وزارت علوم -
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت 14:20

1
1
فهرست اخبار
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
1399/03/06 - 1399/03/07
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/07
04:36

وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از 17 خرداد ماه خبر داد و گفت : خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی از این تاریخ بازگشایی خواهند شد .

دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این خبر ، در خصوص بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از 17 خرداد ماه اظهار کرد : ما در این موضوع اولویت را به پذیرش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده ایم در حال حاضر نیز پذیرش دانشجویان دکتری شروع شده است و خوشبختانه مشکل خاصی ایجاد نشده است .
وی تاکید کرد : در حال برخی دانشگاه ها پذیرش حضوری دانشجوی کارشناسی ارشد را نیز آغاز کردند اما تعداد این افراد کمتر است لذا از 17 خرداد اولویت پذیرش دانشجویان ارشد است و هر دانشگاهی بر اساس شرایط ، جمعیت دانشجویی و امکانات خود می تواند در خصوص پذیرش خضوری دانشجو مدیریت و برنامه ریزی خواهد کرد و وزارت علوم همفکری ، هماهنگی و حمایت و پیشتیبانی از دانشجویان را ادامه خواهد داد . وزیر علوم با تاکید براینکه خوابگاه های دانشجویی با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی خواهندشد ، گفت : این پذیرش بر اساس ظرفیت پیش بینی شده برای خوابگاه ها صورت خواهد گرفت در واقع دانشگاه ها برنامه هایی را ارائه داده اند که دانشجویان را بر اساس برنامه زمانی مشخص در خوابگاه ها توزیع کنند؛ بنابراین همه دانشجویان با یکدیگر در یک زمان مشخص در دانشگاه حضور نخواهند داشت دکتر غلامی در خصوص آمار فوت دانشجویان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا نیز گفت : دانشجویان به دلیل اینکه ایمن تر بودند ما آمار قابل توجهی از مرگ و میر آنها به دلیل ابتلا به این ویروس نداریم انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/03/07
08:35

وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از 17 خرداد ماه خبر داد و گفت : خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی از این تاریخ بازگشایی خواهند شد .

به گزارش خبرگزاری تابناک قزوین ، به نقل از ایسنا ، دکتر منصور غلامی ، ضمن اعلام این خبر ، در خصوص بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از 17 خرداد ماه اظهار کرد : ما در این موضوع اولویت را به پذیرش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده ایم در حال حاضر نیز پذیرش دانشجویان دکتری شروع شده است و خوشبختانه مشکل خاصی ایجاد نشده است .
وی تاکید کرد : در حال حاضر برخی دانشگاه ها پذیرش حضوری دانشجوی کارشناسی ارشد را نیز آغاز کردند اما تعداد این افراد کمتر است لذا از 17 خرداد اولویت پذیرش دانشجویان ارشد است و هر دانشگاهی بر اساس شرایط ، جمعیت دانشجویی و امکانات خود می تواند در خصوص پذیرش خضوری دانشجو مدیریت و برنامه ریزی خواهد کرد و وزارت علوم همفکری ، هماهنگی و حمایت و پیشتیبانی از دانشجویان را ادامه خواهد داد . وزیر علوم با تاکید براینکه خوابگاه های دانشجویی با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی خواهندشد ، گفت : این پذیرش بر اساس ظرفیت پیش بینی شده برای خوابگاه ها صورت خواهد گرفت در واقع دانشگاه ها برنامه هایی را ارائه داده اند که دانشجویان را بر اساس برنامه زمانی مشخص در خوابگاه ها توزیع کنند؛ بنابراین همه دانشجویان با یکدیگر در یک زمان مشخص در دانشگاه حضور نخواهند داشت دکتر غلامی در خصوص آمار فوت دانشجویان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا نیز گفت : دانشجویان به دلیل اینکه ایمن تر بودند ما آمار قابل توجهی از مرگ و میر آنها به دلیل ابتلا به این ویروس نداریم کو
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
عصر ایران
1399/03/07
08:59

وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از 17 خرداد ماه خبر داد و گفت : خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی از این تاریخ بازگشایی خواهند شد.
وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از 17 خرداد ماه خبر داد و گفت : خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی از این تاریخ بازگشایی خواهند شد
دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این خبر ، در خصوص بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از 17 خرداد ماه اظهار کرد : ما در این موضوع اولویت را به پذیرش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده ایم در حال حاضر نیز پذیرش دانشجویان دکتری شروع شده است و خوشبختانه مشکل خاصی ایجاد نشده است .
وی تاکید کرد : در حال حاضر برخی دانشگاه ها پذیرش حضوری دانشجوی کارشناسی ارشد را نیز آغاز کردند اما تعداد این افراد کمتر است لذا از 17 خرداد اولویت پذیرش دانشجویان ارشد است و هر دانشگاهی بر اساس شرایط ، جمعیت دانشجویی و امکانات خود می تواند در خصوص پذیرش خضوری دانشجو مدیریت و برنامه ریزی خواهد کرد و وزارت علوم همفکری ، هماهنگی و حمایت و پیشتیبانی از دانشجویان را ادامه خواهد داد . وزیر علوم با تاکید براینکه خوابگاه های دانشجویی با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی خواهندشد ، گفت : این پذیرش بر اساس ظرفیت پیش بینی شده برای خوابگاه ها صورت خواهد گرفت در واقع دانشگاه ها برنامه هایی را ارائه داده اند که دانشجویان را بر اساس برنامه زمانی مشخص در خوابگاه ها توزیع کنند؛ بنابراین همه دانشجویان با یکدیگر در یک زمان مشخص در دانشگاه حضور نخواهند داشت دکتر غلامی در خصوص آمار فوت دانشجویان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا نیز گفت : دانشجویان به دلیل اینکه ایمن تر بودند ما آمار قابل توجهی از مرگ و میر آنها به دلیل ابتلا به این ویروس نداریم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مردم سالاری
1399/03/07

وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از 17 خرداد ماه خبر داد و گفت : خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی از این تاریخ بازگشایی خواهند شد .
وزیر علوم از آغاز پذیرش حضوری دانشجویان در دانشگاه ها با اولویت دانشجویان کارشناسی ارشد از 17 خرداد ماه خبر داد و گفت : خوابگاه های دانشجویی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی از این تاریخ بازگشایی خواهند شد
دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این خبر ، در خصوص بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از 17 خرداد ماه اظهار کرد : ما در این موضوع اولویت را به پذیرش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده ایم در حال حاضر نیز پذیرش دانشجویان دکتری شروع شده است و خوشبختانه مشکل خاصی ایجاد نشده است .
وی تاکید کرد : در حال حاضر برخی دانشگاه ها پذیرش حضوری دانشجوی کارشناسی ارشد را نیز آغاز کردند اما تعداد این افراد کمتر است لذا از 17 خرداد اولویت پذیرش دانشجویان ارشد است و هر دانشگاهی بر اساس شرایط ، جمعیت دانشجویی و امکانات خود می تواند در خصوص پذیرش خضوری دانشجو مدیریت و برنامه ریزی خواهد کرد و وزارت علوم همفکری ، هماهنگی و حمایت و پیشتیبانی از دانشجویان را ادامه خواهد داد . وزیر علوم با تاکید براینکه خوابگاه های دانشجویی با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی خواهندشد ، گفت : این پذیرش بر اساس ظرفیت پیش بینی شده برای خوابگاه ها صورت خواهد گرفت در واقع دانشگاه ها برنامه هایی را ارائه داده اند که دانشجویان را بر اساس برنامه زمانی مشخص در خوابگاه ها توزیع کنند؛ بنابراین همه دانشجویان با یکدیگر در یک زمان مشخص در دانشگاه حضور نخواهند داشت دکتر غلامی در خصوص آمار فوت دانشجویان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا نیز گفت : دانشجویان به دلیل اینکه ایمن تر بودند ما آمار قابل توجهی از مرگ و میر آنها به دلیل ابتلا به این ویروس نداریم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
00:26

چند هزار دانشجو برای تخفیف شهریه در ترم کرونایی در فارس من کمپین ایجاد کرده اند ، در پیگیری خبرنگار فارس مشخص شد که قرار است یک تصمیم کلی برای تعیین تکلیف تخفیف شهریه دانشجویان در وزارت علوم اتخاذ و به دانشگاه ها ابلاغ شود .
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، برخی کاربران فارس با ثبت شده در سامانه فارس من کمپین های متعددی را درباره شهریه دانشگاه ها در ترم کرونایی طرح کرده اند و خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند
از جمله اینکه برخی کاربران با ثبت سوژه ای با عنوان «نه به پرداخت کامل شهریه دانشگاه به دلیل کرونا» پرسیده اند که چرا باید برای آموزشی که ندیده ایم شهریه کامل پرداخت کنیم؟ برخی دیگر هم نوشته اند که «با رکود اقتصادی کرونا شهریه دانشگاه ها را تخفیف دهید» یا برخی دیگر خواسته اند که «دانشگاه ها دریافت شهریه را به تعویق بیندازند» یا «تخفیف و تقسیط برای شهریه دانشجویان به علت کرونا» در نظر بگیرند ، برخی دیگر از دانشجویان هم از مسوولان خواهش کرده اند که «به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ها در زمان شیوع کرونا رحم کنند» .
همچنین دانشجویان پردیس ها هم مطالبه مشابهی دارند و با ثبت سوژه های «درخواست دانشجویان پردیس شریف به بازگرداندن شهریه» ، «چرا شهریه پردیس خودگردان دانشگاه شریف در شرایط کرونا کاهش نیافت؟» ، «اخذ شهریه دانشگاه شریف در روزهای کرونا» ، «چرا شهریه پردیس دانشگاه تهران کاهش نیافت؟» ، «شهریه پردیس های خودگردان عودت داده شود» خواستار «عدم افزایش شهریه دانشگاه آزاد و پردیس دانشگاه های دولتی» شده اند و اعتراض خود را در این باره اعلام کرده اند . همچنین برخی دانشجویان سنواتی هم درباره شهریه مطالبه دارند و در سوژه ای بر «عدم دریافت شهریه از دانشجویان سنواتی» تاکید کرده اند
*چه موقع دانشجویان می توانند شهریه ای که پرداخت کردند را پس بگیرند؟ با طرح این مطالبه این سوال مطرح می شود که اساسا چه موقع دانشجویان می توانند شهریه ای که پرداخت کردند را پس بگیرند؟ در پاسخ به این سوال سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران به خبرنگار فارس گفت : اگر دانشجویی از خدمات دانشگاه در این ترم استفاده نکرده باشد می تواند شهریه خود را پس بگیرد؛ در واقع اگر دانشجو شهریه پرداخت کرده اما خدمت در ازای آن دریافت نکرده می تواند درخواست عودت شهریه را بدهد یا بابت شهریه بستانکار شود .
وی ادامه داد : اگر دانشجویی درخواست حذف ترم یا مرخصی بدون احتساب در سنوات داده و دانشگاه با موجه تشخیص دادن دلیل دانشجو ، با درخواست او موافقت کرده است ، دانشگاه می تواند شهریه ای که دانشجو پرداخت کرده را بازگرداند اما اگر دانشجو از خدمات دانشگاه استفاده کند در آن صورت نمی تواند بگوید که از خدمات استفاده نکرده ام و در نتیجه می خواهم شهریه را پس بگیرم .
*تخفیف شهریه برای همه دانشجویان در کار خواهد بود با اینکه آموزش های مجازی دانشگاه ها برقرار است و دانشجویان از طریق سامانه های الکترونیکی دروس خود را پیگیری کردند؛ اما برخی دانشجویان می گویند بین خدمات حضوری و خدمات مجازی تفاوت وجود دارد و از این رو باید شهریه این دو روش آموزشی دانشگاه هم متفاوت باشد . در پیگیری خبرنگار فارس از این موضوع از دانشگاه ها مشخص شد که این موضوع که دانشجویان خدمات آموزش حضوری از دانشگاه دریافت نکرده اند و اینترنت از خدمات مجازی استفاده کردند و بین خدمات مجازی و خدمات حض
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
00:26
وری تفاوت هایی وجود دارد از سوی دانشگاه ها پذیرفته شده است از این رو اغلب دانشگاه ها در نظر دارند که برای همه دانشجویان شهریه پرداز ، تخفیفی را در قالب تخفیف شهریه اعمال کنند *تصمیم گیری هماهنگ درباره میزان تخفیف دانشجویان توسط وزارت علوم خبرنگار فارس موضوع تخفیف شهریه را از مدیر یک پردیس دانشگاه دولتی که دانشجویان زیادی در این دانشگاه برای تخفیف شهریه در فارس من کمپین راه اندازی کرده بودند ، پیگیری کرد
این مدیر که نخواست تا پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در این باره ، اطلاع رسانی کند و از این رو در این مطلب از ذکر نام او خودداری شده است ، به خبرنگار فارس ، گفت : قرار است جلسه ای در این باره در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شود و یک تصمیم کلی درباره میزان تخفیف دانشجویان شهریه پرداز توسط این وزارتخانه اتخاذ شود و برای همه دانشگاه ها ابلاغ شود . این مدیر پردیس دانشگاهی ادامه داد : به همین دلیل است که دانشگاه ها برای تصمیم گیری درباره شهریه ها ، منتظر اعلام سیاست های وزارت علوم هستند و پس از ابلاغ تصمیم ، میزان تخفیف اعلام و تخفیف ها را اعمال خواهند کرد در پیگیری خبرنگار فارس از چند دانشگاه ، موضوع تصمیم گیری هماهنگ درباره میزان تخفیف دانشجویان توسط وزارت علوم تایید شد از این رو به نظر می رسد مطالبه چند هزار نفری دانشجویان در فارس من ، فعلا در انتظار تصمیم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است
*دانشجویان نگران تخفیف شهریه نباشند در آخرین پیگیری ، خبرنگار فارس این موضوع که قرار است تصمیم هماهنگی درباره شهریه دانشجویان شهریه پرداز در ترم کرونایی توسط وزارت علوم اتخاذ و به دانشگاه ها ابلاغ شود را از علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری جویا شد . علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم در این باره به خبرنگار فارس گفت : موضوع تغییر شهریه در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم نیست و در چارچوب اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها است وی تاکید کرد : اما به طور کلی وزارت علوم در این باره به دانشگاه ها توصیه کرده که در این شرایط بحرانی به دانشجویان کمک کنند تا علاوه بر دغدغه های فعلی ، دغدغه مالی به دانشجویان اضافه نشود خاکی صدیق تصریح کرد : همچنین در این باره اطلاع دارم که قصد هیات امنا بر این است که تصمیم واحدی در این باره (تخفیف شهریه دانشجویان شهریه پرداز در ترم کرونایی) برای دانشگاه ها گرفته شود و در این باره از سوی هیات امنا اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجویان از این بابت نگران نباشند در این باره ببینید : انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/03/07
10:03

تهران ایرنا مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از برگزاری چهارمین مرحله پویش «زندگی ، دست یاریگر توست» با عنوان جشنواره «ادبی ، فرهنگی و هنری دانشگاهیان» خبر داد .

