وزارت علوم -
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت 12:20

1
1
فهرست اخبار
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
11347493 15:51 ايران اكونوميست
11350493 روزنامه آفرينش
1
فهرست اخبار
1398/12/17 - 1398/12/19
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/17
14:31
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از مجموعه تلاش های انجام شده در راستای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گفتنی است گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
وزارت علوم
1398/12/17
13:48
رئیس جمهوری از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی تشکر کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، پس از ارائه گزارش تنظیم شده از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سوی دکتر غلامی به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد . گفتنی است گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/17
15:15
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از تلاش های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از وزارت علوم ، حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تسنیم
1398/12/17
15:15
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از مجموعه تلاش های انجام شده در راستای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
اخبار سیاسی به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت علوم ، رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد
جهانگیری : مردم هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا را جدی بگیرندگزارش عملکرد قرارگاه مبارزه با کرونا بسیج دانشجویی : روزانه بیش از 5 هزار ماسک در 10 استان تولید می شودنامه یک تشکل دانشجویی به وزیر صنعت درباره کروناگفتنی است گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1398/12/17
14:51
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از مجموعه تلاش های انجام شده در راستای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت علوم ، حسن روحانی ، رئیس جمهور در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گفتنی است گزارش تفصیلی یادشده در محورهای «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1398/12/17
16:38
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از تلاش های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس ، حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
خبرآنلاین
1398/12/17
16:28
فارس نوشت : رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از تلاش های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود 27215 کد خبر 1361732
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایران اکونومیست
1398/12/17
15:51
ایران اکونومیست رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از تلاش های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود فارس
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آرمان ملی
1398/12/19
رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر علوم از تلاش‌های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد
رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر علوم از تلاش‌های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد حسن روحانی در نامه‌ای به وزیر علوم از مجموعه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره‌های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصورغلامی به رئیس جمهوری در قالب «برنامه‌های مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره‌های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه‌های توسعه مهارت ، برنامه‌ریزی و هدایت شغلی دانش‌آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش‌تر طرح جامع مهارت‌افزایی» تنظیم و ارائه شده بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1398/12/17
12:37

تهران ایرنا معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در بخشنامه ای بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تأکید کرد .

به گزارش روز شنبه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، محمدتقی نظرپور در این بخشنامه خطاب به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid 19) در برخی از استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، تاکید کرد که دانشگاه ها از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی خودداری کنند . در روزهای اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا تعدادی از استان های کشور اعلام کردند که در تعطیلات نوروز ، مهمان نمی پذیرند همچنین تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وارد هفته دوم خود و با اعلام ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ، این تعطیلات تا پایان سال جاری ادامه دارد و کلاس های دانشگاه ها با شیوه های مجازی برگزار می شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/17
12:13

معاون اداری مالی وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها تاکید کرد از پذیرش افراد و اسکان افراد در مهمانسراها و خوابگاه ها و همچنین از تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایشها خودداری شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، محمدتقی نظرپور ، در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری ، بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تأکید کرد .
معاون اداری مالی وزارت علوم اعلام کرد : در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid 19) در برخی از استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/17
12:36

معاون اداری وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگا ه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری ، پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها را منع کرد .

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، محمدتقی نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در بخشنامه ای به روسای دانشگا ه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری ، بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تأکید کرد .
نظرپور در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid 19) در برخی از استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1398/12/17
12:06

معاون اداری مالی وزارت علوم ، در بخشنامه ای به روسای دانشگا ه ها ، ، بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردو های تحصیلی تأکید کرد .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، به نقل از وزارت علوم وزارت علوم ، نظرپور در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid 19) در برخی از استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردو های تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/12/18

رئیس جمهوری از وزارت علوم تقدیر کرد رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از تلاش های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد .
رئیس جمهوری از وزارت علوم تقدیر کرد رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم از تلاش های این مجموعه برای مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی تقدیر کرد به گزارش وزارت علوم ، حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از مجموعه تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی قدردانی کرد پس از ارائه گزارش منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهوری در قالب «برنامه های مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان دوره های کارشناسی» ، مراتب «تشکر رئیس جمهور از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده» از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شد گزارش تفصیلی یادشده در محورهای : «ایجاد تغییرات اساسی در فرایند تحصیل» ، «اجرای برنامه های توسعه مهارت ، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان» و «اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع مهارت افزایی» تنظیم و ارائه شده بود تمدید مهلت انتخاب واحد دانشگاه پیام نورتا 15 فروردین 99 دانشگاه پیام نور اعلام کرد : مهلت انتخاب واحد این دانشگاه تا15 فروردین 99 تمدید شد به گزارش مهر ، دانشگاه پیام نور اعلام کرد به منظور همراهی با دانشجویان به لحاظ وضع موجود مدت زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه این دانشگاه تا 15 فروردین 99 تمدید شد پیش از این اعلام شده بود دانشجویان برای انتخاب واحد و حذف و اضافه تا 15 اسفند 98 فرصت دارند با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به تمدید اقدام کنند
معاون وزیر علوم تاکید کرد : خودداری دانشگاه ها از پذیرش افراد در خوابگاه ها و مهمانسراها معاون اداری مالی وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها تاکید کرد از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها و خوابگاه ها و همچنین از تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها خودداری شود .
به گزارش وزارت علوم ، محمدتقی نظرپور ، در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری ، بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تأکید کرد .
معاون اداری مالی وزارت علوم اعلام کرد : در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid 19) در برخی از استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید . رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران : ایجاد مرکز آزمایشگاهی ویروس شناسی در دانشگاه آزاد تهران مرکزی رئیس دانشگا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/12/18
ه آزاد اسلامی استان تهران از ایجاد مرکز جامع آزمایشگاهی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در محل واحد تهران مرکزی خبر داد به گزارش مهر ، سومین جلسه ستاد مرکزی مقابله با ویروس کرونا با حضور سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی و مسئولان کمیته های 10 گانه ستاد مرکزی با هدف تبیین فرایند عملیاتی مأموریت هریک از کمیته ها برگزار شد در این جلسه پس از بررسی و نهایی سازی شرح وظایف کمیته ها ، ایجاد مرکز جامع آزمایشگاهی ویروس شناسی پزشکی استان تهران در واحد تهران مرکزی در اولویت امور قرار گرفت آقامیری در این جلسه گفت : مسئولان تمامی کمیته های ده گانه ستاد مرکزی باید مطابق با شرح وظایف مرتبط ، برنامه ها و اقدامات اجرایی و نیازمندیهای هر کمیته را احصا کرده و جهت اجرایی شدن آنها به ستاد مرکزی ارسال کنند وی افزود : در پیشبرد اهداف ستاد اجرایی مقابله با کرونا ، بهره گیری از توانمندیهای نیروهای داوطلب در سطح دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اعم از دانشجویان ، استادان و کارمندان در حوزه های پزشکی ، روانشناسی ، فناوری اطلاعات ، هنر و برای ارائه خدمات پزشکی ، تولید محتوی و کمک به سلامت جسم و روان مردم در اولویت امور این ستاد قرار دارد از دیگر برنامه های این ستاد برنامه ریزی و ایجاد ساختار مرتبط جهت ارائه خدمات به پل ارتباطی 4030 است رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای : ارائه آموزش های مهارتی از طریق فناوری های نوین آموزشی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از ایجاد تغییر در شیوه آموزش این دانشگاه خبر داد و گفت : باید به فناوری های نوین آموزشی توجه شود ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با مهر گفت : با توجه به شرایط جدید کشور ، باید تغییراتی در شیوه آموزش در دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد کنیم که یکی از آنها توجه به فناوری های نوین آموزش است وی ادامه داد : باید از رویکرد نوین در آموزش استفاده شود ، با توجه به اینکه کلاس های دانشگاه تعطیل است آموزش مجازی در اولویت قرار گرفته است رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد : ستاد راهبری در دانشگاه تشکیل شده از روسای دانشکده و آموزشکده ها در این ستاد خواسته ایم رویکرد توجه به آموزش های مهارتی را جدی بگیرند وی ادامه داد : با توجه به اینکه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه را نمیتوانیم با منابع دولتی تجهیز کنیم و نیاز به 2 تا 3 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد میتوانیم با استفاده از فناوری شبیه سازی آموزش مهارتی دهیم رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت : میتوانیم حتی مهارت را از این طریق به خانه ، موبایل و لپ تاپ برده و آموزش مجازی را از این طریق افزایش دهیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/19
00:35

معاون اداری وزارت علوم گفت : با تامین 50 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه ، پاداش پایان خدمت همه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم که در سال 97 بازنشسته شده اند تا پایان امسال پرداخت می شود .

محمدتقی نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، گفت : پاداش پایان خدمتی که تاکنون از سوی وزارت علوم پرداخت شده است ، پایان خدمت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی است که تا پایان سال 97 بازنشسته شده اند . وی درباره آخرین وضعیت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته دانشگاه ها ، گفت : بخشی اعظمی از این پاداش های دانشگاه های ذیل وزارت علوم ، پرداخت شده و حدود 50 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است
*50 میلیارد تومان پاداش های پایان خدمت معوقه سال 97 معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : لیست مربوط به این 50 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ایم و امیدواریم که این مبالغ هم تا پایان سال تامین شود و بتوانیم پاداش پایان خدمت در وزارت علوم همه افرادی که در سال 97 بازنشسته شده اند را پرداخت کنیم . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تسنیم
1398/12/17
13:12

معاون اداری مالی وزارت علوم ، در بخشنامه ای به روسای دانشگا ه ها ، ، بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردو های تحصیلی تأکید کرد .

اخبار سیاسی به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت علوم وزارت علوم ، نظرپور در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid 19) در برخی از استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردو های تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید . دستور جدید طهرانچی به روسای واحدهای دانشگاه آزاد درباره مقابله با کروناعاملی : کار مجازی موجب کاهش خطرات کرونا می شودتاکید جهانگیری بر بسیج همه امکانات برای مقابله با شیوع "کرونا" انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1398/12/18
17:58

تهران ایرنا سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 55 . 65 درصد افزایش را نشان می دهد

پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 99 در نشست علنی روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی مجدد لایحه بودجه را در دستورکار داشت تا مجدد در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تشکیل جلسات علنی را به دلیل شیوع ویروس کرونا نداد ، مجلس برای عبور از این تنگنا از رهبر معظم انقلاب اذن گرفت تا مصوبه کمیسیون تلفیق ، مصوبه مجلس محسوب و برای تایید نهایی آن را به شورای نگهبان ارسال کند . یکی از بندهای این بودجه ، مربوط به اعتبارات دارایی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است در این لایحه مبلغ 209 هزار و 13 میلیارد و 476 میلیون ریال بودجه هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) سهم سال 99 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده است این در حالی است که بودجه مصوب سال 98 وزارت علوم 134 هزار و 287 میلیارد و 111 میلیون ریال بود به عبارت دیگر بر اساس اعلام محمدتقی نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به ایرنا ، سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 55 65 درصد افزایش را نشان می دهد
دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی را برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها ، دانشگاه های علوم پزشکی ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند .
بر اساس بند الف تبصره 9 ، به دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 98 نسبت به دریافت تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت ، خرید و تکمیل خوابگاه های متاهلین که موضوع ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه است استفاده کرده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند . صندوق های رفاه دانشجویان مکلف هستند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه های متاهیلن اقدام کنند صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال 85 تا سال 98 تا سقف هزار و 500 میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز می شود وجوه مذکور به صندوق رفاه دانشجویی به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب ، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود ، اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1398/12/18
17:58
دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است در سال 1399 پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه ای اجرایی به غیر از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است وزارتخانه های مذکور موظف هستند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را 20 درصد کاهش دهد
به منظور افزایش فرصت های برابر و توسعه عدالت آموزشی ، ارتقای کیفیت آموزش عالی ، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی ، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی ، حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و طرح یا پروژه های پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ، صندوق توسعه علمی و پژوهش کشور تشکیل می شود این صندوق وابسته به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری است . تعیین تکلیف بودجه سال 98 نظرپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت : بر اساس پیش بینی های گذشته ، سازمان برنامه و بودجه 82 5 درصد بودجه سال 98 دانشگاه ها را پرداخت کرد وی همچنین درباره وضعیت بودجه سال آینده دانشگاه ها خاطرنشان کرد : حدود 86 درصد اعتبارات در سال آینده به پرداخت حقوق و قراردادهای حجمی اختصاص داده می شود و فقط 14 درصد بودجه برای سایر امور از جمله کارهای پژوهشی خواهد بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/19
11:31
رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای سند آمایش آموزش عالی در استان های اصفهان ، کرمان و آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه 245 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد در ابتدای جلسه سید صدرالدین صدری نوش آبادی ، معاون نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اهمیت موضوع خروجی های دانشگاه ها و نسبت استاد به دانشجو ، افزود : صدور ردیف استخدامی براساس این موضوع و نسبت استاد به دانشجو است سپس اعضای جلسه مقرر کردند هیئت های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت ، به منظور تصمیم گری درمورد اعطای ردیف استخدامی به دانشگاه ها ، گزارش آمار بازنشسته ها و نسبت استاد به دانشجو را به تفکیک دانشگاه به سازمان امور اداری استخدامی ارائه دهند
در ادامه جلسه محمدتقی نظرپور ، معاون اداری و مالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن ارائه گزارشی درمورد تخصیص بودجه متمرکز به هیئت های اجرایی جذب برای اختصاص به جذب اعضای هیئت علمی جدید که وارد دانشگاه می شوند ، افزود : بر این اساس دانشگاه ها مجدداً نیاز به تأمین بودجه دارند . همچنین سعدان ذکایی ، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب سند آمایش آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گفت : ستادی برای آمایش که اصول و مبانی آن هم تدوین شده ، پیش بینی شده است وی با تأکید بر لزوم ساماندهی دانشگاه ها در مرحله اول ، گفت : به منظور استفاده بهینه از منابع برای تربیت دانشجویان با مدل های استانی راهکارهای اجرایی برای ساماندهی دانشگاه ها اعلام شده است در ادامه محمدعلی کی نژاد رئیس هیئت عالی جذب ، توضیحاتی در مورد اجرای سند آمایش آموزش عالی در استان های اصفهان ، کرمان و آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی ارائه داد کی نژاد با تأکید بر اولویت قراردادن رشته های جدید و میان رشته ای ، افزود : با توجه به ضرورت وحدت رویه در بررسی صلاحیت علمی و عمومی ، گزارشی از انطباق دانشگاه با آمایش آموزش عالی برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شود در ادامه جلسه مقررشد در شهر تهران جلسات حضوری برای اعضای کارگروه های صلاحیت عمومی دانشگاه ها گذاشته شود و برای اعضای سایر استان ها به صورت ویدئو کنفرانس کارگاه آموزشی گذاشته شود همچنین حجت الاسلام عیسی زاده معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، ضمن ارائه گزارشی درمورد برگزاری طرح توانمندسازی در دانشگاه ها ، گفت : از سال 1390 تا به حال بالغ بر 400 مرکز دانشگاهی دوره هایی در این خصوص برگزار کردند وی با اشاره به اینکه ارزیابی مدرسین به عهده اداره ارزیابی و توسعه است ، ادامه داد : در 4 هزار و 441 دوره برگزار شده 117 هزار نفر شرکت کرده اند در پایان جلسه ، تعدادی از اعضای هیئت های اجرایی جذب و کارگروه های صلاحیت عمومی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، مجتمع آموزش عالی اسفراین ، کوثر ، زابل ، یزد ، تبریز ، شهید مدنی آذربایجان ، صنعتی سهند ، جامع علمی کاربردی و محقق اردبیلی تأیید صلاحیت شدند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
خبرگزاری ربیع
1398/12/19
11:20

معاون اداری وزارت علوم گفت : با تامین 50 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه ، پاداش پایان خدمت همه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم که در سال 97 بازنشسته شده اند تا پایان امسال پرداخت می شود .

به گزارش پایگاه خبری ربیع ، محمدتقی نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گفت : پاداش پایان خدمتی که تاکنون از سوی وزارت علوم پرداخت شده است ، پایان خدمت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی است که تا پایان سال 97 بازنشسته شده اند . وی درباره آخرین وضعیت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته دانشگاه ها ، گفت : بخشی اعظمی از این پاداش های دانشگاه های ذیل وزارت علوم ، پرداخت شده و حدود 50 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است
*50 میلیارد تومان پاداش های پایان خدمت معوقه سال 97معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : لیست مربوط به این 50 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ایم و امیدواریم که این مبالغ هم تا پایان سال تامین شود و بتوانیم پاداش پایان خدمت در وزارت علوم همه افرادی که در سال 97 بازنشسته شده اند را پرداخت کنیم . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
اقتصاد آنلاین
1398/12/18
18:33

سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1399 نسبت به سال 1398معادل 55 . 65درصد افزایش را نشان می دهد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا ، پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 99 در نشست علنی روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی مجدد لایحه بودجه را در دستورکار داشت تا مجدد در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تشکیل جلسات علنی را به دلیل شیوع ویروس کرونا نداد ، مجلس برای عبور از این تنگنا از رهبر معظم انقلاب اذن گرفت تا مصوبه کمیسیون تلفیق ، مصوبه مجلس محسوب و برای تایید نهایی آن را به شورای نگهبان ارسال کند . یکی از بندهای این بودجه ، مربوط به اعتبارات دارایی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است در این لایحه مبلغ 209 هزار و 13 میلیارد و 476 میلیون ریال بودجه هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) سهم سال 99 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده است این در حالی است که بودجه مصوب سال 98 وزارت علوم 134 هزار و 287 میلیارد و 111 میلیون ریال بود به عبارت دیگر بر اساس اعلام محمدتقی نظرپور ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 55 65 درصد افزایش را نشان می دهد
دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی را برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها ، دانشگاه های علوم پزشکی ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند .
بر اساس بند الف تبصره 9 ، به دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 98 نسبت به دریافت تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت ، خرید و تکمیل خوابگاه های متاهلین که موضوع ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه است استفاده کرده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند . صندوق های رفاه دانشجویان مکلف هستند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه های متاهیلن اقدام کنند صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال 85 تا سال 98 تا سقف هزار و 500 میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز می شود وجوه مذکور به صندوق رفاه دانشجویی به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب ، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود ، اختصاص وجوهی از محل منابع این ب
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
اقتصاد آنلاین
1398/12/18
18:33
ند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است در سال 1399 پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه ای اجرایی به غیر از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است وزارتخانه های مذکور موظف هستند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را 20 درصد کاهش دهد
به منظور افزایش فرصت های برابر و توسعه عدالت آموزشی ، ارتقای کیفیت آموزش عالی ، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی ، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی ، حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و طرح یا پروژه های پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ، صندوق توسعه علمی و پژوهش کشور تشکیل می شود این صندوق وابسته به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری است . تعیین تکلیف بودجه سال 98 نظرپور اظهار داشت : بر اساس پیش بینی های گذشته ، سازمان برنامه و بودجه 82 5 درصد بودجه سال 98 دانشگاه ها را پرداخت کرد وی همچنین درباره وضعیت بودجه سال آینده دانشگاه ها خاطرنشان کرد : حدود 86 درصد اعتبارات در سال آینده به پرداخت حقوق و قراردادهای حجمی اختصاص داده می شود و فقط 14 درصد بودجه برای سایر امور از جمله کارهای پژوهشی خواهد بود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/12/19

محمدتقی نظرپور ، معاون اداری مالی وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در میهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تاکید کرد .

محمدتقی نظرپور ، معاون اداری مالی وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، موسسات و مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در میهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تاکید کرد .
او در این بخشنامه تاکید کرده است : «در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (کووید 19) در برخی استان های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران ، مقتضی است دستور فرمایید از پذیرش و اسکان افراد در میهمانسراها ، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی ، ورزشی و همایش ها تا اطلاع ثانوی قویا خودداری به عمل آید . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/18
09:58

امسال 35 دانشگاه در راستای عمل به شعار سال که همان رونق تولید ملی بود ، 51 طرح پژوهشی ارائه دادند که از این میان وزارت علوم 11 طرح را به عنوان طرح های برگزیده ممتاز انتخاب کرد .

