وزارت علوم -
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت 14:21

1
1
فهرست اخبار
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
1399/02/01 - 1399/02/02
11535609 روزنامه آفرينش
1
فهرست اخبار
1399/02/01 - 1399/02/02
11535607 روزنامه آفرينش
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/02/01
19:05

تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت های در اولویت باشد .

به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم ، چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . غلامی در این جلسه با تشکر از زحمات و دستاوردهای صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های علم وفناوری در بحران ویروس کرونا و با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : سیاست های کلان صندوق را باید در یک تعریف کلی مشخص کنیم زیرا منابع محدود و نیازها گسترده است وزیر علوم با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت ، به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها ، ابداعات و اختراعات پژوهشگران ، نخبگان علمی و دانشگاهی کشور همچنین حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد
در بخش دیگر این نشست مجازی ، برومند با اشاره به فرآیندهای اجرایی ، تدوین استانداردها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوق های پژوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
در ادامه این نشست مجازی ، وحدت ، دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با اشاره به کارهای انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار داشت : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده ، ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بود .
دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری درباره برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری ، بهبود فرآیندهای اعطای مجوز در حوزه توانمندسازی ، هدایت از طریق حمایت از دوره های آموزشی و حمایت از تورهای علمی ، برگزاری نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وی به برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوق ها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدیدهای دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . در پایان این نشست در خصوص تعلیق و لغو مجوز یکی از صندوق ها و تصویب تاسیس چند صندوق جدید گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1399/02/01
19:18

چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، امروز (دوشنبه) با حضور دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، دکتر علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.

چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، امروز (دوشنبه) با حضور دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، دکتر علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت علوم ، دکتر غلامی در این جلسه با تشکر از زحمات و دستاوردهای صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های علم وفناوری در بحران ویروس کرونا و با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : باید سیاست های کلان صندوق را در یک تعریف کلی مشخص کنیم زیرا هم منابع محدود است و هم نیازها گسترده . وزیر علوم با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها و ابداعات و اختراعات پژوهشگران و نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد وی افزود : در این شرایط ، در کنار این مهم برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت هایی باشد که در اولویت قرار گیرد
در ادامه این نشست مجازی ، دکتر مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، با اشاره به فرآیندهای اجرایی ، تدوین استانداردها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوقهای پزوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
دکتر وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نیز در این نشست ، با اشاره به کارهای انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار داشت : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بوده است .
دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری درخصوص اهم برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری و بهبود فرآیندهای اعطای مجوز و در حوزه توانمندسازی و هدایت از طریق حمایت از دوره های اموزشی و حمایت از تورهای علمی ، نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وی به اهم برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوقها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدیدهای دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . در پایان این نشست درخصوص تعلیق و لغو مجوز یکی از صندوق ها و تصویب تاسیس چند صندوق جدید گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/02/01
17:11

چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد .

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، امروز (دوشنبه) با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . منصور غلامی وزیر علوم در این جلسه با تشکر از زحمات و دستاوردهای صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های علم وفناوری در بحران ویروس کرونا و با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : باید سیاست های کلان صندوق را در یک تعریف کلی مشخص کنیم زیرا هم منابع محدود است و هم نیازها گسترده وزیر علوم با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها و ابداعات و اختراعات پژوهشگران و نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد وی افزود : در این شرایط ، در کنار این مهم برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت هایی باشد که در اولویت قرار گیرد
در ادامه این نشست مجازی ، دکتر مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، با اشاره به فرآیندهای اجرایی ، تدوین استانداردها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوقهای پزوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نیز در این نشست ، با اشاره به کارهای انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار داشت : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بوده است .
دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری درخصوص اهم برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری و بهبود فرآیندهای اعطای مجوز و در حوزه توانمندسازی و هدایت از طریق حمایت از دوره های اموزشی و حمایت از تورهای علمی ، نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وی به اهم برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوقها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدیدهای دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . در پایان این نشست درخصوص تعلیق و لغو مجوز یکی از صندوق ها و تصویب تاسیس چند صندوق جدید گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/02/02
08:00