محمدهادی عسکری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت : از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان یک نهاد مسوولیت پذیر در عرصه اجتماعی هم راستا با سایر اقشار مردم نقش غیرقابل انکاری در آگاهی بخشی و کمک به رفع این موضوع ایفا کرده اند .
وی افزود : معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به منظور انسجام بخشی به دستاوردهای دانشگاهی و پرهیز از اقدامات موازی ، در مرحله چهارم پویش «زندگی ، دست یاریگر توست» با همکاری پنج دانشگاه دیگر و مشارکت دانشگاهیان نسبت به برگزاری جشنواره ادبی ، فرهنگی و هنری دانشگاهیان اقدام می کند . مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم یادآور شد : در مرحله اول این پویش دانشجویان و فعالان مجموعه های دانشجویی به کمک ستادهای مقابله با بیماری کرونا شتافتند و با فعالیت های داوطلبانه در مسیر رفع نیازمندی های این ستادها وارد صحنه شدند به گفته عسکری ، در گام دوم ، سایر ارکان دانشگاه به پویش پیوستند و با شعار همه دانشگاهیان همه مردم به صحنه مبارزه با کرونا آمدند در گام سوم و همزمان با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مواسات و کمک مومنانه دوباره دست به کار شده و با راه اندازی صندوق نیکوکاری دانشگاهیان ، پای به میدان حمایت از آسیب دیدگان کرونا گذاشتند عسکری ادامه داد : در مرحله چهارم پویش ، در راستای پیگیری و تحقق مطالبه مقام معظم رهبری با به میدان آوردن ظرفیت های ادبی ، فرهنگی و هنری جامعه دانشگاهی کشور ، نسبت به ثبت و ماندگاری این تلاش جهادگونه در تاریخ اقدام شد
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت ، به میدان آوردن ظرفیت کنش گران فرهنگی ، ادبی و هنری دانشگاهی به منظور نقش آفرینی در ثبت هنرمندانه دستاوردهای تلاش چند ماهه کشور در کنترل کرونا ، تقویت مسوولیت اجتماعی جامعه دانشگاهی در مواجهه با موضوعات مهم اجتماع ، معرفی دستاوردهای دانشگاهیان در زمینه های ادبی ، فرهنگی ، هنری با موضوع مقابله با کرونا و ترویج فرهنگ سلامت محور با بهره گیری از ابزار ادبیات و هنر را اهداف مهم این جشنواره برشمرد . عسکری با اشاره به دبیرخانه های مرکزی این جشنواره در پنج دانشگاه کشور ، اظهار داشت : اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه های مازندران ، شهید چمران اهواز ، کردستان ، شهرکرد و فردوسی مشهد برای برگزاری این جشنواره مستقر شده است وی درباره بخش های مختلف این جشنواره گفت : بخش های ادبی ، هنرهای نمایشی و فیلم ، هنرهای آوایی ، هنرهای تجسمی ، خلاقیت و نوآوری ، قابل رقابت در این جشنواره اعلام شده است به گفته عسکری ، متقاضیان تا 15 تیرماه مهلت ثبت نام و ارسال آثار دارند ، مهلت داوری آثار تا هشتم مرداد و زمان برگزاری اختتامیه هفته سوم مرداد ماه 99 اعلام شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/07
09:25

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم از همکاری مشترک صنایع و دانشگاه های کشور برای رفع آلایندگی و حذف جریمه صنایع آلاینده خبر داد .

محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره همکاری های میان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست در سال های اخیر و خروجی آن توضیح داد و گفت : یکی از مهمترین همکاری ها میان وزارت علوم و سازمان محیط زیست ، انعقاد تفاهم نامه فی مابین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بوده که محوریت اصلی این تفاهم نامه براساس طرح مپسا (مدیریت و پایش آلایندگی های سیستمی) بوده است . همکاری صنایع و دانشگاه ها در مسیر کاهش آلایندگیها وی افزود : هدف اصلی از این تفاهم نامه ، بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور و همچنین تمامی زیرساخت های موجود علم و فناوری برای کاهش یا رفع آلایندگی های زیست محیطی بنگاه ها و صنایع آلاینده بوده است خوشبختانه با تلاش مشترک صورت گرفته بین دو طرف در سال 98 زیرساخت های مناسبی برای اجرایی سازی تفاهم نامه صورت پذیرفته است و تاکنون چندین همکاری مشترک میان صنایع آلاینده با دانشگاه های کشور برای مشاوره و همکاری در مسیر کاهش آلایندگی های زیست محیطی منعقد شده است مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ادامه داد : برای مثال دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت پالایش نفت اصفهان تفاهم نامه مشترکی را منعقد کرده است؛ همچنین یک شرکت صنایع خمیر کاغذ با دانشگاه صنعتی شریف وارد مذاکره و توافق شده است دانشگاه اصفهان نیز با انجمن آجرسفال شهر اصفهان وارد مذاکره شده است
وی با بیان این مطلب که در مسیر طرح مپسا ، علاوه بر دانشگاه مجری ، دانشگاه محور نیز بعنوان نماینده دبیرخانه مشترک مپسا وارد قرارداد سه جانبه به همراه دانشگاه مجری و صنعت آلاینده می شود ، خاطرنشان کرد : دانشگاه محور ، نقش نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت دانش پروژه ها و مستندسازی درس آموخته های آن را به عهده دارد .
استقبال صنایع از طرح مپسا سیف ادامه داد : در مسیر طرح مپسا همچنین صنایع بسیار دیگری نیز اعلام آمادگی و علاقمندی کرده اند که به دنبال شناسایی ظرفیتهای علم و فناوری برای کمک به کاهش آلایندگی ها هستند؛ همچنین دانشگاه ها و پژوهشگاه های بسیار نیز برای کمک و همکاری به صنایع آلاینده اعلام آمادگی کرده و تجارب و توانمندی های خود را به دبیرخانه مشترک مپسا ارسال کرده اند .
کمک به حذف جریمه صنایع آلاینده مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم افزود : طرح مپسا فرصت بسیار مناسبی را فراهم کرده است که بتوان براساس یک فرآیند شفاف و مشخص ، صنایع و بنگاه هایی که به عنوان صنعت آلاینده شناخته می شوند و در لیست آلاینده ها جریمه پرداخت می کنند ، بتوانند از ظرفیت های علمی موجود استفاده کنند تا از لیست آلاینده ها خارج شوند . وی در ادامه تاکید کرد که لازم است صنایع آلاینده ضمن اعلام آمادگی به دبیرخانه مشترک مپسا ، با کمک ظرفیت های موجود در وزارت علوم ، دانشگاه و پژوهشگاه مجری را برای خود انتخاب کنند پس از آن ، دبیرخانه مشترک ، دانشگاه محور یا ناظر را برای انعقاد قرارداد سه جانبه به صنعت آلاینده مربوطه معرفی خواهد کرد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/03/07
13:15

سمنان ایرنا سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان گفت : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، با تاسیس 10 رشته برای سال تحصیلی 1400 1399 در این دانشگاه موافقت کرد .
رضا نقدی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در مقطع کارشناسی پیوسته ، مجوز تاسیس رشته طراحی لباس برای اولین بار در دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان اخذ شد به رسانه ها ابراز داشت : این دانشگاه از مهر امسال در 10 رشته جدید متناسب با بازار کار در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو جذب می کند وی با اشاره به جذب 65 درصدی فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای در بازار کار خاطرنشان کرد : این دانشگاه یکی از مراکز آموزشی و مهارتی است که نقش مهمی در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارد
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان افزود : دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در حال حاضر با داشتن بیش از 4 هزار دانشجو و 4 دانشکده در شهرهای سمنان ، شاهرود و امیرآباد دامغان با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و متناسب با فرصت های جدید شغلی برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار در حوزه های مهارتی و تکنولوژی و همچنین افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری ، رسالت و ماموریت خود را دنبال می کند . نقدی رشته های جدید این دانشگاه را انرژی تجدیدپذیر خورشیدی ، تبرید ، گرافیک ، تربیت بدنی ، معماری ، هنرهای تجسمی نقاشی ، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر در مقطع کاردانی ذکر کرد وی ادامه داد : کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو و حسابداری بصورت ناپیوسته و طراحی لباس بصورت پیوسته نیز تصویب شده است وی افزود : با اضافه شدن این 10 رشته به سبد آموزشی این دانشگاه ، تعداد رشته های این دانشگاه به 58 رشته رسید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان با بیان اینکه در سال تحصیلی 1400 1399 در این رشته ها دانشجو پذیرفته می شود ، تصریح کرد : رشته های جدید با توجه به سند آمایش استان ، چشم انداز 5 ساله و صنایع موجود ایجاد شده است نقدی گفت : این دانشگاه تلاش می کند از طریق تربیت تکنیسین ها و مهندسان ماهر ، شایسته و کارآفرین و نیز تعامل با مراکز صنعتی و بخش های دولتی و خصوصی ، زمینه های لازم را برای کسب مهارت ، ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان فراهم کند وی با اشاره به اهمیت تربیت نیروی ماهر و آماده کار در دانشگاه ها ، تصریح کرد : خود اشتغالی ، کارآفرینی و کمک به بهره وری نیروی کار ، هدف اصلی دانشگاه فنی و حرفه ای است سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان تاکید کرد : آموزش های مهارتی نقش مهمی در دسترسی دانش آموختگان به اشتغال و درآمد پایدار دارد و از همین رو این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد نقدی تصریح کرد : نیاز امروز جامعه به تربیت افراد در دوره کاردانی است و این مهم به همت این دانشگاه شتاب بیشتری خواهد گرفت تا بتوان علاوه بر تربیت دانشجو ، متخصص مورد نیاز جامعه را نیز با علم و فنون روز تربیت و وارد بازار کار کرد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/07
13:13

ثبت نام در آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 99 دانشگاه معارف اسلامی تا 10 خرداد ماه 99 ادامه دارد و آزمون روز جمعه 28 شهریورماه در شهر قم برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برای نیم سال دوم سال تحصیلی 13400 ـ 1399 ترم بهمن ماه 99 از طریق آزمون ورودی اختصاصی دکتری از میان برادران و خواهران طلبه ویژه طلاب حوزه های علمیه در چند رشته و گرایش های ودوره روزانه به صورت تحصیل رایگان دانشجو می پذیرد .
شرایط عمومی شرکت در آزمون داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، حداکثر سن40 سال؛ متولدین بعد از 1 بهمن 1359 (مدت زمان خدمت سربازی (معافیت ، محاسبه نمی شود) و حضور در جبهه به سقف سنی افزوده می شود) ، التزام عملی به اسلام ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نداشتن سوء پیشینه کیفری ، سوابق سوء اخلاقی ، سیاسی و عقیدتی به تشخیص مراجع ذی صلاح ، نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مراجع ذی صلاح همچون اداره نظام وظیفه ، توانایی جسمی و روحی لازم جهت تدریس در دانشگاه ، متناسب با رشته انتخابی ، عدم استخدام در ارگان ها و یا سازمان های دولتی از شرایط عمومی شرکت در آزمون ورودی اختصاصی دکتری 99 دانشگاه معارف اسلامی است . دارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسلامی با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (احراز این شرایط پس از قبولی در آزمون کتبی ، از طریق مصاحبه و صورت خواهد گرفت) اعضاء رسمی هیأت علمی گروه های معارف اسلامی و اساتید حق التدریس گروه های معارف اسلامی به شرط داشتن گواهینامه تدریس 3 ساله از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی (مشروط بر اینکه در 2 ترم گذشته تدریس مجاز داشته باشند) از داشتن شرط سنی ، مستثنی است
شرایط اختصاصی برای ثبت نام دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی؛ دانشنامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی ، سطح سه حوزۀ علمیه مورد تأیید مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم ، گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی صلاح ، دانش آموختگان حوزه های علمیه دارای گواهی اتمام کفایتین (پایه 10 کتبی) همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، متناسب با گرایش های پنجگانه مدرسی معارف اسلامی به تشخیص دانشگاه ، داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد برای متقاضیان اعضاء هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی؛ سپردن تعهد محضری به دانشگاه پس از قبولی در آزمون مبنی بر خدمت دو برابر ایام تحصیل در یکی از گروه های معارف اسلامی یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از شرایط اختصاصی برای ثبت نام در آزمون ورودی اختصاصی دکتری 99 دانشگاه معارف اسلامی است . داوطلبان تا 30 دی 1399 برای ارائه اصل مدارک تحصیلی فرصت دارند زمان ثبت نام از 12 بهمن 1398 لغایت 12 اسفند 1398بود که اکنون تا10 خرداد 1399 تمدید شده است متقاضیان در بازه زمانی ثبت نام برای ثبت نام اینترنتی به سامانه پذ
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/07
13:13
یرش دانشگاه معارف اسلامی در سایت دانشگاه به آدرس www maaref ac ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام کنند داوطلبان فقط درباره زمانی ثبت نام می توانند نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند ارائه مدارک ، بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی است به طوری که در حین ثبت نام ، مدرکی از داوطلب اخذ نخواهد شد کارت ورود به جلسه آزمون ، روز های سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه 25 ، 26 و 27 شهریور 1399 به صورت اینترنتی توزیع خواهد شد لازم به ذکر است ، آزمون ورودی اختصاصی دکتری 99 دانشگاه معارف اسلامی روز جمعه 28 شهریور 1399 در شهر قم برگزار خواهد شد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
12:55

بر اساس بخشنامه جدید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران ، از این پس پذیرش دانشجویان افغانستانی مقیم ایران به دانشگاه های این کشور تنها از طریق آزمون ورودی دانشگاه ها صورت خواهد گرفت .
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس ، یکی از موضوعاتی که در مورد طبقه بندی دانشگاه ها در سطوح بین المللی و ارتقا جایگاه آنها اهمیت دارد ، جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف بوده و تمام کشورهای مختلف به شدت به دنبال این موضوع هستند از آنجاییکه جذب دانشجوی خارجی درآمدزایی خوبی برای کشورها دارد ، جذب دانشجویان افغانستانی برای ایران نیز یک ظرفیت است این موضوع به این شکل صورت می گرفت که کسانیکه والدین آنها پاسپورت افغانستانی داشته و یا اینکه دارای کارت آمایش بودند ، می توانند به صورت آزاد و بدون کنکور در قالب دانشجوی بین المللی جذب دانشگاه های ایران شوند
تا چند سال قبل پذیرش دانشجوهای افغان بدون کنکور و به صورت آزاد و با هزینه فرد در دانشگاه های ایران صورت می گرفت ، اما در حال حاضر بخشنامه ای صادر شده که کسانیکه مقیم ایران بوده و تحصیلات متوسطه و دبیرستان خود را در ایران طی کرده اند برای ورود به دانشگاه و یا ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی بایستی کنکور بدهند و نمی توانند به صورت آزاد و بدون کنکور وارد دانشگاه های ایران شوند . این در حالی است در گذشته تمام افرادی که تابعیت افغانستان داشتند بدون کنکور وارد دانشگاه می شدند ، در کنار آن نیز عده ای از طریق کنکور وارد دانشگاه می شدند ، اما در نهایت تمامی هزینه تحصیل از آنها به صورت های مختلف اخذ می شد ، اما در ابلاغیه جدید همه افراد باید برای ورود به دانشگاه کنکور دهند
برخی کارشناسان دلیل اتخاذ این تصمیم جدید را نگرانی از عدم بازگشت دانشجویان افغان به کشور متبوع خود عنوان کرده و اظهار داشتند که بسیاری از دانشجویان افغانستان پس از اتمام تحصیل به کشور خود باز می گردند و این موضوع نمی تواند توجیه خوبی برای این کار باشد ، در حال حاضر به عنوان نمونه اکثر دانشجویان پزشکی پس از فارغ التحصیلی بلافاصله به افغانستان برگشته و مشغول به کار می شوند .
از سوی دیگر بسیاری از فارغ التحصیلان ایران در حال حاضر در افغانستان و در دانشگاه های سطح اول این کشور مشغول تدریس هستند و افرادی که پس از اتمام تحصیل در ایران مانده اند به دلیل عدم فراهم شدن زمینه کاری و عدم اجازه کار به دنبال این هستند که هرچه زودتر به کشور خود برگشته و در آنجا خدمت کنند و بنابراین نگرانی از این مورد نباید به اتخاذ چنین تصمیمی منجر شود . همچنین دانشگاه ها زمانی مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی را به آنها تحویل می دهد که ویزای آنها حتما مهر خروج خورده باشد و در غیراینصورت مدرکی به دانشجویان تعلق نمی گرفت اما بخشنامه جدید به رغم وجود چنین قانونی صادر شده و عدم جذب دانشجویان افغان بدون کنکور می تواند آثار منفی هم برای دانشگاه ها و هم دانشجویانی که تمایل دارند در ایران تحصیل کنند خواهد داشت از سوی دیگر دانشجویانی که در افغانستان هستند از این اصل متثنی شده و می تواند بدون کنکور در دانشگاه های ایران تحصیل کنند و این محدودیت تنها برای دانشجویانی است که در ایران بوده و مقاطع دبیرستان و متوسطه خود را در ایران سپری کردند البته توجه به این نکته ضروری است که حضور دانشجویان افغان فرصتی بسیار خوب برای جذب این افراد در دانشگاه های ایران بوده و سایر کشورها از چنین فرصت هایی نهایت بهره را می برند به گفته یک منبع آگاه این طرح قرار است از مهر امسال به اجرا گذاشته شود و تمام دانشجویانی که داخل ایران هستند باید برای ورود به دانشگاه کنکور دهند و اجازه ندارند بصورت آزاد و با پرداخت شهریه جذب شوند انتهای پیام/ ر
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/07
12:53