مسعود برومند ، معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر ، پیرامون اقدامات دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در گفت : باتوجه به نامگذاری امسال به نام «سال رونق تولید ملی» و در راستای رونق تولید و حل معضلات منطقه و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه ها و پژوهشگاه های هر استان با بخش های مختلف جامعه و صنعت ، از تیرماه سال جاری ، با کمک دانشگاههای معین هر استان ، طرح های برگزیده استان ها شناسایی ، بررسی و انتخاب شد . معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه گفت : در مجموع از 18 استان ، 51 طرح به عنوان طرح های برگزیده استانی در زمینه رونق تولید دریافت و قرار شد مجریان این طرح ها مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند همچنین از میان این طرح ها ، 11 طرح به عنوان طرح های برگزیده ممتاز انتخاب شدند
در همین راستا لیست دانشگاه و عناوین طرح های برگزیده آن ها در استان به شرح زیر اعلام شد : ردیف دانشگاه/پژوهشگاه عنوان طرح 1 دانشگاه محقق اردبیلی توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران در اجرای پروژه های آبخیزداری استان اردبیل 2 دانشگاه محقق اردبیلی مدلسازی عددی و فیزیکی رسوبزدایی از مخزن سد میل و مغان 3 دانشگاه محقق اردبیلی خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 4 دانشگاه پیام نور استان اصفهان استفاده از خاکهای آلوده به مواد نفتی شرکت پالایش نفت اصفهان در کارخانه سیمان اردستان یا هر کارخانه سیمان واقع در استان اصفهان 5 دانشگاه صنعتی اصفهان پایش اتوماتیک دانه بندی و کنترل فرایند تولید گندله خام در دیسک های گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از پردازش تصویر 6 دانشگاه شهرکرد تولید پایه­ های تجاری رز شاخه بریده به روش استنتلینگ تحت شرایط نور مصنوعی (LED) 7 دانشگاه شهرکرد ارتقاء و بروز رسانی تصفیه خانه آب مجتمع چم کاکا با بکارگیری سیستم اسکادا و تله متری جهت مدیریت هوشمند تجهیزات و الکتروپمپ ها با دانش بومی ایرانی 8 دانشگاه سیستان و بلوچستان بررسی موانع سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان 9 دانشگاه سیستان و بلوچستان کلینیک سیار صنعت استان (برنامه عارضه یابی و توسعه پروژه های بهبود) 10 دانشگاه زابل طراحی و اجرای الگوهای عملی کارآفرینی برای کمک به رفع مشکلات منطقه 11 دانشگاه شهید بهشتی بررسی و تولید عطر طبیعی حرم مطهر رضوی برپایه گیاهی 12 دانشگاه تهران انجام تحقیقات و اجرای توان افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج جنوب استان کرمان 13 پژوهشگاه رنگ طراحی و تولید سبزفرش دستباف با استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش صادرات 14 دانشگاه صنعتی شریف طراحی سخت افزاری سیستم تصویربرداری سه بعدی موج میلیمتری برای کاربردحفاظتی 15 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استحصال و جداسازی پپتیدهای کنجاله گیاه مورینگا ، فاز اول : فرآوری پپتیدهای ضد آلودگی از دانه گیاه مورینگا 16 دانشگاه قم خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیریهای فضای تبادل اطلاعات 17 دانشگاه صنعتی قم بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائ
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/18
09:58
ه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کالای ایرانی با اولویت صنایع کفش و دمپایی و صنایع معدنی 18 دانشگاه قم بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کالای ایرانی با اولویت صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، فلزی ، نساجی و شیمیایی 19 دانشگاه گیلان انجام خدمات محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) و تدوین شاخص­های اشتغال ، اقتصادی و صنعتی 20 دانشگاه گیلان تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ربات جهت توانبخشی هر دو پا در بیماران سکته ای و ضایعات نخاعی 21 دانشگاه گیلان طرح کنترل و کاهش بو کارخانه کود آلی شهر رشت 22 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی موج با ایده محوری مبدل ویواستار بال توان حداکثر 100 وات 23 دانشگاه مازندارن و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بوزدایی و رفع آلودگی از پسماند بشکه­ های تزریق مرکاپتان به گاز طبیعی 24 دانشگاه سمنان طراحی و مدلسازی بازار روز بعد انرژی با مشارکت نهادهای مالی به عنوان خریدار و فروشنده در بازار عمده فروشی برق ایران و بورس انرژی و نحوه ی محاسبه پرداخت و دریافت بهای برق در شرایط گوناگون 25 دانشگاه دامغان اکتشاف و پیجویی طلا ، مس ، سرب ، روی ، آهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران استان سمنان ردیف دانشگاه/پژوهشگاه عنوان طرح 26 دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و ساخت آنتن های VIP کوله ای 27 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا مهندسی مجدد فرایندها و بهبود برنامه ریزی تولید شرکت آلیاژریزان 28 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره) بررسی و تحلیل جامع شکاف بهره وری و تهیه راهنمای بهبود بهره وری آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی کشاورزان و پایداری در آبخوان ها (مطالعه موردی : دشت قزوین) 29 دانشگاه یزد طراحی و احداث ایستگاه رسوب سنجی فرسایش بادی وریز گرد 30 پژوهشکده مواد نوین سرامیکی دستیابی به فناوری ساخت سرامیک­های ویژه نسوز در مقیاس پایلوت 31 دانشگاه یزد دستگاه اتوماتیک تست ته نشینی 32 دانشگاه تبریز شناخت آلاینده­ها ، میزان گسترش ابر آلودگی و تعیین منشاء نشت مواد نفتی موجود در چاه شماره 7 پتروشیمی شازند و پاکسازی آلاینده­ها از آبخوان منطقه 33 دانشگاه تبریز ارزیابی جامع فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی احداث کارخانه تولید مس کاتد در مجتمع مس سونگون 34 دانشگاه تبریز بررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی و ارتعاشی شیرهای هاول بانگر تولیدی شرکت مکانیک آب به قطر 2000 میلی متر 35 دانشگاه تحصیلات تکمیلی ، صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان تعیین نیاز آبی تالاب جازموریان با منشا گرد و غبار 36 دانشگاه شهید باهنرکرمان آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلات 37 دانشگاه شهید باهنر کرمان تحقیق و بررسی به منظور بازرسی فرآیندی ، استانداردسازی و بهبود عملکرد فرآیندها در کارخانجات تغلیظ مس سرچشمه 38 دانشگاه صنعتی اراک ارزیابی ژئوشیمیایی زیست­محیطی منابع آلاینده آب و خاک در منطقه کویر میقان بمنظور تعیین ضریب تاثیر فعالیت های زیست ­محیطی معدنی نمک سولفات سدیم 39 دانشگاه تفرش اخذ خدمات در زمینه حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 40 دانشگاه اراک اخذ خدمات در زمینه حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 41 دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز 42 دانشگاه شهید چمران اهواز تدوین برنامه ارتقاء بهره­وری در سطوح دستگاه اجرایی و بخش خصوصی در استان 43 دانشگاه شهیدچمران اهواز خرید ، نصب و راه اندازی یک مجموعه SRPدر میدان نفتی یاران شمالی 44 دانشگاه گلستان مطالعات ساختگاهی و مکانیابی بهینه سکونت گاه های 6 روستای واقع در کاسه سد چایلی 45 دانشگاه گلستان تولید سامانه پزشک خانواده کشور 46 دانشگاه صنعتی کرمانشاه طراحی و ساخت فن کامپوزیتی مناسب جهت ایر کولر شماره 202 پالایشگ
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/18
09:58
اه نفت کرمانشاه 47 دانشگاه رازی کرمانشاه طراحی و نظارت بر ساخت سیکلون مورد نیاز شرکت پلیمر کرمانشاه 48 دانشگاه رازی کرمانشاه ساخت واحد پایلوت جهت کاهش ویسکوزیته و نقطه ریزش نفت کوره شرکت پالایش نفت کرمانشاه با استفاده از روش های حرارتی 49 دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی و تعیین ثابت سرعت سایش در خطوط لوله انتقال گار میادین کنگان ، شانول و آغار بصورت میدانی 50 دانشگاه شیراز بررسی تاثیرات غبارات ناشی از فعالیت های شرکت فولاد مبارکه بر روی خاک ها و گیاهان داخل شرکت و اراضی مجاور 51 دانشگاه صنعتی شیراز مطالعه و اصلاح وضعیت لوله های زیرزمینی ایستگاه تقویت فشار فراشبند 2 جدول فهرست طرح های برگزیده ممتاز دانشگاه ها : ردیف دانشگاه عنوان طرح 1 دانشگاه محقق اردبیلی خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 2 دانشگاه پیام نور استان اصفهان استفاده از خاکهای آلوده به مواد نفتی شرکت پالایش نفت اصفهان در کارخانه سیمان اردستان یا هر کارخانه سیمان واقع در استان اصفهان 3 دانشگاه صنعتی اصفهان پایش اتوماتیک دانه بندی و کنترل فرایند تولید گندله خام در دیسک های گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از پردازش تصویر 4 دانشگاه تهران انجام تحقیقات و اجرای توان افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج جنوب استان کرمان 5 پژوهشگاه رنگ طراحی و تولید سبزفرش دستباف با استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش صادرات 6 دانشگاه صنعتی شریف طراحی سخت افزاری سیستم تصویربرداری سه بعدی موج میلیمتری برای کاربرد حفاظتی 7 دانشگاه گیلان تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ربات جهت توانبخشی هر دو پا در بیماران سکته ای و ضایعات نخاعی 8 دانشگاه یزد دستگاه اتوماتیک تست ته نشینی 9 دانشگاه شهید باهنرکرمان آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلات 10 دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز 11 دانشگاه صنعتی کرمانشاه طراحی و ساخت فن کامپوزیتی مناسب جهت ایر کولر شماره 202 پالایشگاه نفت کرمانشاه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1398/12/18
17:03

امسال 35 دانشگاه در راستای عمل به شعار سال که همان رونق تولید ملی بود ، 51 طرح پژوهشی ارائه دادند که از این میان وزارت علوم 11 طرح را به عنوان طرح های برگزیده ممتاز انتخاب کرد.
امسال 35 دانشگاه در راستای عمل به شعار سال که همان رونق تولید ملی بود ، 51 طرح پژوهشی ارائه دادند که از این میان وزارت علوم 11 طرح را به عنوان طرح های برگزیده ممتاز انتخاب کرد
به گزارش مهر ، مسعود برومند ، معاون پژوهشی وزیر علوم پیرامون اقدامات دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در گفت : باتوجه به نامگذاری امسال به نام «سال رونق تولید ملی» و در راستای رونق تولید و حل معضلات منطقه و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه ها و پژوهشگاه های هر استان با بخش های مختلف جامعه و صنعت ، از تیرماه سال جاری ، با کمک دانشگاه های معین هر استان ، طرح های برگزیده استان ها شناسایی ، بررسی و انتخاب شد . معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه گفت : در مجموع از 18 استان ، 51 طرح به عنوان طرح های برگزیده استانی در زمینه رونق تولید دریافت و قرار شد مجریان این طرح ها مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند همچنین از میان این طرح ها ، 11 طرح به عنوان طرح های برگزیده ممتاز انتخاب شدند
در همین راستا لیست دانشگاه و عناوین طرح های برگزیده آن ها در استان به شرح زیر اعلام شد : ردیف دانشگاه / پژوهشگاه عنوان طرح 1 دانشگاه محقق اردبیلی توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران در اجرای پروژه های آبخیزداری استان اردبیل 2 دانشگاه محقق اردبیلی مدلسازی عددی و فیزیکی رسوبزدایی از مخزن سد میل و مغان 3 دانشگاه محقق اردبیلی خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 4 دانشگاه پیام نور استان اصفهان استفاده از خاک های آلوده به مواد نفتی شرکت پالایش نفت اصفهان در کارخانه سیمان اردستان یا هر کارخانه سیمان واقع در استان اصفهان 5 دانشگاه صنعتی اصفهان پایش اتوماتیک دانه بندی و کنترل فرایند تولید گندله خام در دیسک های گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از پردازش تصویر 6 دانشگاه شهرکرد تولید پایه های تجاری رز شاخه بریده به روش استنتلینگ تحت شرایط نور مصنوعی (LED) 7 دانشگاه شهرکرد ارتقاء و بروز رسانی تصفیه خانه آب مجتمع چم کاکا با بکارگیری سیستم اسکادا و تله متری جهت مدیریت هوشمند تجهیزات و الکتروپمپ ها با دانش بومی ایرانی 8 دانشگاه سیستان و بلوچستان بررسی موانع سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان 9 دانشگاه سیستان و بلوچستان کلینیک سیار صنعت استان (برنامه عارضه یابی و توسعه پروژه های بهبود) 10 دانشگاه زابل طراحی و اجرای الگوهای عملی کارآفرینی برای کمک به رفع مشکلات منطقه 11 دانشگاه شهید بهشتی بررسی و تولید عطر طبیعی حرم مطهر رضوی برپایه گیاهی 12 دانشگاه تهران انجام تحقیقات و اجرای توان افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج جنوب استان کرمان 13 پژوهشگاه رنگ طراحی و تولید سبزفرش دستباف با استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش صادرات 14 دانشگاه صنعتی شریف طراحی سخت افزاری سیستم تصویربرداری سه بعدی موج میلیمتری برای کاربردحفاظتی 15 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استحصال و جداسازی پپتیدهای کنجاله گیاه مورینگا ، فاز اول : فرآوری پپتیدهای ضد آلودگی از دانه گیا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1398/12/18
17:03
ه مورینگا 16 دانشگاه قم خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیریهای فضای تبادل اطلاعات 17 دانشگاه صنعتی قم بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کالای ایرانی با اولویت صنایع کفش و دمپایی و صنایع معدنی 18 دانشگاه قم بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کالای ایرانی با اولویت صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، فلزی ، نساجی و شیمیایی 19 دانشگاه گیلان انجام خدمات محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) و تدوین شاخص های اشتغال ، اقتصادی و صنعتی 20 دانشگاه گیلان تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ربات جهت توانبخشی هر دو پا در بیماران سکته ای و ضایعات نخاعی 21 دانشگاه گیلان طرح کنترل و کاهش بو کارخانه کود آلی شهر رشت 22 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی موج با ایده محوری مبدل ویواستار بال توان حداکثر 100 وات 23 دانشگاه مازندارن و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بوزدایی و رفع آلودگی از پسماند بشکه های تزریق مرکاپتان به گاز طبیعی 24 دانشگاه سمنان طراحی و مدلسازی بازار روز بعد انرژی با مشارکت نهادهای مالی به عنوان خریدار و فروشنده در بازار عمده فروشی برق ایران و بورس انرژی و نحوه ی محاسبه پرداخت و دریافت بهای برق در شرایط گوناگون 25 دانشگاه دامغان اکتشاف و پیجویی طلا ، مس ، سرب ، روی ، آهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران استان سمنان ردیف دانشگاه / پژوهشگاه عنوان طرح 26 دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و ساخت آنتن های VIP کوله ای 27 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا مهندسی مجدد فرایندها و بهبود برنامه ریزی تولید شرکت آلیاژریزان 28 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره) بررسی و تحلیل جامع شکاف بهره وری و تهیه راهنمای بهبود بهره وری آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی کشاورزان و پایداری در آبخوان ها (مطالعه موردی : دشت قزوین) 29 دانشگاه یزد طراحی و احداث ایستگاه رسوب سنجی فرسایش بادی وریز گرد 30 پژوهشکده مواد نوین سرامیکی دستیابی به فناوری ساخت سرامیک های ویژه نسوز در مقیاس پایلوت 31 دانشگاه یزد دستگاه اتوماتیک تست ته نشینی 32 دانشگاه تبریز شناخت آلاینده ها ، میزان گسترش ابر آلودگی و تعیین منشاء نشت مواد نفتی موجود در چاه شماره 7 پتروشیمی شازند و پاکسازی آلاینده ها از آبخوان منطقه 33 دانشگاه تبریز ارزیابی جامع فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی احداث کارخانه تولید مس کاتد در مجتمع مس سونگون 34 دانشگاه تبریز بررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی و ارتعاشی شیرهای هاول بانگر تولیدی شرکت مکانیک آب به قطر 2000 میلی متر 35 دانشگاه تحصیلات تکمیلی ، صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان تعیین نیاز آبی تالاب جازموریان با منشا گرد و غبار 36 دانشگاه شهید باهنرکرمان آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلات 37 دانشگاه شهید باهنر کرمان تحقیق و بررسی به منظور بازرسی فرآیندی ، استانداردسازی و بهبود عملکرد فرآیندها در کارخانجات تغلیظ مس سرچشمه 38 دانشگاه صنعتی اراک ارزیابی ژئوشیمیایی زیست محیطی منابع آلاینده آب و خاک در منطقه کویر میقان بمنظور تعیین ضریب تاثیر فعالیت های زیست محیطی معدنی نمک سولفات سدیم 39 دانشگاه تفرش اخذ خدمات در زمینه حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 40 دانشگاه اراک اخذ خدمات در زمینه حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 41 دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز 42 دانشگاه شهید چمران اهواز تدوین برنامه ارتقاء بهره وری در سطوح دستگاه اجرایی و بخش خصوصی در استان 43 دانشگاه شهیدچمران اهواز خرید ، نصب و راه اندازی یک مجموعه SRPدر میدان نفتی یاران شمالی 44 دانشگاه گلستان مطالعات ساختگاهی و مکانیابی بهینه سکونت گاه های 6 روستای واقع در
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1398/12/18
17:03
کاسه سد چایلی 45 دانشگاه گلستان تولید سامانه پزشک خانواده کشور 46 دانشگاه صنعتی کرمانشاه طراحی و ساخت فن کامپوزیتی مناسب جهت ایر کولر شماره 202 پالایشگاه نفت کرمانشاه 47 دانشگاه رازی کرمانشاه طراحی و نظارت بر ساخت سیکلون مورد نیاز شرکت پلیمر کرمانشاه 48 دانشگاه رازی کرمانشاه ساخت واحد پایلوت جهت کاهش ویسکوزیته و نقطه ریزش نفت کوره شرکت پالایش نفت کرمانشاه با استفاده از روش های حرارتی 49 دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی و تعیین ثابت سرعت سایش در خطوط لوله انتقال گار میادین کنگان ، شانول و آغار بصورت میدانی 50 دانشگاه شیراز بررسی تاثیرات غبارات ناشی از فعالیت های شرکت فولاد مبارکه بر روی خاک ها و گیاهان داخل شرکت و اراضی مجاور 51 دانشگاه صنعتی شیراز مطالعه و اصلاح وضعیت لوله های زیرزمینی ایستگاه تقویت فشار فراشبند 2 جدول فهرست طرح های برگزیده ممتاز دانشگاه ها : ردیف دانشگاه عنوان طرح 1 دانشگاه محقق اردبیلی خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات 2 دانشگاه پیام نور استان اصفهان استفاده از خاک های آلوده به مواد نفتی شرکت پالایش نفت اصفهان در کارخانه سیمان اردستان یا هر کارخانه سیمان واقع در استان اصفهان 3 دانشگاه صنعتی اصفهان پایش اتوماتیک دانه بندی و کنترل فرایند تولید گندله خام در دیسک های گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از پردازش تصویر 4 دانشگاه تهران انجام تحقیقات و اجرای توان افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج جنوب استان کرمان 5 پژوهشگاه رنگ طراحی و تولید سبزفرش دستباف با استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش صادرات 6 دانشگاه صنعتی شریف طراحی سخت افزاری سیستم تصویربرداری سه بعدی موج میلیمتری برای کاربرد حفاظتی 7 دانشگاه گیلان تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ربات جهت توانبخشی هر دو پا در بیماران سکته ای و ضایعات نخاعی 8 دانشگاه یزد دستگاه اتوماتیک تست ته نشینی 9 دانشگاه شهید باهنرکرمان آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلات 10 دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز 11 دانشگاه صنعتی کرمانشاه طراحی و ساخت فن کامپوزیتی مناسب جهت ایر کولر شماره 202 پالایشگاه نفت کرمانشاه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/17
11:33