وزیرعلوم در جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی گفت : برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت های در اولویت باشد .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری؛ چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . منصور غلامی وزیر علوم در این جلسه با تشکر از زحمات و دستاورد های صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های علم وفناوری در بحران ویروس کرونا و با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : باید سیاست های کلان صندوق را در یک تعریف کلی مشخص کنیم ، زیرا هم منابع محدود است و هم نیاز ها گسترده وزیر علوم با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها و ابداعات و اختراعات پژوهشگران و نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد وی افزود : در این شرایط ، در کنار این مهم برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت هایی باشد که در اولویت قرار گیرد
در ادامه این نشست مجازی ، مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، با اشاره به فرآیند های اجرایی ، تدوین استاندارد ها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوق های پزوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نیز در این نشست ، با اشاره به کار های انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار داشت : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بوده است .
دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری درخصوص اهم برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری و بهبود فرآیند های اعطای مجوز و در حوزه توانمندسازی و هدایت از طریق حمایت از دوره های اموزشی و حمایت از تور های علمی ، نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وی به اهم برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوقها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدید های دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . در پایان این نشست درخصوص تعلیق و لغو مجوز یکی از صندوق ها و تصویب تاسیس چند صندوق جدید گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/02/01
16:46
غلامی گفت : برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت هایی باشد که در اولویت قرار گیرد

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، امروز (دوشنبه) با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . در این جلسه وزیر علوم با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : باید سیاست های کلان صندوق را در یک تعریف کلی مشخص کنیم ، زیرا هم منابع محدود است و هم نیاز ها گسترده غلامی با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها و ابداعات و اختراعات پژوهشگران و نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد او افزود : در این شرایط ، برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت هایی باشد که در اولویت قرار گیرد
در ادامه این نشست مجازی ، مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، با اشاره به فرآیند های اجرایی ، تدوین استاندارد ها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوق های پزوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
بازدید از صندوق های تازه تاسیس در جهت نظارت بر فعالیت صندوق ها وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نیز در این نشست ، با اشاره به کار های انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار کرد : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بوده است .
او درخصوص اهم برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری و بهبود فرآیند های اعطای مجوز و در حوزه توانمندسازی و هدایت از طریق حمایت از دوره های اموزشی و حمایت از تور های علمی ، نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وحدت به اهم برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوقها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدید های دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1399/02/01
16:35

چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، امروز (دوشنبه) با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد .

چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ، امروز (دوشنبه) با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . به گزارش ایلنا ، منصور غلامی در این جلسه با تشکر از زحمات و دستاوردهای صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های علم وفناوری در بحران ویروس کرونا و با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : باید سیاست های کلان صندوق را در یک تعریف کلی مشخص کنیم زیرا هم منابع محدود است و هم نیازها گسترده وزیر علوم با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها و ابداعات و اختراعات پژوهشگران و نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد وی افزود : در این شرایط ، در کنار این مهم برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت هایی باشد که در اولویت قرار گیرد
در ادامه این نشست مجازی ، مسعود برومند ، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، با اشاره به فرآیندهای اجرایی ، تدوین استانداردها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوقهای پزوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نیز در این نشست ، با اشاره به کارهای انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار داشت : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بوده است .
دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری درخصوص اهم برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری و بهبود فرآیندهای اعطای مجوز و در حوزه توانمندسازی و هدایت از طریق حمایت از دوره های اموزشی و حمایت از تورهای علمی ، نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وی به اهم برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوقها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدیدهای دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . در پایان این نشست درخصوص تعلیق و لغو مجوز یکی از صندوق ها و تصویب تاسیس چند صندوق جدید گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/02/01
15:18
ایسنا/سمنان وزیر علوم درگذشت مدیر گروه ادبیات دانشگاه سمنان را تسلیت گفت
دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، و دکتر سالار آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین اللملی با صدور پیام های جداگانه ای ، درگذشت دکتر عصمت اسماعیلی ، عضو هیئت علمی این دانشگاه را تسلیت گفتند به گزارش ایسنا به نقل از رزوابط عمومی دانشگاه سمنان متن پیام تسلیت دکتر غلامی به شرح زیر است : جناب آقای دکتر مسعود نصیری زرندی رئیس محترم دانشگاه سمنان با سلام خبر درگذشت همکار ارجمند خانم دکتر عصمت اسماعیلی عضو هیئت علمی آن دانشگاه موجب تأسف و تالم اینجانب گردید اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران محترم و خانواده آن مرحومه تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای ایشان مسألت می نمایم مراتب تسلیت اینجانب را به بازماندگان آن مرحومه ابلاغ فرمائید دکتر عصمت اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان بود که پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت شادروان خانم دکتر اسماعیلی برای اداره کرسی های زبان فارسی از طرف وزارت علوم در کشورهای سوریه و مجارستان هم ماموریت داشته اند هچنین دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین اللملی با صدور پیامی درگذشت این استاد دانشگاه سمنان را تسلیت گفت دکتر عصمت اسماعیلی عضو هیأت علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و از اساتید شاخص دانشگاه سمنان امروز اول اردیبهشت در اثر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/02/01
13:36
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور پیامی درگذشت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان را تسلیت گفت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی خطاب به مسعود نصیری زرندی رییس دانشگاه سمنان ، درگذشت عصمت اسماعیلی ، عضو هیئت علمی این دانشگاه را تسلیت گفت متن پیام تسلیت وزیر علوم به شرح زیر است : خبر درگذشت همکار ارجمند خانم عصمت اسماعیلی عضو هیئت علمی آن دانشگاه موجب تأسف و تالم اینجانب شد اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران و خانواده آن مرحومه تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای وی مسألت می نمایم مراتب تسلیت اینجانب را به بازماندگان آن مرحومه ابلاغ فرمائید براساس این گزارش ، عصمت اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان بود که پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت شادروان دکتر اسماعیلی برای اداره کرسی های زبان فارسی از طرف وزارت علوم در کشورهای سوریه و مجارستان هم ماموریت داشته اند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/02/01
13:49
وزیر علوم درگذشت عصمت اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان را تسلیت گفت
به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از وزارت علوم ، منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی خطاب به مسعود نصیری زرندی رییس دانشگاه سمنان ، درگذشت عصمت اسماعیلی ، عضو هیئت علمی این دانشگاه را تسلیت گفت متن پیام تسلیت وزیر علوم به شرح زیر است : خبر درگذشت همکار ارجمند خانم عصمت اسماعیلی عضو هیئت علمی آن دانشگاه موجب تأسف و تالم اینجانب شد اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران و خانواده آن مرحومه تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای وی مسألت می نمایم مراتب تسلیت اینجانب را به بازماندگان آن مرحومه ابلاغ فرمائید براساس این گزارش ، عصمت اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان بود که پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت شادروان دکتر اسماعیلی برای اداره کرسی های زبان فارسی از طرف وزارت علوم در کشورهای سوریه و مجارستان هم ماموریت داشته اند انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1399/02/01
14:29

منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی خطاب به رییس دانشگاه سمنان ، درگذشت عصمت اسماعیلی ، عضو هیئت علمی این دانشگاه را تسلیت گفت .
منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی خطاب به رییس دانشگاه سمنان ، درگذشت عصمت اسماعیلی ، عضو هیئت علمی این دانشگاه را تسلیت گفت به گزارش ایلنا ، متن پیام تسلیت غلامی به شرح زیر است : جناب آقای دکتر مسعود نصیری زرندی رئیس محترم دانشگاه سمنان با سلام خبر درگذشت همکار ارجمند خانم دکتر عصمت اسماعیلی عضو هیئت علمی آن دانشگاه موجب تأسف و تالم اینجانب گردید اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران محترم و خانواده آن مرحومه تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای ایشان مسألت می نمایم مراتب تسلیت اینجانب را به بازماندگان آن مرحومه ابلاغ فرمائید دکتر عصمت اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان بود که پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت شادروان خانم دکتر اسماعیلی برای اداره کرسی های زبان فارسی از طرف وزارت علوم در کشورهای سوریه و مجارستان هم ماموریت داشته اند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
اقتصاد 24
1399/02/02
00:01
عصمت اسماعیلی ، استاد زبان و ادبیات فارسی ، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت
اقتصاد24 «عصمت اسماعیلی» ، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان پس از تحمل یک دوره بیماری آسمانی شدند شادروان اسماعیلی برای اداره کرسی های زبان فارسی از طرف وزارت علوم در کشور های سوریه و مجارستان هم مأموریت داشت منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی خطاب به رئیس دانشگاه سمنان ، درگذشت عضو هیأت علمی این دانشگاه را تسلیت گفت
در متن پیام تسلیت غلامی آمده است : خبر درگذشت همکار ارجمند خانم دکتر عصمت اسماعیلی عضو هیأت علمی آن دانشگاه موجب تأسف و تألم اینجانب شد؛ به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران و خانواده آن مرحوم تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای ایشان مسألت می کنم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1399/02/02

تسنیم : منصور غلامی ، وزیر علوم درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم ، سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد .
او با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است .

تکذیب سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان تسنیم : منصور غلامی ، وزیر علوم درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم ، سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . او با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : ایران سرقت فناوری اطلاعات وزارت علوم دانشجویان
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
صبح اقتصاد
1399/02/02

وزیر علوم گفت : بر اســاس بررسی اولیه ، خبر ســرقت اطاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام اســت .

به گزارش گروه دانشــگاه خبرگزاری تسنیم ، منصور غامی وزیر علوم درباره هک شــدن اطاعات کامل وزارت علوم ــ سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطاعات 950 هزار کاربر پژوهشــگاه علوم و فناوری اطاعات ایران گفت : بر اســاس بررسی اولیه ، خبر ســرقت اطاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی با بیــان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده ً در زمان حاضر خبر را برداشــته است ، گفت : پیگیری های قانونی و ظاهرا در مورد نشــر این خبر جعلی در حال انجام است شــایان ذکر است ، روز گذشته برخی از سایت های خبری اعام کردند اطاعات کامل وزارت علوم ــ سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشــور و اطاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران هک شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/02/02
10:48

معاون آموزشی وزیر علوم بر لزوم همکاری دانشگاه ها در نحوه محاسبه شهریه دانشجویان در ترم تحصیلی جاری تاکید کرد و گفت : هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید در هیات امنای دانشگاه ها صورت گیرد .

به گزارش ایسنا ، دکتر علی خاکی صدیق با حضور در خط شبکه خبر ضمن بیان این مطلب به آخرین تصمیمات وزارت علوم در خصوص وضعیت شهریه دانشجویان در نیم سال جاری اشاره و اظهار کرد : شهریه دانشجویان جزو موارد تسهیلات وزارت علوم است که برای نیم سال تحصیلی جاری در نظر گرفته شد تا بر اساس آن اگر دانشجویی یک ، دو یا سه درس خود را حذف کند ، ترم دانشجو لطمه نخورد و بتواند ترم جاری را ادامه بدهد . وی در ادامه تصریح کرد : همچنین تاکید کردیم دانشجو می تواند ترم تحصیلی جاری را به طور کامل و بدون احتساب سنوات حذف کند ، ما از معاونین آموزشی دانشگاه ها خواستیم با دانشجویان در این زمینه ها همکاری داشته باشند
معاون آموزشی وزیر علوم خاطر نشان کرد : دانشجویانی که شهریه پرداز هستند و بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه ها شهریه مشخصی را بابت ترم تحصیلی خود پرداخت می کنند ، ما در این زمینه نیز در دستورالعمل و سند 20 ماده ای خود از دانشگاه ها خواستیم با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و جامعه با دانشجویان همکاری کنند . دکتر خاکی صدیق در پایان اظهار کرد : هر گونه تخفیف یا تغییر در پرداخت های شهریه دانشجویان در نیم سال جاری تحصیلی نیازمند مصوبه هیات امنای دانشگاه است و این پیشنهاد باید از طریق دانشگاه یا موسسه به هیات امنا برده شود و در این هیات در خصوص شهریه تصمیم گیری صورت گیرد انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/02/02
10:35

