وزارت علوم -
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت 12:38

1
1
فهرست اخبار
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
1399/01/31 - 1399/02/01
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/02/01
09:14

وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .

منصور غلامی در پاسخ به سئوال مهر درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی ادامه داد : یک کانال تلگرامی ادعا کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است وزیر علوم همچنین گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است به گزارش مهر ، روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کرده بوند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تسنیم
1399/02/01
11:20

وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .

اخبار سیاسی به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، منصور غلامی وزیر علوم درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد .
وزیر علوم در نشست مجازی با روسای دانشگاه ها : شرایط مالی سختی را پیش رو داریمنامه وزیر علوم به جهرمی| ابلاغیه کاهش تعرفه اینترنت هنوز عملیاتی نشده است/ افزایش فشار روانی بر جامعه دانشگاهیوزیر علوم : روند کلی برگزاری کلاس های آموزش از راه دور مثبت و رو به بهبود استوی با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهراً در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است . شایان ذکر است ، روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کردند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
خبرآنلاین
1399/02/01
09:34

مهر نوشت : وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .

منصور غلامی در پاسخ به سئوالی درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی ادامه داد : یک کانال تلگرامی ادعا کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است وزیر علوم همچنین گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کرده بوند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است 47231 کد خبر 1378945
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرارو
1399/02/01
11:15

وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .

منصور غلامی در پاسخ به سوالی درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی در گفتگو با مهر ادامه داد : یک کانال تلگرامی ادعا کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است وزیر علوم همچنین گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کرده بوند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مشرق
1399/02/01
11:32

وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .

به گزارش مشرق ، منصور غلامی وزیر علوم درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهراً در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است شایان ذکر است ، روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کردند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
قدس آنلاین
1399/02/01
09:41

وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .

قدس آنلاین : منصور غلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهراً در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است به گزارش مهر ، روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کردند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1399/02/01

مهر نوشت : وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است .
وزیر علوم : سرقت اطلاعات دانشجویان صحت ندارد مهر نوشت : وزیر علوم گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است
منصور غلامی در پاسخ به سئوالی درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی ادامه داد : یک کانال تلگرامی ادعا کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است وزیر علوم همچنین گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است روز گذشته برخی از سایت های خبری اعلام کرده بوند اطلاعات کامل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : ایران سرقت فناوری اطلاعات وزارت علوم اطلاعات
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/02/01
10:43

معاون آموزشی وزیر علوم گفت : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم اما در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است .

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم در یک برنامه رادیویی درخصوص توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت : تمام دنیا در بخش های مختلف ، منجمله آموزش با بیماری ویروس کرونا غافلگیر شدند و به دلیل حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی ، توقف آموزش های حضوری ضروری شد .
وی ادامه داد : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که در وزارت علوم صورت گرفت ، حوزه آموزش به دو مساله متمرکز شد ، مسئله اول آموزش های غیر حضوری بود ، با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های ما در زمینه آموزش های الکترونیکی دارند خیلی زود توانستند خود را تطبق داده و شرایط را فراهم کنند و تعداد زیادی دانشجو را پوشش بدهند . معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : همچنین یک کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی که دریافت کردند توانستند در 50 روز گذشته زیرساخت های لازم را ایجاد کرده و آموزش های الکترونیکی را عرضه کنند معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است وی ادامه داد : یک تجربه جهانی است که طبق آخرین آماری که یونسکو ارائه کرد بیش از 91 درصد دانشجویان و دانش آموزان در دنیا درگیر این مساله هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد
خاکی صدیق خاطرنشان کرد : اگر دانشجویی در جای دور افتاده باشد یا به گوشی هوشمند یا لپ تاپ دسترسی نداشته باشد و نتواند واحدهای خود را اخذ کند ، معاونت آموزشی وزارت علوم یک سری تسهیلات آموزشی برای این دانشجویان در نظر گرفته است که می توان به حذف ترم بدون احتساب در سنوات ، حذف تعدادی از دروس اشاره کرد . وی ادامه داد : همچنین مهمانی دانشجویان در دانشگاه شهر خود سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو برابر مجاز شده است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/02/01
10:15

معاون آموزشی وزارت علوم گفت : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم .
به گزارش خبرنگار مهر ، علی خاکی صدیق درخصوص توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت : تمام دنیا در بخش های مختلف ، منجمله آموزش با بیماری ویروس کرونا غافلگیر شدند و به دلیل حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی ، توقف آموزش های حضوری ضروری شد
وی ادامه داد : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که در وزارت علوم صورت گرفت ، حوزه آموزش به دو مساله متمرکز شد ، مسئله اول آموزش های غیر حضوری بود ، با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های ما در زمینه آموزش های الکترونیکی دارند خیلی زود توانستند خود را تطبق داده و شرایط را فراهم کنند و تعداد زیادی دانشجو را پوشش بدهند . معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : همچنین یک کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی که دریافت کردند توانستند در 50 روز گذشته زیرساخت های لازم را ایجاد کرده و آموزش های الکترونیکی را عرضه کنند معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است وی ادامه داد : یک تجربه جهانی است که طبق آخرین آماری که یونسکو ارائه کرد بیش از 91 درصد دانشجویان و دانش آموزان در دنیا درگیر این مساله هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد
خاکی صدیق خاطرنشان کرد : اگر دانشجویی در جای دور افتاده باشد یا به گوشی هوشمند یا لپ تاپ دسترسی نداشته باشد و نتواند واحدهای خود را اخذ کند ، معاونت آموزشی وزارت علوم یک سری تسهیلات آموزشی برای این دانشجویان در نظر گرفته است که می توان به حذف ترم بدون احتساب در سنوات ، حذف تعدادی از دروس اشاره کرد . وی ادامه داد : همچنین مهمانی دانشجویان در دانشگاه شهر خود سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو برابر مجاز شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تسنیم
1399/02/01
11:17

معاون آموزشی وزارت علوم گفت : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم .
اخبار سیاسی به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، علی خاکی صدیق درخصوص توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت : تمام دنیا در بخش های مختلف ، منجمله آموزش با بیماری ویروس کرونا غافلگیر شدند و به دلیل حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی ، توقف آموزش های حضوری ضروری شد
وی ادامه داد : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که در وزارت علوم صورت گرفت ، حوزه آموزش به دو مساله متمرکز شد ، مسئله اول آموزش های غیر حضوری بود ، با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های ما در زمینه آموزش های الکترونیکی دارند خیلی زود توانستند خود را تطبق داده و شرایط را فراهم کنند و تعداد زیادی دانشجو را پوشش بدهند . معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : همچنین یک کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی که دریافت کردند توانستند در 50 روز گذشته زیرساخت های لازم را ایجاد کرده و آموزش های الکترونیکی را عرضه کنند معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است
معاون آموزشی وزیر علوم : زمان پایان نیمسال تحصیلی به دانشگاه ها واگذار شدمعاون آموزشی وزیر علوم : کلاس حضوری دکتری اجباری نیست/نیمسال دوم جزو سنوات محسوب می شودوی ادامه داد : یک تجربه جهانی است که طبق آخرین آماری که یونسکو ارائه کرد بیش از 91 درصد دانشجویان و دانش آموزان در دنیا درگیر این مساله هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد .
خاکی صدیق خاطرنشان کرد : اگر دانشجویی در جای دور افتاده باشد یا به گوشی هوشمند یا لپ تاپ دسترسی نداشته باشد و نتواند واحدهای خود را اخذ کند ، معاونت آموزشی وزارت علوم یک سری تسهیلات آموزشی برای این دانشجویان در نظر گرفته است که می توان به حذف ترم بدون احتساب در سنوات ، حذف تعدادی از دروس اشاره کرد . وی ادامه داد : همچنین مهمانی دانشجویان در دانشگاه شهر خود سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو برابر مجاز شده است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/02/01
11:08
خاکی صدیق گفت : به خاطر حفظ سلامتی دانشجویان و رعایت مسائل بهداشتی ، توقف کلاس های حضوری در دانشگاه های کشور ضروری شد

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، خاکی صدیق ، معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اظهار کرد : تمام دنیا در بخش های مختلف از جمله آموزش با شیوع بیماری کووید 19 غافلگیر شده اند و به خاطر حفظ سلامتی دانشجویان و رعایت مسائل بهداشتی ، توقف کلاس های حضوری در دانشگاه های کشور ضروری شد . او افزود : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که می شد در وزارت علوم ، در حوزه آموزش بر روی مسئله آموزش های غیرحضوری متمرکز شد خاکی صدیق تصریح کرد : با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های کشور در حوزه آموزش های الکترونیکی داشتند ، خیلی زود توانستند خود را تطبیق دهند و شرایط را فراهم کرده و تعداد زیادی از دانشجویان را در دانشگاه های خود را پوشش دهند
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به تشکیل کارگروه آموزش های الکترونیکی در وزارت علوم بیان کرد : این کارگروه با مشاوره و راهنمایی هایی که اخذ کرد توانست در پنجاه روز گذشته زیرساخت هایی را فراهم کند که آموزش های الکترونیکی را به دانشجویان عرضه کند . به گفته او ، این امر تجربه جدیدی است و برای نخستین بار است که در این حجم و وسعت ، آموزش الکترونیکی را به دانشجویان ارائه می دهیم خاکی صدیق افزود : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ، ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است معاون آموزشی وزارت علوم بیان کرد : طبق آخرین آمار دریافتی در کل دنیا از یونسکو 91 3 درصد دانش آموزان و دانشجویان با این موضوع درگیر هستند امیدواریم این تجربه باعث شود که نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد او یادآوری کرد : اگر به هر دلیلی دانشجویی نتواند از این سیستم آموزش الکترونیک استفاده کند ، برخی تسهیلات آموزشی از جمله حذف ترم بدون احتساب ، حذف تعدادی واحد درسی مدنظر دانشجو ، سهولت در میهمان شدن دانشجویان در شهر های محل زندگی خود و معرفی به استاد تا 2 برابر در نظر گرفته شده است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
شبستان
1399/01/31
15:01
جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره نشریات دانشجویی با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم در وزارت بهداشت برگزار شد
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت علوم ، جشنواره نشریات دانشجویی کشور موسوم به جشنواره تیتر ، هر ساله توسط یکی از دستگاه های آموزش عالی کشور برگزار شده و همه فعالان نشریات دانشجویی کشور آثار مطبوعاتی خود را در آن شرکت می دهند
این جلسه با حضور غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، دکتر سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، دکتر حسن زائری لطف مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت ، دکتر سیدعابدین حسینی آهنگری مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، محمد هادی عسگری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و حجت حجازی زاده رئیس اداره تشکل ها و نشریات معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد . در این جلسه دستور العمل جشنواره با توجه به شیوع اپیدمی کرونا در کشور و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید» مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت همچنین اعضا بر روی چگونگی برگزاری جلسه با توجه به شرایط موجود کشور و شیوع بیماری کرونا و همچنین محورهای موضوعی جشنواره بحث و تبادل نظر کردند گفتنی است ، میزبانی جشنواره تیتر 11 که سال گذشته برگزار شد بر عهده وزارت علوم بود و مقرر است وزارت بهداشت در سال جاری جشنواره تیتر 12 را میزبانی کند پیش از این در سال 1396 میزبانی جشنواره تیتر 10 بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده است پایان پیام/260
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1399/01/31
14:06
جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره نشریات دانشجویی با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم در وزارت بهداشت برگزار شد
جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره نشریات دانشجویی با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم در وزارت بهداشت برگزار شد به گزارش ایلنا ، جشنواره نشریات دانشجویی کشور موسوم به جشنواره تیتر ، هر ساله توسط یکی از دستگاه های آموزش عالی کشور برگزار شده و همه فعالان نشریات دانشجویی کشور آثار مطبوعاتی خود را در آن شرکت می دهند
این جلسه با حضور غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، حسن زائری لطف مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت ، سیدعابدین حسینی آهنگری مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، محمد هادی عسگری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و حجت حجازی زاده رئیس اداره تشکل ها و نشریات معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد . در این جلسه دستور العمل جشنواره با توجه به شیوع اپیدمی کرونا در کشور و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید» مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت همچنین اعضا بر روی چگونگی برگزاری جلسه با توجه به شرایط موجود کشور و شیوع بیماری کرونا و همچنین محورهای موضوعی جشنواره بحث و تبادل نظر کردند گفتنی است ، میزبانی جشنواره تیتر 11 که سال گذشته برگزار شد بر عهده وزارت علوم بود و مقرر است وزارت بهداشت در سال جاری جشنواره تیتر 12 را میزبانی کند پیش از این در سال 1396 میزبانی جشنواره تیتر 10 بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایران اکونومیست
1399/02/01
11:18

ایران اکونومیست معاون آموزشی وزیر علوم گفت : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم اما در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است .
علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم در یک برنامه رادیویی درخصوص توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت : تمام دنیا در بخش های مختلف ، منجمله آموزش با بیماری ویروس کرونا غافلگیر شدند و به دلیل حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی ، توقف آموزش های حضوری ضروری شد
وی ادامه داد : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که در وزارت علوم صورت گرفت ، حوزه آموزش به دو مساله متمرکز شد ، مسئله اول آموزش های غیر حضوری بود ، با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های ما در زمینه آموزش های الکترونیکی دارند خیلی زود توانستند خود را تطبق داده و شرایط را فراهم کنند و تعداد زیادی دانشجو را پوشش بدهند . معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : همچنین یک کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی که دریافت کردند توانستند در 50 روز گذشته زیرساخت های لازم را ایجاد کرده و آموزش های الکترونیکی را عرضه کنند معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است وی ادامه داد : یک تجربه جهانی است که طبق آخرین آماری که یونسکو ارائه کرد بیش از 91 درصد دانشجویان و دانش آموزان در دنیا درگیر این مساله هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد
خاکی صدیق خاطرنشان کرد : اگر دانشجویی در جای دور افتاده باشد یا به گوشی هوشمند یا لپ تاپ دسترسی نداشته باشد و نتواند واحدهای خود را اخذ کند ، معاونت آموزشی وزارت علوم یک سری تسهیلات آموزشی برای این دانشجویان در نظر گرفته است که می توان به حذف ترم بدون احتساب در سنوات ، حذف تعدادی از دروس اشاره کرد . وی ادامه داد : همچنین مهمانی دانشجویان در دانشگاه شهر خود سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو برابر مجاز شده است فارس
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
شبکه خبر
1399/02/01
11:14
معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : بر اساس مصوبه هیئت امنا دانشگاهها مقرر شد ، درباره پرداخت شهریه دانشجویان با آنها همکاری کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، خاکی صدیق در ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر با بیان اینکه در عرض دو ماه شیوع ویروس کرونا ، کلاس آموزش حضوری دانشجویان دانشگاهها تعطیل نشد گفت : از همان ابتدا به آموزش های غیر حضوری روی آوردیم و در تمام دانشگاههای کشور به آموزش الکترونیکی توصیه کردیم و آن را توسعه دادیم . وی در ادامه افزود : در طی این دو ماه گذشته تعداد زیادی از دانشجویان تحت پوشش آموزش الکترونیکی قرار گرفتند که برنامه های ترمی دانشجویان مختل نشود
خاکی صدیقی با بیان اینکه برخی از دانشگاهها و موسسات آموزشی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در کنار آموزش الکترونکی ممکن بود از زیر ساخت ها و آمادگی های لازم برخوردار نباشند و یا برخی از دانشجویان با مشکلاتی مواجه باشند که نتوانند ترم آموزش الکترونیکی را ادامه دهند و یا به پایان برسانند افزود : در کنار این آموزش الکترونیکی و در چارچوب مقررات یک سری تسهیلات آموزشی مصوب شد که مشکل دانشجویان حل شود . وی بابیان این که از دانشگاه ها خواسته شده در خصوص دریافت شهریه به دلیل مسائل اقتصادی بوجود آمده با دانشجویان همکاری کنند افزود : تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا دانشجویان بتوانند ترم خود را بدون احتساب حذف کنند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1399/02/01

غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه جامعه علمی و دانشگاهی در کنترل ویروس کرونا نقش مهمی را ایفا می کنند ، اظهار کرد : «مجموعه های دانشگاهی و دانش بنیان و پارک های علم و فناوری می توانند از نظر علمی برای کشف جزئیات این ویروس و تولید محصولات برای کنترل آن نقش بسیار مهمی را ایفا کنند .