سمنان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان از موافقت وزارت علوم با راه اندازی 10 رشته جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت : با افزوده شدن این تعداد ، رشته های دانشگاه به 58 رسید .
رضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن بیان اینکه موافقت 10 رشته در دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان از سوی وزارت علوم اخذ شد ، ابراز داشت : با افزوده شدن این تعداد ، رشته های این دانشگاه به 58 رسید که از مهر سال جاری این رشته های جدید دانشجو جذب می کند وی بابیان اینکه تلاش شد تا رشته های این دانشگاه منطبق بر بازار کار باشند ، افزود : رسالت این دانشگاه آموزش مهارتی است که نقش مهمی در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارد لذا رشته های جدید با توجه به سند آمایش استان ، چشم انداز پنج ساله و صنایع موجود ایجادشده است
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان بابیان اینکه در مقطع کارشناسی پیوسته ، رشته طراحی لباس برای اولین بار در دانشگاه اخذ شد ، ابراز داشت : رشته های جدید این دانشگاه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی ، تبرید ، گرافیک ، تربیت بدنی ، معماری ، هنرهای تجسمی نقاشی ، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر در مقطع کاردانی است . نقدی بابیان اینکه خود اشتغالی ، کارآفرینی و کمک به بهره وری نیروی کار ، هدف اصلی دانشگاه فنی و حرفه ای است ، تصریح کرد : کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو و حسابداری به صورت ناپیوسته و طراحی لباس بصورت پیوسته نیز تصویب شده است
وی با اشاره به جذب 65 درصدی فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای در بازار کار ، افزود : این دانشگاه می کوشد از طریق تربیت تکنسین ها و مهندسان ماهر ، شایسته و کارآفرین و نیز تعامل با مراکز صنعتی و بخش های دولتی و خصوصی ، زمینه های لازم را برای کسب مهارت ، ایجاد اشتغال و کارآفرینی جوانان سرافراز میهن اسلامی فراهم کند . به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در حال حاضر بیش از چهار هزار دانشجو و چهار دانشکده در شهرستان های سمنان ، شاهرود و امیرآباد دامغان دارد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/07
12:32
دانشگاه کاشان در طرح ملی ارتقاء 5 دانشگاه برتر کشور در تراز بین المللی قرار گرفت

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان ، نسبت دانشجویان به هیات علمی ، درصد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان ، پژوهشگر پسادکتری به تعداد اعضای هیات علمی ، دوره های مشترک آموزشی با دانشگاه های خارجی ، نسبت تعداد اسناد علمی نمایه شده به اعضای هیات علمی دانشگاه و نسبت تعداد ارجاعات مقالات چاپ شده در پنج سال اخیر را از جمله مهمترین شاخص های این طرح برشمرد . او افزود : طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی ، به عنوان یک طرح ده ساله ، از اردیبهشت سال 1397 و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است انتهای پیام/م
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
11:43

پسر نوجوان عشق ریاضی دهه شصت و دکترای مهندسی الکترونیک دهه 70 حالا برای خودش اسم و رسمی دارد چرا که یکی از بنیانگذاران علم نانو در ایران بوده و طی سال های متمادی جزو یک درصد دانشمندان برتر دنیا معرفی شده و کرسی تدریس دانشگاه های آمریکا را در سال های اخیر در اختیار داشت .
گزارش فارس از تبریز ، معصومه درخشان پسر نوجوان محصل دبیرستان فردوسی تبریز که عشق ریاضی داشت ، حالا برای خودش اسم و رسمی دارد کرسی های تدریس را در دانشگاه های آمریکا به خوبی در اختیار داشت و حالا با کوله باری از عشق به وطن و تجربیات گرانبهایی که کسب کرده است دوباره به تبریز آمده و با تدریس آموخته های خود تلاش می کند جوانان این سرزمین را راهنمایی کند تا در مسیر درست گام بردارند این دانش آموز موفق عشق ریاضی دهه شصت و دکترای مهندسی الکترونیک دهه 70 دکتر علی رستمی نام دارد که در حال حاضر یکی از بنیانگذاران علم نانو در ایران بوده و طی سال های متمادی جزو یک درصد برتر دانشمندان دنیا معرفی شده است تنها عشق به وطن باقی می ماند دکتر علی رستمی به واسطه علاقه به میهن و زادگاه خود بعد از اینکه تجربیات گرانبهایی را در کشورهای مختلف و تحقیقات و پژوهش های بنیادی در رشته های الکترونیک ، مکاترونیک و فوتونیک و نانو کسب کرده به میهن اسلامی بازگشته است این دانشمند تبریزی ، دارای360 مقاله بین المللیIsI و 25جلد کتاب تألیفی به زبان فارسی ، پنج جلد کتاب به زبان انگلیسی ( چاپ شده در آلمان) و 15 پتنت ثبت شده دارند رستمی 21 سال است در زمینه علمی و پژوهشی در دانشگاه تبریز فعالیت می کند در کنار فعالیت های پژوهشی در دانشگاه تبریز با تاسیس یک شرکت دانش بنیان به اقدامات فناورانه مبتنی بر دانش بنیان اقدام کرده اند راه اندازی دانشکده فناوری های نوین در دانشگاه تبریز از آنجایی که فعالیت تخصصی دکتر رستمی در حوزه الکترونیک است برای اولین بار در سال 1385 دانشکده فناوری های نوین را در دانشگاه تبریز تاسیس کرده همچنین مقطع ارشد و دکترای الکترونیک را در دانشگاه تبریز راه اندازی نموده است
رستمی برای اولین بار در سال 1385 دانشکده فناوری های نوین را در دانشگاه تبریز با رشته های مکاترونیک ، نانوالکترونیک و نانوفوتونیک تاسیس کرده و سرفصل های مربوطه را تدوین نموده به طوریکه پس از آن وزارت علوم سر فصل های این رشته های دانشگاه تبریز را به تمام دانشگاه های کشور ابلاغ کرده است . این استاد برجسته دانشگاه تبریز در برهه ای از فعالیت های دانشگاهی خود معاون پژوهشی دانشگاه بود در این مدت پژوهشکده ای موسوم به پژوهشکده نوع سوم در دانشگاه تبریز ایجاده کرد که همکاری گسترده و نزدیکی با وزارت دفاع داشته اند و به عنوان همکار برجسته ارتباط با صنعت وزارت دفاع مطرح شده اند فعالیت های پژوهشی این پژوهشکده باعث درآمدزایی برای دانشگاه تبریز شده بود در زمانی که درآمد دانشگاه 500 میلیون تومان بود با اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی دکتر رستمی درآمد دانشگاه تبریز به 14میلیارد تومان رسید تولید مقالات علمی پنج برابر ارتقا یافت و یک فضای پژوهشی در دانشگاه حاکم شد رستمی تمام امتیازها و رکوردهایی که یک عضو هیات علمی می تواند در طول فعالیت های دانشگاهی به دست آورد آنها را کسب کرده است گفت وگو با دکتر علی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و رئیس خانه نخبگان سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی پیش روی شماست کشف فرمول ریاضی اما با تاخیر ** آقای دکتر برای
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
11:43
مان از دوران تحصیل و مدرسه بگوئید بنده تحصیلات مقدماتی را در مدرسه ولایت و مقطع دبیرستان را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رساندم در دوره راهنمایی علاقمندی و توانایی درک دروس ریاضی در من مشخص شد و حتی معلمی به نام آقای زریاب داشتیم که مسابقات ریاضی برگزار می کرد و من به آن مسابقات بسیار علاقمند بوده و خوشم می آمد معمولا آقای زریاب هم مرا زیاد تشویق می کرد همچنین ارتباط بسیار خوبی با سایر معلمان ریاضی آن دوران داشتم یک خاطره ای از آن دوران عرض کنم شاید خواندنش برای دانش آموزان و علاقمندان حوزه علم و فناوری جالب باشد یک روز جمعه خواستم فرمولی کشف کنم و شنبه به آقای زریاب نشان دهم بعد از تلاش فراوان یک فرمولی کشف کردم و شب با زحمت زیاد خوابیدم تا صبح شود و به آقای زریاب نشان دهم صبح اول وقت رفتم مدرسه تا آقای زریاب را ببینم و منتظر شدم تا ایشان آمدند و خیلی سریع و با عجله توضیح دادم که من یک فرمولی کشف کردم لطفا نگاه کنید ببینید ایرادی نداشته باشد آقای زریاب نگاه کرد ، دیدم خنده ای بر لبانش نشست و به من گفت این رابطه معروفی است و اتحاد مزدوج نام دارد و شما در سال سوم راهنمایی آن را خواهید خواند بدین ترتیب من عملا یکی از اتحادهای ریاضی را در سال دوم راهنمایی آن زمان کشف کرده بودم ولی با تاخیر ** و رشته های دانشگاهی؟ بنده در خرداد سال 1365 از دبیرستان فردوسی تبریز در رشته ریاضی و فیزیک فارغ التحصیل شدم و همان سال مهر ماه در رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه تبریز پذیرفته شدم و شروع به تحصیل کردم در سال 1370 فارغ التحصیل شدم و از طریق کنکور سراسری در رشته مهندسی الکترونیک و در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه صنعتی امیرکبیر رفتم آن زمان در دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد الکترونیک و دکترای وجود نداشت به همین دلیل درسال 1370 در رشته کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدم و سال 1373 نیز در مقطع دکترای پذیرفته شدم که مجددا در رشته مهندسی الکترونیک با تاکید روی مهندسی فوتونیک و نور کوانتومی اگر به خاطر داشته باشید آن زمان ها به دلیل مشکلات ارز اعزام به خارج با مشکلاتی همراه بود ، به عنوان مثال من در کنکور اعزام 1392 شرکت کردم و نتایج آن در انتهای سال 1394 اعلام شد که ما داشتیم امتحان جامع می دادیم ستاد نانو چگونه در کشور تشکیل شد **شما جزو بنیانگذاران علم نانو و ستاد نانو در ایران هستید اهمیت علم نانو چیست و ستاد نانو در ایران چگونه شکل گرفت؟ یکی از آرزوهای علمی بشر این بود که بتواند موادی با هر قابلیتی که خودش می خواهد تولید کند ، مدت مدیدی بود که این امر امکان پذیر نبود ولی با نانوتکنولوژی هایی که به روز هستند ، عملا در انسان اطمینان خاطر حاصل شد که هر ماده مصنوعی با هر ویژگی تولید کنند این کار انقلاب بسیار بزرگی در علم محسوب می شود که تقریبا از 50 سال پیش در دنیا آغاز شده است در اسفندماه سال 1382 جمعی از دوستان دور هم جمع شدیم و با برگزاری کنفرانسی در تهران نزدیک پارک وی در مجموعه وزارت کار به هم اندیشی در راه اندازی مجموعه نانو پرداختیم و تقریبا اکثر دوستان موافق ایجاد مجموعه ای برای ساماندهی این نوع تحقیقات بودند در این برهه از تاریخ کشور از طرف ریاست جمهوری وقت کشور جناب آقای سید رضا سجادی به عنوان مسوول اداره این تشکیلات انتخاب شد و با همایش های دوره ای در شهرهای مختلف از جمله تبریز به جمع آوری اطلاعات و هم اندیشی برای برگزاری این تشکیلات و سیاست های کلان حاکم بر این مجموعه پرداخته شد در نهایت به جمع بندی این همایش ها پرداخته و با اساسنامه مستقلی که در همایش های بعدی در تهران به نقد گذاشته و تصویب شد ستاد نانو کشور شکل گرفت در باره فعالیت من در حوزه نانو هم اگر بخواهم مختصری شرح دهم این خواهد بود که من اساسا آدم بنیادگرا و تئوریسین برای ساخت هر آنچه برای بشر مورد نیاز است هستم به همین دلیل ریاضی ، فیزیک و شیمی را از قدیم دوست دارم و بیشترین تعداد جلد کتاب های کتابخانه من به
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
11:43
فیزیک و ریاضی و شیمی اختصاص دارد به همین دلیل نانوفناوری از همان ایام با من بوده ولی حدود 15 سال است با تمرکز زیاد همراه من حضور دارد رتبه چهارم ایران در علم نانو رصد موشک و هواپیما با اختراع آشکارساز سریع ترین مادون دنیا **جایگاه ایران در علم نانو را چگونه ارزیابی می کنید؟ ایران اسلامی در علم نانو در دنیا رتبه چهارم است خیلی از کشورها مانند آلمان ، اتریش ، انگلیس و بسیاری از کشورها در رتبه های پایین تر از ایران هستند با توجه به اینکه رشته اصلی و تخصصی من الکترونیک و فوتونیک است و بیشتر کاربردهای نانو فناوری را در این حوزه پیاده سازی می کنم به عنوان مثال آشکارسازی اختراع کرده ایم که سریع ترین آشکارساز مادون دنیاست کاربرد این آشکارساز در رصد پرنده ها ، موشک ، هواپیما و تشخیص اتفاقات است کاربرد این آشکارساز در پزشکی فوق العاده است ، به عنوان مثال اگر یک مریض دچار عفونت باشد به راحتی تشخیص داده می شود مهم ترین کاربرد این آشکارساز که برای ما اهمیت دارد کاربرد آن در صنعت است
فناوری نانو در ایران ، از جهش علمی تا جهش اقتصادی **به نظر شما آینده علم نانو را چگونه خواهد بود؟ نانوفناوری یکی از علوم پایه و مفید برای توسعه سایر علوم کاربردی است و مطمئنا تمام حوزه های علمی و فنی را متاثر خواهد کرد و این انقلاب تازه شروع شده و با شتاب زیاد در حال تغییر نگرش های کلاسیک علمی است . مطمئنا حوزه های مهندسی ، کشاورزی ، پزشکی و داروسازی از حوزه های با تاثیر بالا خواهد بود که نانو فناوری آنها را درگیر خواهد کرد ادوات نانو در حوزه های مهندسی و ربات های نانوئی در شرف تغییر نگرش کلاسیکی جهان هستند **شما جزو یک درصد دانشمندان برتر دنیا هستید لطفا بفرمایید در کدام شاخه و رشته علمی این عنوان را کسب کرده اید؟ من در رشته مهندسی برق و برای سالهای متمادی جزو یک درصد برتر دانشمندان جهان بودم این بحث به تعداد مقالات چاپ شده و ارجاعات علمی به مقالات ارتباط دارد به همین دلیل هم کمیت و هم کیفیت مقالات و نشریات در حوزه تخصصی فرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است **کدام مرجع دانشمندان دنیا را ارزیابی می کند و معیارهای انتخاب و گزینش یک چهره علمی در بین یک درصد برتر دانشمندان دنیا چیست؟ در ایران مرکز ISC در شیراز با توجه به اطلاعات علمی ارائه شده از طرف مرکز علم سنجی دنیا با توجه به رکوردهای علمی انتشار یافته محققان مسوول این کار است شاخص های مختلفی دارد ولی عمده آنها تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به مقالات است
**در کدام بازه زمانی برای فرصت های مطالعاتی و تحقیقات در خارج از کشور بودید و در کدام کشورها؟ در سال 83 در کشور کانادا و در ایالت اونتاریو و دانشگاه تورنتو در گروه مهندسی فوتونیک مشغول انجام تحقیقات بودم همچنین در سال 1392 در کشور آمریکا و در ایالت کالیفرنیا و دانشگاه کالیفرنیا در گروه مهندسی الکترونیک مشغول تحقیقات بودم . در این دوران با تحقیقات مختلفی در آن گروه ها آشنا شدم وهم پروژه تحقیقاتی مستقلی را هدایت می کردم همچنین دانشجویان ارشد و دکترای مشغول به تحصیل در آن گروه و مخصوصا آنهائی که با استاد راهنمای من کار می کردند را نیز هدایت می کردم همچنین در این دوران هر ترم ، درسی را در آن گروه ها ارائه نمودم اقتصاد علم باید درست تعریف شود **آیا سطح علمی ایران در حوزه های مختلف علمی با کشورهای دنیا قابل مقایسه است ؟ الان با توجه به عصر اطلاعات فاصله بین کشورها از هر نظر در حال برداشته شدن است بخش علمی ایران مخصوصا از نظر تئوری زیاد فاصله ندارد ولی از نظر عملی به دلیل عدم وجود تجهیزات پژوهشی فاصله نسبتا زیاد است باوجود این موضوعات خوشبختانه علم و فناوری در ایران اهمیت زیادی دارد و در حال رشد است یکی از نکات قابل ذکر در ایران این است که اقتصاد علم باید درست تعریف شود تا سرعت توسعه علمی افزایش یابد **نقطه عطف زندگی علمی شما کجاست ؟ من دوران دبیرستان بسیار با انگیزه ای را پشت سر گذاشتم و آشنائی با آقای دکتر ا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/07
11:43
دیبی در دوران تحصیلات ارشد و دکترای با نگاه متفاوتش به آموزش از نقاط عطف دوران زندگی من به حساب می آیند اگر جمع بندی این موارد را خلاصه بگویم توانمندی ریاضی بالا و درک فیزیکی صحیح پدیده ها از جمله نقاط عطف کاری من به حساب می آیند ضرورت اصلاح متدهای آموزشی در کشور ** لطفا یک خاطره هم از روزهای تدریس در دانشگاه های آمریکا بیان کنید از دوران تدریس در آمریکا یک خاطره عرض می کنم که نتیجه این خاطره ضرورت اصلاح متدهای آموزشی در کشور را بیان می کند در دانشگاه کالیفرنیا درس الکترونیک لیزر ارائه می کردم ، با توجه به اینکه اعتبار کشورمان را حفظ کنم بسیار جدی و بسیار دقیق تدریس می کردم و مدام طبق سنت تدریس خودم از دانشجویان سوال می پرسیدم تا کلاس به صورت اینتراکتیو باشد در کلاس هم دانشجویان ایرانی ، آمریکایی و سایر کشورها حضور داشتند و من مخصوصا به ایرانی ها حساس بودم که بیشتر پاسخ دهند و پروژه های درس را خوب اجرا کنند چند جلسه اول را به مفاهیم بنیادی پرداختم و توصیف های ناب خودم از پدیده ها را ارائه کردم و می دیدم که دانشجویان کیف می کردند و خیلی از سوالات آنها در سایر درس ها هم عملا جواب داده می شد آرام آرام بعد از ساختن پایه های لازم سوالاتی مبنی بر اینکه چقدر درک صحیح و ابتکاری از موضوعات دستگیر دانشجویان شده مطرح می کردم رقابت اصلی بین دانشجویان آمریکائی و ایرانی بیشتر جلوه می کرد از این منظر ما کشوری با قابلیت های بسیار زیادی هستیم و کمتر کشوری یارای رقابت با ما را خواهد داشت و مایه افتخار است اما وقتی سوالات به استنتاج می رسید و باید با فهم دقیق به آنها پاسخ داده می شد عموما دانشجویان آمریکایی بهتر عمل می کردند ، حتی در اجرای پروژه ها نیز همین طور بود این نکته ضرورت اصلاح متدهای آموزشی در کشور را برای ایجاد درک درست در دانشجویان بیش از بیش نمایان ساخت از این نکته استفاده کنم و اعلام کنم که اصلاح متد آموزشی برای اثربخشی بالا در سیستم دانشگاهی و دبیرستان واجب است انتهای پیام/60020/س
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1399/03/07
11:39

مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های «مقابله با شیوع کرونا» این بار به ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان و کسب وکارهای فناور پرداخته است.
مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های «مقابله با شیوع کرونا» این بار به ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان و کسب وکارهای فناور پرداخته است
براساس این گزارش شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با شیوع ویروس کرونا اقدامات موثری را آغاز کردند که برخی از آنها به نتیجه رسیده و کوتاه مدت است مانند اینکه در این مدت مشاوره های آنلاین پزشکی با 20 درصد رشد روبرو بوده اند و برخی در میانه راه قرار دارند و نتیجه آن در طولانی مدت نمایان خواهد شد مانند توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری یا توسعه نرم افزارهای ردیابی و شناسایی کننده روند انتشار بیماری؛ اما این شرکت ها و استارت آپ ها در این روزها برای ادامه فعالیت خود با موانعی چون تعدیل نیرو ، تعلیق فعالیت ، وقفه در زنجیره فعالیت و تعطیلی تولید روبرو هستند به همین خاطر مرکز پژوهش ها در گزارش خود پیشنهاد می دهد تا دولت و نهادهای مسئول برای حمایت از این شرکت ها و استارت آپ ها اقدامات کوتاه مدتی انجام دهند . از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش ها در این زمینه شناسایی و اولویت بندی کسب وکارهای نوپا یا فناور غیردانش بنیان ، تعیین مکانیسم های ارزیابی میزان آسیب و حمایت از آنها و تعهد به پیش خرید محصولات از شرکت های داخلی تولیدکننده است پیشنهادهای بلند مدت مرکز پژوهش ها هم که اجرای آن را ضروری دانسته دنبال کردن سیاست حمایت از فعالیت های فناوری محور در قالب شرکت های دانش بنیان یا کسب وکارهای نوپا و ایجاد زمینه های لازم برای تقویت زیرساخت های دانشی و فنی و تأمین مالی این شرکت ها است مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود معتقد است که به دنبال شیوع گسترده ویروس کویید 19 و لزوم افزایش ظرفیت های تشخیص بیماری و تامین نیاز اقلام بهداشتی نظیر ماسک ، دستکش ، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط ، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات مؤثری را آغاز کردند هرچند برخی از این فعالیت ها به بار نشسته و برخی در آغاز یا میانه راه قرار دارد؛ اما تجربه مواجهه با کویید19 ، انگیزه ها و توانمندی های محققان کشور و شرکت های فناور را برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران ها آشکار ساخت براساس بررسی های مرکز پژوهش ها همچنین درحال حاضر بیش از 20 هزار کسب وکار فناورانه در قالب شرکت های دانش بنیان ، استارت آپ و فناور در توسعه محصولات فناورانه دارای ارزش افزوده بالا نقشی مهم و ضروری دارند
در فعالیت های مرتبط با حوزه سلامت بیش از هزار و 425 شرکت دانش بنیان ثبت شده و 800 هسته فناور نیز در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی و پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم مستقر هستند ، بیش از 400 شرکت نیز در پارک های علم و فناوری در حوزه مقابله با کرونا فعالیت می کنند .
در این میان ، شرکت هایی که توانستند در این مقاطع حساس به سرعت وارد عمل شده و حضور موفقی در مقابله با بحران داشته باشند ، اغلب شرکت هایی بودند که پیش از وقوع این حادثه ، در حوزه زیرساخت های فنی و دانشی یا زنجیره تأمین تجهیزات حوزه سلامت سرمایه گذاری کرده بودند و درنتیجه امکان بازآرایی در شرایط جدید و کمک به حل مسئله برای آنها فراهم بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1399/03/07
11:39
با گذر زمان ، سایر شرکت های نوپا نیز درحال توسعه فعالیت های خود برای ورود به عرصه و مواجهه با آثار بلندمدت ویروس کرونا در سطح جامعه هستند این مرکز برخی اقداماتی که در بازه زمانی کوتاه مدت توسط شرکت های پیشرو انجام گرفت را معرفی کرد که شامل تولید کیت های تشخیص مولکولی قطعی کووید 19 ، تولید ماسک نانوفیلتر و توزیع در بازار ، افزایش ظرفیت تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش است
علاوه بر این ، برنامه های بلندمدت و ظرفیت های بیشتری نیز توسط دسته بیشتری از شرکت های فناور به ویژه شرکت های نوپا درحال ایجاد و گسترش است که از جمله آن می توان به تولید کیت های تشخیص سریع آنتی بادی ویروس کووید ، ایجاد و افزایش ظرفیت تولید باکیفیت و سریع محصولات مورد نیاز از قبیل ماسک های سه لایه یا نانوفیلتر ، مواد ضدعفونی کننده ، دستکش و گان ، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری ، توسعه نرم افزارهای ردیابی و شناسایی کننده روند انتشار بیماری در سطح کشور ، توسعه اپلیکیشن های سلامت و پزشک همراه و احیا و بازسازی تجهیزات خارج از خط در بیمارستان ها برای مواجهه با کرونا و بررسی ساخت واکسن کووید 19 اشاره کرد .
علاوه بر حوزه سلامت ، در کل در زیست بوم نوآوری کشور کسب و کارهای فناور و خلاق به چند دسته تقسیم می شوند؛ حدود پنج هزار و یک شرکت دانش بنیان ، حدود پنج هزار و 600 استارت آپ ، حدود 746 شرکت خلاق و نوآور که فعالیت آنها عمدتا در حوزه فرهنگی است و نزدیک به 50 شتاب دهنده که سرمایه گذاری روی کسب و کارهای نوپا را فراهم می کنند . در عین حال بررسی کسب وکارهای آنلاین توسط مرکز پژوهش ها همچنین نشان می دهد که دراین روزها سفارش آنلاین کالای سوپرمارکتی با 50 درصد ، مشاوره پزشکی آنلاین با 20 درصد و برگزاری رویدادهای آنلاین همچنین به طور متوسط با 50 درصد رشد روبرو شده است
اما فعالیت این کسب وکارها در این روزها با موانع و چالش هایی هم روبرو بوده است؛ براساس گزارش مرکز پژوهش ها مشکلاتی چون تعلیق فعالیت یا آسیب به شرکت های نوپای دانش بنیان یا استارت آپ ها که اغلب نیروی کار کم و گردش مالی اندکی دارند ، وقفه در زنجیره فعالیت (مشکل تأمین مالی توسط سرمایه گذاران جذب نیرو ، مدیریت فعالیت ها ، حفظ مشتریان و غیره) ، در معرض آسیب بودن شرکت های فناور غیر دانش بنیان که حمایت از آنان نسبت به شرکت های دانش بنیان در اولویت های بعدی قرار گرفته است و بیکاری و تعدیل نیروهای تحت خدمت کسب وکارهای پلتفرمی از قبیل تاکسی های اینترنتی یا خدمات فنی منزل که بیمه شده شرکت های مذکور نیستند و مشمول حمایت های صورت پذیرفته نمی شوند . به همین خاطر نیاز است برای توسعه فعالیت این نوع کسب وکارها و شرکت ها حمایت های لازم انجام شود براساس گزارش مرکز پژوهش ها ، گزارش های منتشر شده نشان می دهد در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت آپی) مورد تأکید قرار گرفته است مهمترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره ، امهال بازپرداخت وام ها و تخفیف های مالیاتی بوده است همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها ، سیاست کوچک سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد در پیش گرفتند
در کشور ما نیز اقدامات انجام شده در این حوزه شامل حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی ، حمایت از طرح های تولیدی یا نوآورانه و تسهیل تولید ، حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده یا کمک به کاهش فشارهای اقتصادی است که توسط وزارت خانه ها از جمله وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مدیریت می شوند .
اما مرکز پژوهش ها معتقد است که باید اقدامات در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت صورت گیرد چون تجربه استفاده از دستاورد شرکت های تأثیرگذار در این شرایط ، نشان می دهد که امکان واکنش سریع و دریافت آثار ملموس فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها زمانی در سطح جامعه امکانپذیر است که زیرساخت های علمی و تحقیقاتی و ظرفیت مشارکت در زنجیره تولید و تأمین ، از قبل در بدنه اینگونه نهادها ایجاد شده باشد . سرریز توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی در جهش تولید ، رفاه جامعه و توسعه اقتصادی خواهد داشت؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1399/03/07
11:39
اما سرمایه گذاری در آن ، فرآیندی طولانی و زمانبر است و حمایت و برنامه ریزی می طلبد ازاین رو نمی توان انتظار داشت شرکت های نوپا ، بدون دارا بودن زیرساخت های اولیه مورد نیاز بتوانند گام های کلیدی در کمک به رفع بحران هایی مشابه بردارند به همین خاطر این مرکز معتقد است که در بلندمدت باید سیاست حمایت از فعالیت های فناوری محور در قالب شرکت های دانش بنیان یا کسب وکارهای نوپا با جدیت دنبال شود و زمینه های لازم برای تقویت زیرساخت های دانشی و فنی و تأمین مالی این شرکت ها فراهم شود
جدیت در اجرای قوانین و احکام مرتبط با تقویت حوزه دانش بنیان در کشور و مطالبه گری نمایندگان مجلس از دولت و نهادهای متولی ازجمله اقداماتی است که ضرورت و تأثیر آن بر آینده ، با تجربه ای که هم اکنون کشور در مقابله با ویروس کرونا به دست آورده است کاملاً آشکار شده و نباید با گذر از این شرایط اهمیت خود را از دست بدهد . در زمینه اقدامات کوتاه مدت هم مرکز پژوهش ها چند پیشنهاد ارائه می دهد
این پیشنهادها شامل تعهد به پیش خرید محصولات از شرکت های داخلی تولیدکننده با تمرکز بر شرکت های دانش بنیان تأیید شده توسط وزارت بهداشت یا نوسازی و بازسازی تجهیزات قدیمی و از کارافتاده به کمک این شرکت ها ، شناسایی و اولویت بندی کسب وکارهای نوپا یا فناور غیردانش بنیان و تعیین مکانیسم های ارزیابی میزان آسیب و حمایت از آنها ، انطباق شرایط کسب وکارهای فناور و خلاق فاقد نیروهای تمام وقت یا رسمی بیمه شده با الزامات کنونی سقف مؤثر تسهیلات ، توزیع مناسب تسهیلات بین کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان براساس پراکنش جغرافیایی و نوع فعالیت ها و امکان سنجی استفاده از ابزارهایی نظیر معافیت های مالیاتی یا بیمه ای در بازه زمانی مشخص جهت تعدیل فشارهای اقتصادی وارده به شرکت های آسیب دیده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایمنا
1399/03/07
11:28

کرسی یونسکو در ترویج علم با همکاری سازمان ها و نهادهای علمی ، آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی ، جشنواره دانش آموزی سلامت جهان با دستان پاک را برگزار می کند .