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : 40 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند که حدود 3 هزار نفر بورسیه و مابقی با هزینه شخصی خود در ایران مشغول به تحصیل هستند .
مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اعلام آمار دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران و تعداد دانشجویان خارجی که در ایران بورسیه هستند ، گفت : در مجموع تعداد دانشجویان خارجی که در دانشگاه های ایران بورس شده اند خیلی کم است وی توضیح داد : از بین 40 هزار دانشجوی خارجی که در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند حدود 3 هزار دانشجو بورس هستند و مابقی این دانشجویان با هزینه شخصی خود در ایران مشغول به تحصیل هستند *اهمیت جذب دانشجوی خارجی برای یک کشور به گفته معاون دانشجویی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، تعداد دانشجویان بین المللی یکی از شاخص های جهانی ارزیابی دانشگاه ها است و از جهات مختلفی از جمله علمی و تبادلات فرهنگی دارای اهمیت است رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد : در حال حاضر سیاست کشور بر فراهم شدن امکان حضور دانشجویان کشورهای دیگر در ایران است و این موضوع یکی از برنامه های در دستور کار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/02/02
09:07

معاون آموزشی وزارت علوم گفت : هرگونه تخفیف و تغییر در شهریه دانشجویان شهریه پرداز ، نیازمند مصوبه هیات امنای دانشگاه ها است .

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعمال تخفیف و یا تسقیط شهریه دانشجویان شهریه پرداز در ترم جاری گفت : براساس دستورالعمل و سند 20 ماده ای که توسط معاونت آموزشی وزارت علوم تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ شده از دانشگاه ها درخواست کرده ایم با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و جامعه با دانشجویان شهریه پرداز همکاری کنند . وی ادامه داد : هرگونه تخفیف و تغییر در شهریه دانشجویان شهریه پرداز ، نیازمند مصوبه هیات امنای دانشگاه ها است معاون آموزشی وزارت علوم افزود : با توجه به این موضوع که اعضای هیات امنای دانشگاه ها میزان شهریه دانشجویان را تعیین می کنند ، بنابراین تخفیف و یا تغییر شهریه نیز نیازمند مصوبه هیات امناء دانشگاه ها است معاون وزیر علوم پیش از این درباره تکلیف شهریه دانشجویانی که حذف ترم می کنند نیز عنوان کرده بود : اگر شهریه ای اخذ شده ولی در قبال آن خدمتی ارائه نشده است و دانشگاه نیز با حذف آن موافقت کرده باشد ، دانشگاه می تواند آن را عودت دهد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/02/02
09:30

معاون آموزشی وزارت علوم درباره تسهیلات آموزشی برای آن دسته از دانشجویانی که نتوانستند از سیستم آموزش های الکترونیک استفاده کنند ، توضیح داد .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با رادیو فرهنگ اظهار داشت : تمام دنیا در بخش های مختلف از جمله آموزش با شیوع بیماری کووید 19 غافلگیر شده اند و به خاطر حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی توقف کلاس های حضوری در دانشگاه های کشور ضروری شد . وی افزود : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که می شد در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حوزه آموزش بر روی مسئله آموزش های غیرحضوری متمرکز گردید با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های کشور در حوزه آموزش های الکترونیکی داشتند ، خیلی زود توانستند خود را تطبیق دهند و شرایط را فراهم کرده و تعداد زیادی از دانشجویان را در دانشگاه های خود پوشش دهند
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به تشکیل کارگروه آموزش های الکترونیکی در وزارت علوم خاطرنشان کرد : این کارگروه با مشاوره و راهنمایی هایی که اخذ کرد توانست در پنجاه روز گذشته زیرساخت هایی را فراهم کند که آموزش های الکترونیکی را به دانشجویان عرضه کند . به گفته وی ، این امر تجربه ای جدید و برای نخستین بار است که در این حجم و وسعت ، آموزش الکترونیکی را به دانشجویان ارائه می شود خاکی صدیق افزود : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ، ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است معاون آموزش وزارت علوم با بیان اینکه هم اکنون در کل دنیا طبق آخرین آمار دریافتی از یونسکو 91 3 درصد دانش آموزان و دانشجویان با این موضوع درگیر هستند ، اظهار داشت : امیدواریم این تجربه باعث شود که نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد وی خاطرنشان کرد : اگر به هر دلیلی دانشجویی نتواند از این سیستم آموزش الکترونیک استفاده نماید ، برخی تسهیلات آموزشی از جمله حذف ترم بدون احتساب ، حذف تعدادی واحد درسی مدنظر دانشجو ، سهولت در میهمان شدن دانشجویان در شهر های محل زندگی خود و معرفی به استاد تا 2 برابر در نظر گرفته شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
واحد مرکزی خبر
1399/02/02
08:52