غلامرضا غفاری ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه جامعه علمی و دانشگاهی در کنترل ویروس کرونا نقش مهمی را ایفا می کنند ، اظهار کرد : «مجموعه های دانشگاهی و دانش بنیان و پارک های علم و فناوری می توانند از نظر علمی برای کشف جزئیات این ویروس و تولید محصولات برای کنترل آن نقش بسیار مهمی را ایفا کنند . » غفاری با اشاره به فراخوان عمومی برای حضور در چالش کرونا افزود : «نخبگان و شرکت کنندگان می توانند با ثبت نوآوری ها و ایده های خود در سامانه ای که برای چالش کرونا در نظر گرفته شده ، نقش موثری در نابودی این ویروس داشته باشند
» معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به حمایت وزارت علوم از چالش کرونا ، تصریح کرد : «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از تمامی نخبگان و دانشمندان و صاحبان ایده و فکر در زمینه کنترل ویروس کرونا حمایت می کند و از ایده های برتر نیز تجلیل خواهد شد . » وی با بیان اینکه قدرت جوانان ما در چالش کرونا ظهور خواهد کرد ، اظهار داشت : «با ایده های برتر جوانان این کشور می توانیم قدرت جوانان این مرز و بوم را نه تنها در ایران ، بلکه در خاورمیانه نیز نشان دهیم »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1399/02/01
11:20

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک و سرقت اطلاعات هویتی چندین سازمان و شرکت ، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بررسی و پیگیری راستی آزمایی افشای این اطلاعات خبر داد.
در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک و سرقت اطلاعات هویتی چندین سازمان و شرکت ، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بررسی و پیگیری راستی آزمایی افشای این اطلاعات خبر داد فعالان امنیت سایبری عصر روز گذشته از افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران برخی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی خبر دادند که این اطلاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است این در حالی است که اواسط فروردین ماه نیز نشت اطلاعات شناسنامه ای 80 میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت ، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای آیفون ، خبرساز شده بود ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص صحت و سقم هک و افشای اطلاعات صورت گرفته توضیح داد و گفت : مرکز ماهر در حال بررسی راستی آزمایی مواردی است که هم اکنون اعلام شده است
سهل انگاری صاحبان داده منجر به افشای اطلاعات کاربران می شود وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این رخدادهای سایبری که منجر به افشای اطلاعات کاربران می شود به خاطر سهل انگاری صاحبان بانک های اطلاعاتی صورت می گیرد ، گفت : به این معنی که اقدام به هک از طریق ابزارهای تکنیکال و پیشرفته ای صورت نگرفته ، بلکه اطلاعات فاش شده به دلیل بی مبالاتی مالکان داده ، بوده است .
صادقی با اشاره به مواردی که از عصر روز گذشته به عنوان هک و سرقت اطلاعات هویتی بسیاری از کاربران مجموعه ها و سازمان های دولتی و خصوصی مطرح شده است ، افزود : البته تمامی موارد اعلام شده قابل تأیید نبوده و ممکن است در این میان ادعاهای جعلی نیز وجود داشته باشد؛ بر این اساس باید راستی آزمایی صورت گیرد . وی ادامه داد : ما در مرکز ماهر در حال بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است حتی دیتاهایی که در حال خرید و فروش در فضای مجازی است جعلی بوده باشد و عده ای تنها به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشند بر این اساس ما باید جوانب و شواهد را بررسی و ماهیت داده های موجود را آنالیز کنیم تا صحت ماجرا مشخص شده و معلوم شود که این اطلاعات از کجا درز کرده است معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اغلب این سازمان ها خودشان نسبت به میزبانی و نگهداری دیتاهایشان اقدام می کنند ، گفت : به همین دلیل برآوردمان این نیست که این اطلاعات از یک سرور و پایگاه داده خاصی درز کرده باشد
تقسیم کار ملی برای مقابله با حوادث فضای مجازی صادقی با بیان اینکه بر اساس «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی ، پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری ، تقسیم کار ملی شده است ، ادامه داد : به این معنی که حملات و نقص های امنیتی زیرساخت های حیاتی کشور مانند حوزه های مالی و بانکی ، ثبت احوال ، انرژی ، حمل و نقل و به مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری سپرده شده است .
وی گفت : در همین حال بر اساس این مصوبه ، مقابله با حوادث و حملات در حوزه شهروندان و کسب و کارهای خصوصی شامل داده های مربوط به اپلیکیشن ها و بانک های داده غیردولتی به پلیس فتا تفویض اختیار شده است و مسئولیت حوادث و حملات سایبری بخش های غیر حساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر قرار دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1399/02/01
11:20
صادقی ادامه داد : ما نیز طبق هماهنگی هایی که در این نظام داریم ، در حوزه سازمان هایی که به ما مرتبط می شود در حال بررسی جوانب امر هستیم به طور کلی نیز دستورالعمل هایی را به سازمان های مختلف برای رعایت چارچوب های امنیت فضای سایبری ابلاغ می کنیم از دید جرم یابی هم پلیس فتا و مجموعه های امنیتی باید وارد شوند و متخلفان را شناسایی کنند
صاحبان پایگاه های اطلاعاتی اخطارهای امنیتی را جدی نمی گیرند معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه اقدامات مرکز ماهر تا چه اندازه برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات مؤثر است ، گفت : ما تاکنون از طریق مرکز ماهر هر آنچه را که باید دستگاه ها رعایت کنند ابلاغ کرده و هشدار داده ایم . اما موضوع این است که بسیاری از سازمان ها سهل انگاری می کنند و با این سهل انگاری ها نیز برخورد جدی صورت نمی گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود صادقی با بیان اینکه در این باره به مراجع قانونی نیز نامه زده و مستندات و تحلیل فنی را اعلام می کنیم ، افزود : اما به نظر می رسد صاحبان داده به این موارد توجهی نداشته و اخطارها را جدی نمی گیرند تا اینکه اتفاق مهمی رخ دهد و نیازمند کمک شوند خلاء قانونی مهمترین مشکل حریم خصوصی کاربران در فضای سایبر وی اصلی ترین مشکل فضای سایبری کشور را خلاء قانونی در حوزه حریم خصوصی عنوان کرد و گفت : به دلیل نبود قوانین و قاعده برای حفظ حریم خصوصی در فضای سایبری ، نهادهایی مانند مرکز ماهر نمی توانند به راحتی فعالیت مؤثر داشته باشند معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه چارچوب قانونی صریح برای آنکه بتوان اینگونه مسائل را در فضای سایبر حل و فصل کرد وجود ندارد ، ادامه داد : لایحه حریم خصوصی در فضای سایبر که مدت ها است توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده ، در انتظار تصویب در کمیسیون تخصصی دولت است وی گفت : ما در مرکز ماهر تمایل و آمادگی برای شفاف سازی این فضا داریم اما پشتوانه قانونی برای آن وجود ندارد و با این روش نمی توان فرآیندی را جلو برد به همین دلیل تنها کاری که می توانیم انجام دهیم اطلاع رسانی گمنام سازی شده در خصوص نقص های امنیتی به صورت علنی و عمومی برای هوشیارسازی همه جامعه است و از سوی دیگر برای خود مجموعه ها نیز اطلاع رسانی هدفمند انجام می دهیم صادقی ادامه داد : در مورد درز اطلاعات هویتی چندین پایگاه داده که روز گذشته مطرح شده است نیز دیتابیس ها را شناسایی خواهیم کرد و نتایج را ظرف یکی دو روز آینده با رصد روی این دیتابیس ها ، اعلام می کنیم
گفته می شود اطلاعات بالغ بر 600 هزار حساب کاربری یک شرکت حمل و نقل ، نامه های اداری دو شرکت هواپیمایی ، اطلاعات هویتی مشترکان 3 اپراتور ارتباطی ، اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به دلیل هک در فضای مجازی در حال خرید و فروش است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/02/01
11:57
معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی تسهیلات آموزشی این دانشگاه برای تمام مقاطع تحصیلی را در ایام بیماری کرونا اعلام کرد
به گزارش خبرنگار مهر ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی تسهیلات آموزشی این دانشگاه برای تمام مقاطع تحصیلی را درایام بیماری کرونا اعلام کرد
براساس شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی ، نیمسال دوم سال تحصیلی 98 از دوره های تحصیلی فعال دانشگاه بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات متفاوت از جمله ضرورت دانش آموختگی تعداد قابل توجهی از دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بعدی ، برنامه ریزی برای آینده کاری ، مشکل سنوات معافیت تحصیلی از نظر سازمان نظام وظیفه و همچنین ضرورت پذیرش دانشجوی جدید در سال تحصیلی آینده ، اتمام این نیمسال تحصیلی امری اجتناب ناپذیر است . حضور دانشجویان در کلاس های مجازی الزامی شد شرکت تمام دانشجویان در کلا س های مجازی الزامی بوده و به مثابه کلاس حضوری است دانشجویانی که در شرایط خاص حاکم بر دانشگاه ها در اثر بیماری کرونا ، دچار مشکلات و مسائل آموزشی شوند ، می توانند درخواست خود را به گروه ارائه کنند ، و در صورت تایید از سوی گروه و سپس دانشکده ، جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای آموزشی دانشگاه ارسال شود وضعیت دروس کارگاهی و عملی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی برای دانشجویان ترم آخر با صلاحدید گروه و دانشکده به طرق مختلف برنامه ریزی می شود تا این دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 فارغ التحصیل شوند دانشجویان غیر ترم اخری نیز با تشخیص دانشکده می توانند از کلاس مذکور استفاده کنند دروس عملی ، کارگاهی و آزمایشگاهی برا ی دانشجویان غیر ترم آخر با صلاحدید دانشکده ، بصورت وضعیت ناتمام اعلام شده و در نیمسال بعد بدون محاسبه در سقف واحدهای دانشجو ، ارائه می شود بدیهی است بخش نظری – عملی به صورت الکترونیکی ارائه می شود درس های سرویسی عملی دانشکده ها (تربیت بدنی و آزمایشگاه ها و ) با هماهنگی دانشکده های مربوطه بررسی و برای دانشجویان ترم آخر با صلاحدید گروه و دانشکده به طرق مختلف برنامه ریزی می شود و برای سایر دانشجویان حذف و در نیمسال آتی ارائه می شود
شرایط موجه بودن تاخیر در فرآیند دانش آموختگی برای دانشجویانی که در نیسمال جاری فار غ التحصیل می شوند ، تاخیر در فرآیند دانش آموختگی و تسویه ، در صورتی که خارج از اراده دانشجو و بدلیل شرایط حادث شده (همچون ابتلا بیماری کرونا ، عدم امکان حضور و جابجایی در دانشگاه جهت پیگیری موارد حضوری) باشد ، موجه منظور خواهد شد . وضعیت دانشجویانی که بر پایه آموزش الکترونیکی پذیرش شده اند دانشجویانی که پذیرش آنها بر پایه آموزش الکترونیکی بوده ، با توجه به ماهیت این دوره ها ، تابع مقررات قبلی خود در نیمسال جاری هستند و این مصوبات در مورد آنها مصداق ندارد سایر مواردی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا مصادیق آنها در مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ذکر نشده است ، با درخواست کتبی دانشجو همراه با مستندات و مدارک و تایید گروه و دانشکده ، در شورای آموزشی دانشگاه قابل بررسی و تصمیم گیری خواهد بود مصوبات خاص دانشجویان کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی حذف اضطراری دو درس (درس عملی با تشخیص دانشکده ) بدون در نظر گرفتن تعداد واحدهای دروس تا دو هفته قبل ازآغاز امتحان امکانپذیر است دانشجوی
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/02/01
11:57
انی که در نیمسال جاری واحد کارآموزی دارند و تا شهریور ماه موفق به گذراندن آن نشوند ، واحد درسی کارآموزی آنها با نظر دانشکده نیمه تمام یا حذف اعلام شده و مطابق نظر گروه و دانشکده تصمیم گیر ی می شود تعداد دروس معرفی به استاد تا 4 درس موافقت شد تعداد دروس معرفی به استاد برای دانشجویان متضرر از شرایط حاضر به 4 عدد با شرط موافقت گروه اضافه می شود دانشجویان با معدل 11 می توانند تمام واحدها را اخذ کنند دانشجویانی که ناشی از شرایط موجود دارای معدل 11 در نیمسال جاری شوند در نیمسال بعدی می توانند تمام واحدها را بصورت کامل اخذ کنند ولی مشروطی در کارنامه آنها ثبت می شود مصوبات خاص دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، حذف اضطراری یک درس بدون در نظر گرفتن تعداد واحد درس تا دو هفته قبل از آغاز امتحان با موافقت گروه و دانشکده امکا نپذیر است
برا ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی چنانچه پیشبرد پایان نامه/رساله در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 مستلزم انجام عملیات آزمایشگاهی میدانی و یا حضور در آزمایشگاه تحقیقاتی و در موارد خاص عدم دسترسی به منابع علمی ویژه باشد ، در صورتیکه این امکان تا نیمه تابستان میسر نباشد در صورت تأیید این موضو ع توسط استاد/اساتید راهنما و مشاور ، گروه و دانشکده ، موارد به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع و شورا پس از بررسی مستندات می تواند نیمسال دوم سال تحصیلی 98 را بدون احتساب در سنوات دانشجو محسوب کنند . دانشجویان ترم 4 مقطع کارشناسی ارشد می توانند تا آخر خردادماه بدون مشکل آموزشی پروپوزال خود را در گروه و دانشکده تصوب کنند دانشجویانی که در سال گذشته (اسفند ماه 98)شرایط دفاع را با تایید دانشکده داشته اند ولی موفق به دفاع نشده اند می توانند بدون پرداخت جریمه اضافی تا آخر اردیبهشت ماه از پایان نامه/ رساله خود دفاع کنند دفاع نیمه حضوری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مجاز شد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که آماده دفاع هستند می توانند بصورت نیمه حضوری دفاع کنند به این ترتیب که استاد راهنما و داوران داخل بایستی حضور داشته باشند ولی داور خارجی می تواند بصورت مجازی در جلسه شرکت کند درصورت عدم امکان جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه/ رساله ، برگزاری جلسه دفاع بصورت غیرحضوری نیز با تایید شورای گروه و دانشکده و با حفظ کامل قوانین دفاع و کیفیت لازم تحت نظارت معاون آموزشی دانشکده و حضور مدیر گروه امکانپذیر است دفاع از پروپوزال به صورت غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند بصورت غیر حضوری نسبت به ارایه و دفاع پروپوزال اقدام کنند عدم برگزاری امتحان جامع دکتری تا آخر خرداد امتحان جامع دانشجویان دکتری تا آخر خرداد برگزار نمی شود تصمیم گیری برای تعیین زمان دقیق برگزاری آن در آینده انجام می شود در صورتی که بخاطر شرایط موجود ، امتحان بسندگی زبان (انگلیسی و عربی) برگزار نشود با تایید شورا ، یک نوبت به سنوات مجاز آموزشی دانشجو اضافه می شود نمره زبان دانشجویان دکتری که تا ابتدای ترم دوم سال تحصیلی 98 اعتبار داشته است تا انتهای این نیمسال برای برگزاری ازمون جامع اعتبار دارد آخرین مهلت دفاع از پروپوزال آخرین مهلت دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری با تایید استاد راهنما تا انتهای شهریور قابل تمدید است مصوبات خاص دانشجویان میهمان دانشجویانی که به صورت مهمان کامل درنیمسال دوم سال تحصیلی 98 در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند ، حذف ترم و یا حذف در دروس آنان برعهده دانشگاه مبداء است بررسی مجدد تمدید مهمانی آنان برای نیمسال آتی مانند سایر متقاضیان جدید مهمانی ، کماکان منوط به ثبت درخواست در سامانه سجاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کسب شرایط مورد نظر دانشگاه خوارزمی است مصوبات خاص دانشجویان شهریه پرداز با توجه به شرایط خاص ناشی از عوارض شیوع بیماری کرونا ، پیشنهاد کاهش شهریه مربوط به این دروس در مورد دانشجویان شهریه پرداز (شبانه و پردیس بین الملل و ) به هیات امنا ارسال می شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/02/01
11:09

معاونت دانشجویى دانشگاه شهید چمران اهواز در اطلاعیه اى اعلام کرد : دانشجویانی که متقاضی برداشتن وسایل ضروری خود از خوابگاه هستند ، از یکم تا هفتم اردیبهشت ، می­ توانند نسبت به تخلیه­ اتاق خود اقدام کنند .