به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، کرسی یونسکو در ترویج علم با همکاری سازمان ها و نهادهای علمی ، آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی در مقاطع ابتدایی و متوسطه ، جشنواره دانش آموزی "سلامت جهان با دستان پاک" را در روز جهانی شستن دست در تاریخ 24 مهرماه 99 برگزار می کند . این کرسی با توجه به بحران شیوع کرونا در ایران و سایر نقاط جهان با برگزاری جشنواره دانش آموزی "سلامت جهان با دستان پاک" درصدد افزایش آگاهی در خصوص این بیماری و چالش های پیش روی حوزه بهداشت و سلامت فردی و عمومی با تاکید بر شستن دست ها است این جشنواره در قالب های نقاشی ، کاریکاتور ، فیلم کوتاه (یک دقیقه ای) ، موشن گرافیک ، اینفوگرافیک ، داستان کوتاه (400 تا 800 کلمه) و داستان مصور (کمیک استریپ) برگزار خواهد شد کد خبر 425743
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/07
11:05
اختتامیه جشنواره ترم کرونایی 10 خرداد به صورت آنلاین در دانشگاه تهران برگزار می شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، به نقل از دانشگاه تهران ، جلسه کمیته داوری بخش روان شناختی آثار ارسال شده به دبیرخانه ادبی ، هنری و بهداشت روانی مسابقه ترم کرونایی با حضور سعید حبیبا ، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی ، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و جمعی از استادان و کارگزاران فرهیخته در حوزه سلامت و بهداشت روان در سطح آموزش ، سیاست گذاری و اجرا برگزار شد . در ابتدای جلسه حبیبا ، معاون دانشجویی دانشگاه تهران ، انجام چنین فعالیت های اجتماع محوری که سبب مشارکت جمعی دانشجویی می شود را امید بخش ارزیابی کرد حمید پیروی ، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران ، نیز هدف از برگزاری این رویداد را تقویت همبستگی اجتماعی و اصول مهم گذر از بحران کرونا ، چون امید ، خود مراقبتی و دگر مراقبتی و مسئولیت فردی و اجتماعی در جمعیت دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور توصیف کرد وی تصریح کرد : آثار برآمده از مرحله اول داوری در کمیته هنری از دیدگاه روان شناختی و سلامت روان با دقت با اجماع نظر مورد نقد و بررسی قرار گرفتند ، به گونه ای که ارزیابی آثار باقی مانده به جلسه دوم داوری روان شناختی موکول شد پیروی گفت : در این جلسه شاخص های داوری تأکید بر محور های مسابقه شامل موضوع های مرتبط به امید ، نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیشگیری و مقابله با کرونا و نیز آموخته های فردی ، اجتماعی و خانوادگی این بحران بود ، بنابراین آثار بر پایه این شاخص ها با گفت وگوی جمعی مورد واکاوی قرار گرفتند این مسابقه از اسفند 1398 شروع و تا پایان فروردین 1399 ادامه داشته است مراسم اختتامیه و اعلام اسامی برندگان در روز شنبه 10 خرداد 1399 از ساعت 16 با حضور معاون دانشجویی دانشگاه و مسئولان سازمان خدمات دانشجویی به صورت آنلاین برگزار می شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/03/07
10:29

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رتبه 4 ایران درتولید مقالات نانویی جهان و درآمد 2 هزار میلیارد تومانی از صادرات محصولات نانویی خبر داد.
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رتبه 4 ایران درتولید مقالات نانویی جهان و درآمد 2 هزار میلیارد تومانی از صادرات محصولات نانویی خبر داد
به گزارش فارس ، منصور کبگانیان قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 131 ستاد نقشه جامع علمی کشور که عصر امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد ، در جمع خبرنگاران گفت : در بخش اول مباحث امروز فناوری نانو از پیشرفت ، فعالیت و عملکرد ستاد فناوری نانو ارائه شد ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوبت های منظم باید به استماع برسد و در این بین گزارش ها ارزیابی شود و درنهایت این گزارش ها به اسناد ملی کشور تبدیل و داوری شوند . کبگانیان ادامه داد : بعد از گزارش زیست فناوری کشور ، گزارش هوا و فضا را نیز در نوبت داشتیم امروز قبل از اینکه این گزارش ارائه شود در کمیسیون فناوری و اقتصاد دانش بنیان ارائه شده بود و داوران نظرات مثبت و منفی خود را به صورت صریح و دقیق اعلام کرده بودند به طوری که انتقادات بررسی ها صورت گرفته بود و آخرین مرحله نهایی سازی امروز ارائه شد قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : در حال حاضر نانو در رتبه 4 تولیدات مقالات جهان قرار گرفته که برای کشور یک امتیاز است؛ 6 4 درصد سهم مقالات نانو هم در سال 2020 وجود داشته ، 38 درصد تولیدات علمی جهان اسلام را نیز مقالات جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده و همچنین 30 درصد پتنت های خارجی و بین المللی را نیز کسب کرده ایم و درامد 2 هزار میلیارد تومانی از صادرات محصولات نانویی داریم کبگانیان گفت : مهمترین سوال این است که اگر بخواهیم دو درصد بازار جهانی را به خودمان اختصاص دهیم فاصله زیاد است؛ البته می توان گفت نسبت به فناوری های دیگر رشد قابل تقدیری داشته ایم درخواستی نیز مبنی بر این داده شد که چطور و چگونه سرعت کسب این بازار جهانی بیشتر شود صرفا ما در کشور نمی توانیم خودمان را با حرکت خودمان مقایسه کنیم و بلکه باید نسبت به جهان مقایسه شویم و چون بازار نانو به شدت در حال گسترش است پس باید سهم خوبی در بازار جهانی داشته باشیم قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد : اعضای ستاد نقشه نیز به این نکته اشاره کردند که قطعا نباید بازار داخلی خود را فراموش کنیم و مبادا بازار داخلی را نیز به دست کشورهای رقیب بسپاریم
وی به پیشنهاد دیگری نیز اشاره کرد و گفت : عزیزان در ستاد نانو از کمبود بودجه گلایه داشتند و تاکید شد در دستگاه ها و وزارتخانه های مهمی همچون وزارت کشاورزی ، وزارت بهداشت و از این قبیل وزارتخانه ها که هر کدام ردیف هایی دارند اگر ستاد نانو تعامل خود را با وزارتخانه های ذی ربط بیشتر کند تمام این بودجه ها جزو بودجه های نانویی کشور محسوب خواهد شد نه اینکه صرفا بودجه ای برای ستاد نانو تخصیص داده می شود . * مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت : نکته کلیدی در این موضوع این است که ستاد نانو زیرساخت های لازم را برای بودجه لازم دارد و گلایه از این موضوع بود که مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد
صرفا راهبردهای نانو کشور چند سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ولی ساختار و ردیف بودجه احتیاج به سند نانو دارد که ان شاءالله در حضور روسای سه قوه هم ارائه خواهیم داد و پیشنهادمان این خواهد بود که ظرف مدت کمی این کار انجام شود و پیش نویس سند نانو را به ما داده اند که رسمیت ندارد و امیدوارم با انجام پروسه و تصویب سند دست دولت هم باز می شود و در ردیف بودجه قرار می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/03/07
10:29
* تجمیع موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند وی همچنین با اشاره به گزارش ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور ، گفت : این بحث حساسیت خاصی دارد و وزارت بهداشت ، درمان و آ موزش پزشکی این کار را زودتر آغاز کرده و موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند را تجمیع کردند
کبگانیان افزود : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سند آمایش اختیار پیدا کرده که بتواند برخی از موسسات و دانشگاه ها را با تعداد زیادی از دانشجویان که صرفا گزارش داده شده یک هیات علمی دارند و با استانداردهای آموزش عالی همخوانی ندارد را تجمیع کند؛ وزارت علوم براساس ماده 3 سند آمایش آموزش عالی کشور موظف بود این کار را انجام دهد .
* تجمیع 90 موسسه و دانشگاه کشور قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : حدود 90 موسسه آموزشی دولتی در آیین نامه ای از 119 موسسه ساماندهی شدند ، نه اینکه تعطیل شده باشند بلکه تجمیع شدند ، برخی نمایندگان مجلس درخواست داشتند در شهرهای کوچکی که موسسات آموزشی ایجاد شده با یکدیگر تجمیع شوند و دانشجویان بلاتکیف نمانند و به صورتی هماهنگی ها انجام شود که در کشور صندلی خالی نداشته باشیم . اینها دانشگاه هایی هستند که تک تک مصوبه شورای گسترش را دارند به طوری که دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه است و واحدهای متعددی ایجاد کرده که البته در این بین طرح ماموریت گرایی را داریم وی ادامه داد : کار چنین دانشگاه هایی کمی سخت تر است چون تک تک مصوبه شورای گسترش وزارت علوم را دارند و البته انتقاد وارد است که چرا مجوزها بی رویه داده شده است اعضای شورای عالی و اعضای جلسه به چند محور امروز تاکید کردند که از این موضوع و اقدام وزارت علوم حمایت می کنند ولی گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی را به صورت کلان باید وزارت علوم آماده کند به خصوص ماموریت گرایی دانشگاه ها را ما بدون اینکه بدانیم دانشگاه ها چه مامورتی دارند ، نمی توانیم آنها را تجمیع کنیم به طور مثال دانشگاه جامع علمی کاربردی یک ماموریت دارد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان نیز ماموریت های دیگری دارند ما در کشور 10 دانشگاه برتر داریم و این زیرنظام های کشور یا دانشگاه های برتر هم ماموریت دیگری دارند
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد : دکتر غلامی قول داده اند در اسرع وقت موضوع ساماندهی موسسات آموزش عالی را پیگیری کنند که امروز مورد تایید قرار گرفت و مطمئنم نمایندگان مجلس همکاری لازم را می کنند ولی از وزارت علوم هم قول گرفته شد که در این امر تسریع کنند ، همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه محور ماموریت گرایی ، رتبه بندی و طرح ساماندهی سنجش و پذیرش منتظر پیشنهادهای وزارت علوم هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/07
10:26
رئیس دانشگاه کاشان از قرار گرفتن این دانشگاه در طرح ملی ارتقای 5 دانشگاه برتر کشور در تراز بین المللی خبر داد
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان اظهارکرد : نام این دانشگاه در طرح ملی ارتقای 5 دانشگاه برتر کشور در تراز بین المللی قرار گرفته است
زراعت ضمن تبریک این رخداد مهم به مسئولان ، مردم و جامعه دانشگاهی به خصوص اساتید ، همکاران و دانشجویان دانشگاه کاشان گفت : براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه کاشان عضو وابسته در طرح اقتصاد مقاومتی "ارتقای 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشی کشور به تراز بین المللی" قرار گرفت . او تقارن این موضوع با عید سعید فطر را مبارک دانست و افزود : در قوانین و اسناد بالادستی کشور و مصوبات دولت ، مقرر شده است چهار طرح به عنوان برنامه های اقتصاد مقاومتی به آموزش عالی کشور واگذار شود که یکی از آن ها طرح ارتقای 5 دانشگاه کشور به تراز بین المللی است رئیس دانشگاه کاشان بیان کرد : براساس این طرح ، 16 دانشگاه برتر کشور که بیشتر آن ها دانشگاه های بزرگ و مستقر در تهران هستند (دانشگاه های تهران ، صنعتی شریف ، صنعتی امیرکبیر ، شهید بهشتی ، تربیت مدرس ، دانشگاه علم و صنعت و ) از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب شد و برای قرار گرفتن در میان 5 دانشگاه بین المللی رقابت می کنند
زراعت مهم ترین شاخص های این طرح را نسبت دانشجویان به هیات علمی ، درصد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان ، پژوهشگر پسادکتری به تعداد اعضای هیات علمی ، دوره های مشترک آموزشی با دانشگاه های خارجی ، نسبت تعداد اسناد علمی نمایه شده به اعضای هیات علمی دانشگاه ، نسبت تعداد ارجاعات مقالات چاپ شده در پنج سال اخیر ، تعداد مقالات پرارجاع به اعضای هیات علمی ، تحقیقات مشترک بین المللی ، اشتغال فارغ التحصیلان ، تاثیرات اجتماعی ، کارآفرینی و تعداد دانشمندان بین المللی اعلام کرد .
او افزود : بدون تردید ارتقای این دانشگاه به چنین جایگاهی علاوه بر تلاش اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه بدون حمایت خیرین میسر نبوده و در این طرح نیز امیدمان به حمایت های خیرخواهانه خیرین ارجمند است تا بتوانیم زیرساخت های تحقق 42 شاخصی که از سوی دولت برای طرح مزبور تعیین شده است را فراهم کنیم .
زراعت اظهار امیدواری کرد : تا دانشگاه کاشان در راستای تحقق چشم انداز خود (دانشگاه جامعه محور و در تراز بین المللی) بتواند در پایان دوره ده ساله این طرح و زمان خاتمه برنامه ششم توسعه کشور ، تبدیل به یکی از 5 دانشگاه در تراز بین المللی شده و به رسالت های اجتماعی خود از جمله تعاملات بین المللی ، افزایش تولید ناخالص ملی ، رشد اقتصادی ، رفاه عمومی ، کاهش فقر و آسیب های اجتماعی عمل کرده و به دانشگاهی کارآفرین و مؤثر در جامعه تبدیل شود .
رئیس دانشگاه کاشان ادامه داد : این موضوع با توجه به سوابق فعالیت های بین المللی دانشگاه کاشان و جایگاهی که طی چند سال اخیر در نظام های معتبر رتبه بندی دانشگاه های جهان به دست آورده است و نیز پتانسیل اعضای هیئت علمی و دانشجویان ، دست یافتنی است ، اما نیازمند فعالیت بیشتر همکاران و نیز حمایت مسئولان محترم منطقه ای و به ویژه خیرین است . این فرصتی است که فقط در اختیار چند دانشگاه مرکز استان بوده و مناسب است به خوبی مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد
گفتنی است؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/07
10:26
دانشگاه کاشان در چهار سال گذشته همواره جزو 5 دانشگاه برتر کشور بوده و امتیاز های خوبی را در سطح جهانی از جمله رتبه نخست در میان دانشگاه های کشور در نظام بین المللی تایمز که معتبرترین نظام رتبه بندی بین المللی است ، رتبه دوم در نظام گرین متریک ، رتبه اول در بهره وری پژوهشی ، رتبه چهارم در مؤثرترین دانشگاه های جهان ، رتبه چهارم در تعداد دانشجویان خارجی ، قرار گرفتن در میان یک درصد دانشگاه های برتر جهان ، دارای 7 دانشمند بین المللی کسب کرده است . طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی ، به عنوان یک طرح ده ساله ، از اردیبهشت ماه سال 1397 و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/07
10:24
معتمدی گفت : حرکت ما به سمت دانشگاه های کارآفرین است که در توسعه کشور نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران iSME2020 با حضور احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کنفرانس ، سلمان نورآذر رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه و دبیر کنفرانس ، مجتبی صدیقی رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم و علی آبادی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در ساختمان فارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد .
احمد معتمدی ، رئیس دانشگاه امیرکبیر در این کنفرانس گفت : باوجود شرایط و مشکلات خاصی که ویروس کرونا ایجاد کرد ، فعالیت های دانشگاه متوقف نشد ، بلکه تغییر شکل داد؛ با استفاده از تجربه های به دست آمده ما به این نتیجه رسیدیم که می توان با کمی تغییر در برخی زیرساختها ، رویدادهای علمی را هم به صورت مجازی برگزار کنیم . معتمدی با اشاره به فعالیت های این دانشگاه بیان کرد : در حال حاضر حرکت ما به سمت دانشگاه های کارآفرین است که در توسعه کشور نقش بسزایی دارند رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود : اقدام خوبی که در دانشگاه ها انجام شد ، ایجاد مراکز کارآفرین بود که مهارت افزایی و نوآوری از محورهای اصلی آن است که ما در جهت آن حرکت کرده ایم او در پایان یادآوری کرد : اینگونه اقدامات با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند ما را به سمت دانشگاه های نسل سوم هدایت کند انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/07
10:23