آقای علی خاکی صدیق در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت امتحانات دانشجویان و پیشنهاد حذف نمره از آزمون های دانشجو افزود : این پیشنهاد از برخی از دانشگاه ها در پیش نویس یکی از دستورالعمل های وزارت علوم مطرح شد و منوط به تأیید همه روسای دانشگاه ها بود که در جلسه ای ، این پیشنهاد رد شد و به تصویب نرسید.

آقای علی خاکی صدیق در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت امتحانات دانشجویان و پیشنهاد حذف نمره از آزمون های دانشجو افزود : این پیشنهاد از برخی از دانشگاه ها در پیش نویس یکی از دستورالعمل های وزارت علوم مطرح شد و منوط به تأیید همه روسای دانشگاه ها بود که در جلسه ای ، این پیشنهاد رد شد و به تصویب نرسید .
وی به دستورالعمل های امتحانات دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی اشاره کرد و گفت : براساس دستورالعملی که به دانشگاه ها ابلاغ شد مقرر شد اگر شرایط کشور اجازه حضور دانشجویان در امتحانات را بدهد _البته این تصمیم منوط به تأیید ستاد کروناست_ ، دانشگاه ها می توانند امتحانات خود را به صورت حضوری و با رعایت سلامت ایمنی برگزار کنند . خاکی افزود : همچنین زمان امتحانات پایان ترم دانشگاه ها با تأیید خود دانشگاه می تواند 2 یا 3 و یا 4 هفته به تعویق بیفتد و در غیر این صورت امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار شود معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد : همچنین دانشجویان می توانند در محل سکونت خود و خارج از دانشگاه اصلی البته با موافقت دو دانشگاه ، امتحانات خود را به سرانجام برسانند و دستورالعمل دیگر ، الکترونیکی شدن امتحانات دانشجویان است که این نیز منوط به تصمیم هر دانشگاه است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/02/02
11:33
خاکی صدیق گفت : برای دانشجویانی که نتوانند از آموزش الکترونیک استفاده کنند تسهیلات آموزشی در نظر گرفته شده است

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم در گفت وگو با رادیو فرهنگ اظهار کرد : با شیوع بیماری کرونا تمام دنیا در بخش های مختلف از جمله آموزش غافلگیر شده و برای حفظ سلامتی جامعه توقف کلاس های حضوری در دانشگاه های کشور ضروری شد . خاکی صدیق ادامه داد : با توجه به پیش بینی هایی که می شد وزارت علوم در حوزه آموزش بر روی مسئله آموزش های غیرحضوری متمرکز شد با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های کشور در حوزه آموزش های الکترونیکی داشتند ، خیلی زود توانستند خود را تطبیق دهند و شرایط را فراهم کرده و تعداد زیادی از دانشجویان را در دانشگاه های خود پوشش دهند او با اشاره به تشکیل کارگروه آموزش های الکترونیکی در وزارت علوم گفت : این کارگروه با مشاوره و راهنمایی هایی که اخذ کرد توانست در پنجاه روز گذشته زیرساخت هایی را فراهم کند که آموزش های الکترونیکی را به دانشجویان عرضه کند برای نخستین بار است که در این حجم و وسعت ، آموزش الکترونیکی به دانشجویان ارائه می شود معاون آموزشی وزارت علوم افزود : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان از سطح دانش ، فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ، در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است او با بیان اینکه هم اکنون در کل دنیا طبق آخرین آمار دریافتی از یونسکو 91 3 درصد دانش آموزان و دانشجویان با این موضوع درگیر هستند ، اظهار کرد : امیدواریم این تجربه باعث شود که نظام آموزشی ما یک تحول در این حوزه داشته باشد خاکی صدیق یادآوری کرد : اگر به هر دلیلی دانشجویی نتواند از این سیستم آموزش الکترونیک استفاده کند ، برخی تسهیلات آموزشی از جمله حذف ترم بدون احتساب ، حذف تعدادی واحد درسی مدنظر دانشجو ، سهولت در میهمان شدن دانشجویان در شهر های محل زندگی خود و معرفی به استاد تا 2 برابر در نظر گرفته شده است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/02/01
13:08