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزارى دانشجو ، معاونت دانشجویى دانشگاه شهید چمران اهواز در اطلاعیه اى پیرامون وضعیت فعالیت خوابگاه هاى دانشجویى این دانشگاه اعلام کرد : با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت حداکثری فاصله فیزیکی و ضوابط بهداشتی ، بازگشایی مجدد خوابگاه های دانشجویی دانشگاه مستلزم مصوبه اجرایى رسمی وزارت علوم یا هیئت رئیسه دانشگاه است که تاکنون ابلاغ نشده است . طبق این اطلاعیه ، آن گروه از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که متقاضی برداشتن وسایل ضروری خود از خوابگاه هستند ، ضمن رعایت نکات بهداشتی از امروز ، ١ اردیبهشت تا ٧ اردیبهشت ، در ساعات اداری می توانند با مراجعه به مجتمع های خوابگاهی نسبت به تخلیه اتاق خود اقدام کنند لازم به ذکر است با توجه به نظر کارشناس بهداشت دانشگاه درخصوص مواد غذایی موجود در یخچال ها و احتمال فاسد شدن آن ها بعد از تاریخ مذکور ، نسبت به معدوم کردن آن ها اقدام خواهد شد از دانشجویان تقاضا می شود با توجه به خطرات ناشی از تردد های غیر ضروری ، تنها در صورت نیاز واقعی و مبرم اقدام به ترک منزل و عزیمت به اهواز کنند براساس این اطلاعیه ، هیچگونه امکان اسکان در خوابگاه هاى دانشگاه شهید چمران اهواز در شرایط حاضر وجود نداشته و دانشجویان پس از تخلیه اتاق بایستی در همان روز خوابگاه را ترک کنند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/02/01
11:03

معاونت آموزشی وزارت علوم در اطلاعیه ای ، چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 1399 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را اعلام کرد .
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، معاونت آموزشی وزارت علوم در اطلاعیه ای ، چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 1399 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را اعلام کرد
در متن این اطلاعیه آمده است : با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا و توقف فعالیت های آموزشی حضوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، راهبرد اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، روی آوری به روش های نوین آموزشی غیرحضوری و به ویژه استفاده از مزایای آموزش الکترونیکی برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از توقف آموزش حضوری و جبران کاستی های پدیدآمده در فعالیت های آموزشی است .
از این رو ، با نزدیک شدن زمان امتحانات شایسته است تا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ارزشیابی پایانی نیمسال تحصیلی و برگزاری امتحانات را با توجه به شرایط و امکانات خود در دستور کار قرار دهند و با تأکید بر اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است ، برای برگزاری امتحانات و ارزشیابی تحصیلی نیمسال دوم 1399 1398 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد : 1 در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملّی مبارزه با کرونا ، مبنی بر امکان حضور دانشجویان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، با بررسی همه جوانب و به ویژه با تأکید بر حفظ سلامتی دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان ، برگزاری آزمون به روش حضوری امکان پذیر خواهد بود . در آن صورت ، برگزاری آزمون حضوری بر اساس تقویم نیمسال جاری یا با تمدید زمان پایان نیمسال تحصیلی در اولویت خواهد بود 2 چنانچه در بند 18 نامه شماره 863 تاریخ 11 فروردین 1399 نیز ذکر شده است ، در صورت تشخیص الزام برگزاری جلسات آزمون پایانی به روش حضوری و در مواردی که امکان اجرای آن وجود دارد ، دانشگاه های محل زندگی دانشجو ، همکاری لازم را با دانشگاه محل تحصیل دانشجو داشته باشند
در این صورت دانشگاه مبداء می تواند به دو حالت اقدام کند : 1) در صورت برگزاری امتحان حضوری در دانشگاه مقصد ، معرفی دانشجو برای شرکت در آزمون حضوری دانشگاه مقصد در درس مشابه و ارسال نمره کسب شده در امتحان به صورت رسمی و مکتوب به دانشگاه مبداء در حداقل زمان ممکن؛ 2) ارسال سوالات یا برگه امتحان از سوی دانشگاه مبداء ، اجرای آزمون با اعمال مراقبت کامل و دقیق از امنیت سوالات و اجرای آزمون ، ارسال برگه به صورت رسمی به دانشگاه مقصد در حداقل زمان ممکن . روشن است که در بهره گیری از این روش ، اولویت با دانشجویانی است که در نیمسال پایانی تحصیل هستند یا امکان سفر به دانشگاه مبداء به دلیل موجه برای آن ها مقدور نیست تشخیص استفاده از این امکان ، بر عهده دانشگاه مبداء یا محل تحصیل دانشجو ، پس از هماهنگی با دانشگاه محل زندگی اوست 3 در مناطقی از کشور که به تشخیص مرجع ذی صلاح ، بیماری گسترش یافته است و منطقه یا استان در وضعیت فوق العاده قرار دارد ، دانشگاه ها ناگزیر از برگزاری آزمون به روش غیرحضوری هستند از این رو لازم است با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه و با پیروی از برنامه معینی ، بخشی یا تمام ارزشیابی آموخته
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/02/01
11:03
های دانشجویان را به شیوه مستمر ، در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی برگزار کنند این نوع ارزشیابی که از تنوع بالایی برخوردار است می تواند یک یا چندین نمونه مؤثر از میان موارد زیر را در بر بگیرد : الف اجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش الکترونیکی اغلب سامانه ها مانند moodle و adobe connect امکان اجرای آزمون را دارند در سایر سامانه ها نیز این امکان وجود دارد یا قابل ایجاد است ب ارائه تکلیف یا تمرین برای هر جلسه درس تمرین ها و تکالیف هر جلسه درس می تواند به عنوان تمام یا بخشی از نتیجه ارزشیابی پایانی مورد نظر قرار بگیرد پ تعریف پروژه های مختلف برای یک درس متناسب با هدف های برخی از درس ها ، امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژه هایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن دانشجو از منزل یا نقض مقررات فاصله گذاری اجتماعی نیست ، وجود دارد ت استفاده از شیوه های صوتی و صوتی تصویری امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت دانشجو در هر جلسه و در طول نیمسال از طریق بررسی ، مشاهده و یا ضبط فعالیت های دانشجو وجود دارد 4 در صورت عدم برگزاری جلسات حضوری آزمون ، کلیه امتحانات یا برخی از آن ها ، به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان یک کلاس اغلب محدود و انگشت شمار است ، به صورت امتحان کتبی و یا شفاهی از طریق برقراری ارتباط برخط بین استاد و دانشجو انجام شود در مورد برخی از دروس و به تشخیص استاد درس در صورتی که این اطمینان وجود داشته باشد که همه دانشجویان کلاس به تجهیزات رایانه ای مناسب و کافی دسترسی دارند و سرعت اینترنت برای برقراری و حفظ ارتباط مناسب است ، می توان با کمک یک دوربین مبتنی بر وب به روش مستقیم از دانشجو امتحان گرفت در این صورت استاد پرسش را در اختیار دانشجو می گذارد و وی بلافاصله و در حضور استاد به روش مجازی شروع به ارائه پاسخ بر روی وایت بورد و یا یک برگه کاغذ سفید می کند برگه پاسخ داده شده ، به عنوان برگه امتحان ، تبدیل به تصویر و سپس ذخیره سازی می شود 5 ارزیابی نهایی دانشجو باید به صورت ترکیبی از روش های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو را در اختیار استاد قرار دهد
در این صورت فهرستی از فعالیت های دانشجو در طول نیمسال که می تواند برای نمره نهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد به شرح زیر خواهد بود : حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحث ها و پرسش و پاسخ های کلاسی حل تمرین های کلاسی و ارایه به موقع آن ها پروژه پژوهشی نیمسال (مشروط به اینکه قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد) ارزیابی شفاهی ، شامل پرسش و پاسخ در طول و در پایان نیمسال ، به صورت جداگانه برای هر دانشجو 6 در دوره کارشناسی که تعداد دانشجویان هر درس نسبتاً زیاد هستند ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، برگزاری آزمون های چندگزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص که به امنیت آزمون در آن توجه شده باشد ، قابل بررسی است . روشن است که این روش آزمون با ریسک مداخله های غیرقابل کنترل همراه است و از این رو باید به عنوان یک گزینه در کنار سایر گزینه ها برای سنجش آموخته های دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرد انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/02/01
10:53

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه در مورد نحوه آموزش مجازی در این دانشگاه اظهار داشت : با توجه به شیوع بیماری کووید – 19 در کشور و به خاطر اینکه از تداوم امر آموزش عقب نمانیم ، آموزش مجازی را برای اولین بار در دانشگاه ارومیه ایجاد کردیم .