معاون دانشجویی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : سعی می کنیم تا پایان نیم سال تحصیلی فعلی بررسی های شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان را به پایان برسانیم و ابهام و شبهات را اصلاح کنیم .

مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره وضعیت بررسی شیوه نامه انضباطی دانشجویان ، اظهارداشت : شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان در طول ترم پیش ابلاغ شد و تنها بحثی که درباره این شیوه نامه مطرح شد این بود که برخی افراد گفتند که نیاز است روی این شیوه نامه جدید بحث بیشتری شود . وی گفت : تا به حال چند پیشنهاد درباره تغییرات شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده است به گفته صدیقی ، همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم دراین باره جمع بندی و پیشنهادی داشته است رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : از سوی دیگر ، دانشگاه ها هم چنانچه اعلام کنند که در اجرای این شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان دچار مشکلاتی هستند و نظرات خود را اعلام کنند وی گفت : سعی می کنیم تا پایان نیم سال تحصیلی بررسی ها را انجام بدهیم ، جاهایی که نیاز به اصلاح و رفع ابهام است را اصلاح کنیم پیش از این ، لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار فارس از پایان بررسی موارد و بخش های مورد ابهام در شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان در این معاونت خبر داده و گفته بود : فقط منتظر ارائه پیشنهاد یکپارچه از سوی دانشجویان هستیم تا تهیه نسخه نهایی پیشنهادات تهیه شود انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/12/18

رییس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر این که اعلام ظرفیت فرصت مطالعاتی دانشجویان اوایل سال 99 تعیین می شود ، گفت : در سال 98 حدود 1250 دانشجو به فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعزام شدند .
رییس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر این که اعلام ظرفیت فرصت مطالعاتی دانشجویان اوایل سال 99 تعیین می شود ، گفت : در سال 98 حدود 1250 دانشجو به فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعزام شدند
دکتر مجتبی صدیقی در گفت وگو با ایسنا ، در خصوص آخرین وضعیت تامین اعتبار فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری در سال 98 اظهار کرد : ظرفیت اعزام های قبل و ظرفیت شش ماهه اول سال 98 در مجموع حدود 600 نفر بود که حدود 200 نفر از دانشجویان نیز از ظرفیت های سال گذشته هستند و به طور کلی تا پایان سال جاری 1250 دانشجو از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور استفاده خواهند کرد .
صدیقی تاکید کرد : برنامه ما این بود که در سال 98 تعداد 1800 دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی داخل و خارج اعزام شوند که متاسفانه برنامه محقق نشد و طبیعا در سال 99 مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت اما با مدیریت منابعی که خواهیم داشت سعی می کنیم ضمن انجام وظایف خود در سازمان ، فرصت های مطالعاتی را نیز ادامه دهیم .
دکتر صدیقی با بیان این که ظرفیت اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های مطالعاتی اول سال 99 مشخص خواهد شد ، افزود : از بانک مرکزی درخواست کرده بودیم که اعتبار جدید برای اعزام های جدید در اختیار وزارت علوم قرار دهد که متاسفانه اعتبار آن برای شش ماهه دوم سال جاری(1398) فراهم نشد . معاون وزیر علوم اظهار کرد : سال 97 یک هزار و 800 نفر از این فرصت های خارجی و داخلی استفاده کردند سهمیه این فرصت مطالعاتی در نیمه نخست 98 و باقی مانده سال تحصیلی 97 حدود 800 نفر بود دکتر صدیقی با تاکید بر این که بودجه بورسیه دانشجویان در سال 99 افزایش نیافت ، گفت : بودجه این بخش برای سال آینده تغییر نکرده و همان بودجه سال 98 است و در امسال نیز اعزامی به بورسیه نداشتیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1398/12/19
11:09

تهران ایرنا معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت : پس از شیوع ویروس کرونا حدود 50 دانشجوی غیر ایرانی که بلیت بازگشت به کشورشان بسیار گران بوده و از لحاظ مالی امکان بازگشت نداشته اند ، در واحدهای جداگانه خارج از خوابگاه اصلی ، استقرار داده شده اند .

صمد حاج جباری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود : دانشجویان غیرایرانی دانشگاه شهید بهشتی پس از شیوع ویروس کرونا در ایران ، به حداقل ممکن رسیده و دیگر در خوابگاه ها مستقر نیستند و در محل دیگری که به صورت سوئیت های جداگانه و با نام خوابگاه خودگردان دانش پژوهان ، اسکان داده شدند . وی اظهار داشت : 20 دانشجوی غیرایرانی دختر و 30 دانشجوی غیر ایرانی پسر که از جمله دانشجویان آفریقا هستند ، پس از شیوع ویروس کرونا در ایران مانده اند مسوول کمیته اجرایی تدابیر پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه شهید بهشتی گفت : تدابیری اندیشیده شد تا برخی از آنها که مجبور بودند اینجا بمانند ، از جریان زندگی عمومی در خوابگاه ، فاصله بگیرند حاج جباری همچنین گفت : در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا پایش سلامت و ارزیابی اولیه دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه از نظر ابتلا به این بیماری انجام شد و اخیرا نیز این دانشجویان ، مجددا مورد پایش قرار گرفتند وی با بیان اینکه البته دانشگاه از لحاظ حضور فیزیکی دانشجویان تعطیل است ، اما آموزش تعطیل نشده است ، توضیح داد : با توجه به زیرساخت های مطلوب فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی ، اکنون کلاس های درس به صورت الکترونیکی برگزار می شود و فعالیت های آموزشی ادامه یافته و دایر است حاج جباری ادامه داد : پیش از آنکه بیماری کرونا در کشور شیوع یابد و از زمان گسترش در چین؛ مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی ، یک سری تدابیر پیشگیرانه را در نظر گرفت و برای کل خوابگاه ها اطلاعیه هایی در زمینه رعایت بهداشت فردی و محیطی صادر کرد به گفته وی ، در تمام 1500 اتاق خوابگاهی ، قبل از شیوع ویروس در ایران ، موارد پیشگیرانه و بهداشتی الزامی مطرح و در خوابگاه ها به دانشجویان ابلاغ شد معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد : پس از آن نیز شاهد بودیم شرایط به گونه ای شد که دانشگاه ها برای ضدعفونی کردن مجبور به تخلیه خوابگاه ها شدند حاج جباری توضیح داد : ستادی در این زمینه با عنوان کمیته «مدیریت پیشگیری از آلودگی با ویروس کرونا» در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد همان روز ایجاد کمیته ، با مدیریت های مختلف دانشگاه مکاتباتی انجام و برای هرکدام موارد اجرایی ابلاغ شد که دقت در نظافت و شستشوی محیط و گندزدایی سرویس ها از آن جمله بود به گفته وی ، حتی پیش از اینکه این اتفاق ها رخ دهد ، از همان روزها ، ورود به خوابگاه ها با اثر انگشت دانشجویان ، متوقف شد حاج جباری گفت : تا زمانی که خوابگاه ها را تخلیه کردیم ، هیچ مورد ابتلا به کرونا در دانشگاه وجود نداشت حتی مورد مشکوک نیز در دانشگاه شهید بهشتی مشاهده نشد
معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد : ما حتی در ابتدای اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران ، فهرست دانشجویان اهل قم را احصا کردیم و قبل از اعلام وزارتخانه ، به دنبال تماس با این دوستان بودیم که اگر آخر هفته را به قم سفر داشتند آنها را کنترل کنیم که خود وزارت علوم چارچوبی را برای تخلیه خوابگاه ها تعیین کرد . ویروس کرونا که رسما کووید – 19 نام دارد ، نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی شد تاکنون به بیش از 100 کشور سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا وضعیت فوق العاده اعلام کند رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با ارائه آخرین آمار اعلام کرد : تاکنون 6 هزار و 566 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و 194 نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده اند و همچنین تعداد بهبود یافتگان به 2 هزار و 134 نفر رسیده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1398/12/19
11:09
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اولویت قراردادن رشته های جدید و میان رشته ای تاکید کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، جلسه 245 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد در ابتدای جلسه سید صدرالدین صدری نوش آبادی ، معاون نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اهمیت موضوع خروجی های دانشگاه ها و نسبت استاد به دانشجو ، افزود : صدور ردیف استخدامی براساس این موضوع و نسبت استاد به دانشجو است سپس اعضای جلسه مقرر کردند هیئت های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت ، به منظور تصمیم گری درمورد اعطای ردیف استخدامی به دانشگاه ها ، گزارش آمار بازنشسته ها و نسبت استاد به دانشجو را به تفکیک دانشگاه به سازمان امور اداری استخدامی ارائه دهند
در ادامه جلسه محمد تقی نظرپور ، معاون اداری و مالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن ارائه گزارشی درمورد تخصیص بودجه متمرکز به هیئت های اجرایی جذب برای اختصاص به جذب اعضای هیأت علمی جدید که وارد دانشگاه می شوند ، افزود : بر این اساس دانشگا ه ها مجدداً نیاز به تأمین بودجه دارند . همچنین سعدان ذکایی ، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب سند آمایش آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گفت : ستادی برای آمایش که اصول و مبانی آن هم تدوین شده ، پیش بینی شده است وی با تأکید بر لزوم ساماندهی دانشگاه ها در مرحله اول ، گفت : به منظور استفاده بهینه از منابع برای تربیت دانشجویان با مدل های استانی راهکار های اجرایی برای ساماندهی دانشگاه ها اعلام شده است در ادامه محمدعلی کی نژاد رئیس هیئت عالی جذب ، توضیحاتی درمورد اجرای سند آمایش آموزش عالی دراستان های اصفهان ، کرمان و آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی ارائه داد کی نژاد با تأکید بر اولویت قراردادن رشته های جدید و میان رشته ای ، افزود : با توجه به ضرورت وحدت رویه در بررسی صلاحیت علمی و عمومی ، گزارشی از انطباق دانشگاه با آمایش آموزش عالی برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شود در ادامه جلسه مقررشد در شهر تهران جلسات حضوری برای اعضای کارگروه های صلاحیت عمومی دانشگاه ها گذاشته شود و برای اعضای سایر استان ها به صورت ویدئو کنفرانس کارگاه آموزشی گذاشته شود همچنین حجت الاسلام عیسی زاده معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، ضمن ارائه گزارشی درمورد برگزاری طرح توانمندسازی در دانشگاه ها ، گفت : از سال 1390 تا به حال بالغ بر 400 مرکز دانشگاهی دوره هایی در این خصوص برگزار کردند وی با اشاره به اینکه ارزیابی مدرسین به عهده اداره ارزیابی و توسعه است ، ادامه داد : در 4441 دوره برگزار شده 117000 نفر شرکت کرده اند
لازم به ذکر است ، در پایان جلسه ، تعدادی ازاعضای هیئت های اجرایی جذب و کارگروه های صلاحیت عمومی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، مجتمع آموزش عالی اسفراین ، کوثر ، زابل ، یزد ، تبریز ، شهید مدنی آذربایجان ، صنعتی سهند ، جامع علمی کاربردی و محقق اردبیلی تأیید صلاحیت شدند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/19
10:44