معاون آموزشی وزارت علوم گفت : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت : تمام دنیا در بخش های مختلف ، منجمله آموزش با بیماری ویروس کرونا غافلگیر شدند و به دلیل حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی ، توقف آموزش های حضوری ضروری شد .
وی ادامه داد : از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که در وزارت علوم صورت گرفت ، حوزه آموزش به دو مساله متمرکز شد ، مسئله اول آموزش های غیر حضوری بود ، با توجه به دو دهه سابقه ای که برخی از دانشگاه های ما در زمینه آموزش های الکترونیکی دارند خیلی زود توانستند خود را تطبق داده و شرایط را فراهم کنند و تعداد زیادی دانشجو را پوشش بدهند . خاکی صدیق تصریح کرد : همچنین یک کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی که دریافت کردند توانستند در 50 روز گذشته زیرساخت های لازم را ایجاد کرده و آموزش های الکترونیکی را عرضه کنند معاون آموزشی وزارت علوم اظهار کرد : با توجه به اینکه دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطلاعات و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند ، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم ، ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است وی ادامه داد : یک تجربه جهانی است که طبق آخرین آماری که یونسکو ارائه کرد بیش از 91 درصد دانشجویان و دانش آموزان در دنیا درگیر این مساله هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد
خاکی صدیق بیان کرد : اگر دانشجویی در جای دور افتاده باشد یا به گوشی هوشمند یا لپ تاپ دسترسی نداشته باشد و نتواند واحد های خود را اخذ کند ، معاونت آموزشی وزارت علوم یک سری تسهیلات آموزشی برای این دانشجویان در نظر گرفته است که می توان به حذف ترم بدون احتساب در سنوات ، حذف تعدادی از دروس اشاره کرد . وی در پایان خاطرنشان کرد : همچنین مهمانی دانشجویان در دانشگاه شهر خود سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو برابر مجاز شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/02/01 - 1399/02/02
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرارو
1399/02/02
12:45

معاون آموزشی وزیر علوم بر لزوم همکاری دانشگاه ها در نحوه محاسبه شهریه دانشجویان در ترم تحصیلی جاری تاکید کرد و گفت : هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید در هیات امنای دانشگاه ها صورت گیرد .

دکتر علی خاکی صدیق با حضور در خط شبکه خبر ضمن بیان این مطلب به آخرین تصمیمات وزارت علوم در خصوص وضعیت شهریه دانشجویان در نیم سال جاری اشاره و اظهار کرد : شهریه دانشجویان جزو موارد تسهیلات وزارت علوم است که برای نیم سال تحصیلی جاری در نظر گرفته شد تا بر اساس آن اگر دانشجویی یک ، دو یا سه درس خود را حذف کند ، ترم دانشجو لطمه نخورد و بتواند ترم جاری را ادامه بدهد . به گزارش ایسنا ، وی در ادامه تصریح کرد : همچنین تاکید کردیم دانشجو می تواند ترم تحصیلی جاری را به طور کامل و بدون احتساب سنوات حذف کند ، ما از معاونین آموزشی دانشگاه ها خواستیم با دانشجویان در این زمینه ها همکاری داشته باشند
معاون آموزشی وزیر علوم خاطر نشان کر