علیرضا مظفری در گفت وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار کرد : دانشگاه ارومیه با بهره گیری از تجربه موفق سایر دانشگاه ها ، سامانه آموزش مجازی را از یک شرکت خریداری و از ابتدای امسال جهت بارگذاری محتوای درسی بر روی سایت دانشگاه قرار داد اما با توجه به اینکه تجربه اول ما بود ، اشکالاتی نیز ظاهر شد که بیشتر آن مربوط به ناآشنایی اساتید و دانشجویان با عملکرد سامانه بود . وی با بیان اینکه با انتشار اطلاعیه های آموزشی این نقیصه را تا حدود زیادی برطرف کردیم ، عنوان کرد : تا روزهای پایانی فروردین ماه 62 هزار و 97 درس دانشجو در سامانه مجازی دانشگاه ارومیه فعال شدند برگزاری 1672 کلاس مجازی توسط اساتید دانشگاه ارومیه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه ادامه داد : هم اکنون 9 هزار دانشجو در سامانه آموزش مجازی دانشگاه فعال هستند و مطالب درسی خود را چه به صورت دانلود فایل و چه شرکت در کلاس مجازی دریافت می کنند وی تعداد فایل های آپلود شده از طرف اساتید دانشگاه در این سامانه را بالغ بر 6 هزار و 892 مورد اعلام کرد و گفت : تاکنون یک هزار و 672 مورد کلاس مجازی هم توسط اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه برگزار شده است
مظفری گفت : تا هفته های گذشته برخی اساتید ما انتظار داشتند که وضعیت کرونا بهتر شده و کلاس های حضوری برپا شود ، به همین دلیل شاید رغبت زیادی برای برگزاری کلاس مجازی نداشتند اما با توجه به اینکه مشخص شد فعلا و تا اطلاع ثانوی کلاس های حضوری تشکیل نمی شود ، اساتید مشغول برگزاری کلاس های مجازی و بارگذاری فایل های آموزشی خود در سامانه هستند .
وی با بیان اینکه مشکلاتی نیز که در این زمینه بر سر راه دانشجویان است ، اظهار کرد : در حال حاضر مشکل قابل توجهی که در روند آموزشی ما خلل ایجاد کند ، نداریم و دانشجویان برخی مناطق دورافتاده نیز که ممکن است امکانات آموزشی لازم را در اختیار نداشته باشند رفته رفته خود را با این شرایط وفق می دهند و از آموزش مجازی ما بهره می گیرند . معاون آموزش دانشگاه ارومیه در مورد برخی از اشکالاتی که در سامانه آموزش مجازی این دانشگاه وجود دارد ، گفت : هفته گذشته از شرکت ارائه دهنده این سامانه خواستیم که بازنگری مجددی را در سامانه داشته و اشکالاتی همچون وجود مورد دروس غیرمرتبط را رفع کند که این اشکالات هم در حال رفع است
انجام مکاتبه های لازم با وزارت علوم برای اختصاص اینترنت رایگان مظفری همچنین در مورد مصوبه اختصاص اینترنت رایگان از سوی وزارت ارتباطات برای اعضای هیات علمی و دانشجویان نیز بیان کرد : مکاتبات لازم را در این خصوص با وزارت علوم انجام داده ایم و منتظر اجرایی شدن این مسئله هستیم .
مکاتبه با وزارت علوم برای اختصاص اینترنت رایگان وی در مورد نحوه برگزاری درس‎های عملی و آزمایشگاهی هم گفت : اگر امکان داشته باشد ، برگزاری درس های عملی را به فصل تابستان موکول می کنیم و اگر امکان اجرای این مسئله وجود نداشته باشد ، دانشجویان باید این درس ها را در ترم آینده و در کنار دروس دیگر خود بگذرانند . معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه در خصوص جلسات دفاع پایان نامه یا رساله دکتری هم ، گفت : با فراهم کردن امکانات لازم و در صورتی که امکان آن وجود داشته باشد ، درصددیم دانشجویان مقطع دکتری را که جلسه دفاع از رساله خود را دارند با در اختیار داشتن گواهی سلامت پذیرش کنیم انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/02/01
10:39
با تعطیلی آموزش های حضوری به دلیل شیوع ویروس کرونا ، دانشگاه ها همچنان درپی دریافت حداکثری شهریه هستند
به گزارش تابناک سمنان : بیش از 50 روز از تعطیلی کلاس های حضوری دانشگاه های سراسر کشور می گذرد تعطیلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و به خاطر حفظ سلامت دانشجویان امری اجتناب ناپذیر بود این ویروس هم اکنون تمام مدارس و دانشگاه های بسیاری از کشور ها را به عنوان مکانی پر تردد تعطیل کرده است اما با وجود عدم مراجعه دانشجویان به دانشگاه ها کلاس ها به شیوه الکترونیکی و مجازی در حال برگزاری هستند اما آموزش مجازی ، حواشی و مشکلات و از سوی دیگر مزایایی را برای دانشجویان به دنبال داشته است شاید بتوان گفت یکی از حواشی پررنگ این آموزش های مجازی ، شهریه ترم تحصیلی جاری است که با اعتراض های گسترده دانشجویان شهریه پرداز مواجه شد و دانشگاه ها در مقابل این اعتراض به سه دسته تقسیم شدند دسته اول دانشگاه هایی بودند که به این امر واکنش نشان داده و مخالفت کردند دسته دوم برخی از دانشگاه هایی بودند که صدای این اعتراض ها را شنیده و اقدامی عملیاتی انجام دادند و دسته سوم نیز نه واکنشی نشان دادند و نه اقدامی دانشگاه هایی که با درخواست دانشجویان برای بازگشت شهریه مخالفت کردند بیشترین صدای اعتراض درباره پرداخت شهریه این روز ها از سوی دانشجویان دانشگاه آزاد به گوش رسید که با واکنش مسئولان این دانشگاه مواجه شد حیدری ، سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه کلاس های آموزشی دانشگاه آزاد به صورت مجازی و بدون هیچ مشکلی در حال برگزاری است ، گفت : کلاس های آموزشی مجازی دانشگاه آزاد با تدابیری که اندیشیده شده و با همکاری استادان و دانشجویان به صورت منظم درحال برگزاری است او افزود : زمانی که کلاس های آموزشی برگزار می شود؛ نیاز به حذف درس ویا حذف ترم نیست و این امکان در دانشگاه آزاد وجود ندارد سخنگوی دانشگاه آزاد اضافه کرد : کلاس های تئوری در حال برگزاری است و با عادی شدن شرایط و بازگشائی مجدد دانشگاهها ، کلاس های عملی برگزار خواهد شد و زمان تابستان نیز به این ترم آموزشی افزوده می شود ترتیبی اندیشیده شده که دانشجویان حتی با موبایل نیز می توانند در کلاس های مجازی شرکت کنند و هیچ دانشجویی از این لحاظ مشکل ندارد علاوه بر این امکان عودت شهریه به دانشجویان وجود ندارد چرا که دانشگاه آزاد یک نهاد خصوصی است و باید حقوق اساتید و کارکنان را از محل همین شهریه ها تامین کند
ترم آموزشی در دانشگاه آزاد حذف نمی شود محمد مهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد درباره بازگشت شهریه دانشجویان گفت : شهریه ای که دانشگاه آزاد از دانشجو می گیرد ، برای شرایط عادی است ، اما در شرایط بحرانی کنونی این دانشگاه خدمات را به صورت مسئولیت پذیرانه و با انجام سرمایه گذاری های لازم ، به منظور متوقف نشدن نظام آموزشی ، به صورت مجازی ارائه می کند . طهرانچی با تأکید بر اینکه ترم آموزشی در دانشگاه آزاد حذف نمی شود ، اظهار کرد : دانشجو اگر حتی بخواهد این ترم را حذف کند ، باید مبلغ شهریه را در ترم بعد بپردازد برای دانشجویانی که دغدغه یادگیری بیشتر و باکیفیت بالا دارند نیز مقرر شده در ترم های آینده و به صورت غیرهزینه ای در کلاس ها حضور یافته و آموزش های موردنظر خود را دریافت کنند ، ا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/02/01
10:39
ما مطمئناً جریان علم قطع نخواهد شد رئیس دانشگاه آزاد بیان کرد : پرداخت حقوق 58 هزار پرسنل دانشگاه اعم از اعضای هیئت علمی و کارکنان در شرایطی که بحران کرونا از درآمد های غیرشهریه ای دانشگاه کاسته ، شرایط را برای اعطای تسهیلات تحصیلی به دانشجویان ، سخت کرده است البته مکاتباتی با وزارت علوم انجام دادیم تا از اقتصاد آموزش عالی که اقتصادی مولد و تربیت کننده نیروی انسانی است ، حمایت کند طهرانچی با اشاره به پیگیری ها و رایزنی های لازم برای تحقق مطالبات دانشجویان دانشگاه آزاد در صندوق رفاه ، تصریح کرد : دولت باید جریان اقتصاد آموزش عالی را به عنوان یک اقتصاد غیردولتی به رسمیت بشناسد و به آن کمک کند دولت باید به یاری دانشجویانی که هزینه های تحصیلی خود را می پردازند نیز بشتابد اما در میانه پافشاری دانشگاه آزاد بر عدم برگشت شهریه برخی از دانشگاه های دولتی اعلام کردند که شهریه دانشجویان شهریه پرداز نیم بها می شود شهریه دانشجویان شهریه پرداز نیم بها شد دسته دوم دانشگاهی همانند علم و صنعت بود که امکان نیم بها شدن شهریه را اعلام کرد معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت درباره مصوبات جدید دانشگاه در خصوص دانشجویان شهریه پرداز توضیح داد و گفت : برای دانشجویان پردیسی و نوبت دوم و دانشجویان مشمول پرداخت شهریه اضافه سنوات برای دروسی که در نیمسال جاری امتحان می دهند ، شهریه متغیر و بخشی از شهریه ثابت به صورت نیم بها محاسبه می شود او افزود : همچنین در صورت حذف دروس این دانشجویان ، معادل شهریه متغیر دروس حذف شده ، دانشجو بستانکار شده و از پرداخت شهریه مصوب در نیمسال آتی کسر می شود از سوی دیگر نیز متناسب با سنوات تحصیلی اضافه شده به دانشجویان ، به سنوات مشمول آموزش رایگان آن ها اضافه خواهد شد دسته سومی نیز دانشگاه هایی بوده اند که هیچ واکنشی به این اعتراض ها نشان ندادند و همچنان در حال دریافت شهریه از دانشجویان هستند روند کُند رایگان سازی اینترنت آموزش مجازی باوجود ابلاغیه وزارت ارتباطات به اپراتور ها مبنی بر رایگان کردن اینترنت آموزش مجازی دانشگاهها ، اما این روند هنوز در بسیاری از دانشگاه ها به طور کامل اجرا نشده است شواهد و بررسی ها از دانشگاه ها و دانشجویان حاکی از آن است که این اقدام به طور کامل تحقق نیافته است چرا که بعد از گذشت 8 روز از وعده معاون جهرمی ، یا هزینه اینترنت سامانه های مجازی رایگان نشده و یا صرفا برخی اپراتور ها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کرده اند مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت تنها یک اپراتور رسما رایگان شدن اینترنت را اعلام کرده است اعتراض دانشجوان شهریه پرداز به عدم عودت شهریه دانشجویان شهریه پرداز در فضای مجازی در واکنش به پرداخت شهریه اعتراض های زیادی را بیان کردند که در ادامه به بیان آن ها می پردازیم دانشجویی در این رابطه نوشت : بیشترین خسارتِ این قرنطینه را دانشجو ها پرداخت می کنند تصور کنید که شهریه میلیونی پرداخت می کنید اما نه تنها نمی توانید درس را به درستی یادبگیرید بلکه به دلیل ضعف در اینترنت هم نمیتوانی به سیستم وصل شوید مخاطب دیگری نوشت : امروز از دانشگاه آزاد به کلیه دانشجو ها پیام دادند که باید شهریه را پرداخت کنید شهریه ای که باید برای ارائه خدمات آموزشی باشد اما کدام خدمات؟ ما حتی اجازه حذف ترم هم نداریم گفته شده که می توانید حذف کنید ، اما شهریه باید پرداخت شود و به ما ربطی ندارد که کلاس حضوری دارید یا ندارید
دانشجوی دیگری به عدم تخصیص اینترنت به این دانشجویان اعتراض کرد و نوشت : دانشجو یان و دانش آموزان شهریه زیادی پرداخت کردند تا از امکانات (هرچند اندک) مدارس و دانشگاه ها استفاده کنند ، اما در حال حاضر حتی اینترنت هم به آنها اختصاص پیدا نکرده و باید کلی هزینه اضافه پرداخت کنند تا سر کلاسهای آنلاین حاضر شوند . تصمیم وزارت علوم چیست؟ معاونت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/02/01
10:39
آموزشی وزارت علوم با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وضعیت آموزش این مراکز در نیم سال دوم تحصیلی 98 99 را تعیین تکلیف کرده است
وزارت علوم اعلام کرد که با توجه به تنوع زیر نظام های آموزشی و وجود تفاوت در سطوح مختلف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از نظر زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات سابقه در آموزش و آموزش های غیر حضوری ، حضور اعضای هیئت علمی مجرب و آماده برای ورود به عرصه های نوین آموزش غیر حضوری ، موقعیت مکانی دانشگاه از نظر همه گیری بیماری ، تعداد و تنوع جمعیت دانشجویی ، امکانات خوابگاهی و رفاهی ، ارائه راه حل واحد برای همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ناممکن و غیر ضروری است و به همین جهت دانشگاه ها می تواند در چارچوب سیاست کلان ملی راهکار های خود را برای حل مشکل و برون رفت از بحران در چارچوب مقررات آموزشی و با توجه به مطالب و راهکار های ارائه شده در این سند را طراحی و اجرا کنند . در واقع هدف اصلی به حداقل رساندن مشکلات فعلی و آتی آسیب های ناشی از آموزش حضوری در نیم سال تحصیلی است
دانشگاه ها در مقررات آموزشی نیم سال جاری منعطف باشند طبق تاکید وزارت علوم با توجه به احتمال تداوم وضعیت فوق العاده ناشی از همه گیری ویروس کرونا در کشور و با توجه به اصول فوق به منظور کمک به تسهیل آموزش و تداوم آن لازم است تا انعطاف مورد نیاز در مقررات تحصیلی که برای شرایط متعارف وضع شده ، در نظر گرفته شود و این موارد به شکل استثنایی ویژه نیم سال دوم تحصیلی 98 99 باشد و تسری آن به نیم سال های بعدی مطلقا مجاز نیست .
امکان انتقال یک یا چند واحد درسی به نیم سال تحصیلی بعد محقق شد وزارت علوم تاکید کرد در مواردی که به هر دلیلی برگزاری جلسات و اتمام یک یا چند درس در نیم سال جاری امکان پذیر نباشد؛ برگزاری کلاس ها تا تکمیل طرح درس به تشخیص استاد درس و تایید گروه آموزشی اضافه بر سقف واحد های هر نیم سال به نیم سال بعدی قابل انتقال است . ضمن این که دانشگاه ها باید ملاحظه مشکلاتی که در این صورت در تنظیمات نیم سال بعد ایجاد خواهد شد را در نظر داشته باشند حذف ترم دانشجویان مجاز شد همچنین در این بخشنامه تاکید شده است حذف یک درس یا چند درس بی توجه به لزوم رعایت حداقل واحد های انتخابی در هر نیم سال و یا حذف کامل واحد های درسی نیم سال در صورت تقاضای دانشجو مجاز است و نیم سال حذف شده جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب نمی شود وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در آغازین روز های شیوع ویروس کرونا و همزمان با دستور ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی تمام دانشگاه ها ، کارگروه آموزش های الکترونیکی را به منظور برگزاری کلاس های درس به شیوه مجازی ، راه اندازی کرد این کارگروه در شرایط خاص حاضر ، برای استفاده از بستر آموزش های الکترونیکی جهت جلوگیری از وقفه جدی در برنامه های آموزشی دانشجویان ، توصیه هایی را برای دانشگاهیان برای وسیع تر شدن آموزش های مجازی مطرح می کند در مصوبات این جلسه آورده شده است : اعلام تمهیدات دانشگاه ها برای فرایند میهمانی ، حذف درس یا ترم ، دریافت درس جدید ، نحوه محاسبه شهریه ها برای هر یک از موارد ذکر شده توسط دانشگاه ها می تواند به ایجاد آرامش روحی دانشجویان و تصمیم گیری های نحوه ادامه فعالیت آن ها کمک کند
لزوم توجه به ضرر و زیان دانشجو و دانشگاه دانشجویان شهریه پرداز با تعطیلی دانشگاه ها و عدم دسترسی به آموزش حضوری به پرداخت شهریه ای که پیش تر پرداخت کرده بودند معترض هستند؛ این دانشجویان معتقدند که این شهریه برای کلاس های حضوری ، استفاده از امکانات دانشگاه ، استفاده از کتابخانه ، سلف سرویس ، استفاده از آزمایشگاه و . پرداخت شده است نه برای کلاس های مجازی نکته مهم دیگر اینکه بخش زیادی از این دانشجویان مشغول به کار
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/02/01
10:39
هستند و با شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند و امکان پرداخت شهریه را ندارند
از سوی دیگر دانشگاه ها نیز با استفاده از این شهریه ها بسیاری از امور دانشگاه و پرداخت حقوق ها را انجام می دهند به همین جهت بهترین راهکار برای اینکه هر دو طرف (دانشگاه دانشجو) متضرر نشوند بهتر است که مقداری از شهریه این دانشجویان عودت داده شود چرا این این دانشجویان هم اکنون در دانشگاه حضور ندارند و از امکانات دانشگاه استفاده نمی کنند و از سوی دیگر برای شرکت در آموزش های مجازی نیازمند خرید بسته های اینترنتی هستند . از سوی دیگر سایر ارکان ها برای کمک به این دانشگاه ها و همچنین تشویق آن ها به بازگرداندن شهریه مبلغی را در راستای متضرر نشدن این دانشگاه ها تخصیص دهند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تسنیم
1399/02/01
10:21
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری چهارمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار به صورت مجازی خبر داد

اخبار فرهنگی به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمد علی فقیه ، مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر چهارمین جشنواره آموزشی ، تحصیلی جایزه ملی ایثار گفت : در نخستین نشست مجازی شورای مشورتی با حضور مدیران کل شاهد و ایثارگر دستگاه های آموزشی مقرر شد این جشنواره که همه ساله در اسفندماه برگزار شده است و در سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاد ، به صورت مجازی برگزار شود .
ارائه خدمات به ایثارگران مبتلا به کرونا در مراکز درمانی وابسته به بنیاد شهیدوی افزود : این جشنواره هر سال با تعامل ، مشارکت و همکاری اعضای طرح شاهد شامل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه با هدف ارزیابی سالیانه دستاوردها و نتایج طرح شاهد و معرفی چهره های شاخص و برتر علمی شاهد و ایثارگر برگزار می شود و از مقام آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان ، دانش آموزان و طلاب معزز شاهد و ایثارگر در سطح ملی تقدیر و تجلیل می شود . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/02/01
09:04
ایسنا/آذربایجان غربی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه گفت : 9000 دانشجوی دانشگاه ارومیه از سامانه آموزش مجازی استفاده کرده اند

علیرضا مظفری امروز اول اردیبهشت 99 در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به شیوع بیماری کووید – 19 در کشور و به خاطر اینکه از تداوم امر آموزش عقب نمانیم ، آموزش مجازی را برای اولین بار در دانشگاه ارومیه ایجاد کردیم ، افزود : هم اکنون 9000 دانشجو در سامانه آموزش مجازی دانشگاه فعال هستند و مطالب درسی خود را چه به صورت دانلود فایل و چه شرکت در کلاس مجازی دریافت می کنند .
وی با بیان اینکه دانشگاه ارومیه با بهره گیری از تجربه موفق سایر دانشگاه ها ، سامانه آموزش مجازی را از یک شرکت خریداری و از ابتدای امسال جهت بارگزاری محتوای درسی بر روی سایت دانشگاه قرار داد ، اظهار کرد : هفته گذشته از شرکت ارائه دهنده این سامانه خواستیم که بازنگری مجددی را در سامانه داشته و اشکالاتی همچون وجود مورد دروس غیرمرتبط را رفع کند که این اشکالات هم در حال رفع است . مظفری با بیان اینکه با انتشار اطلاعیه های آموزشی نقیصه ها و اشکالات آموزش مجازی را تا حدود زیادی برطرف کردیم ، عنوان کرد : تا روزهای پایانی فروردین ماه ، 62 هزار و 97 درس دانشجو در سامانه مجازی دانشگاه ارومیه فعال شدند معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه تعداد فایل های آپلود شده از طرف اساتید دانشگاه در این سامانه را بالغ بر 6892 مورد اعلام کرد و گفت : تاکنون 1672 مورد کلاس مجازی هم توسط اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه برگزار شده است وی در مورد نحوه برگزاری درس‎های عملی و آزمایشگاهی هم گفت : اگر امکان داشته باشد ، برگزاری درس های عملی را به فصل تابستان موکول می کنیم و اگر امکان اجرای این مسئله وجود نداشته باشد ، دانشجویان باید این درس ها را در ترم آینده و در کنار دروس دیگر خود بگذرانند
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه در خصوص جلسات دفاع پایان نامه یا رساله دکتری هم گفت : با فراهم کردن امکانات لازم و در صورتی که امکان آن وجود داشته باشد ، درصددیم دانشجویان مقطع دکتری را که جلسه دفاع از رساله خود را دارند با در اختیار داشتن گواهی سلامت ، فراخوان کنیم و به صورت حضوری این جلسات را برگزار کنیم اما در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد سامانه ای مجازی در این خصوص به زودی راه اندازی خواهد شد که دانشجو بدون حضور فیزیکی در دانشگاه ، جلسه دفاع خود را برگزار کند .
وی عنوان کرد : با توجه به شرایط پیش آمده ، احتمال آن وجود دارد که نتوانیم این ترم تحصیلی را به صورت آموزش حضوری ادامه دهیم که در این صورت برنامه ریزی های خود را برای برگزاری نیمه حضوری ترم هم انجام داده ایم ، مگر اینکه سیاست وزارت علوم به گونه ای دیگر باشد و ما هم تابع تصمیم های وزارت علوم هستیم . مظفری همچنین در مورد مصوبه اختصاص اینترنت رایگان از سوی وزارت ارتباطات برای اعضای هیات علمی و دانشجویان نیز بیان کرد : مکاتبات لازم را در این خصوص با وزارت علوم انجام داده ایم و منتظر اجرایی شدن این مسئله هستیم به گزارش ایسنا؛ وی در پایان خاطر نشان کرد : همه ما بر شرایط پیش آمده در کشور واقف هستیم به همین دلیل از اعضای هیات علمی و دانشجویان درخواست داریم که این شرایط را بیشتر درک کنند تا با تعامل و همکاری و مشورت یکدیگر هرچه زودتر این برهه حساس زمانی را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
پانا نیوز
1399/02/01
08:33

زنجان (پانا) تولید بیو اتانول جهت مقابله ضدعفونی با فناوری های نوین زیستی در مقیاس نیمه صنعتی در دانشگاه زنجان انجام شد به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه زنجان ، در جهت مقابله با کرونا ویروس و به دنبال کمبود مواد ضدعفونی کننده در بازار ، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان ، طرح تولید اتانل زیستی را در اواخر اسفند 1398 با همراهی و همکاری اعضای هیأت علمی و پرسنل مجموعه در مقیاس کارآزمایی کلید زد و خوشبختانه موفق به استحصال اولین نمونه های اتانل زیستی جهت ضدعفونی دست و سطوح و همچنین به منظور کاربرد در حوزه های پزشکی ، دارویی ، آرایشی ، بهداشتی و شوینده ، گردید.