مدیر روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس گفت : با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و ضرورت پیشگیری از آن ، برگزاری نماز جماعت در مساجد ، نمازخانه های تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعلیق شد .

محمد حسن نصرتی مدیر روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به تعلیق نماز جماعت در مسجد دانشگاه گفت : با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و ضرورت پیشگیری از آن ، برگزاری نماز جماعت در مساجد ، نمازخانه های تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعلیق شد .
* تعلیق نماز جماعت در نمازخانه های تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه وی افزود : بر اساس اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و ضرورت پیشگیری از آن و همچنین استعلام ستاد اقامه نماز کشور از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، برگزاری نماز جماعت در مساجد و نمازخانه های تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعلیق شد .
* اطلاع رسانی برگزاری نمازجماعت توسط ستاد توسعه و ترویج فرهنگ وزارت علوم نصرتی تصریح کرد : هرگونه اطلاع رسانی بعدی در زمینه برگزاری نماز جماعت صرفا از سوی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام می شود . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/19
10:23

مسئولان دانشگاه تهران در تلاش برای تداوم برنامه ها در شرایط موجود با حفظ سلامت افراد ، برنامه رسانه ای رئیس دانشگاه برای ارائه گزارش نهایی هیات ملی سیلاب ها را از طریق ارتباط اینترنتی ترتیب داده اند .
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، شیوع ویروس کرونا در کشور منجر به تعطیلی مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها و مدارس شده است و فعالیت آموزشی در بسیاری از دانشگاه ها به صورت مجازی پیگیری می شود اما در همین زمان فعالیت دیگر بخش های دانشگاه ها از جمله بخش اداری برقرار است وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هم در بخش نامه ای دانشگاه ها را از برگزاری مراسم هایی که منجر به ایجاد تجمع شود منع کرده است
اما امروز در حالی که فعالیت بخش اداری دانشگاه تهران همچنان برقرار است ، مسئولان این دانشگاه در اقدامی جدید برای تداوم برگزاری برنامه ها تلاش کرده اند و با توجه به شرایط موجود برای حفظ بیشتر سلامت افراد ، این بار برنامه رسانه ای رئیس این دانشگاه را به صورت مجازی و از طریق ارتباط اینترنتی بر بستر سامانه مجازی دانشگاه ترتیب داده اند . به این ترتیب قرار است گزارش نهایی هیات ملی سیلاب ها توسط محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیات ویژه بررسی سیلاب ها به جامعه و رسانه ها ارائه شود انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
همدان پیام
1398/12/19
10:42
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از شیوع کرونا در کشور ، از ارائه 100 گیگابایت اینترنت ثابت تا پایان سال خبر داد به گزارش ایسنا ، این روزها به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، اغلب افراد در خانه مانده اند و از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده می کنند
امکانات آموزش از راه دور برای مدارس و دانشگاه ها فراهم شده ، برخی شرکت ها امکان دورکاری را برای کارمندان خود فراهم کرده اند و البته بسیاری از افراد برای گذراندن این اوقات ، به تماشای فیلم ها و سریال ها روی آورده اند .
اما حضور افراد در منازل و افزایش 40 درصدی استفاده مصرف دیتای کشور ، موجب کاهش کیفیت شده بود که اعلام شد اپراتورها به دلیل افزایش استفاده تعداد کاربران برای ارائه سرویس هم در لایه ی شبکه هم در لایه ی فرکانس آماده نبودند و به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت شبکه ارتباطی اپراتورها را افزایش داد .
در این راستا محمدجواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی اش در توییتر نوشت : عرضه اینترنت رایگان درخواستی است که بسیاری از شما از وزارت ارتباطات داشته اید .
از ارائه کنندگان خدمات اینترنت ثابت درخواست کردیم از روزگذشته تا پایان سال جاری ، برای همه کاربران خود به صورت رایگان یک بسته 100 گیگابایتی فعال کنند .
پیش از این نیز زمانی که اعلام شد مراکز آموزشی تعطیل هستند ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صحبت با مدیران تلویزیون های اینترنتی خبر داد برای اینکه شبکه مخصوص به کودکان و در برخی از آنها تمامی فیلم ها و سریال ها رایگان شود و البته با تمدید این تعطیلی او اظهار کرد : تلویزیون های اینترنتی ، ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد . ترافیک مصرفی این تلوزیون ها نیم بها محاسبه خواهد شد
وی درباره فراهم بودن امکان آموزش از راه دور نیز گفته بود که با توجه به احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال ، برای همکاری با وزارت علوم و آموزش و پرورش ، امکانات ویژه ای برای آموزش مجازی و از راه دور فراهم کردیم تا میلیون ها دانش آموز و دانشجو ضمن حفظ سلامت خود ، از تحصیل علم هم جا نمانند .
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از شیوع کرونا در کشور ، از ارائه 100 گیگابایت اینترنت ثابت تا پایان سال خبر داد به گزارش ایسنا ، این روزها به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، اغلب افراد در خانه مانده اند و از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده می کنند امکانات آموزش از راه دور برای مدارس و دانشگاه ها فراهم شده ، برخی شرکت ها امکان دورکاری را برای کارمندان خود فراهم کرده اند و البته بسیاری از افراد برای گذراندن این اوقات ، به تماشای فیلم ها و سریال ها روی آورده اند
اما حضور افراد در منازل و افزایش 40 درصدی استفاده مصرف دیتای کشور ، موجب کاهش کیفیت شده بود که اعلام شد اپراتورها به دلیل افزایش استفاده تعداد کاربران برای ارائه سرویس هم در لایه ی شبکه هم در لایه ی فرکانس آماده نبودند و به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت شبکه ارتباطی اپراتورها را افزایش داد . در این راستا محمدجواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی اش در توییتر نوشت : عرضه اینترنت رایگان درخواستی است که بسیاری از شما از وزارت ارتباطات داشته اید از ارائه کنندگان خدمات اینترنت ثابت درخواست کردیم از روزگذشته تا پایان سال جاری ، برای همه کاربران خود به صورت رایگان یک بسته 100 گیگابایتی فعال کنند
پیش از این نیز زمانی که اعلام شد مراکز آموزشی تعطیل هستند ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صحبت با مدیران تلویزیون های اینترنتی خبر داد برای اینکه شبکه مخصوص به کودکان و در برخی از آنها تمامی فیلم ها و سریال ها رایگان شود و البته با تمدید این تعطیلی او اظهار کرد : تلویزیون های اینترنتی ، ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد . ترافیک مصرفی این تلوزیون ها نیم بها محاسبه خواهد شد
وی درباره فراهم بودن امکان آموزش از راه دور نیز گفته بود که با توجه به احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال ، برای همکاری با وزارت علوم و آموزش و پرورش ، امکانات ویژه ای برای آموزش مجازی و از راه دور فراهم کردیم تا میلیون ها دانش آموز و دانشجو ضمن حفظ سلامت خود ، از تحصیل علم هم جا نمانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/19
09:47

پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس با ارائه طرح سنتز در محل چارچوب های فلز آلی نانو متخلخل با خواص ویژه کاتالیزگری رسانش بالا و حسگری یون های آلومینیوم و جیوه ، موفق به کسب مدال طلای جایزه بین المللی وایپو شد .
به گزارش ایسنا ، فرزانه روحانی دانش آموخته مقطع دکتری شیمی معدنی و پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه توانست با ارائه این طرح ، لوح تقدیر و مدال طلای سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو WIPO) را دریافت کند این جایزه هر ساله از طرف سازمان بین المللی WIPO به تعداد محدودی از برگزیدگان جشنواره خوارزمی اهدا می شود به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، پیش از این فرزانه روحانی موفق به کسب رتبه دوم بخش پژوهش های بنیادی گروه تخصصی فناوری های شیمیایی در بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی شده بود انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/19
09:40