مقاله ی حاصل از پژوهش مشترک عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگرانی از دانشگاه های ترکیه و بجنورد در میان مقالات پراستناد پایگاه Web of Science قرار گرفت .
به گزارش ایسنا ، در این مقاله که حاصل پژوهش مشترک دکتر سمانه سادات سجادی با پژوهشگرانی از دانشگاه های ترکیه و دانشگاه بجنورد است ، به مدل سازی و بررسی رفتارهای دینامیکی یک سیستم فیزیکی در قالب ریاضیات مشتقات مرتبه کسری پرداخته شده است حاصل این پژوهش در مجله The European Physical Journal Plus با نامNew features of the fractional Euler Lagrange equations for a physical system within non singular derivative operator به آدرس الکترونیکی : https : //link springer com/article/10 1140/epjp/i2019 12561 x به چاپ رسیده و هم اکنون در جدیدترین به روزرسانی پایگاه Web of science جزو مقالات پر استناد برگزیده شده است
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، پیشتر نیز مقاله دیگری از این تیم تحقیقاتی با نام“A new fractional model and optimal control of a tumor immune surveillance with non singular derivative operator” در جدیدترین به روزرسانی پایگاه Web of science به عنوان مقاله داغ و پر استناد برگزیده شده است . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
09:48
خبرگزاری آریا دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت : دانشگاه هایی که با استاندارد های آموزش عالی همخوانی ندارند تجمیع می شوند
خبرگزاری آریا دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت : دانشگاه هایی که با استاندارد های آموزش عالی همخوانی ندارند تجمیع می شوند به گزارش خبرگزاری آریا ، آقای منصور کبگانیان پس از جلسه صد و سی و یکم شورای ستاد نقشه در جمع خبرنگاران افزود : وزارت علوم موظف شده است با مأموریت گرایی و رتبه بندی دانشگاه ها از 119 موسسه اینچنینی 90 موسسه را با هم تجمیع کند وی با اشاره به دستور نخست جلسه امروز که به موضوع عملکرد ستاد فناوری نانو اختصاص داشت گفت : از جمله پیشرفت های نانوی ایران این است که در سال 2020 سهم مقالات نانو ایران شش و چهار دهم درصد بود که نانوی ایران را در رتبه چهارم تولید مقالات جهان قرار داد که این برای کشور ما یک امتیاز است وی تصریح کرد : همچنین 38 درصد تولیدات جهان اسلام را مقالات جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده است و 30 درصد از گواهی ثبت اختراع های (پتنت) بین المللی را ما کسب کرده ایم آقای کبگانیان با اشاره به تقدیر ستاد نقشه از اقدامات و دستاورد های ستاد فناوری نانو گفت : چند محور ، موضوع سوال اعضای جلسه از عزیزان ستاد فناوری نانو بود که مهمترین آن این است که ما اگر بخواهیم دو درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص دهیم ، فاصله مان زیاد است
دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود : البته نسبت به فناوری های دیگر در نانو رشد قابل تقدیری داشته ایم ، اما درخواست شد که عزیزان ستاد نانو راهبرد هایی بدهند که چگونه سرعت کسب این بازار جهانی را بیشتر کنیم؟ چرا که نمی شود ما صرفاً خودمان را با مقیاس های داخلی بسنجیم در حالی که بازار نانو در دنیا به شدت در حال گسترش است و گردش مالی آن بسیار بالاست و ما باید تلاش کنیم از این بازار سهم خودمان را داشته باشیم . وی با تأکید بر اهمیت بازار داخلی نانو گفت : اعضای جلسه بر اهمیت نانو در حوزه های داخلی تأکید و تصریح کردند که مبادا حوزه نانو به دست کشور های غربی بیفتد
دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به انتقاد اعضای ستاد نانو مبنی بر کمبود بودجه ستاد افزود : تأکید شد که در دستگاه ها و وزارتخانه های مهمی مثل وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت ، بودجه نانو مفصل است و هر کدام ردیف بودجه های مشخصی را برای فناوری های نانو دارند که اگر ستاد فناوری نانو تعامل خود را با این وزارتخانه ها بیشتر کند تمام این بودجه ها می تواند جزو بودجه نانو کشور محسوب شود ، البته ما از دولت نیز برای افزایش بودجه این ستاد درخواست کمک می کنیم . آقای کبگانیان با اشاره به فقدان زیرساخت های لازم برای دریافت بودجه و مشخصا نبود مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو گفت : تا کنون صرفاً راهبرد های ستاد فناوری نانو در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ، اما برای اختصاص ردیف بودجه احتیاج به تصویب سند نانو هست
دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور تصریح کرد : اکنون پیش نویس این سند آماده شده است که با تکمیل این سند از سران سه قوه درخواست می کنیم ظرف مدت کوتاهی سند رسمی توسعه فناوری های نانو را تصویب کنند که با تصویب آن ، به عنوان یک سند ملی و فرادولتی شناخته می شود که هر دولتی رأس کار باشد دستش باز است که به ستاد فناوری نانو بودجه اختصاص دهد .
وی با اشاره به بحث ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور به عنوان دومین دستور جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه گفت : وزارت بهداشت این بحث را زودتر آغاز کرد و موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بود را تجمیع کرد و وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز طبق ماده سه سند آمایش آموزش عالی موظف و مخیر است موسساتی را در هم تجمیع کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
09:48
دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به برخی از دانشگاه هایی که با تعداد زیادی دانشجو ، صرفاً یک هیأت عضو هیات علمی دارد گفت : این با استاندارد های آموزش عالی همخوانی ندارد و وزارت علوم موظف است از 119 موسسه اینچنینی 90 موسسه را با هم تجمیع کند
وی با اشاره به دلیل ایجاد این قییل دانشگاه ها افزود : به علت درخواست هایی که برخی نمایندگان مجلس داشتند تعداد قابل توجهی دانشگاه با مصوبه شورای گسترش در هر شهر کم جمعیتی ایجاد شد که البته این انتقاد وارد است که چرا این قدر بی رویه این مجوز ها داده شد ، اما با طرح تجمیعی ارائه شده از سوی وزیر علوم قرار شد این موسسات به نحوی که تعطیل و دانشجویان آن ها بلاتکلیف نشوند تجمیع شوند تا صندلی های خالی در کشور وجود نداشته باشد . دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت : همچنین قرار است وزارت علوم گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی را به شکل کلان آماده و به خصوص در بحث مأموریت گرایی دانشگاه ها نتیجه گزارش را به شورای ستاد نقشه ارائه دهند
وی افزود : ما نمی توانیم بدون آن که بدانیم هر کدام از زیرنظام های دانشگاهی چه مأموریتی دارند ، آن ها را تجمیع کنیم ، به طور مثال : دانشگاه جامع علمی کاربردی مأموریتی دارد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی و حرفه ای هر کدام مأموریت هایی دارند ، مأموریت دانشگاه فرهنگیان مشخص است و هر کدام از ده دانشگاه برتر کشور نیز مأموریت های خودشان را دارند . به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما ، آقای کبگانیان افزود : همچنین از وزارت علوم این قول گرفته شد که پیشنهاداتش را در سه موضوع مأموریت گرایی ، رتبه بندی و ساماندهی سنجش و پذیرش (کنکور) جمع بندی و به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
09:44

خبرگزاری آریا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : در برخی از موارد برای ورود به دانشگاه ها سهمیه 35 تا 40 درصدی وجود دارد که این حجم از سهمیه ها بسیار زیاد است و باید بخشی از آن ها تعدیل شود .
خبرگزاری آریا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : در برخی از موارد برای ورود به دانشگاه ها سهمیه 35 تا 40 درصدی وجود دارد که این حجم از سهمیه ها بسیار زیاد است و باید بخشی از آن ها تعدیل شود
به گزارش خبرگزاری آریا ، سید سعیدرضا عاملی افزود : بخش عمده ای از سهمیه ها نظیر سهمیه ایثارگران که سهم 25 درصدی ورود به دانشگاه ها را شامل می شود ، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بخشی از سهمیه ها نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است بنابراین تعدیل سهمیه ها مستلزم همکاری بین این شورا و مجلس است .
وی در ادامه تصریح کرد : ما در این دوره از فعالیت های مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم این همکاری شکل بگیرد و بتوانیم بخش هایی از لایحه ای که وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت در بخش سهمیه ها تدوین کردند و مرتبط با مجلس شورای اسلامی بود را اصلاح کنیم و بخش مرتبط به شورا را نیز در خود شورا بررسی کنیم که متاسفانه این امکان فراهم نشد .
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بررسی سهمیه های ورود به دانشگاه ها را یکی از مهمترین برنامه های تعاملی این شورا با مجلس آینده عنوان کرد و گفت : این موضوع جزء محور های اصلی برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است و با مجلس آینده در این زمینه همکاری خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم در باره این موضوع ابتدا با هیات رئیسه مجلس و بعد با کمیسیون آموزش تعامل کنیم تا این موضوع بررسی شود . آقای عاملی افزود : به طور کلی کار مجلس را شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند انجام دهد و کار شورا را نیز مجلس نمی تواند پیگیر شود ، لذا این موضوع یک مشکل مشترک است که امیدواریم با همکاری مجلس آینده که از فردا (4 شنبه) فعالیت خود را شروع می کند ، به انجام برسانیم وی همچنین تاکید کرد : موضوع ما صرفا حذف سهمیه های ورود به دانشگاه ها نیست لذا می تواند سهمیه های مازاد نیز تعریف شود چرا که اگر سهمیه های مازاد تعریف شود به نوعی جلوی ورود عموم مردم به دانشگاه ها را نخواهد گرفت بنابراین سهمیه ها باید تعدیل شوند دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تاکید کرد : بحثی که وجود دارد این است که در حال حاضر در برخی از موارد برای ورود به دانشگاه ها سهمیه 35 تا 40 درصد داریم؛ بنابراین این حجم از سهمیه ها بسیار زیاد است ضمن اینکه عملا متقاضی نیز در برخی از حوزه ها وجود ندارد فقط مشکل در بعضی از رشته های خاص و برخی رشته های پزشکی وجود دارد ، اما در سایر رشته ها عملا صندلی خالی وجود دارد و با رقابت سهمیه مواجه نیستیم
آقای عاملی همچنین به آخرین وضع حذف کنکور اشاره کرد و گفت : در حال حاضر این موضوع بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست خوشبختانه کنکور یکی از معتبرترین روش هایی است که اعتماد بالای ملی در این حوزه وجود دارد ، اما این فرایندی که در یک حوزه برای ورود دانشجویان تصمیم گیری شود و آینده دانشجو در یک بازه زمانی چهار ساعت مشخص شود ، روش مناسبی نیست . وی تصریح کرد : ما در بسیاری از روش های آموزش عالی کشور مشاهده می کنیم که دانشجویان یک فرایند چهار ساعته تعیین تکلیف می شوند که متقاضی در چه رشته هایی تحصیل کند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
09:44
بنابراین برای این موضوع ریز نمرات فرد و میانگین معدل ملاک قرار می گیرد و همچنین چهار سال آخر تحصیلی فرد در ارزیابی تاثیرگذار است
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما ، وی در پایان تاکید کرد : ما یک روش ارزیابی متفاوتی را باید برای ورود به دانشگاه ها دنبال کنیم که در این باره دغدغه هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد ، اما این موضوع جزء تابو های آموزش عالی کشور شده که سال هاست می خواهیم در موضوع کنکور تصمیم گیری کنیم ، اما عملا محقق نشده است و امیدواریم این موضوع نیز در تعامل با مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/07
08:58
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : بیش از 90 موسسه آموزش عالی ساماندهی و ادغام شدند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، جلسه 131 ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور ، به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد منصور کبگانیان قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت : جلسه امروز دو بخش بود که در بخش اول گزارش ستاد نانو از پیشرفت هایی که در این حوزه در کشور صورت گرفته و عملکرد این ستاد بود که ارائه شد وی افزود : مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوبت های منظم باید به استماع برسد و گزارش ها باید کاملا ارزیابی و داوری شوند و در نهایت این گزارش ها به اسناد ملی کشور تبدیل می شوند
کبگانیان با بیان اینکه بعد از این گزارش زیست فناوری ما گزارش هوا و فضا را در نوبت داریم گفت : قبل از اینکه گزارش ستاد نانو اینجا ارائه شود در کمیسیون فناوری و دانش بنیان ما ارائه شده بود و داوران نظرات صریح و دقیق شان را اعلام کرده بودند و بررسی های لازم صورت گرفته و آخرین مرحله نهایی سازی امروز ارائه شد .
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر نانو در رتبه چهار تولید مقالات جهان قرار گرفته و این برای کشور ما یک امتیاز است ادامه داد : 6/4 درصد سهم مقالات نانو در سال 2020 وجود داشته است ، سی و هشت درصد مقالات تولیدی جهان اسلام متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده است و سی درصد پتنت های خارجی و بین المللی را کسب کردیم و دو هزار و پانصد میلیارد تومان ارزش صادرات نانو در کشور بوده است .
کبگانیان خاطر نشان کرد : بعد از ارائه ستاد نانو ، از دستاورد های این ستاد تشکر و قدردانی شد و معاونت نظارت و ارزیابی ستاد نقشه جامع علمی کشور با جمع بندی که داشتند چند محور را مطرح کردند از جمله اینکه ، چون بازار نانو در دنیا به سرعت در حال گسترش است و ما فاصله زیادی داریم تا بتوانیم دو درصد سهم بازار جهانی را به خودمان اختصاص دهیم درخواست شد عزیزان ستاد نانو راهبرد هایی را ارائه بدهند که به چه صورت سرعت کسب این بازار جهانی را بیشتر بکنیم . وی افزود : اعضای ستاد نقشه نیز به این نکته اشاره کردند که قطعا نباید بازار داخلی خود را فراموش کنیم و مبادا بازار داخلی را نیز به دست کشور های رقیب بسپاریم
دکتر کبگانیان در ادامه با اشاره به اینکه عزیزان در ستاد نانو از کمبود بودجه گلایه داشتند گفت : در دستگاه ها و وزارتخانه های مهمی همچون وزارت کشاورزی ، وزارت بهداشت و از این قبیل وزارتخانه ها که هر کدام ردیف هایی دارند و بودجه نانو مفصل هست اگر ستاد نانو تعامل خودش را با وزارتخانه های ذی ربط بیشتر کند تمام این بودجه ها جزء بودجه نانوی کشور محسوب خواهد شد . البته ما از دولت محترم درخواست بودجه خواهیم کرد قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : نکته کلیدی در این موضوع این است که ستاد نانو زیرساخت لازم را برای بودجه لازم داشتند و گلایه از این موضوع بود که مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد
وی با بیان اینکه صرفا راهبرد های نانو کشور چند سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده گفت : ، ولی ساختار و ردیف بودجه احتیاج به سند نانو دارد که در حضور روسای سه قوه هم ارائه خواهیم داد و پیشنهادمان این خواهد بود که ظرف مدت کمی این کار انجام شود و پیش نویس سند نانو را به ما داده اند که رسمیت ندارد و ان شاالله با طی کردن فرایند لازم و تصویب سند بودجه لازم نیز توسط دولت محترم به آن تخصیص داده خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/07
08:58
کبگانیان ادامه داد : بخش دوم جلسه مربوط به گزارش ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور بود که این بحث از حساسیت خاصی برخوردار است و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این کار را زودتر آغاز کرده و موسساتی را که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند را تجمیع کردند
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : وزارت علوم در سند آمایش اختیار پیدا کرده که بتواند برخی از موسسات و دانشگاه ها را با تعداد زیادی از دانشجویان که صرفا گزارش داده شده یک هیات علمی دارند و با استاندارد های آموزش عالی همخوانی ندارد را تجمیع کند؛ وزارت علوم براساس ماده 3 سند آمایش آموزش عالی کشور موظف بود این کار را انجام دهد . وی افزود : به علت درخواست هایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند که در برخی شهر های کم جمعیتی موسسات آموزشی که ایجاد شده ، با یکدیگر تجمیع شوند قرار بر این شد که این موسسات نه اینکه تعطیل شوند بلکه تجمیع شوند و دانشجویان این موسسات بلاتکلیف نمانند قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : حدود 90 موسسه آموزشی دولتی در آیین نامه ای از 119 موسسه ساماندهی شدند که قابل تقدیر است این ها دانشگاه هایی هستند که تک تک مصوبه شورای گسترش را دارند ، به طوری که دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه است و واحد های متعددی ایجاد کرده که البته در این بین طرح ماموریت گرایی را داریم
وی با بیان اینکه البته انتقاد وارد است که چرا مجوز ها بی رویه داده شده است گفت : اعضای شورای عالی و اعضای جلسه به چند محور امروز تاکید داشتند که از این موضوع و اقدام وزارت علوم حمایت می کنند ، ولی گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی را به صورت کلان باید وزارت علوم آماده کند به خصوص ماموریت گرایی دانشگاه ها را . کبگانیان افزود : ما بدون اینکه بدانیم دانشگاه ها چه مامورتی دارند ، نمی توانیم آن ها را تجمیع کنیم به عنوان مثال دانشگاه جامع علمی کاربردی یک ماموریت دارد ، و دانشگاه پیام نور ، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های برتر کشور نیز ماموریت های دیگری دارند
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه امروز ساماندهی آموزش عالی مورد تایید قرار گرفت گفت : از وزارت علوم قول گرفته شد که در اسرع وقت موضوع ساماندهی موسسات آموزش عالی را پیگیری کنند ، مطمئن هستم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همکاری لازم را می کنند . وی در پایان گفت : اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه محور ماموریت گرایی ، رتبه بندی و طرح ساماندهی سنجش و پذیرش یا همان کنکور تمرکز دارند و منتظر پیشنهاد های وزارت علوم هستند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه همشهری
1399/03/07