زنجان (پانا) تولید بیو اتانول جهت مقابله ضدعفونی با فناوری های نوین زیستی در مقیاس نیمه صنعتی در دانشگاه زنجان انجام شد به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه زنجان ، در جهت مقابله با کرونا ویروس و به دنبال کمبود مواد ضدعفونی کننده در بازار ، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان ، طرح تولید اتانل زیستی را در اواخر اسفند 1398 با همراهی و همکاری اعضای هیأت علمی و پرسنل مجموعه در مقیاس کارآزمایی کلید زد و خوشبختانه موفق به استحصال اولین نمونه های اتانل زیستی جهت ضدعفونی دست و سطوح و همچنین به منظور کاربرد در حوزه های پزشکی ، دارویی ، آرایشی ، بهداشتی و شوینده ، گردید . عطف به رویکرد پژوهشکده به ارتباط علمی تقاضامحور با جامعه ، درنظر است با هدف تأمین اتانل مورد نیازهمه آزمایشگاه های دانشگاه و نیز عرضه جهت مقاصد ضدعفونی ، این طرح به طور متمرکز در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی توسعه یافته و با استفاده از تکنیک های کارآمد ، در مقیاس نیمه صنعتی تداوم یابد تولید الکل دانشگاه زنجان
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
اتحاد خبر
1399/02/01
08:13

اتحادخبر : معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد.
اتحادخبر : معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد
به گزارش ایرنا؛در این دستورالعمل آمده است : با توجه به تداوم شرایط ویژه کشور در پی شیوع بیماری کووید 19 و متوقف ماندن آموزش های حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همچنین با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 98 99 ، دستورالعمل پیوست درباره چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات برای اگاهی و اقدام ارسال می شود .
در بخش مقدماتی این دستورالعمل آمده است : با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا و توقف فعالیت های آموزشی حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، راهبرد اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، روی آوری به روش های نوین آموزش غیرحضوری و به ویژه استفاده از مزایای آموزش الکترونیکی برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از توقف آموزش حضوری و جبران کاستی های پدید آمده در فعالیت های آموزشی است .
از این رو ، با نزدیک شدن زمان امتحانات شایسته است تا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ارزشیابی پایانی نیمسال تحصیلی و برگزاری امتحانات را با توجه به شرایط و امکانات خود در دستور کار قرار دهند و با تاکید بر اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است ، برای برگزاری امتحانات و ارزشیابی تحصیلی نیمسال دوم 1398 1399 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد : 1 .
در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر امکان حضور دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با بررسی همه جوانب و به ویژه با تاکید بر حفظ سلامتی دانشجویان ، اعضای هیأت علمی و کارشناسان ، برگزاری آزمون به روش حضوری امکانپذیر خواهد بود؛ در آن صورت برگزاری آزمون حضوری بر اساس تقویم نیمسال جاری یا با تمدید زمان پایان نیمسال تحصیلی در اولویت خواهد بود . 2 در صورت تشخیص الزام برگزاری جلسات آزمون پایانی به روش حضوری و در مواردی که امکان اجرای آن وجود دارد ، دانشگاه های محل زندگی دانشجو ، همکاری لازم را با دانشگاه محل تحصیل دانشجو داشته باشند
در این صورت دانشگاه مبدأ می تواند به 2 حالت اقدام کند : نخست : در صورت برگزاری امتحانات حضوری در دانشگاه مقصد ، معرفی دانشجو برای شرکت در آزمون حضوری دانشگاه مقصد در درس مشابه و ارسال نمره کسب شده در امتحان به صورت رسمی و مکتوب به دانشگاه مبدأ در حداقل زمان ممکن دوم : ارسال سوالات یا برگه امتحان از سوی دانشگاه مبدأ ، اجرای آزمون با اعمال مراقبت کامل و دقیق از امنیت سوالات و اجرای آزمون ، ارسال برگه به صورت رسمی به داننشگاه مقصد در حداقل زمان ممکن . در بهره گیری از این روش ، اولویت با دانشجویانی است که در نیمسال پایانی تحصیل هستند یا امکان سفر به دانشگاه مبدأ به دلیل مواجه برای آنها مقدور نیست؛ تشخیص استفاده از این امکان ، بر عهده دانشگاه مبدأ یا محل تحصیل دانشجو پس از هماهنگی با دانشگاه محل زندگی اوست در مناطقی از کشور که به تشخیص مرجع ذی صلاح ، بیماری گسترش یا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
اتحاد خبر
1399/02/01
08:13
فته است و منطقه یا استان در وضعیت فوق العاده قرار دارد ، دانشگاه ها ناگزیر از برگزاری آزمون به روش غیرحضوری هستند از این رو لازم است با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه و با پیروی از برنامه معینی ، بخش یا تمام ارزشیابی آموخته های دانشجویان را به شیوه مستمر ، در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی برگزار کنند این نوع ارزشیابی که از تنوع بالایی برخوردار است می تواند یک یا چندین نمونه موثر از میان موارد زیر را در بگیرد : الف اجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش الکترونیکی ، اغلب سامانه ها مانند moodle و adobe connect امکان اجرای آزمون را دارند؛ البته در سایر سامانه ها نیز این امکان وجود دارد یا قابل ایجاد است ب ارائه تکلیف یا تمرین برای هر جلسه درس ، تمرین ها و تکالیف هر جلسه درس می تواند به عنوان تمام یا بخشی از نتیجه ارزشیابی پایانی مورد نظر قرار بگیرد پ تعریف پروژه های مختلف برای یک درس ، متناسب با هدف برخی از درس ها ، امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژه هایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن دانشجو از منزل یا نقض مقررات فاصله گذاری اجتماعی نیست ، وجود دارد ت استفاده از شیوه های صوتی و صوتی تصویری امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت دانشجو در هر جلسه و در طول نیمسال از طریق بررسی ، مشاهده یا ضبط فعالیت های دانشجو وجود دارد 4 در صورت برگزار نشدن جلسات حضوری آزمون ، تمام امتحانات یا برخی از آنها به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان یک کلاس اغلب محدود و انگشت شمار است ، به صورت امتحان کتبی یا شفاهی از طریق برقراری ارتباط بر خط بین استاد و دانشجو انجام شود در مورد برخی از دروس و به تشخیص استاد درس در صورتی که این اطمینان وجود داشته باشد که همه دانشجویان کلاس به تجهیزات رایانه ای مناسب و کافی دسترسی دارند و سرعت اینترنت برای برقراری و حفظ ارتباط مناسب است
می توان با کمک یک دوربین مبتنی بر وب به روش مستقیم از دانشجو امتحان گرفت ، در این صورت استاد پرسش را در اختیار دانشجو می گذارد و او بلافاصله و در حضور استاد به روش مجازی شروع به ارائه پاسخ بر روی وایت بورد یا یک برگه کاغذ سفید می کند؛ برگه پاسخ داده شده ، به عنوان برگه امتحان تبدیل به تصویر و سپس ذخیره سازی می شود . 5
ارزیابی نهایی دانشجو باید به صورت ترکیبی از روش های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو را در اختیار استاد قرار دهد؛ در این صورت فهرستی از فعالیت های دانشجو در طول نیمسال که می تواند برای نمره نهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد به این شرح است : حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحث ها ، پرسش ها و پاسخ های کلاسی ، حل تمرین های کلاسی و ارائه به موقع آنها ، پروژه پژوهشی نیمسال(مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد) ، ارزیابی شفاهی ، شامل پرسش و پاسخ در طول و در پایان نیمسال ، به صورت جداگانه برای هر دانشجو 6 . در دوره کارشناسی که تعداد دانشجویان هر درس نسبتاً زیاد است ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، برگزاری ازمون های چند گزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص که به امنیت آزمون در آن توجه شده باشد ، قابل بررسی است روشن است که این روش آزمون با ریسک مداخله های غیرقابل کنترل همراه است و از این رو باید به عنوان یک گزینه در کنار سایر گزینه ها برای سنجش آموخته های دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد
به گزارش ایرنا ، این دستورالعمل با امضای علی خاکی صدیق ، معاون آموزشی به دانشگاه ها ابلاغ شد؛ وزارت علوم پیش از ابلاغ این دستورالعمل برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم ابتدا از دانشگاه ها نظرسنجی و راهکارها و پیشنهادات این مراکز آموزش عالی را برای افزایش کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم دریافت کرد .
کلاس های درس دانشگاه های کشور همزمان با شیوع ویروس کرونا متوقف و آموزش های الکترونیکی یا برخط از اسفندماه 98 جایگزین آموزش های حضوری شد؛ برگزاری الکترونیکی این کلاس ها همچنان در دانشگاه ها ادامه دارد اما با اعلام رییس جمهوری و بخشنامه وزارت علوم ، حضور دانشجویان دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه ها بلامانع است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1399/02/01

سیدعلی اکبر صفوی ، مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت آموزش مجازی در دانشگاه های کشور گفت : «در دانشگاه های تحت پوشش مستقیم وزارت علوم براساس گزارش های ارسال شده از بیش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ، بستر ارائه دروس نظری به میزان بیش از 90درصد به طور متوسط ایجاد شده است .

سیدعلی اکبر صفوی ، مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت آموزش مجازی در دانشگاه های کشور گفت : «در دانشگاه های تحت پوشش مستقیم وزارت علوم براساس گزارش های ارسال شده از بیش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ، بستر ارائه دروس نظری به میزان بیش از 90درصد به طور متوسط ایجاد شده است . لازم به ذکر است که به طور متوسط دروس نظری 85 تا 90درصد دروس دانشگاهی را شامل می شوند » وی ادامه داد : «به عبارت دیگر ، تمام اساتید و دانشجویان این دروس امکان بهره برداری و ارائه خدمات دارند و به طور متوسط بیش از 60درصد اساتید تا 15فروردین ماه کلاس های جبرانی خود را به صورت الکترونیکی به طور کامل برگزار کرده اند آمار تا یک هفته قبل از پایان سال 98 حدود 60درصد بود که اکنون درحوزه دروس نظری این آمادگی به بیش از 90درصد رسیده است » صفوی افزود : «دانشگاه پیام نور تا نیمه اسفند حدود 10درصد از دانشجویان خود یعنی نزدیک به 50هزار نفر را پوشش داده بود ، ولی با تلاش و همت ستودنی تا تاریخ 15فروردین موفق شدند صددرصد دروس نظری را به صورت الکترونیکی تعریف کنند دانشگاه جامع علمی کاربردی هم توانسته تا حدود دهم فروردین بیش از 70درصد از کلاس های درسی خود را به آمادگی برساند در دانشگاه فنی وحرفه ای تا قبل از پایان سال 98 حدود 30درصد از ارائه دروس بر بستر آموزش های الکترونیکی آماده شده بود که با تلاش های زیادی که انجام شد اکنون به آمار بالای 60درصد رسیده است و به خوبی امکان افزایش تا بیش از 80درصد از دروس نیز وجود دارد » مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم اضافه کرد : «مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی عملا نسبت به سایر دانشگاه های دولتی به طور متوسط با تأخیر بیشتری حرکت کردند و در ابتدا حدود 20درصد این دانشگاه ها امکانات و بستر لازم را فراهم ساختند درحال حاضر این دسته از دانشگاه ها توفیق بیش از 50درصدی داشته اند »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1399/02/01

معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بخشنامه ای را به دانشگاه ها درباره شیوه حضور دانشجویان دکتری در محیط های دانشگاهی ابلاغ کرد .
معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بخشنامه ای را به دانشگاه ها درباره شیوه حضور دانشجویان دکتری در محیط های دانشگاهی ابلاغ کرد براساس گزارش ایرنا در این بخشنامه آمده است کلاس های درسی ترجیحا به صورت الکترونیکی برگزار می شود مگر به تشخیص استاد و به منظور رفع اشکال با رعایت فاصله افراد و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کلاس های بزرگ و دارای تهویه مناسب همچنین دانشجویانی که برای پیشبرد و انجام رساله خود نیاز به حضور و فعالیت در آزمایشگاه و کارگاه دارند ، می توانند با رعایت ضوابط بهداشتی و تا حد امکان به صورت تک نفره از فضای آزمایشگاه یا کارگاه استفاده کنند در صورت لزوم ، ساعات کاری آزمایشگاه و کارگاه بین دانشجویان توزیع و برنامه حضور آنها در روزها و زمان های مختلف تنظیم شود قبل و بعد از حضور هر دانشجو در آزمایشگاه و کارگاه ، قسمت های مورد استفاده و تجهیزات و وسایل به نحو موثر ضدعفونی شود همه این دانشجویان برای حضور در محیط دانشگاه ملزم به دریافت گواهی سلامت از مراکز بهداشتی هستند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
جماران
1399/02/01
07:24

معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد .

به گزارش جی پلاس ، در این دستورالعمل آمده است : با توجه به تداوم شرایط ویژه کشور در پی شیوع بیماری کووید 19 و متوقف ماندن آموزش های حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همچنین با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 98 99 ، دستورالعمل پیوست درباره چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات برای اگاهی و اقدام ارسال می شود .
در بخش مقدماتی این دستورالعمل آمده است : با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا و توقف فعالیت های آموزشی حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، راهبرد اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، روی آوری به روش های نوین آموزش غیرحضوری و به ویژه استفاده از مزایای آموزش الکترونیکی برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از توقف آموزش حضوری و جبران کاستی های پدید آمده در فعالیت های آموزشی است .
از این رو ، با نزدیک شدن زمان امتحانات شایسته است تا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ارزشیابی پایانی نیمسال تحصیلی و برگزاری امتحانات را با توجه به شرایط و امکانات خود در دستور کار قرار دهند و با تاکید بر اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است ، برای برگزاری امتحانات و ارزشیابی تحصیلی نیمسال دوم 1398 1399 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد : 1 .
در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر امکان حضور دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با بررسی همه جوانب و به ویژه با تاکید بر حفظ سلامتی دانشجویان ، اعضای هیأت علمی و کارشناسان ، برگزاری آزمون به روش حضوری امکانپذیر خواهد بود؛ در آن صورت برگزاری آزمون حضوری بر اساس تقویم نیمسال جاری یا با تمدید زمان پایان نیمسال تحصیلی در اولویت خواهد بود . 2 در صورت تشخیص الزام برگزاری جلسات آزمون پایانی به روش حضوری و در مواردی که امکان اجرای آن وجود دارد ، دانشگاه های محل زندگی دانشجو ، همکاری لازم را با دانشگاه محل تحصیل دانشجو داشته باشند
در این صورت دانشگاه مبدأ می تواند به 2 حالت اقدام کند : نخست : در صورت برگزاری امتحانات حضوری در دانشگاه مقصد ، معرفی دانشجو برای شرکت در آزمون حضوری دانشگاه مقصد در درس مشابه و ارسال نمره کسب شده در امتحان به صورت رسمی و مکتوب به دانشگاه مبدأ در حداقل زمان ممکن دوم : ارسال سوالات یا برگه امتحان از سوی دانشگاه مبدأ ، اجرای آزمون با اعمال مراقبت کامل و دقیق از امنیت سوالات و اجرای آزمون ، ارسال برگه به صورت رسمی به داننشگاه مقصد در حداقل زمان ممکن . در بهره گیری از این روش ، اولویت با دانشجویانی است که در نیمسال پایانی تحصیل هستند یا امکان سفر به دانشگاه مبدأ به دلیل مواجه برای آنها مقدور نیست؛ تشخیص استفاده از این امکان ، بر عهده دانشگاه مبدأ یا محل تحصیل دانشجو پس از هماهنگی با دانشگاه محل زندگی اوست در مناطقی از کشور که به تشخیص مرجع ذی صلاح ، بیماری گسترش یافته است و منطقه یا استان در وضعیت فوق العاده قرار دارد ، دانشگاه ها ناگزیر از برگزاری آزمون به روش غیرحضوری هستند از این رو لازم است با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه و با پیروی از برنامه معینی ، بخش یا تمام ارزشیابی آموخته های دانشجویان را به شیوه مستمر ، در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی برگزار کنند این نوع ارزشیابی که از تنوع بالایی برخوردار است می تواند یک یا چندین نمونه موثر از میان موارد زیر را در بگیرد : الف اجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش الکترونیکی ، اغلب سامانه ها مانند moodle و adobe connect امکان اجرای آزمون را دارند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
جماران
1399/02/01
07:24
البته در سایر سامانه ها نیز این امکان وجود دارد یا قابل ایجاد است ب ارائه تکلیف یا تمرین برای هر جلسه درس ، تمرین ها و تکالیف هر جلسه درس می تواند به عنوان تمام یا بخشی از نتیجه ارزشیابی پایانی مورد نظر قرار بگیرد پ تعریف پروژه های مختلف برای یک درس ، متناسب با هدف برخی از درس ها ، امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژه هایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن دانشجو از منزل یا نقض مقررات فاصله گذاری اجتماعی نیست ، وجود دارد ت استفاده از شیوه های صوتی و صوتی تصویری امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت دانشجو در هر جلسه و در طول نیمسال از طریق بررسی ، مشاهده یا ضبط فعالیت های دانشجو وجود دارد 4 در صورت برگزار نشدن جلسات حضوری آزمون ، تمام امتحانات یا برخی از آنها به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان یک کلاس اغلب محدود و انگشت شمار است ، به صورت امتحان کتبی یا شفاهی از طریق برقراری ارتباط بر خط بین استاد و دانشجو انجام شود در مورد برخی از دروس و به تشخیص استاد درس در صورتی که این اطمینان وجود داشته باشد که همه دانشجویان کلاس به تجهیزات رایانه ای مناسب و کافی دسترسی دارند و سرعت اینترنت برای برقراری و حفظ ارتباط مناسب است
می توان با کمک یک دوربین مبتنی بر وب به روش مستقیم از دانشجو امتحان گرفت ، در این صورت استاد پرسش را در اختیار دانشجو می گذارد و او بلافاصله و در حضور استاد به روش مجازی شروع به ارائه پاسخ بر روی وایت بورد یا یک برگه کاغذ سفید می کند؛ برگه پاسخ داده شده ، به عنوان برگه امتحان تبدیل به تصویر و سپس ذخیره سازی می شود . 5
ارزیابی نهایی دانشجو باید به صورت ترکیبی از روش های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو را در اختیار استاد قرار دهد؛ در این صورت فهرستی از فعالیت های دانشجو در طول نیمسال که می تواند برای نمره نهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد به این شرح است : حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحث ها ، پرسش ها و پاسخ های کلاسی ، حل تمرین های کلاسی و ارائه به موقع آنها ، پروژه پژوهشی نیمسال(مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد) ، ارزیابی شفاهی ، شامل پرسش و پاسخ در طول و در پایان نیمسال ، به صورت جداگانه برای هر دانشجو 6 . در دوره کارشناسی که تعداد دانشجویان هر درس نسبتاً زیاد است ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، برگزاری ازمون های چند گزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص که به امنیت آزمون در آن توجه شده باشد ، قابل بررسی است روشن است که این روش آزمون با ریسک مداخله های غیرقابل کنترل همراه است و از این رو باید به عنوان یک گزینه در کنار سایر گزینه ها برای سنجش آموخته های دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد
به گزارش ایرنا ، این دستورالعمل با امضای علی خاکی صدیق ، معاون آموزشی به دانشگاه ها ابلاغ شد؛ وزارت علوم پیش از ابلاغ این دستورالعمل برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم ابتدا از دانشگاه ها نظرسنجی و راهکارها و پیشنهادات این مراکز آموزش عالی را برای افزایش کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم دریافت کرد .
کلاس های درس دانشگاه های کشور همزمان با شیوع ویروس کرونا متوقف و آموزش های الکترونیکی یا برخط از اسفندماه 98 جایگزین آموزش های حضوری شد؛ برگزاری الکترونیکی این کلاس ها همچنان در دانشگاه ها ادامه دارد اما با اعلام رییس جمهوری و بخشنامه وزارت علوم ، حضور دانشجویان دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه ها بلامانع است . مطلب مرتبط : تاریخ برگزاری کنکور 99 تعیین شد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/02/01
07:18

