وزارت علوم -
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:43

1
1
فهرست اخبار
1398/11/12 - 1398/11/13
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/11/12 - 1398/11/13
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه کلید
1398/11/13
> مدیرکل اداری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : دانشگاه ها در سه سال گذشته ، با اجرای طرح مدیریت سبز صرفه جویی 30درصدی در حاملهای انرژی داشتند .
ل اداری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : دانشگاه ها در سه سال گذشته ، با اجرای طرح مدیریت سبز صرفه جویی 30درصدی در حاملهای انرژی داشتند اباصلت خراسانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره اجرای مدیریت سبز در دانشگاه ها اظهار داشت : به موازات صرفه جویی دانشگاه ها در مصرف انواع انرژی ، تعرفه ها نیز گران شد و هر چه در قبض ها روند کاهشی مصرف را داشتیم ، تعرفه های انرژی افزایش قیمت داشتند وی افزود : کاهش مصرف انرژی در دانشگاه ها بر اساس استانداردها پیش می رود و صرفه جویی بیش از این استانداردها امکانپذیر نیست
1
فهرست