طرح پژوهشی «رویکردی جامعه شناسی به مفهوم ایران فرهنگی با تأکید بر قلمرو شرقی آن» در پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، طرح پژوهشی «رویکردی جامعه شناسی به مفهوم ایران فرهنگی با تأکید بر قلمرو شرقی آن» که توسط جبار رحمانی ، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام شده ، به دنبال آن است تا بداند اصولاً ایده ایران فرهنگی یا ایران بزرگ ، به صرف سیطره سیاسی ایران در تاریخ بر مناطق مختلف ، یک واقعیت تاریخی است یا یک برساخته ذهن تاریخی ایران از سرزمین های تحت نفوذ خودش . از همین رو می خواهد چگونگی تعریف مفهوم "ایران فرهنگی" یا "ایران تمدنی" یا "ایران بزرگ" و سرزمین آریانا و نیز شاخص های آن و هم چنین وضعیت فعلی اجتماعات و فرهنگ هایی که مصداق عینی این مفهوم هستند را ، مشخص کند بنابراین مسأله اصلی در این نوشتار ، بررسی جامعه شناختی یک مفهوم کلان است که می توان آن را به عنوان یک حوزه تمدنی یا شبکه ای میان فرهنگی از جوامع مختلف دانست فصل اول این نوشتار به چارچوب نظری اختصاص دارد و در فصول بعدی به مساله بسترهای تاریخی ایران فرهنگی در حوزه شرقی آن و جریان های داخلی آن می پردازد فصل دوم با عنوان «جستجوهای تاریخی؛ ابهام و ایهام مرزهای درونی و بیرونی ایران فرهنگی» تلاش دارد تا از خلال منابع تاریخی نشان دهد که ایران فرهنگی ، در متون تاریخی نیز یک مفهوم مشخص با مصادیق دقیق و مرزهای متعین نبوده است بلکه هرچند گاه مرزهای سیاسی منسجم و گاه چند تکه ای داشته است ، اما در عمل مرزهای فرهنگی و اجتماعی متداخل و شبکه ای داشته است که در یک تقسیم کار بزرگ فرهنگی و تعاملات مبادلات پیوسته فرهنگی و مادی بین این مناطق ، فارغ از نظم سیاسی حاکم این جوامع زیست خودشان را داشته اند
فصل سوم نگاهی تاریخی– اجتماعی به چرخش های فکری و فرهنگی در حوزه تمدنی ایران بزرگ دارد و با تمرکز بر الگوهای فرهنگی گردش های علمی نخبگان ، نتیجه می گیرد که علی رغم تنوع در ساختارهای سیاسی و حکومت های محلی و مرزهای سیاسی آن ها ، حوزه فرهنگ و دانش به خوبی فراتر از این مرزها و محدودیت های آن ها عمل می کرده است . به گونه ای که اصولاً مرزهای سیاسی ، به معنای مرزهای فرهنگی و فکری محسوب نمی شدند و دانشمندان به سادگی امکان جابجایی را داشتند که این مسأله خود بیانگر الگوهای روابط عمیق در جهان های اجتماعی آن زمان بوده است این فصل هم چنین از دو نیروی تاریخی صورتبندی ایران فرهنگی مدرن ، یعنی نهاد دین و ناسیونالیسم صحبت می کند که به طور خاص با مطالعه موردی عصر ساسانی می خواهد چگونگی فرآیند استقرار نهاد دین رسمی و پیامدهای آن بر وزنه اندیشه و سیاست و معماری و فرهنگ و زندگی عمومی را مورد مطالعه قرار دهد فصل چهارم با عنوان «ایران و افغانستان؛ خویشاوندی از یادرفته» گذشته روابط تاریخی ایران و افغانستان را از جهات گوناگون مورد مطالعه قرار داده است فصل پایانی با عنوان «نتیجه گیری : در جستجوی خودآگاهی انتقادی» باور دارد که امروز ، ایران فرهنگ مفهومی مبهم و دارای ایهام است که عده ای از متفکران ، نوعی بازتعریف انتقادی از آن برای ایجاد بستری میان فرهنگی در عرصه نوین جهانی داشته اند این پژوهش در پایان خروج از فهم سیاسی از تاریخ و جامعه ایران فرهنگی و تمدنی در طی زمان و لزوم درک فرهنگی و به عبارت دقیق تر ، درک میان فرهنگی از آن را ضروری اعلام می دارد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/19
09:27

مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی دانشگاه کردستانیکی از اولویت های ما در پژوهشکده توت فرنگی دانشگاه کردستان تمرکز روی ماندگاری و تولید خارج از فصل توت فرنگی یعنی توسعه کشت گلخانه ای ، هیدروپونیک و خارج از فصل است .

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج ، توت فرنگی یکی از میوه هایی است که در فصل بهار عرضه می شود و گرچه در چند استان کشور تولید می شود ، اما خاستگاه اصلی آن کردستان است ، به طوری که این استان به عنوان قطب تولید توت فرنگی سالم و ارگانیک کشور مطرح است و در واقع این محصول که به طلای سرخ کردستان معروف است ، یکی از ظرفیت های مهم این استان است که ترویج و توسعه آن می تواند در رونق اقتصادی این خطه محروم سهم بسزایی داشته باشد . کشت توت فرنگی در استان کردستان سابقه ای بیش از 150 سال دارد و آب و هوا ، شرایط اقلیمی ، بارش های مناسب و کشاورزان سختکوش همه دست به دست هم داده اند تا این استان به قطب تولید توت فرنگی کشور تبدیل شود توت فرنگی طی سال های اخیر و با برنامه های ترویجی جهادکشاورزی کردستان ، تولید آن توسعه زیادی یافته و به دلیل وجود بازار فروش خوب ، کشاورزان این خطه را بیش از هر زمانی به کشت و کار و تولید امیدوار کرده است
حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در دانشگاه کردستان در راستای سازمان دهی تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در بحث توت فرنگی در استان و پاسخ به نیازهای موجود در ابعاد فنی و تکنولوژی ، پژوهشکده توت فرنگی را از سال 91 با موافقت اصولی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با هدف اجرای پژوهش های مربوط به به نژادی و به زراعی و بازار رسانی توت فرنگی در استان کردستان راه اندازی کرده است .
از جمله ماموریت های مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی دانشگاه کردستان, انجام طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مختلف به نژادی و به زراعی توت فرنگی و تحقیقات وابسته به آنها ، انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه به نژادی و به زراعی توت فرنگی ، انجام فعالیت های ضروری برای به کارگیری نتایج پژوهش های انجام شده ، بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی ، خدماتی و اجرایی در زمینه به نژادی و به زراعی توت فرنگی و تلاش برای رفع آنها ، ایجاد تعامل فعال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور در چهارچوب مقررات و ضوابط ، بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت های علمی در تمامی مراحل فعالیت های پژوهشی, ترویج و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده به صورت مجله علمی ، کتاب ، مجله های الکترونیکی و . است محمود کوشش صبا مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی دانشگاه کردستان در گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت : توت فرنگی یکی از محصولات مهم و تاثیرگذار در تامین معیشت حدود 13 هزار خانوار کردستانی است وی افزود : سطح زیرکشت توت فرنگی در استان کردستان 3 هزار و 400 هکتار است که امسال تقریبا حدود 47 هزار تن توت فرنگی در استان تولید شد عدم مکانیزاسیون مزارع توت فرنگی باعث هزینه بالای تولید می شود مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی دانشگاه کردستان به برخی مشکلات کشت توت فرنگی اشاره کرد و ادامه داد : متاسفانه مزارع توت فرنگی در استان کردستان کوچک و بطور متوسط 0 2 تا 0 3 هکتار از سطح مزارع است که همین بحث مکانیزاسیون را با مشکل مواجه می کند یعنی چون واحده
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/19
09:27
ا کوچک است امکان مکانیزاسیون کمتر وجود دارد و تمام مراحل کاشت ، داشت و برداشت توت فرنگی بصورت سنتی انجام می شود و همین باعث می شود که هزینه تولید بالا برود وی تصریح کرد : یکی دیگر از مشکلات در بحث توت فرنگی قیمت فروش آن در ایام پیک تولید است چون تولید توت فرنگی در یک فرجه زمانی کوتاه انجام می شود در آن زمان عرضه زیاد است و به تناسب قیمت آن پایین می آید و همین باعث کاهش درآمد تولیدکنندگان و کاهش رغبت آنها به کشت توت فرنگی می شود
لزوم توسعه کشت گلخانه ای توت فرنگی در کردستان وی گفت : توت فرنگی در استان کردستان فقط در دو ماه از سال شامل اردیبهشت و خرداد تولید می شود همین باعث انباشت زیاد محصول در طی دو ماه در بازار و پایین آمدن قیمت فروش آن و ضرر بر کشاورزان می شود در حالی که باید توت فرنگی کاران کردستان را ترغیب کنیم که با استفاده از پوشش های پلاستیکی و توسعه کشت در گلخانه تولید خارج از فصل را افزایش دهند تا در تمام فصول سال توت فرنگی تولید شده و درآمد مناسب عاید تولیدکنندگان گردد . کوشش صبا گفت : یکی از اولویت های ما در پژوهشکده توت فرنگی دانشگاه کردستان تمرکز روی ماندگاری و تولید خارج از فصل توت فرنگی یعنی توسعه کشت گلخانه ای ، هیدروپونیک و خارج از فصل است
پیگیر ایجاد واحد بسته بندی توت فرنگی هستیم وی یادآور شد : با توجه به اینکه ضایعات بسته بندی های موجود توت فرنگی زیاد است یکی از کارهایی که در پژوهشکده انجام می دهیم بحث پیگیری ایجاد واحد بسته بندی جدید و نوین است که با مساعدتی که سازمان برنامه و بودجه و استانداری قرار است انجام دهند می خواهیم یکسری دستگاه بسته بندی جدید خریداری کنیم ، دستگاه هایی که در تمام دنیا از آنها برای بسته بندی توت فرنگی و میوه های ریز استفاده می کنند . وی گفت : هرچند هزینه خرید اولیه این دستگاه ها بالا است اما ما در دانشگاه کردستان این ظرفیت را داریم که براساس نمونه های خریداری شده نمونه های جدید بسازیم
اصلاح و توسعه ارقام جدید توت فرنگی سیاست پژوهشکده توت فرنگی کردستان وی گفت : با توجه به اینکه یکسری ارقام توت فرنگی که از گذشته در استان کشت شده در زمان خاص خود جوابگو بوده ولی امروز این ارقام نه جوابگوی نیاز تولیدکننده است و نه مصرف کننده لذا اصلاح و توسعه ارقام جدید توت فرنگی از سیاست ها و اهداف ما است و درحال تحقیق روی جایگزین کردن ارقام تجاری به جای رقم بومی هستیم .
مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی دانشگاه کردستان اضافه کرد : با توجه به اینکه توت فرنگی محصولی توجیه پذیر برای استان کردستان است و برند استان بوده و از نظر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار بهره برادران نقش بسزایی دارد لذا ما مطالعات و تحقیقات گسترده ای را روی آن شروع کردیم و در همین راستا به غیر از ارقامی که در حال حاضر در کردستان کشت می شود روی تولید ارقام جدید با ماندگاری و عملکرد بالاتر کار می کنیم .
وی تصریح کرد : در کل تولیدکننده دنبال ارقامی است که عملکرد بیشتری داشته و مصرف کننده هم دنبال ارقامی است که طعم و مزه بهتری داشته باشد هر چند ارقام بومی شاید طعم و مزه بهتری داشته باشند ولی از نظر ظاهر ، اندازه و نیاز تولیدکننده مناسب نیست لذا یکسری برنامه اصلاح گونه های توت فرنگی در پژوهشکده در جریان است که گونه های مناسب تری تولید شود .
وی عنوان کرد : برای کاربردی کردن و تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های این مرکز ، نیاز به ارتباط با سیستم های اجرایی داریم و در واقع این مرکز پژوهشی تقاضا محور است یعنی دستگاه­ های متولی و یا تولیدکننده باید درخواست خدمات و رفع مشکل داشته باشند تا مرکز پژوهشی به­ نژادی و به­ زراعی توت فرنگی براساس تحقیقات علمی آنها را حل نمایند . وی گفت : متاسفانه در استان ما چنین درخواست هایی وجود ندارد چرا که نه دستگاه متولی و نه تولیدکننده حاضر نیستند برای حل مشکل خود از طریق پژوهش هزینه ای پرداخت کنند و همین باعث شده است که در یک چرخه بسته و محدود فعالیت کنند کوشش صبا ا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/19
09:27
فزود : در واقع پژوهشکده ای مانند پژوهشکده توت فرنگی یا باید پول تحقیقات خود را از کشاورز دریافت کند و یا یک نهاد مثل جهاد کشاورزی متولی آن باشد و هزینه تحقیقات را پرداخت کند
وی ادامه داد : در اکثر دنیا تولیدکنندگان این پول را پرداخت می کنند چون واقعا به این سطح از اطمینان رسیده اند که این پولی که پرداخت می کنند برایشان ارزش افزوده ایجاد می کند ولی در کشور و استان ما متاسفانه چون سطح زیرکشت تولیدکنندگان ما کم است نباید انتظار داشته باشیم که آنها با این درآمد پایین هزینه پژوهش را هم پرداخت کنند لذا این وظیفه نهادهای مرتبط در سطح کلان است که این کار را انجام دهند . وی تصریح کرد : درآمد ما در این پژوهشکده بسیار محدود و ناچیز است و بیشتر امیدمان به این است که مسئولین استان از انجام تحقیقاتی که نیاز منطقه است حمایت کنند
مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی دانشگاه کردستان گفت : توت فرنگی برند کردستان است حتی توت فرنگی استان های دیگر هم به نام و به برند کردستان در کشور به فروش می رسد اما در راستای توسعه کشت توت فرنگی و حفظ این برند باید مسوولین استان مقداری عملیاتی تر قدم بردارند هرچند تا امروز حمایت های خوبی را در سطح استان انجام داده اند . کوشش صبا تصریح کرد : باید طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در ارتباط با توت فرنگی را در استان افزایش دهیم که میزان بهره وری مزارع موجود را افزایش دهیم که درآمد خانوارها بالا برود
وی گفت : از طرف دیگر باید بتوانیم بحث صنایع فرآوری توت فرنگی را در استان افزایش دهیم که لازمه آن سرمایه گذاری بخش خصوصی است اما چون طول زمان تولید و عرضه محصول توت فرنگی نهایتا دو الی سه ماه است لذا سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری برای دو الی سه ماه در سال ندارد و اصلا هم به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست به همین دلیل نیاز است پنجره تولید افزایش پیدا کند و در کل طول سال تولید توت فرنگی ادامه داشته باشد . تامین خوراک واحدهای فرآوری توت فرنگی با تولید خارج از فصل توت فرنگی وی تاکید کرد : با تولید خارج از فصل توت فرنگی هم خوراک واحدهای فرآوری توت فرنگی در استان فراهم می شود و هم در کل سال توت فرنگی وجود دارد و مصرف روزانه مردم تامین می شود
کوشش صبا اضافه کرد : پژوهشکده توت فرنگی دانشگاه کردستان نهادی نوپا در استان است که هم مسوولان دانشگاه کردستان و هم مسوولان ارشد استان نظر خوبی به آن دارند لذا امیدواریم این همکاری بیشتر ، بهتر و عملیاتی تر ادامه داشته باشد و جایگاهی که پژوهشکده و بحث پژوهش باید در بخش تولید استان داشته باشد محقق شود .
وی در پایان گفت : توت فرنگی یکی از ظرفیت های مهم استان کردستان است که ترویج و توسعه آن می تواند در رونق اقتصادی این خطه محروم سهم بسزایی داشته باشد ، با مدیریت مناسب تولید ، بازاررسانی مناسب و شناسایی بازارهای هدف سود بیشتری عاید تولیدکنندگان توت فرنگی شده و در نتیجه انگیزە بیشتری برای تولید محصولی با کیفیت تر ایجاد خواهد شد . انتهای پیام/2330/83
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/19
09:00