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان گفت : هنوز تصمیمی درباره شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشجویان این دانشگاه لرستان گرفته نشده و در این باره در شورای آموزشی تصمیم گیری می شود .

احسان رشیدیان ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، در خصوص شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشجویان گفت : مطابق شیوه نامه وزارت علوم ، در شورای آموزشی دانشگاه لرستان در این باره تصمیم گیری می شود و قرار است این موضوع در این شورا مطرح شود . رشیدیان اضافه کرد : هنوز تصمیمی درباره شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان گرفته نشده ، اما در صورتی که شرایط و امکانات فراهم باشد ، این امتحانات به شکل حضوری برگزار می شوند تصمیم گیری در این باره بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است و فعلا مشخص نیست که چه شیوه ای اجرایی شود
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان در خصوص وضعیت سامانه آموزش مجازی دانشگاه گفت : اکثر دانشجویان و اساتید با این سامانه مشکلی ندارند و به خوبی دروس آموزشی به صورت آنلاین و آفلاین در حال برگزاری است ، اما برخی از دانشجویان که اکنون در مناطق محروم و دور افتاده سکونت دارند و زیرساخت های اینترنت در محل های سکونت آنان وجود ندارد ، نتوانستند به خوبی از این سامانه استفاده کنند . این مسئله مربوط به زیرساخت های اینترنتی محل سکونت فعلی آن ها است و به سامانه آموزشی دانشگاه مرتبط نیست
وی ادامه داد : دانشجویانی که در محل سکونتشان ، امکانات دسترسی به اینترنت وجود ندارد و نمی توانند از سامانه آموزشی دانشگاه بهره ببرند ، مطابق محل سکونتی که در دانشگاه به ثبت رسیده ، می توانند درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات برای ترم تحصیلی جاری بدهند تا با مشکل آموزشی برای این ترم مواجه نشوند . معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان با اشاره به دفاعیه پایان نامه های دانشجویی یادآور شد : دانشگاه لرستان از این امکان برخوردار است که دفاعیه پایان نامه های دانشجویی را به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار کند دانشجویانی که دفاعیه آنان به تایید اساتید رسیده ، می توانند به صورت مجازی این دفاعیه را انجام دهند و در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/02/01
01:22

علی رغم تاکید وزارت علوم مبنی بر استقلال و انعطاف دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در تصمیم گیری ها و مقررات آموزشی به منظور همراهی با دانشجویانی که به سیستم آموزش مجازی دسترسی ندارند ، دانشگاه فنی و حرفه ای با وجود اینکه بیش از 60 درصد آموزش های عملی و مهارتی را عهده دار است ، با اعمال کمترین انعطاف در مقررات آموزشی ، دانشجویان خود را در وضعیت ابهام و بلاتکلیفی قرار داده است .

به گزارش ایسنا ، همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور ، بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از همان ابتدا (اوایل اسفندماه سال گذشته) با بهره گیری از ظرفیت وسایل ارتباطی اقدام به برگزاری کلاس های نظری به صورت مجازی کردند و این روند بعد از تعطیلات نوروز نیز با توجه به تداوم شرایط بحرانی و اعمال قرنطینه محدود در شهرها ادامه پیدا کرد .
اگر چه ارائه آموزش های مجازی قبل از تعطیلات نوروز از سوی دانشگاه ها و به صورت اختیاری از سوی اساتید و به عنوان یک برنامه موقت ارائه شد و دانشجویان نیز ملزم به شرکت در این کلاس ها نبودند ، اما ادامه روند تعطیلی های نیم سال جاری و قوت گرفتن روند تعطیلی ها تا پایان شهریور ماه ، معاونت آموزشی وزارت علوم با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها خط و مشی آموزشی این مراکز برای ترم تحصیلی جاری را تعیین کرد . بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت علوم ، دانشگاه ها در مقررات آموزشی نیم سال جاری منعطف شدند و مقررات تحصیلی جدیدی برای شرایط متعارف وضع شد که البته این موارد به شکل استثنایی ویژه نیم سال دوم تحصیلی 98 99 اعمال خواهد شد و تسری آن به نیم سال های بعدی مطلقا مجاز نیست
در بخشنامه وزارت علوم صراحتا اعلام شده است : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علاوه بر مبنا قرار دادن ادامه آموزش های الکترونیکی در نیم سال تحصیلی جاری ، می توانند سقف سنوات دانشجویان را افزایش دهند و معاونین آموزشی دانشگاه ها اجازه دارند در صورت لزوم سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاس های حضوری یا غیر حضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مواجه شدند را یک نیم سال افزایش دهند . همچنین وزارت علوم تاکید کرد : در مواردی که به هر دلیلی برگزاری جلسات و اتمام یک یا چند درس در نیم سال جاری امکان پذیر نباشد ، برگزاری کلاس ها تا تکمیل طرح درس به تشخیص استاد درس و تایید گروه آموزشی اضافه بر سقف واحدهای هر نیم سال به نیم سال بعدی قابل انتقال است ضمن این که دانشگاه ها باید ملاحظه مشکلاتی که در این صورت در تنظیمات نیم سال بعد ایجاد خواهد شد را در نظر داشته باشند
در این بخشنامه به یکی از مهم ترین خواسته ها و مطالبات دانشجویان کشور که حذف ترم بود ، پاسخ داده شد؛ بطوریکه تاکید شد حذف یک درس یا چند درس بی توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی در هر نیم سال و یا حذف کامل واحدهای درسی نیم سال در صورت تقاضای دانشجو مجاز است و نیم سال حذف شده جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب نمی شود .
بعد از ارسال این بخشنامه بسیاری از دانشگاه ها دستورالعمل و سیاست اصلی آموزشی و پژوهشی دانشجویان در این سال جاری را تعیین و ترسیم کردند ، بطوریکه اغلب دانشگاه ها با انعطاف حداکثری در قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی در نهایت سیاستی را اتخاذ کردند تا علاوه بر ادامه روند آموزش مجازی ، مساعدت های لازم با دانشجویانی که به دلایلی امکان دسترسی به این نوع آموزش و یا آموزش کیفی را نداشتند ، بتوانند تصمیم به حذف واحد و یا حتی حذف ترم بدون در نظر گرفتن سنوات تحصیلی بگیرند .
این در حالی است که دانشگاه فنی وحرفه ای با وجود اینکه بیش از 60 درصد واحدهای آموزشی دانشجویان را به صورت عملی و با حضور در آزمایشگاه ها و کارگاه ها ارائه می دهد ، کمترین انعطاف را در مقررات آموزشی خود برای نیم سال جاری اعمال کرده و بخشنامه جدید آموز شی این دانشگاه موجب نگرانی و سردرگمی دانشجویان خود شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/02/01
01:22

در بخشنامه اخیر دانشگاه فنی وحرفه ای بر ضرورت ادامه روند آموزش مجازی دانشجویان تاکید شده و آمده است : با توجه به تغییرات ایجاد شده در تقویم آموزشی نیم سال جاری واحدهای استانی و دانشکده یا آموزشکده ها ، دروس نیم سال جاری را از طریق آموزش مجازی و با همکاری واحد فناوری ، مدیران گروه های آموزشی و تمامی آموزشگران دانشکده یا آموزشکده برای تمام دانشجویان (اعم از ورودی های سال های قبل ، ورودی جدید و پذیرش از طریق تکمیل ظرفیت) ارائه کنند . در حالی بر ادامه روند آموزش مجازی دانشجویان فنی وحرفه ای تاکید شده است که اغلب دانشجویان این دانشگاه از طبقه متوسط جامعه هستند و امکان اینکه به تجهیزات و زیرساخت های اینترنت دسترسی داشته باشند ، بسیار پایین است در این شرایط دانشگاه فنی وحرفه ای بر خلاف اغلب دانشگاه های دیگر با حذف ترم دانشجویان در نیم سال تحصیلی جاری مخالفت کرده و اعلام کرد : درخواست دانشجو برای حذف ترم ، صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه آموزشی انجام می شود در خصوص سنوات مجاز تحصیلی نیز تاکید شده امکان افزایش یک نیم سال به سقف سنوات مجاز دانشجویانی که صرفاً با حذف واحدهای درسی در این نیم سال با کمبود سنوات مواجه می شوند ، متعاقباً در شورای آموزشی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد ضمن اینکه دانشگاه فنی وحرفه ای در بخش نامه جدید خود به وضعیت شهریه دانشجویان در ترم تحصیلی جاری پاسخ نداده و اعلام کرده است : شهریه واحدهای درسی که به خاطر شرایط خاص به وجود آمده ، به درخواست دانشجو و با رعایت ضوابط این بخشنامه حذف می شوند (به استثنای حذف اضطراری) متعاقباً تصمیم گیری خواهد شد
به گزارش ایسنا ، اگر چه در شرایط فعلی وزارت علوم و همچنین تمامی دانشگاه های کشور با وجود ضعف در زیرساخت ها و عدم دسترسی مناسب به اینترنت بر ادامه روند آموزش مجازی دانشجویان برای ترم تحصیلی جاری تاکید دارند و دانشجویان نیز با درک شرایط بحرانی فعلی نهایت همراهی را برای ادامه این روند انجام می دهند ، اما لازم است دانشگاه ها بخصوص دانشگاه هایی نظیر فنی وحرفه ای که سهم بیشتری در ارائه آموزش های مهارتی و عملی دارند ، با انعطاف بیشتر در اعمال مقررات آموزشی خود برای ترم تحصیلی جاری ، همراهی حداکثری را با دانشجویان داشته باشند ، تا آنها علاوه بر نگرانی های ناشی از شیوع کرونا ویروس و شرایطی که این ویروس بر وضعیت زندگی عادیشان تحمیل کرده است ، استرس ها و نگرانی مضاعفی را تحمل نکنند . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/02/01
01:01

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مقاطع تحصیلی در میان دانشگاه های جهان از یک استاندارد تبعیت می کنند ، گفت : باید برای سهولت ادامه تحصیل دانش آموختگان دانشگاه های ایران در سایر دانشگاه های دنیا و تسهیل اشتغال آنان در فضای آکادمیک و غیر آکادمیک دنیا از این استاندارد رایج پیروی کنیم .
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، برخی کاربران فارس من با ثبت سوژه در سامانه فارس من خواستار «ایجاد دکتری نیمه تخصصی به جای کارشناسی ارشد» شده اند تعداد امضاهای این کمپین از هزار امضا فراتر رفته و خبرنگار فارس این مطالبه را از مسؤولان مربوط پیگیری کرده است مخاطبین در این کمین اعلام کرده اند «ایده ایجاد دکتری نیمه تخصصی 64 واحدی mid phd به جای کارشناسی 32 واحدی دوره دکتری به دلیل طولانی بودن دوره و سنگین بودنش انگیزش دانشجویان این دوره بسیار کم است و افرادی زیادی حین تحصیل ترک تحصیل می نمایند و دانشجویان این دوره از لحاظ سنی نسبت به سایر مقاطع تحصیلی بسیار زیاد تر است
این ایده به شماره 208103 در دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم تایید شده است و برای تصویب در مجلس آتی نیاز به رای شما دارد این طرح اصلا به معنای دادن مدرک دکتری به همه نیست بلکه قرار است تحصیلات تکمیلی از نظر کمی و جذب دانشجو کاهش پیدا کند و دانشجویان بسیار کیفی وارد دوره تحصیلات تکمیلی شوند .
» مقاطع تحصیلی در میان دانشگاه های جهان از یک استاندارد تبعیت می کنند یعقوب فتح اللهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در این باره به خبرنگار فارس گفت : مقاطع تحصیلی در میان دانشگاه های جهان از یک استاندارد تبعیت می کنند که به صورت کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد/ دکتری حرفه ای در رشته های پزشکی و دکتری تخصصی (PhD ) در همه رشته ها است . وی افزود : ما باید برای سهولت ادامه تحصیل دانش آموختگان دانشگاه های ایران در سایر دانشگاه های دنیا و تسهیل اشتغال آنان در فضای آکادمیک و غیر آکادمیک دنیا از این استاندارد رایج پیروی کنیم تا بتوانیم همچون گذشته در فضای علم ، فناوری و کارآفرینی جهان موثرتر عمل کنیم انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/02/01
00:20

معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد گفت : دانشجویانی که به محیط آزمایشگاهی و مزرعه نیاز دارند ، از سوی معاونت آموزشی به معاونت دانشجویی معرفی می شوند و می توانند از خدمات اسکان در خوابگاه بهره مند شوند .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، پژمان طهماسبی ، معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد با اشاره به حضور دانشجویان دکتری به خوابگاه گفت : دانشجویانی که به محیط آزمایشگاهی و مزرعه نیاز دارند ، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه به معاونت دانشجویی دانشگاه معرفی می شوند ، این دانشجویان می توانند از خدمات اسکان در خوابگاه بهره مند شوند . این دسته از دانشجویان باید برگه تایید سلامت خود را از مراکز بهداشتی محل اسکان خود دریافت کنند و پس از ورود به دانشگاه ، ابتدا به درمانگاه دانشگاه مراجعه کنند تا معاینه اولیه بر روی آن ها انجام شود همچنین پس از اسکان هر روز این دانشجویان توسط درمانگاه دانشگاه موردمعاینه قرار خواهند گرفت ازاین دانشجویان درخواست می شود پس از ورود به دانشگاه ، که از خروج غیر ضروری به بیرون از دانشگاهو یا محل زندگی خودداری کنند طهماسبی مطرح کرد : با توجه به تعداد زیاد و حضور کارکنان و نیروی های سلف ، انجام نظارت دقیق و بهداشتی بر طبخ و توزیع غذا بسیار سخت است ، مقرر شد به این دانشجویان جیره خشک اقلام اساسی تعلق گیرد و دانشجویان در هفته دوبار می توانند جیره خود را دریافت کنند معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به اینکه آیا دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند در دانشگاه حضور یابند و از خدمات تغذیه و اسکان استفاده کنند ، گفت : خیر در خصوص دانشجویان ارشد منتظر دستورالعمل های وزارت علوم هستیم وی با اشاره تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه برای شهریه خوابگاه دانشجویانی افزود : با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان مقرر شد ، تنها هزینه قسمتی از ترم که دانشجویان اسکان داشته اند ، دریافت شود همچنین وام های دانشجوی مطابق روال گذشته با ثبت نام دانشجویان پرداخت خواهد شد
طهماسبی با اشاره به درخواست حذف ترم دانشجویان به چه شکلی در کمیسیون موارد خاص قابل طرح و بررسی است ، تاکید کرد : دانشجویان می توانند با ثبت نام در سامانه سجاد و با انضمام دلایل و مدارک خود نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند و در نهایت کمیسیون موارد خاص در اسرع وقت بررسی و نتیجه را به معاونت آموزشی و دانشجو ابلاغ خواهد نمود . معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به اینکه اگر ترم جاری به تابستان کشیده آیا امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه و ارائه خدمات تغذیه و دیگر موارد وجود دارد یا خیر اظهار کرد : در این خصوص ابتدا باید منتظر ابلاغیه وزرات علوم و یا تصمیم گیری های دانشگاه باشیم در هر صورت با تایید وزرات علوم و بازگشایی دانشگاه این خدمات در تابستان ارائه خواهد شد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
22:36

تهران ایرنا معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد .

در این دستورالعمل که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت ، آمده است : با توجه به تداوم شرایط ویژه کشور در پی شیوع بیماری کووید 19 و متوقف ماندن آموزش های حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همچنین با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 98 99 ، دستورالعمل پیوست درباره چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات برای اگاهی و اقدام ارسال می شود .
در بخش مقدماتی این دستورالعمل آمده است : با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا و توقف فعالیت های آموزشی حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، راهبرد اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، روی آوری به روش های نوین آموزش غیرحضوری و به ویژه استفاده از مزایای آموزش الکترونیکی برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از توقف آموزش حضوری و جبران کاستی های پدید آمده در فعالیت های آموزشی است .
از این رو ، با نزدیک شدن زمان امتحانات شایسته است تا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ارزشیابی پایانی نیمسال تحصیلی و برگزاری امتحانات را با توجه به شرایط و امکانات خود در دستور کار قرار دهند و با تاکید بر اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است ، برای برگزاری امتحانات و ارزشیابی تحصیلی نیمسال دوم 1398 1399 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد : 1 .
در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر امکان حضور دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با بررسی همه جوانب و به ویژه با تاکید بر حفظ سلامتی دانشجویان ، اعضای هیأت علمی و کارشناسان ، برگزاری آزمون به روش حضوری امکانپذیر خواهد بود؛ در آن صورت برگزاری آزمون حضوری بر اساس تقویم نیمسال جاری یا با تمدید زمان پایان نیمسال تحصیلی در اولویت خواهد بود . 2 در صورت تشخیص الزام برگزاری جلسات آزمون پایانی به روش حضوری و در مواردی که امکان اجرای آن وجود دارد ، دانشگاه های محل زندگی دانشجو ، همکاری لازم را با دانشگاه محل تحصیل دانشجو داشته باشند
در این صورت دانشگاه مبدأ می تواند به 2 حالت اقدام کند : نخست : در صورت برگزاری امتحانات حضوری در دانشگاه مقصد ، معرفی دانشجو برای شرکت در آزمون حضوری دانشگاه مقصد در درس مشابه و ارسال نمره کسب شده در امتحان به صورت رسمی و مکتوب به دانشگاه مبدأ در حداقل زمان ممکن دوم : ارسال سوالات یا برگه امتحان از سوی دانشگاه مبدأ ، اجرای آزمون با اعمال مراقبت کامل و دقیق از امنیت سوالات و اجرای آزمون ، ارسال برگه به صورت رسمی به داننشگاه مقصد در حداقل زمان ممکن . در بهره گیری از این روش ، اولویت با دانشجویانی است که در نیمسال پایانی تحصیل هستند یا امکان سفر به دانشگاه مبدأ به دلیل مواجه برای آنها مقدور نیست؛ تشخیص استفاده از این امکان ، بر عهده دانشگاه مبدأ یا محل تحصیل دانشجو پس از هماهنگی با دانشگاه محل زندگی اوست در مناطقی از کشور که به تشخیص مرجع ذی صلاح ، بیماری گسترش یافته است و منطقه یا استان در وضعیت فوق العاده قرار دارد ، دانشگاه ها ناگزیر از برگزاری آزمون به روش غیرحضوری هستند از این رو لازم است با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه و با پیروی از برنامه معینی ، بخش یا تمام ارزشیابی آموخته های دانشجویان را به شیوه مستمر ، در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی برگزار کنند این نوع ارزشیابی که از تنوع بالایی برخوردار است می تواند یک یا چندین نمونه موثر از میان موارد زیر را در بگیرد : الف اجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش الکترونیکی ، اغلب سامانه ها مانند moodle و adobe connect امکان اجرای آزمون را دارند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
22:36
البته در سایر سامانه ها نیز این امکان وجود دارد یا قابل ایجاد است ب ارائه تکلیف یا تمرین برای هر جلسه درس ، تمرین ها و تکالیف هر جلسه درس می تواند به عنوان تمام یا بخشی از نتیجه ارزشیابی پایانی مورد نظر قرار بگیرد پ تعریف پروژه های مختلف برای یک درس ، متناسب با هدف برخی از درس ها ، امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژه هایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن دانشجو از منزل یا نقض مقررات فاصله گذاری اجتماعی نیست ، وجود دارد ت استفاده از شیوه های صوتی و صوتی تصویری امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت دانشجو در هر جلسه و در طول نیمسال از طریق بررسی ، مشاهده یا ضبط فعالیت های دانشجو وجود دارد 4 در صورت برگزار نشدن جلسات حضوری آزمون ، تمام امتحانات یا برخی از آنها به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان یک کلاس اغلب محدود و انگشت شمار است ، به صورت امتحان کتبی یا شفاهی از طریق برقراری ارتباط بر خط بین استاد و دانشجو انجام شود در مورد برخی از دروس و به تشخیص استاد درس در صورتی که این اطمینان وجود داشته باشد که همه دانشجویان کلاس به تجهیزات رایانه ای مناسب و کافی دسترسی دارند و سرعت اینترنت برای برقراری و حفظ ارتباط مناسب است
می توان با کمک یک دوربین مبتنی بر وب به روش مستقیم از دانشجو امتحان گرفت ، در این صورت استاد پرسش را در اختیار دانشجو می گذارد و او بلافاصله و در حضور استاد به روش مجازی شروع به ارائه پاسخ بر روی وایت بورد یا یک برگه کاغذ سفید می کند؛ برگه پاسخ داده شده ، به عنوان برگه امتحان تبدیل به تصویر و سپس ذخیره سازی می شود . 5
ارزیابی نهایی دانشجو باید به صورت ترکیبی از روش های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو را در اختیار استاد قرار دهد؛ در این صورت فهرستی از فعالیت های دانشجو در طول نیمسال که می تواند برای نمره نهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد به این شرح است : حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحث ها ، پرسش ها و پاسخ های کلاسی ، حل تمرین های کلاسی و ارائه به موقع آنها ، پروژه پژوهشی نیمسال(مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد) ، ارزیابی شفاهی ، شامل پرسش و پاسخ در طول و در پایان نیمسال ، به صورت جداگانه برای هر دانشجو 6 . در دوره کارشناسی که تعداد دانشجویان هر درس نسبتاً زیاد است ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، برگزاری ازمون های چند گزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص که به امنیت آزمون در آن توجه شده باشد ، قابل بررسی است روشن است که این روش آزمون با ریسک مداخله های غیرقابل کنترل همراه است و از این رو باید به عنوان یک گزینه در کنار سایر گزینه ها برای سنجش آموخته های دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد
به گزارش ایرنا ، این دستورالعمل با امضای علی خاکی صدیق ، معاون آموزشی به دانشگاه ها ابلاغ شد؛ وزارت علوم پیش از ابلاغ این دستورالعمل برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم ابتدا از دانشگاه ها نظرسنجی و راهکارها و پیشنهادات این مراکز آموزش عالی را برای افزایش کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم دریافت کرد .
کلاس های درس دانشگاه های کشور همزمان با شیوع ویروس کرونا متوقف و آموزش های الکترونیکی یا برخط از اسفندماه 98 جایگزین آموزش های حضوری شد؛ برگزاری الکترونیکی این کلاس ها همچنان در دانشگاه ها ادامه دارد اما با اعلام رییس جمهوری و بخشنامه وزارت علوم ، حضور دانشجویان دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه ها بلامانع است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
وزارت علوم
1399/01/31
21:37

دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا بر ضرورت استفاده از اپلکیشین رصد تماس [ماسک] تولیدی دانشگاه صنعتی شریف برای غربالگری هوشمند تاکید کرد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، رئیس جمهوری در این جلسه اظهار داشت : اپلیکیشینی که دانشگاه صنعتی شریف تولید کرده و تست آنتی بادی نیز به کمک وزارت بهداشت خواهد آمد
دکتر روحانی افزود : دانشگاه صنعتی شریف با داده هایی که وزارت بهداشت در اختیارش قرار داده ، اپلیکیشنی آماده کرده که در جمعی که باهم توافق داشته و هم اپلیکیشن را نصب کرده باشند و بلوتوث شان روشن باشد ، به خوبی می فهمیم چه افرادی در شرایط قرمز (مبتلا) ، زرد (غیرمبتلایان) و بنفش (دارای وضعیت درمان شده و پادتن) نشان داده می شود . استفاده از اپلیکیشن ماسک برای بسیاری از مراکز و تجمعات در ادارات و بنگاه ها و بخش های مختلف هم می تواند مفید باشد ل م 54/ ع ع 57
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1399/01/31

مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از تصویب مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تردد دانشجویان خارجی در کمیسیون علمی و فناوری هیات دولت خبر داد .
مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از تصویب مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تردد دانشجویان خارجی در کمیسیون علمی و فناوری هیات دولت خبر داد عبدالحمید علیزاده در گفتگو با مهر با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تردد دانشجویان خارجی گفت : این قانون در سال 1310 و آیین نامه اجرایی آن سال 1352 مصوب شده است وی ادامه داد : قانون را مجلس و آیین نامه را هیات وزیران مصوب کرده است در مصوبه هیات وزیران پیشنهاد دادیم که به کمک پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و وزارت علوم به صورت مشترک تسهیلاتی را برای دانشجویان از آیین نامه اجرایی قانون تردد دانشجویان خارجی استخراج کنند
مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ، تحقیقات ، فناوری افزود : براساس اصلاحیه که برای این آیین نامه پیشنهاد شده است ، به دانشجویان خارجی که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند این اجازه داده می شود که بتوانند در مواقع ضروری با همان اقامتی که در پاسپورت آنها آمده ، از کشور خارج شوند .
وی ادامه داد : در بررسی موانع جذب دانشجویان خارجی با رقبای منطقه یکی از فاکتورهایی که می تواند مانع جذب شود قدرتی است که کشورهای منطقه در تسهیلات تردد دانشجویان دارند ولی قوانین ما در این زمینه نیاز به بازنگری و اصلاح داشت که بعد از بررسی مشخص شد که قانون نیاز به اصلاح ندارد فقط آیین نامه اجرایی آن باید اصلاح شود .
علیزاده افزود : در واقع براساس پیشنهادی که ارائه شده ، دانشجویانی که اقامت قانونی دارند از اینکه بخواهند اجازه خروج و مراجعت دریافت کنند مستثنی می شوند ، در حال حاضر مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تردد و اقامت دانشجویان خارجی را به کمیسیون علمی و فناوری هیات دولت ارائه کرده ایم که تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1399/01/31

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از احتمال برگزاری فراخوان ثبت نام بورسیه ها در سال جاری خبر داد و گفت : تعداد کمی از بورسیه ها باقی مانده اند که امسال فارغ التحصیل می شوند .
رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از احتمال برگزاری فراخوان ثبت نام بورسیه ها در سال جاری خبر داد و گفت : تعداد کمی از بورسیه ها باقی مانده اند که امسال فارغ التحصیل می شوند محمدعلی کی نژاد در گفتگو با مهر درباره فراخون بورسیه ها در سال جاری توسط هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : امسال برای آن دسته از بورسیه‎هایی که هنوز فارغ التحصیل نشده و قرار است فارغ التحصیل شوند احتمالا فراخون ثبت نام بورسیه را خواهیم داشت رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : البته تعداد این دانشجویان بسیار کم است شاید به تعداد انگشتان دست نیز نرسد ، اما باید برای این دانشجویان نیز فکری کرد به گزارش مهر ، هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‎های گذشته فراخوان هایی را برای ثبت نام بورسیه های بلاتکلیف برگزار کرده است در این فراخوان ها تنها بورسیه هایی حائز شرایط بودند که حکم بورس و مدرک دکتری داشتند ، پس از بررسی شرایط این افراد ، طی فرایندی توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه ها جایابی شدند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
16:17

