگاه ها" شناخته شده است نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به ایسنا گفت : دانشجویانی که در جریان بمباران 27 دی ماه در دانشکده ی فنی دانشگاه تبریز شهید شدند ، همگی نخبه بودند و معتقدم این موضوع جا دارد به عنوان سوژه ی تحقیقاتی در زمان فعلی کار شود و نام و یاد آنها گرامی داشته شود محمدحسین فرهنگی خاطرنشان کرد : دانشجویان دانشکده ی فنی نسبت به سایر رشته ها چه در زمان انقلاب چه بعد از انقلاب و دوران دفاع مقدس ، مشارکت بیشتری در مسائل مختلف دوران دفاع مقدس و انقلاب داشتند وی ادامه داد : طی ادوار مختلف میزان جامعه پذیری سیاسی و انگیزه ی ورود به حوزه های مختلف انقلابی همواره در بین طیف دانشجویان فنی بیشتر بود ، معتقدم عوامل این موضوع باید به خوبی بررسی شود بارها شاهد پیشگامی دانشگاه تبریز در دوران دفاع مقدس بودیم به عنوان مثال فرمانده لشکر عاشورا نیز دانش آموخته ی این دانشگاه بود و جزو سرمشق های دفاع مقدس و تاریخ ساز شد
نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : دانشجویان 27 دی ماه در شرایطی که هیچ گونه مسئولیتی به طور قانونی برای تولید قطعات مورد نیاز دفاع مقدس برعهده نداشتند با انگیزه ی درونی و با حرکت جهادی ، ادوات جنگی تولید کردند ، این دانشجویان در شیفت های عصر و خارج از چارچوب درسی به موفقیت های زیادی دست یافتند . او با اشاره به اهمیت اقدامات شهدای 27 دی ماه در سال 65 ، گفت : دانشجویان دانشکده ی فنی در دوران دفاع مقدس ، اقدامات موثری انجام دادند و در حین عملیات نیز 22 نفر به شهادت رسیدند معتقدم این اقدامات باید در زمان فعلی بازیابی و موشکافی شود تا راه این شهدا ، چراغ راهی برای نسل بعدی شود
محمود نظرپور ، از بازماندگان بمباران 27 دی بوده و در خصوص لحظات قبل از بمباران گفت : بعد از ظهر 27 دی برایم خاطره انگیز است ، آن روز بر سر مسئولین تدارکات کارگاه با شهید بزرگوار حاج سجاد (ایرج) خلوتی (معاونت برنامه