ماجرای مدارک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم ، نخستین آزمون صحت و سلامت عملکرد تشکیل این دوره از مجلس شده و در همین ابتدای کار جدی ترین چالش راه یافتگان به صحن قانونگذاری مجلس شده است.
ماجرای مدارک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم ، نخستین آزمون صحت و سلامت عملکرد تشکیل این دوره از مجلس شده و در همین ابتدای کار جدی ترین چالش راه یافتگان به صحن قانونگذاری مجلس شده است پس از رد صلاحیت سینا کمالخانی ، منتخب مردم تفرش به علت نامعتبر بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وی ، گزارش هایی درباره مدارک تحصیلی منتخبان برخی استان ها نیز منتشر شده بود اسدالله عباسی ، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دهم در اظهارنظر جدیدی از تخلف 8نماینده دیگر در مدرک حوزوی و دانشگاهی آنان خبر داده است
پیش از این اسماعیل موسوی ، دبیر ستاد انتخابات کشور با انتقادات مطرح شده از ضعف نظارتی وزارت کشور در استعلام مدارک تحصیلی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس ازجمله سینا کمالخانی گفته بود : «در قانون 4مرجع رسمی به نام وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادستانی کل و سازمان ثبت احوال برای استعلام درخصوص صلاحیت داوطلبان وجود دارد و ما برای دریافت سوابق داوطلبان با این مراجع چهارگانه مکاتبه و استعلام می کنیم .
» به گفته او؛ «برای سینا کمالخانی نیز مانند سایر داوطلبان در تاریخ 14آذرماه1398 از وزارت علوم استعلام سیستمی انجام دادیم که مدارک 160داوطلب توسط وزارت علوم دارای مغایرت اعلام شد و در هیأت های اجرایی و نظارت به آنها توجه شد؛ لکن در مورد وی و تعدادی دیگر ، پاسخی از سوی وزارت علوم دریافت نشد . لذا در آن بازه زمانی ، امکانی برای کشف بی اعتباری مدرک موصوف برای هیأت های اجرایی و نظارت فراهم نبود » سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در عین حال از ایرادات مدرک تحصیلی برخی منتخبان استان گیلان ، اصفهان و برخی استان های جنوبی کشور نیز خبر داده بود او در اظهارات جدیدی گفته : «مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه دار است به نظر می رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند اما باید سامانه ای طراحی و تعریف شود ، زیرا این موضوع یکی از ایرادها در انتخابات است » به گفته عباسی؛ «شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تأیید شده کفایت می کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی کند ، در اینجا خلأ وجود دارد باید وزارت علوم ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسی کنند
حداقل افرادی را که شبهه درخصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند ، نیاز نیست حدود 250نفری که انتخاب شدند مدرکشان مجدد بررسی شود ، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس هایی که جعل کردند و پایان نامه درست کردند ، مشخص شود . » اظهارات سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ، عملکرد آتی مجلس یازدهم در تصویب اعتبارنامه نمایندگان را نیز به چالش می کشد؛ اینکه آیا تن به ملاحظات سیاسی خواهند داد یا از ورود نمایندگان با مدارک جعلی به مجلس جلوگیری خواهند کرد این نماینده مردم رودسر گفته : «انتظار می رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه ها در شعب مجلس ، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد
اسامی نمایندگانی که مدرک آنها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا باخبر است ، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می بایست وزارت کشور این کار را انجام می داد ، وزارت کشور هم می گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده ایم و اعتبارنامه ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی کنیم؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه همشهری
1399/03/07
شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می دهند و هیچ کدام پاسخگو نیستند . انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند » او در پاسخ به این سؤال که «نمایندگان کدام حوزه های انتخابیه مدارک شان مخدوش است؟» گفت : منتخبین استان اصفهان و استان های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک شان دچار ایراد است انتظار می رود در این فرصت باقیمانده از مراجع ذی صلاح استعلام ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه ای جهت استعلام ارجاع شد ، سریعا پاسخ دهند و برای دوره آینده مجلس جدی تر عمل کنند عباسی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از منتخبین مدارک شان دچار ایراد است ، گفت : حدود 8مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزوی و دانشگاهی شان دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است به جای فرافکنی شفاف سازی شود انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرابه آنها اطلاع داده شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
01:06

خبرگزاری آریا دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در ایران و مناطق پیرامون ، توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به عنوان دانشگاه برگزیده ویژه کشوری از میان 73 دانشگاه کشور انتخاب شده است .
خبرگزاری آریا دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در ایران و مناطق پیرامون ، توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به عنوان دانشگاه برگزیده ویژه کشوری از میان 73 دانشگاه کشور انتخاب شده است
وزیر علوم در روز 29 اردیبهشت 1399 در نشست سراسری روسا و مدیران بین الملل دانشگاه های کشور و با حضور شماری از سفرا و رایزنان علمی و فرهنگی کشورهای گوناگون ، از دکتر حسین سلیمی ، رییس دانشگاه علامه طباطبائی ، به خاطر نوآوری ها و دستاوردهای این دانشگاه در زمینه همکاری های علمی بین المللی تقدیر به عمل آورد . به این مناسبت ، گفتگویی با دکتر سید جلال دهقانی فیروز ابادی ، استاد روابط بین الملل و معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی انجام داده ایم تا برایمان از ابتکارهای انجام شده و برنامه های آتی این دانشگاه در زمینه فعالیت های بین المللی بگوید
* پرسش : آیا بین المللی شدن در یک دانشگاه علوم انسانی با دانشگاه های جامع ، فنی مهندسی و یا پزشکی تفاوتی دارد؟ـ پاسخ : بله ، تفاوت ماهوی میان رشته ها و دروس در علوم انسانی و اجتماعی با دیگر شاخه های علم و فناوری سبب شده است که برنامه ریزی برای گسترش همکاری های علمی بین المللی در این زمینه در دانشگاه ما متفاوت از دیگر جاها باشد . در حالی که در اغلب شاخه های دانش ، مانند علوم مهندسی و پزشکی ، با تولید و انباشت علم در کشورهای صنعتی ، به ویژه در غرب ، روبرو هستیم؛ رشته های علوم انسانی و اجتماعی از این توانمندی برخوردارند که ماهیتی مستقل داشته و در هر جامعه و فرهنگ ، ویژگی های منحص ر به خود را بروز دهند در واقع ، رویکردها و نظریه های جامعه شناسی ، اقتصاد ، علوم سیاسی ، حقوق ، ادبیات ، و بسیاری دیگر از رشته ها ، از گوناگونی و گستره مطالعاتی پهناوری برخوردارند از این رو ، نمی توان یک نظریه علوم اجتماعی که در یک نقطه از جهان ارایه شده و سازگار با محیط و جامعه و مردم آن بخش از جهان است را به سراسر جهان تعمیم داد این امر ، فرصتی مناسب را در اختیار پژوهشگران و استادان رشته های علوم انسانی و اجتماعی می گذارد تا با اتکا به پیشینه فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای ، به تحلیل و ارایه نظریه در حوزه های گوناگون علم بپردازند این امر به ویژه در کشورهایی با تمدن های کهن که سنت ها و مکاتب فکری ویژه خود را دارا می باشند ، منابعی ارزشمند را در اختیار دانشگاهیان می گذارد تا با بازخوانی و تفسیر نوین از منابع کهن ، ایده های نوینی را به جهان مدرن ارایه دهند بنابراین ، در رشته های علوم انسانی و اجتماعی ، روابط علمی دو سویه خواهد بود و اندیشمندان از خاور و باختر جهان می توانند در گفتگوهای تمدنی و فرهنگی به تبادل ایده و تجربه بپردازند * پرسش : در این زمینه ، دانشگاه علامه طباطبائی چه رویکردی را برای فراهم اوردن زمینه تبادل دانش و تجربه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی دنبال کرده است؟ـ پاسخ : رویکرد دانشگاه ما ، دوری از دو گرایش خودشیفتگی و خودباختگی بوده است
در واقع ، ما کوشیده ایم تا با فراهم اوردن زمینه گفتگو و تبادل علمی میان استادان و دانشجویان خود با همتایانشان در دیگر کشورها ، نخست از اینکه گمان کنیم بی نیاز از دانستن و آگاهی نسبت به علوم نوین هستیم دوری نماییم و دوم آنکه ، با ترغیب و تشویق مطالعات بنیادین در متون و مکاتب کهن فکری در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی ، زمینه باورمندی استادان و دانشجویان را نسبت به اینکه ما نیز سخنان و ایده ها و تجربه های ارزشمندی داریم که می توانیم با جهانیان به اشتراک بگذاریم را فراهم اوریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
01:06
این امر به ما کمک کرده تا در برابر دانشمندان دیگر کشورها کمتر دچار خودباختگی شده و با اعتماد به نفس کافی در نشست های علمی و مجامع بین المللی حضور یابیم در واقع ، افزایش آمد و شدهای علمی و فراهم آوردن زمینه های گوناگون برای حضور استادان و دانشجویان ما در برنامه های علمی بین المللی ، پویایی ویژه ای در حوزه همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه پدید اورده است
ما بر این باور بوده ایم که سهم دانشمندان ایرانی در زمینه حضور در نهادها و انجمن های علمی بین المللی به نسبت جایگاه علمی و میزان تولید علم در کشور ، در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای جهان ، اندک است و ما باید به تربیت بازیگرانی علمی برای ایفای نقش در سطح بین المللی روی بیاوریم تا بتوانیم جایگاه علمی درخوری را برای ایران فراهم اوریم . این امر تنها از راه گسترش همکاری با دانشگاه ها ، نهادها و انجمن های علمی بین المللی ممکن است از این رو ، از سال 1392 دانشگاه پشتیبانی های ویژه ای از فعالیت های خانوا ده علمی خود به عمل آورده و دستاوردهای پر ثمر آن را امروز شاهد هستیم * پرسش : مهمترین شاخص هایی که سبب شده اند دانشگاه علامه طباطبائی در جایگاه دانشگاه برگزیده ویژه کشوری در زمینه فعالیت های بین المللی جای بگیرد کدامند؟ـ نخست آنکه ما سیاست عدم تمرکز را در همکاری های علمی بین المللی دنبال کرده ایم این بدان معناست که هر یک از استادان و دانشجویانی که ایده هایی برای همکاری با یک نهاد یا دانشگاه در کشوری دیگر را داشته اند ، این فرصت در اختیارشان گذاشته شده که زمینه بستن تفاهم نامه و اجرای برنامه های مشترک را دنبال کنند و دستاوردهای علمی خوبی به همراه آورند از این رو ، بیش از هفتاد درصد تفاهم نامه های امضا شده ما با دانشگاه های جهان ، به مرحله اجرا نیز در آمده اند که به گفته وزارت علوم ، یک رکورد در میان تفاهمنامه های علمی امضا شده توسط دانشگاه های کشور می باشد ما همچنین برای تداوم این همکاری ها و نهادسازی برای اجرای برنامه های بلندمدت ، تاکنون هفت مرکز مشترک بین المللی در ایران و دیگر کشورها راه اندازی کرده ایم که به نوبه خود ، ابتکار نوینی در همکاری های دانشگاهی در سطح بین المللی به شمار می رود همچنین سالانه شمار زیادی از برترین استادان و پژوهشگران حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برای شرکت در همایش های علمی ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی و بازدید و ایراد سخنرانی به دانشگاه ما می آیند این امر سبب شده که یک فضای چند فرهنگی در کلاس ها و دانشکده ها شکل بگیرد و استادان و دانشجویان به آسانی فرصت تعامل و گفتگو با این اندیشمندان را داشته باشند افزایش شمار دانشجویان خارجی از 82 تن به بیش از 530 تن نیز فضای خوابگاه ها و کلاس های درس را به عرصه های ی برای همزیستی و بحث و گفتگوی علمی در سطحی بین المللی ارتقا داده است دانشگاه همچنین پشتیبان حضور استادان و دانشجویان نخبه در برنامه های علمی بین المللی بوده و سالانه صدها تن به برنامه های گوناگون کوتاه و بلندمدت اعزام می شوند در این میان ، گسترش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در دیگر کشورهای جهان ، از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار بوده است
از این رو ، با استفاده از توان علمی استادان و دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، در کشورهای گوناگون ، از جمله اسپانیا ، ترکیه ، روسیه ، کره جنوبی ، چین ، قزاقستان ، بنگلادش و بسیاری دیگر از کشورها ، زمینه تدریس کوتاه و بلندمدت زبان و ادبیات فارسی را فراهم کرده ایم . اینهمه ، سبب شده که رسالت یک دانشگاه که خدمت به جامعه است را در سطح بین المللی به خوبی به انجام رسانیم
* پرسش : آیا همه گیری بیماری کرونا در ماه های اخیر تاثیری بر فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه گذاشته است؟ـ اگرچه در روزها و هفته های نخست گسترش این بیماری مش کلاتی پدید آمد و ما باید زمینه بازگشت دانشجویان بین المللی به خانه هایشان را فراهم می کردیم و بسیاری از برنامه های علمی مشترک ما که از پیش تدوین شده بودند ، به دست تعویق افتادند ، اما ما به سرعت توانستیم با بهره گیری از فناوری های نوین ، عرصه تازه ای از فعالیت های بین المللی را تعریف کنیم و به اجرا در آوریم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1399/03/07
01:06