تهران ایرنا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف ، در خصوص تغییرات موقت برخی از مقررات آموزشی در نیمسال دوم 99 1398 (به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا) اطلاعیه ای صادر کرد که در آن حذف نیم سال دوم تحصیلی مجاز شده است .
به گزارش روز یکشنبه دانشگاه صنعتی شریف ، سیاست های جاری کشور در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا؛ تغییراتی را در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور و دانشگاه صنعتی شریف به دنبال داشته که از جمله آن اشاعه و استفاده از روش های آموزش مجازی و غیرحضوری بوده است
به رغم بعضی کاستی های این روش ، شرایط پیش آمده فرصت مناسبی را برای توسعه زیرساخت ها برای آموزش مجازی و استفاده آنها در آینده به عنوان روش های کمک آموزشی فراهم کرده و دانشگاه تلاش خواهد کرد تا ضمن حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی از این فرصت به بهترین وجه ممکن برای اشاعه روش های نوین آموزشی در آینده استفاده کند .
در همین راستا و پیرو ابلاغیه مورخ 11 فروردین 99 معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و ارائه رهنمودهایی برای نحوه ادامه فعالیت های آموزشی و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای دانشجویان دانشگاه ها در نیمسال دوم تحصیلی 99 98 با توجه به شرایط خاص پیش آمده ، موضوع در چندین جلسه شورای آموزش و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط خاص دانشگاه صنعتی شریف و در راستای رفع مشکلات آموزشی دانشجویان این دانشگاه تغییرات موقت زیر در مورد مقررات آموزشی مقاطع مختلف به شرح زیر به تصویب رسید . لازم به ذکر است که این تغییرات صرفا برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99 1398 در نظرگرفته شده است و در صورت عادی شدن شرایط به تشخیص مراجع ذی صلاح در نیم سال های بعد موثر نخواهند بود تغییرات مرتبط با دوره کارشناسی در صورت عادی شدن شرایط و رفع محدودیت های مرتبط با شیوع بیماری کوید 19 ، افزودن تعداد محدودی هفته (در حد یک دو هفته) به طول نیم سال جهت اجرای فشرده دروس عملی و برگزاری با تاخیر امتحانات پایان نیمسال اجرایی می شود همچنین امکان حذف اضطراری(w) دو درس در بازه زمانی مشخص شده در تقویم ترم به شرط باقی ماندن حداقل 8 واحد درسی و حذف نیمسال دوم 99 1398 در بازه زمانی مشخص شده در تقویم ترم برای دانشجویانی که قبلا حداکثر دو مورد حذف نیمسال با احتساب در سنوات داشته اند ، نیز امکان پذیر است در واقع تعداد مجاز حذف نیم سال از دو به سه افزایش یافته است و پس از انجام حذف نیمسال ، بدون احتساب شدن آن در سنوات همچنان نیاز به ارایه دلایل و مستندات کافی و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه است بر اساس اطلاعیه این دانشگاه ، مهلت دریافت نمره دروس پروژه کارشناسی و کارآموزی برای دانشجویانی که در این نیمسال در این دروس ثبت نام دارند تا 20 شهریور ماه 1399 تمدید می شود و نیازی به ثبت نام مجدد یا تمدید در تابستان ندارند
همچنین برای دانشجویی که تا پایان نیمسال اول 99 1398 حداکثر 26 واحد درسی باقیمانده جهت دانش آموختگی داشته باشد ، تسهیلاتی در نظر گرفته می شود که شامل امکان استفاده از معرفی به استاد دو درس به شرط آن که اولا در طول تحصیل (شامل نیمسال دوم 99 1398) حداقل یک بار این دروس را اخذ کرده باشد و ثانیا سایر دروس لازم برای احراز دانش آموختگی را گذرانده باشد و با گذراندن دروس معرفی به استاد حداکثر تا پایان تابستان امسال دانش آموخته شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
16:17
تعداد مجاز معرفی به استاد از یک به دو درس افزایش یافته و شرط این که قبلا از درس افتاده باشد حذف شده است همچنین امکان ارسال نمره دروس این گونه دانشجویان به صورت تکی توسط استاد زودتر از ارسال لیست کامل نمرات است تغییرات مرتبط با دوره های تحصیلات تکمیلی و حذف دروس حذف بیش از یک درس یا حذف بدون احتساب نیمسال صرفا با دلایل موجه و مستدل و در طول سنوات مجاز دانشجو قابل بررسی بوده است و تصمیم گیری در مورد آن منوط به موافقت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه خواهد بود ضمنا دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداکثر تا تاریخ 15 اردیبشهت 1399 مهلت خواهند داشت درخواست خود را مبنی بر حذف یک درسِ مازاد یا حذف نیمسال از طریق سامانه آموزش و تکمیل فرم "درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی" ارسال کنید بدیهی است ، حذف تک درس در موعد مقرر کماکان از اختیارات دانشجو است که مستلزم تایید استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده خواهد بود حذف دروس عملی و آزمایشگاه در قالب حذف تکدرس برای دانشجویان امکان پذیر خواهد بود چنانچه کلاس هایی به هر علت تشکیل نشوند ، اینگونه دروس با تشخیص معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از برنامه آموزشی 99 98 حذف شده و ثبت نام در این دروس از کارنامه دانشجویان حذف خواهد گردید تغییرات مرتبط با دوره کارشناسی ارشد افزایش سقف سنوات مجاز فقط در صورتی امکان پذیر خواهد بود که به تشخیص کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، با حذف بیش از یک درس یا حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات موافقت شده باشد
با توجه به اینکه دانشگاه زیرساخت های لازم برای برگزاری جلسات دفاع به صورت غیرحضوری را فراهم کرده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجوز برگزاری جلسات دفاع به صورت غیرحضوری را صادر کرده است ، لذا تعویق در برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خارج از سنوات مجاز تحصیلی و سنوات مصوب کمیسیون موارد خاص ، صرفا با دلایل موجه و مستدل قابل بررسی بوده و در نهایت به تشخیص و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه خواهد بود . در ادامه این اطلاعیه آمده است ، حذف تکدرس یا دروس (که با تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه باشد) در نیمسال 2 98 ، مشمول پرداخت شهریه نخواهد شد همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 باید با برگزاری جلسات مجازی با استاد راهنما تلاش کنند طرح و تصویب پیشنهاد پایان نامه خود را پیگیری کرده و تا قبل از شروع نیمسال سوم تحصیل نسبت به درج آن در سامانه آموزشی اقدام کنند تا بتوانند در نیمسال سوم تحصیلی در پایان نامه ثبت نام کنند
تغییرات مرتبط با دوره دکتری دانشجویان دکتری که در نیمسال 2 98 فقط در دروس امتحان جامع ، پیشنهاد پژوهشی و یا رساله دکتری ثبت نام داشته باشند ، می توانند در صورت داشتن دلایل موجه (مانند عدم برگزاری امتحان جامع یا عدم دسترسی به امکانات سخت افزاری و آزمایشگاهی برای امکان سنجی یا پیشبرد رساله) درخواست خود را مبنی بر حذف نیمسال بدون احتساب از طریق سامانه آموزش و تکمیل فرم "درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی" ارسال کنند . تمام درخواست ها باید با تایید و موافقت استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده باشند
دانشجویان دکتری که در نیمسال 2 98 علاوه بر دروس امتحان جامع یا پیشنهاد پژوهشی در دروس دیگری ثبت نام داشته باشند ، می توانند در صورت داشتن دلایل موجه (مانند عدم برگزاری امتحان جامع یا عدم دسترسی به امکانات سخت افزاری و آزمایشگاهی برای امکان سنجی ) و ارسال مستندات درخواست خود را مبنی بر حذف درس (خارج کردن ثبت نام) برای امتحان جامع یا پژوهشی از طریق سامانه آموزش و تکمیل فرم "درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی" ارسال کنند . این گونه درخواست ها باید با تایید و موافقت استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده باشد در صورت موافقت با درخواست ، ثبت نام دانشجو در سایر دروس در نیمسال 2 98 در کارنامه باقی مانده و بنا به تشخیص مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دان
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
16:17
شجو برای یک نیمسال از پرداخت شهریه های مصوب ، مرتبط با تعویق در برگزاری امتحان جامع یا دفاع از پیشنهاد پژوهشی معاف خواهد شد مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، اولویت با برگزاری جلسات دفاع از رساله های دکتری بصورت حضوری و موکول نمودن آن به بعد از رفع نگرانی از شیوع بیماری کرونا است جلسات دفاع از رساله های دکترا فقط به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و در صورت عدم امکان تعویق در برگزاری جلسه دفاع به دلیل شرایط خاص دانشجو ، می توانند بصورت غیر حضوری برگزار شوند این مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت ادامه نگرانی از شیوع بیماری کرونا تا ابتدای تیرماه ، مجددا توسط این شورا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت
برای دانشجویانی که رساله دکترای آنها جنبه تجربی و آزمایشگاهی نداشته یا دانشجو بخش تجربی و آزمایشگاهی خود را قبلا به پایان رسانده و سنوات تحصیلی مجاز آنها به پایان رسیده باشد (سنوات مجاز تحصیل در دوره دکتری 10 نیمسال است) ، چنانچه به هر دلیلی تا کنون موفق به ثبت نام در نیمسال 2 98 نشده اند و تاکنون درخواست خود مبنی به ثبت نام با تاخیر را برای این مدیریت ارسال نکرده اند ، لازم است با ارائه گزارش پیشرفت سالیانه به اعضای کمیته ممتحنین (بصورت مجازی) نسبت به ارسال درخواست ثبت نام با تاخیر در نیمسال جاری بهمراه مستندات مربوطه از طریق سامانه آموزش (مطابق اطلاعیه مورخ 18 اسفند 98) اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
15:17

تهران ایرنا رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از درنظرگرفتن تمهیداتی از سوی این وزارتخانه برای کاهش مشکلات احتمالی دانشجویان در نیمسال تحصیلی جاری خبر داد .
علی اکبر صفوی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت : چندین دستورالعمل به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در خصوص نحوه مدیریت آموزش های الکترونیکی و به پایان رساندن ترم تحصیلی جاری همچنین حل مشکلات آموزشی دانشجویان مطرح شده است وی افزود : در این توصیه ها تاکید شده است که به دلیل لزوم تسلسل ورود دانشجویان جدید در مهرماه 99 و لزوم دانش آموختگی برخی دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال تحصیلی جاری ، الزام به اتمام این نیمسال امری محرز و قطعی است رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم تاکید کرد : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید مبنای به پایان بردن نیمسال جاری را اتکای حداکثری بر آموزش های الکترونیکی قرار دهند
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز با اشاره به دیگر تسهیلات و توصیه های وزارت علوم برای ترم جاری ، گفت : وزارت علوم به دانشگاه ها توصیه کرده است به منظور ارائه سرفصل ها ، برگزاری همه جلسات دروس نظری به صورت غیرحضوری و با شیوه الکترونیکی باشد . با تشخیص معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، ترکیبی از جلسات حضوری و غیرحضوری نیز مجاز اعلام شد و در صورت ضرورت ، برگزاری کلاس ها به صورت فشرده به شرط حفظ 16 جلسه کلاس برگزار می شود که در شورای آموزش هر دانشگاه قابل بررسی و تصویب است صفوی خاطرنشان کرد : در مواردی که به هر دلیل برگزاری جلسات و اتمام یک تا چند درس در نیمسال جاری امکانپذیر نباشد ، برگزاری کلاس ها تا تکمیل طرح درس به تشخیص استاد درس و تایید گروه آموزشی ، اضافه بر سقف واحدهای هر ترم به نیمسال بعدی قابل انتقال است همچنین تاکید شده که برگزاری کلاس ها در تابستانی برای ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی ، دروس ناتمام یا دروس حذف شده نیمسال جاری مجاز است
وی درباره افزایش یک نیمسال به سقف سنوات دانشجویان اظهار داشت : در صورت لزوم و با تشخیص معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، افزایش یک نیمسال به سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا نداشتن امکان برخورداری از کلاس های حضوری یا غیرحضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مجاز مواجه شده اند ، بلامانع است .
رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم درباره غیبت مجاز دانشجویان در کلاس های الکترونیکی ، تاکید کرد : در مورد تعداد غیبت مجاز دانشجو در کلاس های دروس الکترونیکی برخط یا کلاس های حضوری در شورای آموزشی دانشگاه تصمیم گیری شود تا غیبت بیش از حد مجاز کنونی در مقررات تحصیلی ، برای جلسات حضوری یا الکترونیکی موجب حذف درس و جلوگیری از شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان دوره نشود . صفوی همچنین از 2 برابر شدن سقف دروس معرفی به استاد خبر داد و افزود : در صورتی که محدودیت های زمانی و مکانی حاکم بر نیمسال جاری فراغت از تحصیل ، دانشجویانی را با تاخیر مواجه سازد ، به جبران فرصت از دست رفته ، امکان برخورداری از دروس معرفی به استاد تا 2 برابر قابل افزایش است
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز درباره ادامه برگزاری دروس عملی در ترم تحصیلی آینده ، گفت : با تشخیص معاون آموزشی ، جلسات دروس عملی می تواند به صورت فشرده برگزار شود همچنین برای دروس عملی ، دانشگاه می تواند با اختیار خود ، کلاس ها را در تابستان یا نیمسال اول 1400 1399 برگزار کند و نمره به نیمسال جاری انتقال یابد و ثبت شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/01/31
15:17
به گفته وی ، مهمانی دانشجویان به دانشگاه های محل زندگی خانواده آنان ، به جز درخواست مهمانی به دانشگاه های مستقر در شهر تهران و در بازه زمانی که دانشگاه ها تعیین خواهند کرد و اطلاع رسانی می کنند ، مجاز است همچنین در صورت تایید درخواست دانشجو توسط دانشگاه مبدأ ، دانشگاه مقصد در حد مقدورات با درخواست ها موافقت کند به گزارش ایرنا ، همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تعطیل شدند و کلاس های درس به صورت الکترونیکی در حال برگزاری است؛ هرگونه تصمیم گیری در خصوص زمان بازگشایی مجدد دانشگاه ها در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار دارد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1399/01/31

ایرنا : امکان حضور دانشجویان دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های دانشگاهی ، بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، فراهم شد .
امکان حضور دانشجویان دکتری در دانشگاه ها فراهم شد ایرنا : امکان حضور دانشجویان دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های دانشگاهی ، بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، فراهم شد از زمان شیوع ویروس کرونا و توقف آموزش های حضوری در دانشگاه ها ، تصمیم گیری های متعددی در خصوص ادامه کلاس های درس به شیوه الکترونیکی اتخاذ شده است و دانشگاه ها در آستانه سومین ماه اجرای این شیوه آموزشی قرار گرفته اند وزارت علوم همواره تاکید دارد که شیوع کرونا ، دانشگاه ها و خدمات رسانی به دانشجویان را تعطیل نکرده است بلکه فقط کلاس های درس و خوابگاه ها تعطیل شده اند حتی در روزهای گذشته نیز دانشجویان دکتری که نیازی به خوابگاه نداشتند ، برای انجام امور آزمایشگاهی و عملی یا سایر موارد آموزشی و پژوهشی به دانشگاه ها مراجعه کرده اند امروز رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره بازگشایی دانشگاه ها اعلام کرد که در این خصوص تصمیم جدیدی گرفته نشده است جز این که دانشگاه ها در زمینه تحصیلات دکتری می توانند حضوری فعالیت آموزشی داشته باشند اما بقیه موارد به همان صورت قبلی می ماند تا در آینده ببینیم شرایط چه خواهد شد فعلا به همان صورت کلاس های مجازی و غیرحضوری ادامه پیدا می کند
معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها درباره شیوه حضور دانشجویان دکتری در محیط های دانشگاهی بخشنامه ای ابلاغ کرد و یک نسخه از این بخشنامه در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت که به این شرح است : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجاز هستند از آغاز اردیبهشت ماه 99 امکان حضور دانشجویان دوره دکتری خود را با لحاظ شرایط زیر در دانشگاه ها فراهم آورند . کلاس های درسی ترجیحاً به صورت الکترونیکی برگزار می شود مگر به تشخیص استاد و به منظور رفع اشکال با رعایت فاصله افراد و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کلاس های بزرگ و دارای تهویه مناسب دانشجویانی که برای پیشبرد و انجام رساله خود نیاز به حضور و فعالیت در آزمایشگاه و کارگاه دارند ، می توانند با رعایت ضوابط بهداشتی و تا حد امکان به صورت تک نفره از فضای آزمایشگاه یا کارگاه استفاده کنند در صورت لزوم ، ساعات کاری آزمایشگاه و کارگاه بین دانشجویان توزیع و برنامه حضور آنها در روزها و زمان های مختلف تنظیم شود قبل و بعد از حضور هر دانشجو در آزمایشگاه و کارگاه ، قسمت های مورد استفاده و تجهیزات و وسایل به نحو موثر ضدعفونی شود همه این دانشجویان برای حضور در محیط دانشگاه ملزم به دریافت گواهی سلامت از مراکز بهداشتی هستند تلاش شود تا دوره ها و رشته های نظری به صورت مجازی برگزار شده و الزامی به حضور فیزیکی دانشجویان نباشد علی اکبر صفوی ، رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم پیش از این به ایرنا اعلام کرده بود که امکان بازگشایی کلاس های درس تا پایان خردادماه ضعیف است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : آموزش عالی خدمات رسانی دانشجو علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/01/31 - 1399/02/01
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/01/31
14:44

ایسنا/همدان معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا گفت : برداشتن وسایل از خوابگاه ها کاملاً اختیاری است و صرفاً برای تسهیل امور شخصی و آموزش مجازی و به اصرار و نیاز تعداد محدودی از دانشجویان بوده و هیچ گونه اجباری برای مراجعه وجود ندارد .

دکتر اسدالله نقدی پیرو سوالات برخی دانشجویان در زمینه برداشتن وسایل از خوابگاه ها مطرح کرد : توصیه اکید معاونت دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا به عدم حضور و مراجعه دانشجویان کارشناسی است ، با این حال چنانچه دانشجویی نیاز داشته باشد صرفاً برای برداشتن موارد ضروری نظیر لپ تاپ ، کتب و مدارک شرایط مراجعه مشروط و بدون امکان بیتوته و اسکان شبانه فراهم شده است .
وی با اشاره به اینکه خوابگاه و اتاق های رزرو شده دانشجویان همچون گذشته برقرار و محفوظ است و جای هیچ گونه نگرانی از این بابت نباید وجود داشته باشد ، خاطرنشان کرد : فعلاً درباره احتمال بازگشایی یا عدم بازگشایی خوابگاه ها هیچ گونه تصمیم گیری نشده و منوط به مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناویروس و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود . نقدی متذکر شد : تا اطلاع ثانوی آموزش دوره کارشناسی به روش مجازی و غیرحضوری است و هرگونه تغییر احتمالی در سیستم آموزشی و ادامه ترم ، به صورت آموزش حضوری به موقع توسط معاونت آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد و در آن صورت خوابگاه ها نیز فعال خواهد شد وی یادآور شد : در صورت استمرار نظام آموزش مجازی و ادامه تعطیلی خوابگاه ها در طول ماه های آینده ، زمان های متناوب دیگری تا پایان ترم برای تحویل وسایل شخصی و بردن وسایل درنظر گرفته شده و اطلاع رسانی خواهد شد بنابراین دانشجویان هیچ نگرانی بابت وسایل به جا مانده و اتاق های رزرو شده نداشته باشند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بوعلی سینا ، نقدی تصریح کرد : به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و مدنی انتظار می رود دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به منظور حفظ سلامت خود و دیگران و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به کارزار «ماندن در خانه» عمل کنند و سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند و در بازگشت سریع تر شرایط جامعه به وضعیت عادی سهیم باشند . انتهای پیام
1
فهرست