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1399 بر ممنوعیت ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی صحه گذاشت و وزارت علوم و وزارت بهداشت مامور رسیدگی به این امر شدند .
به گزارش خبرنگار مهر ، لایحه بودجه سال 1399 در آذرماه سال 98 از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد این لایحه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین تعطیلی مجلس ، در کمیسیون تلفیق مجلس در 11 اسفند 98 در یک ماده واحده و 21 تبصره به تصویب رسید و با توجه به اذن مقام معظم رهبری برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد پیش از این در لایحه تقدیمی دولت عنوان شده بود که پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی دستگاه های اجرایی ممنوع شده است کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند م تبصره 9 این موضوع را تاکید کرده است بر این اساس : در سال 1399 پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی به غیر از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف اند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را 20 درصد کاهش دهند در بند ن این تبصره تاکید شده است : در سال 1399 صدور مجوز برای تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه های اجرایی ممنوع است سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند بر اساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید ، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند
در بند الحاقی یک این بند آمده است : به منظور ارتقای شاخص های علمی ، پژوهشی فناوری و مهارتی ، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند . اما نکته مورد توجه این است که در همین بخش دولت یک صندوق جدید ایجاد کرده است و با عنوان «صندوق توسعه علمی و پژوهشی» سعی دارد از پایان نامه ها حمایت کند
در بند الحاقی 2 همین بند آمده است : به منظور افزایش فرصت های برابر و توسعه عدالت آموزشی ، ارتقای کیفیت آموزش عالی ، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی ، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی ، حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی ، طرح های پسادکتری در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح های تحقیقاتی صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل می شود . این صندوق وابسته به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری است و به عنوان یک نهاد عمومی ، غیردولتی ، دارای استقلال استخدامی ، اداری ، مالی و معاملاتی است و بر اساس اساسنامه و مصوبات هیات امنا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه اجرایی این بند را تهیه کند و منابع مورد نیاز این بند از محل بند ح این تبصره تامین می شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1398/12/18
09:43
محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد شدند
محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد شدند
به گزارش ایلنا ، توحید الهام دوست ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده این دستگاه با بیان اینکه ، این دستگاه توانایی استریل و ضدعفونی محل بدون نیاز به هیچ گونه ماده شیمیایی و به صورت نامحدود را داراست ، اظهار کرد : این دستگاه به دلیل استفاده از سیستم نظارتی و پایش خودکار توانایی کارکرد مداوم را داراست و دستگاه کاملاً هوشمند و برنامه پذیر بوده و نیاز به اپراتور ندارد . الهام دوست افزود : این وسیله نیاز به شارژ کردن و قرار دادن ماده اولیه در داخل دستگاه نداشته و علاوه بر اینکه کاملاً کم مصرف است (حدود 60 وات) ، مجهز به سنسورهای PIR DS TEMP O2 O3 و سیستم خنک سازی هوشمند است
وی درباره مکان هایی که این دستگاه قابل استفاده استد ، توضیح داد : این وسیله قادر به استریل کردن محیط هایی نظیر بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کابین اتوبوس ، کابین خودرو ، سطل زباله های عفونی بیمارستان ها ، اتاق های پرو لباس و کمدهای لباس بوده و قابلیت تزریق به آب برای استریل کردن آب و استفاده از آب به عنوان شوینده قوی را داراست و سازگار با پوست است . به گفته الهام دوست ، قیمت این دستگاه ها نسبت به توان ، غلظت و همچنین سیستم های کنترلی و فیلترهای استفاده شده از 2 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان است
الهام دوست درباره مزیت های استریل کردن محیط با گاز ازن ، توضیح داد : روش استریل کردن توسط گاز ازن مزیت های فراوانی نسبت به روش های معمول استفاده از مواد صنعتی و شیمیایی دارد که شامل کاملاً ارگانیک بودن آن ، عدم نیاز به استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی و توانایی استریل و ایزولاسیون محیط به صورت نامحدود است . همچنین برخلاف مواد شیمیایی صنعتی (وایتکس ، الکل و ) خورنده نیست و نیاز به شست وشوی محیط بعد از ایزولاسیون را ندارد
بر اساس اعلام وزارت علوم ، ازن یک مولکول 3 اتمی است که یکی از قوی ترین اکسیدکننده های موجود است که تاکنون کشف و مورد استفاده قرار گرفته شده است ، این گاز بعد از تولید و رهاسازی در محیط توانایی استریل و ایزوله کردن محیط را در کوتاه ترین زمان ممکن دارد و بعد از استریل کردن و ایزوله کردن محیط به اکسیژن خالص تبدیل می شود و به هیچ گونه ماده شیمیایی برای شست وشوی محیط نیاز ندارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسکانیوز
1398/12/18
09:26
محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد شدند

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز ، توحید الهام دوست ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده این دستگاه با بیان اینکه ، این دستگاه توانایی استریل و ضدعفونی محل بدون نیاز به هیچ گونه ماده شیمیایی و به صورت نامحدود را داراست ، اظهار کرد : این دستگاه به دلیل استفاده از سیستم نظارتی و پایش خودکار توانایی کارکرد مداوم را داراست و دستگاه کاملاً هوشمند و برنامه پذیر بوده و نیاز به اپراتور ندارد . الهام دوست افزود : این وسیله نیاز به شارژ کردن و قرار دادن ماده اولیه در داخل دستگاه نداشته و علاوه بر اینکه کاملاً کم مصرف است (حدود 60 وات) ، مجهز به سنسورهای PIR DS TEMP O2 O3 و سیستم خنک سازی هوشمند است
وی درباره مکان هایی که این دستگاه قابل استفاده استد ، توضیح داد : این وسیله قادر به استریل کردن محیط هایی نظیر بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کابین اتوبوس ، کابین خودرو ، سطل زباله های عفونی بیمارستان ها ، اتاق های پرو لباس و کمدهای لباس بوده و قابلیت تزریق به آب برای استریل کردن آب و استفاده از آب به عنوان شوینده قوی را داراست و سازگار با پوست است . به گفته الهام دوست ، قیمت این دستگاه ها نسبت به توان ، غلظت و همچنین سیستم های کنترلی و فیلترهای استفاده شده از 2 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان است
الهام دوست درباره مزیت های استریل کردن محیط با گاز ازن ، توضیح داد : روش استریل کردن توسط گاز ازن مزیت های فراوانی نسبت به روش های معمول استفاده از مواد صنعتی و شیمیایی دارد که شامل کاملاً ارگانیک بودن آن ، عدم نیاز به استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی و توانایی استریل و ایزولاسیون محیط به صورت نامحدود است . همچنین برخلاف مواد شیمیایی صنعتی (وایتکس ، الکل و ) خورنده نیست و نیاز به شست وشوی محیط بعد از ایزولاسیون را ندارد
بر اساس اعلام وزارت علوم ، ازن یک مولکول 3 اتمی است که یکی از قوی ترین اکسیدکننده های موجود است که تاکنون کشف و مورد استفاده قرار گرفته شده است ، این گاز بعد از تولید و رهاسازی در محیط توانایی استریل و ایزوله کردن محیط را در کوتاه ترین زمان ممکن دارد و بعد از استریل کردن و ایزوله کردن محیط به اکسیژن خالص تبدیل می شود و به هیچ گونه ماده شیمیایی برای شست وشوی محیط نیاز ندارد . انتهای پیام/ 169 / 320
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فصل تجارت
1398/12/18
09:18
فصل تجارت محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد شدند
فصل تجارت محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد شدند
به گزارش فصل تجارت ، توحید الهام دوست ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده این دستگاه با بیان اینکه ، این دستگاه توانایی استریل و ضدعفونی محل بدون نیاز به هیچ گونه ماده شیمیایی و به صورت نامحدود را داراست ، اظهار کرد : این دستگاه به دلیل استفاده از سیستم نظارتی و پایش خودکار توانایی کارکرد مداوم را داراست و دستگاه کاملاً هوشمند و برنامه پذیر بوده و نیاز به اپراتور ندارد . الهام دوست افزود : این وسیله نیاز به شارژ کردن و قرار دادن ماده اولیه در داخل دستگاه نداشته و علاوه بر اینکه کاملاً کم مصرف است (حدود 60 وات) ، مجهز به سنسورهای PIR – DS TEMP – O2 – O3 و سیستم خنک سازی هوشمند است
وی درباره مکان هایی که این دستگاه قابل استفاده استد ، توضیح داد : این وسیله قادر به استریل کردن محیط هایی نظیر بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کابین اتوبوس ، کابین خودرو ، سطل زباله های عفونی بیمارستان ها ، اتاق های پرو لباس و کمدهای لباس بوده و قابلیت تزریق به آب برای استریل کردن آب و استفاده از آب به عنوان شوینده قوی را داراست و سازگار با پوست است . به گفته الهام دوست ، قیمت این دستگاه ها نسبت به توان ، غلظت و همچنین سیستم های کنترلی و فیلترهای استفاده شده از 2 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان است
الهام دوست درباره مزیت های استریل کردن محیط با گاز ازن ، توضیح داد : روش استریل کردن توسط گاز ازن مزیت های فراوانی نسبت به روش های معمول استفاده از مواد صنعتی و شیمیایی دارد که شامل کاملاً ارگانیک بودن آن ، عدم نیاز به استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی و توانایی استریل و ایزولاسیون محیط به صورت نامحدود است . همچنین برخلاف مواد شیمیایی صنعتی (وایتکس ، الکل و…) خورنده نیست و نیاز به شست وشوی محیط بعد از ایزولاسیون را ندارد
بر اساس اعلام وزارت علوم ، ازن یک مولکول 3 اتمی است که یکی از قوی ترین اکسیدکننده های موجود است که تاکنون کشف و مورد استفاده قرار گرفته شده است ، این گاز بعد از تولید و رهاسازی در محیط توانایی استریل و ایزوله کردن محیط را در کوتاه ترین زمان ممکن دارد و بعد از استریل کردن و ایزوله کردن محیط به اکسیژن خالص تبدیل می شود و به هیچ گونه ماده شیمیایی برای شست وشوی محیط نیاز ندارد . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/18
08:35
محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به تولید دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد شدند

به گزارش ایسنا ، توحید الهام دوست ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده این دستگاه با بیان اینکه ، این دستگاه توانایی استریل و ضدعفونی محل بدون نیاز به هیچ گونه ماده شیمیایی و به صورت نامحدود را داراست ، اظهار کرد : این دستگاه به دلیل استفاده از سیستم نظارتی و پایش خودکار توانایی کارکرد مداوم را داراست و دستگاه کاملاً هوشمند و برنامه پذیر بوده و نیاز به اپراتور ندارد . الهام دوست افزود : این وسیله نیاز به شارژ کردن و قرار دادن ماده اولیه در داخل دستگاه نداشته و علاوه بر اینکه کاملاً کم مصرف است (حدود 60 وات) ، مجهز به سنسورهای PIR – DS TEMP – O2 – O3 و سیستم خنک سازی هوشمند است
وی درباره مکان هایی که این دستگاه قابل استفاده استد ، توضیح داد : این وسیله قادر به استریل کردن محیط هایی نظیر بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کابین اتوبوس ، کابین خودرو ، سطل زباله های عفونی بیمارستان ها ، اتاق های پرو لباس و کمدهای لباس بوده و قابلیت تزریق به آب برای استریل کردن آب و استفاده از آب به عنوان شوینده قوی را داراست و سازگار با پوست است . به گفته الهام دوست ، قیمت این دستگاه ها نسبت به توان ، غلظت و همچنین سیستم های کنترلی و فیلترهای استفاده شده از 2 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان است
الهام دوست درباره مزیت های استریل کردن محیط با گاز ازن ، توضیح داد : روش استریل کردن توسط گاز ازن مزیت های فراوانی نسبت به روش های معمول استفاده از مواد صنعتی و شیمیایی دارد که شامل کاملاً ارگانیک بودن آن ، عدم نیاز به استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی و توانایی استریل و ایزولاسیون محیط به صورت نامحدود است . همچنین برخلاف مواد شیمیایی صنعتی (وایتکس ، الکل و…) خورنده نیست و نیاز به شست وشوی محیط بعد از ایزولاسیون را ندارد
بر اساس اعلام وزارت علوم ، ازن یک مولکول 3 اتمی است که یکی از قوی ترین اکسیدکننده های موجود است که تاکنون کشف و مورد استفاده قرار گرفته شده است ، این گاز بعد از تولید و رهاسازی در محیط توانایی استریل و ایزوله کردن محیط را در کوتاه ترین زمان ممکن دارد و بعد از استریل کردن و ایزوله کردن محیط به اکسیژن خالص تبدیل می شود و به هیچ گونه ماده شیمیایی برای شست وشوی محیط نیاز ندارد . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/18
06:11

پس از چندین ماه پیگیری برای اصلاح شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان ، سرانجام همه نظرات و پیشنهادات موافق و مخالفت درباره شیوه نامه جدید اتخاذ شد تا در نهایت شیوه نامه به نحوی که نظر دانشجویان را تامین کند اصلاح شود .
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، در مرداد ماه 98 شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت تصویب و به دانشگاه های کشور ابلاغ شد دانشجویان با اعتراض به شیوه نامه جدید انضباطی ، عنوان کردند که حقوق اولیه دانشجویان و حقوق شخصی در شیوه نامه جدید در نظر گرفته نشده و از معاونت حقوقی رئیس جمهوری خواستند که به این موضوع ورود و موضوع را بررسی کند به این ترتیب جلسه ای با حضور دانشجویان برای بررسی شیوه نامه ترتیب داده شد که دانشجویان پیشنهادات خود را مطرح کردند
*ایرادات اساسی به شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان مجید صرفی دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم در محل دانشگاه تهران درباره ایرادات اساسی به شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان به خبرنگار فارس ، گفت : به صورت کلی در مواردی بهبودها و در مواردی ضعف دارد . مهم ترین ایرادات به شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان این است که سه اصل دادرسی منصفانه شامل رسیدگی منصفانه ، حق دفاع و ابلاغ در شیوه نامه جدید نقض شده است درباره رسیدگی منصفانه ، شاکی خصوصی نمی تواند حضور فیزیکی داشته باشد ، درباره نقض حق دفاع ، متشاکی نمی تواند همراه و نماینده داشته باشد و درباره ابلاغ هم تغییر روش ابلاغ از کتبی به تلفنی ، نقض صریح دادرسی منصفانه است شش سال است که شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان در دست دولتی که داعیه حقوق شهروندی دارد در حال تهیه است و بعد از این همه مدت انتظار می رفت به دستورالعملی برسد که این ابهامات را بکاهد
*اصلاح بخش های ابهام دار شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره ورود این معاونت به موضوع شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان ، اظهارداشت : پس از جلسه ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نمایندگان دانشجویی درباره شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان داشت ، دانشجوها پیشنهادات خود را مطرح کردند و مقرر شد پیشنهادشان بررسی و مواردی در شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان اعمال شود تا نظر دانشجویان هم تامین شده باشد . مواردی در شیوه نامه که با قانون اساسی ، قوانین عادی کشور و منشور حقوق شهروندی مغایرت داشت هم مورد بررسی قرار گرفت جنیدی گفت : بررسی بخش های مورد ابهام در شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان به پایان رسانده و فقط منتظر ارائه پیشنهاد یکپارچه از سوی دانشجویان هستیم تا تهیه نسخه نهایی پیشنهاد تهیه شود
*پیشنهاد نهایی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اصلاح شیوه نامه انضباطی دانشجویی حمید رضا علومی درباره آخرین وضعیت بررسی ابهامات شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان توسط معاون حقوقی رئیس جمهور گفته : معاون حقوقی رئیس جمهور اواخر هفته پیش پیشنهادی درباره شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان به وزارت علوم و وزارت بهداشت ارسال کرد که این نامه مبتنی بر برخی از نقطه نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برخی تشکل های دانشجویی بود .
وی گفت : معاون حقوقی رئیس جمهور به طور کلی خیلی از رویکردهای شیوه نامه مذکور را مثبت تلقی کرده و اصول دادرسی عادلانه در این شیوه نامه را به عنوان اصول راهبردی ذکر شده و به آن تاکید کرده بود و به برخی مواد شیوه نامه ایراد حقوقی و به برخی مواد ایراد ویرایشی گرفته است که پیشنهادات در سازمان امور دانشجویان بررسی خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/18
06:11

*بررسی نهایی شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی جاری مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم هم در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره وضعیت بررسی شیوه نامه انضباطی دانشجویان ، اظهارداشت : تا به حال چند پیشنهاد درباره تغییرات شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان به وزارت علوم رسیده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم دراین باره جمع بندی و پیشنهادی داشته است . از سوی دیگر ، دانشگاه ها هم چنانچه اعلام کنند که در اجرای این شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان دچار مشکلاتی هستند و نظرات خود را اعلام کنند وی گفت : سعی می کنیم تا پایان نیم سال تحصیلی بررسی ها را انجام بدهیم ، جاهایی که نیاز به اصلاح و رفع ابهام است را اصلاح کنیم
*همه نظرات و پیشنهادهات موافق و مخالفت درباره شیوه نامه جدید اتخاذ شد در حال حاضر شیوه نامه انضباطی دانشجویان از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ شده و اجرا می شود اما وزارتخانه به دانشگاه ها اعلام کرده اند که تا زمانی که بررسی نهایی شیوه نامه جدید براساس پیشنهادهای جدید به پایان نرسیده کمی با دانشجوها مدارا کنند که رای حساسیت برانگیزی صادر نشود . با توجه به اینکه همه نظرات و پیشنهادهات موافق و مخالفت درباره این شیوه نامه جدید اتخاذ شده و به دست وزارت خانه های علوم و بهداشت رسیده ، احتمالا تا پایان نیم سال تحصیلی بررسی ها به پایان می رسد و شیوه نامه انضباطی جدید دانشجویان نهایی می شود انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1398/12/17
14:44

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت : رشد مقالات و دانشجویان در حوزه کمی در کشور های توسعه یافته بر اساس نیاز های کشور است پس ما هم باید این شیوه را پیش گیریم .

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی کشور در برنامه رادیویی «گفت و گوی علمی» با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب اسلامی 174 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند و امروز این تعداد به 4 میلیون نفر رسیده اند ، گفت : در کنار رشد کمی دانشجویان ، افزایش اعضای هیئت علمی از پنج هزار به 95 هزار نفر یک کار بسیار بزرگ محسوب می شود و این به عنوان یک دستاورد بزرگ است ، همچنین در کنار این رشد ، تعداد انتشارات علمی نیز رشد قابل توجهی داشته است و امروز بیش از 50 هزار مقاله در سال منتشر می کنیم . محمدی ادامه داد : رشد علمی کشور فقط در سه حوزه ذکر شده و آن به صورت کمی نبوده است و اگر شاهد پیشرفت در عرصه های مختلف راه ، برق و گاز و فناوری در منطقه و دنیا هستیم به دلیل پیشرفت های دانشگاهی است و این پیشرفت ها را هرگز پیش از انقلاب شاهد نبودیم و به همین جهت باید این دستاورد ها را قدر بدانیم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تصریح بر اینکه رشد مقالات و دانشجویان در حوزه کمی در کشور های توسعه یافته بر اساس نیاز های کشور است ، گفت : بدون تردید رشد کمی در ایران نیز یک گام مثبت است ، اما باید این رشد را جهت دهی کنیم تا نیاز های کشور را رفع کنیم
وی تاکید کرد : در رفع نیاز های کشور بار اصلی بر دوش وزارت خانه های مرتبط با آموزش عالی یعنی وزارت علوم و بهداشت نیست و برای رفع نیاز های جامعه در حوزه های علمی و فناوری ، وزارت دفاع ، صنایع ، نفت و جهاد کشاورزی نیز سهیم هستند و در واقع این وزارت خانه و دستگاه ها در تولید «پتنت» و رشد علم و فناوری نقش بسیار بالایی دارند .
دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی کشور از نقش بخش خصوصی نیز گفت و اظهار کرد : در ده شرکت بزرگ آمریکا در سال 2018 ، 42 هزار «پتنت» ثبت شده است که بیشتر آن ها نیز تجاری شده است و همه این شرکت ها خصوصی بوده اند ، اما صد دانشگاه برتر آمریکا 6 هزار پتنت ثبت کرده اند که درصد تجاری سازی دانشگاه ها کمتر از شرکت های خصوصی بوده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/17 - 1398/12/19
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دیار کارون
1398/12/17
13:26

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از انتشار فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون برای پذیرش در نیمسال اول تحصیلی 1399 1400 خبر داد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از انتشار فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون برای پذیرش در نیمسال اول تحصیلی 1399 1400 خبر داد ایسنا : علی ظاهرزاده اظهار کرد : این دانشگاه در نظر دارد در راستای اجرای آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم ، از میان دانشجویان ممتاز کارشناسی برای نیمسال اول تحصیلی 1399 1400 دانشجو پذیرش کند وی ادامه داد : دانشجویی که 6 نیم سال تحصیلی حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را پاس کرده باشد و از نظر میانگین کل معدل ، جزو 15 درصد دانشجویان برتر ورودی خود باشد ، می تواند بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شود وی افزود : پذیرش بدون آزمون در دانشگاه صنعتی دزفول ، 40 درصد ظرفیت پذیرش با آزمون کارشناسی ارشد است هر سال حدودا 216 دانشجو از طریق آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند که از این تعداد ، 86 نفر از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان پذیرفته می شوند از 86 نفر ، دو سوم آن از دانشجویان دانشگاه صنعتی دزفول و مابقی از سایر دانشگاه ها پذیرفته می شوند البته دانشجویان استعدادهای درخشان دیگر دانشگاه ها فقط در صورتی که دانشجوی دانشگاه سراسری باشند ، پذیرفته می شوند
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول بیان کرد : پذیرش بدون آزمون در رشته های مهندسی معماری گرایش طراحی شهری ، تبدیل انرژی ، مهندسی و مدیریت منابع آب ، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ، مهندسی شیمی ، ابزارهای میکرو و نانو الکترونیک ، سیستم های قدرت ، الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیک و همچنین گرایش جذر و فیزیک صورت می گیرد .
ظاهرزاده با بیان اینکه فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد اواخر هفته گذشته منتشر شد ، گفت : داوطلبان می توانند تا 15 اردیبهشت مدارک خود را ارسال کنند و بررسی مدارک و اعلام نتایج تا پایان تیرماه 99 خواهد بود و برای دانشجویانی که بدون آزمون پذیرفته می شوند ، تسهیلات پژوهشی و رفاهی در نظر گرفته ایم . داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی HTTP : //WWW JSU AC IR مراجعه کنند
1
فهرست