از 15 فروردین 1399 تا پایان اردیبهشت ماه ، 52 نشست تخصصی علمی بین المللی در دانشگاه ما به صورت آنلاین برگزار شده است که 21 مورد تدریس استادان ما برای استادان و دانشجویان دیگر کشورها بوده ، 27 مورد تدریس استادان دیگر کشورها در کلاس ها و دانشکده های ما بوده و 4 مورد نیز میزگردهای مشترک برای بحث و گفتگو درباره مسایل علمی ، از جمله راه های حفظ انسجام اجتماعی در دوران همه گیری بیماری کرونا بوده است .
همچنین کرسی یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی با تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور پژوهشگران و استادانی از دو کشور ایران و افغانستان ، توانسته است یک پروژه بین المللی را با پشتیبانی سازمان بهداشت جهانی برای تولید محتوای آگاهی بخش علمی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری کرونا ویژه مردم فارسی زبان منطقه به اجرا در آورد . بنابراین ، به نظر می رسد که ارتباطات علمی آنلاین ، پنجره های تازه ای برای همکاری های علمی بین المللی به روی ما گشوده است در پایان ، مایلم از همکارانم در مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه که یک گروه کارشناسی جوان و باانگیزه و پشتکار بالا هستند و با آگاهی نسبت به اهمیت گسترش همکاری های علمی در سطح بین المللی ، در پیشبرد این برنامه ها و اجرای نوآوری ها اقدامات موثری انجام داده اند ، سپاسگزاری نمایم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرارو
1399/03/07
00:56

بعضی پژوهشگران زلزله 958 ری طالقان را با جنبایی قطعه مرکزی گسل مشا مرتبط می دانند؛ ولی نظر های دیگری نیز وجود دارد که زلزله 958 م را به گسل طالقان نسبت می دهد .
در دو دهه گذشته تلاش هایی برای آغاز پژوهش بر روی قطعه مرکزی گسل مشا در سازمان زمین شناسی کشور و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی آغاز شد؛ ولی این پژوهش ها همگی به دلیل –یا بهانه– نبود بودجه متوقف شده اند .
مهدی زارع* در روزنامه شرق نوشت : موقعیت پستی و بلندی و وضع لرزه خیزی شهر تهران ، نشان می دهد که شهر در منطقه ای بسیار خطرناک از نظر خطر زلزله بنا شده است
تبعات زمین لرزه متوسطی که در دقایق اولیه نیمه شب 19 اردیبهشت 1399 رخ داد و در داخل شهر تهران موجب فوت یک دختر 21 ساله به دلیل شوک بر اثر هراس از زلزله و ایست قلبی شد علاوه بر فرد مسنی که در خود شهر دماوند به دلیل حمله قلبی در هنگام زلزله درگذشت نشان داد که اقدامات پیشگیرانه برای کاهش ریسک زلزله چقدر مهم اند . بررسی میدانی نگارنده در هفته های اخیر در پهنه کانونی زلزله 19 اردیبهشت 1399 نشان داد که خسارت ها در این محدوده به ساختمان ها و اجزای غیرسازه ای بسیار محدود بوده؛ ولی میزان هراس ، اضطراب و وحشت در آن نیمه شب به ویژه در برج های بلند شهر جدید پردیس بسیار زیاد بوده است مشاهده وضع ادامه توسعه و برج سازی به ویژه در فاز های 9 تا 11 شهر جدید پردیس موجب حیرت است وضع این محدوده چنان اسف بار است که با ساخت آپارتمان هایی بی قواره بر روی تپه هایی پرشیب و خالی از هر نوع پوشش گیاهی و عملا بدون هر نوع زیرساخت شهری ، در جایی که فقط 10 کیلومتر با تلاقی دو گسل شمال تهران و مشا فاصله دارد ، قابل توصیف است
این شهرسازی بدون توجه به وضع لرزه خیزی منطقه در مجاورت شهری تاریخی به نام «بومهن» که خود نام شهر ، به معنای «زلزله» است ! و بی گمان خبر از سابقه رخداد زلزله در این پهنه در گذشته تاریخی منطقه دارد ، نشان می دهد که هشدار دریافت شده در زلزله 19 اردیبهشت 1399 به قدر کفایت در ایجاد فهم و درک از میزان واقعی خطر و ریسک زلزله در این محدوده کافی نبوده است . روی گسل شمال تهران ، در هر 3000 تا 3500 سال یک بار انتظار یک زمین لرزه با بزرگای حدود 7 وجود دارد و این مقدار بر روی گسل مشا حدود 1300 سال یک رخداد است آخرین زمین لرزه مهم روی گسل شمال تهران 3200 سال قبل ثبت شده و آخرین زلزله روی قطعه شرقی گسل مشا در سال 1830 رخ داده؛ ولی آخرین زلزله مهم بر روی قطعه مرکزی گسل مشا مشخص نیست در چه زمانی رخ داده است بعضی پژوهشگران زلزله 958 ری طالقان را با جنبایی قطعه مرکزی گسل مشا مرتبط می دانند؛ ولی نظر های دیگری نیز وجود دارد که زلزله 958 م را به گسل طالقان نسبت می دهد در دو دهه گذشته تلاش هایی برای آغاز پژوهش بر روی قطعه مرکزی گسل مشا در سازمان زمین شناسی کشور و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی آغاز شد؛ ولی این پژوهش ها همگی به دلیل یا بهانه نبود بودجه متوقف شده اند
محدود شدن یا تقریبا متوقف شدن پژوهش های مشترک بین المللی با کشور های پیشرفته (مانند همکاری های علمی تفصیلی به صورت انجام پروژه پژوهشی مشترک با کشور های آلمان و فرانسه) ، از نظر باقی ماندن ابهام درباره نحوه و میزان لغزش بر روی قطع مرکزی گسل مشا و دیگر گسل های محدوده استان تهران مزید بر علت شده است . همکاری های متمرکز داخلی بر روی پژوهش های بنیادی و پایه مورد حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران نیست و این مراکز حاکمیتی در سا
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرارو
1399/03/07
00:56
ل های اخیر بیشتر دنبال صرف بودجه برای پژوهش های کاربردی ای که به محصول مشخص و سریع و قابل فروش بینجامد ، هستند بنابراین وقتی مسئله مهم عبارت باشد از آنکه میزان لغزش روی قطعه مرکزی گسل مشا چقدر است؟ کاری بسیار پایه ای و از نوع مطالعات با اولویت غیرفوری تلقی می شود
به ویژه اگر عنوان پیش بینی زلزله یا پیش یابی احتمالی خطر زلزله هم روی چنین کاری گذاشته شود ، در آن صورت علاوه بر حمایت نشدن مالی ، با بی مهری گروهی از مدیران در زیرمجموعه وزارت علوم و وزارتخانه های مربوطه دیگر نیز مواجه می شود؛ چرا که به تعبیر آن ها وقتی پیش بینی هواشناسی هنوز آن قدر دقیق نشده است ، چرا باید برای پیش بینی زلزله که از کیلومتر ها زیر زمین منشأ می گیرد ، وقت و پول صرف کنیم؟ این مدیران در سال های اخیر تلاش شان را از این حد نیز بیشتر کردند و همه مراکز پیش بینی زلزله را در همه مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی زیرمجموعه وزارت علوم عملا تعطیل کرده اند (یا از چارت تشکیلاتی به کل حذف کرده اند یا این مراکز همچنان روی کاغذ وجود دارند؛ ولی عملا از نظر فعالیت به کل غیرفعال هستند ! ) .
در داخل کشور برای پاسخ به سؤال های بنیادی نظیر آنکه : «میزان لغزش سالانه بر روی قطعه مرکزی گسل مشا چقدر است؟» یا «آخرین رخداد های زمین لرزه های مهم چه زمانی در محدوده مرکزی و شمالی تهران و بر روی قطعه مرکزی گسل مشا رخ داده اند؟» یا «میزان و نحوه جنبش و لغزش به ویژه از نظر رخداد زلزله های کوچک بر روی گسل های این محدوده چقدر است؟» ، حمایتی برای یافتن پاسخ نیست یا عملا موضعی مخالف در برابر پژوهش های بنیادی وجود دارد . دلیل یا بهانه هم لزوم حمایت از پژوهش های کاربردی و فعالیت اقتصادی دانش بنیان بیان می شود
متأسفانه از نظر میزان ابهام هایی که در راه برآورد خطر رخداد زمین لرزه مهم بعدی بر روی گسل های اطراف تهران ، به ویژه بعد از زلزله 19 اردیبهشت 1399 ، در همان وضع و درجه ابهامی قرار گرفته ایم که 20 سال قبل قرار داشته ایم ! نگارنده بر این باور است که هم دانش و هم امکانات کافی برای انجام فعالیت های علمی با کیفیت بالا در همه زمینه ها به ویژه برای تبیین و مشخص کردن اندازه و سناریو های واقعی خطر و ریسک زلزله در تهران و در استان تهران در ایران وجود دارد . از رخداد زلزله 19 اردیبهشت 99 باید درس بگیریم و به سرعت تلاش جمعی دانشمندان را برای پاسخ به سؤال های بنیادی در زمینه زلزله تهران به صورت عینی نه شعاری در سطح کلان مدیریت کشور مورد حمایت قرار دهیم * استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/06
23:07
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه حذف کنکور جزو برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست ، تاکید کرد که سهمیه های کنکور باید تعدیل شوند

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون آخرین وضعیت ساماندهی وضعیت سهمیه های کنکور اظهار داشت : در بحث سهمیه ها چون بخش عمدۀ سهمیه ها مصوبۀ مجلس شورای اسلامی است ، مثل سهمیۀ ایثارگران که سهم 25 درصدی است و هم چنین بومی گزینی ، لذا حل مسئلۀ سهمیه ها مستلزم همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است .
وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته و همکاری های شکل گرفته در این خصوص گفت : لایحه ای در این زمینه توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه آماده شده است ک امیدواریم بتوانیم با مجلس آینده که فردا کار خودش را آغاز می کند تعاملی در این زمینه داشته باشیم . رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت : این موضوع ابتدا باید در تعامل با هیئت رئیسۀ مجلس و بعد کمیسیون آموزش و تحقیقات در یک زمان بندی مشخص و کوتاه ، محقق شود باید توجه داشت که این یک حوزۀ کاری مشترک است و هیچ یک از دو نهاد مجلس یا شورا نمی توانند کار نهاد دیگر را انجام دهند و حتماً باید در یک تقسیم کار و همکاری متقابل ، این امر محقق شود عاملی همچنین در پاسخ به این سوال که تصمیم کلان در این زمینه حذف ، تعدیل یا تغییر سهمیه ها است ، گفت : موضوع ، لزوماً حذف سهمیه ها نیست ، این سهمیه ها می تواند به شکل مازاد تعریف شوند در بعضی از حوزه ها اگر سهمیه به صورت مازاد تعریف شود ، جلوی جذب را برای عموم مردم نمی گیرد ولی به هرحال باید این مسئله تعدیل شود و بحثی که وجود دارد ، این است که ما در بعضی از زمینه ها نزدیک 35 یا 40 درصد سهمیه داریم و این حجم سهمیه مسلماً زیاد است ضمن این که الان عملاً متقاضی در بعضی حوزه ها وجود ندارد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : مثلاً در عموم رشته های پزشکی این مشکل وجود دارد ، اما در سایر رشته ها عملاً صندلی خالی داریم و موضوعِ رقابت بین سهمیه و غیرسهمیه مطرح نیست * حذف کنکور جزو برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست عاملی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون حذف کنکور نیز گفت : حذف کنکور در حال حاضر بحث ما نیست و کنکور ، یکی از معتبرترین روش هایی است که ما در اختیار داریم که اعتماد بالای ملی هم در این حوزه وجود دارد و دقت های لازم نیز در آن لحاظ می شود
ولی این فرآیندی که در یک نیم روز و ظرف چهارساعت برای دانشجو و آیندۀ او تصمیم گیری شود ، لزوماً روش مناسبی نیست و ما در بسیاری از روش های آموزش عالی می بینیم که یک فرآیند چهارساله تعیین می شود که طبق آن متقاضی در چه رشته هایی وارد شود و طی آن ، مجموع نمرات مثلاً درس مرتبط با رشته ای که می خواهد به آن وارد شود ، یا میانگین معدل او در چهارسال آخری که تحصیل کرده ، مبنا قرار گیرد . دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد : ما روش ارزیابی متفاوتی را باید دنبال کنیم که دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، طرح هایی در این زمینه دارد ولی این مسئلۀ تصمیم گیری در زمینۀ کنکور متأسفانه جزو تابوهای آموزش عالی کشور در سال های گذشته شده است که امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز در تعامل با مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسانیم انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/06
22:49

قائم مقام و دبیر ستاد علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور ضمن اعلام تجمیع و ساماندهی 90 موسسه آموزشی از میان 119 موسسه ، از قول مساعد وزیر علوم برای تسریع در آیین نامه ساماندهی موسسات آموزش عالی دولتی خبر داد .
به گزارش ایسنا ، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و سی و یکم شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی از اعضای ستاد به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی در این جلسه حضور داشتند ، افزود : در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت اولین موضوع مطرح شده ، گزارشی از کشور در حوزه نانو و پیشرفت های عملکرد ستاد توسعه فناوری بود
وی با اشاره به لزوم ارزیابی گزارش های عملکرد دستگاه ها از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این ستاد ، اظهار کرد : ارزیابی این گزارش ها منجر به عرضه اسناد ملی خواهد شد و در این راستا پس از ارزیابی عملکرد زیست فناوری کشور ، گزارش حوزه هوافضا را خواهیم داشت ولی در این جلسه گزارش فناوری نانو مورد ارزیابی قرار گرفت . به گفته وی ، گزارش ارائه شده از فناوری نانو در کمیسیون فناوری و اقتصاد دانش بنیان ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه شده بود و داوران نظرات مثبت و منفی خود را به صورت صریح و دقیق اعلام کرده بودند به طوری که انتقادات بررسی ها صورت گرفته بود و آخرین مرحله نهایی سازی امروز ارائه شد کبگانیان با اشاره به برخی از نقاط قوت و ضعف فناوری نانو کشور خاطر نشان کرد : از جمله مزایای این حوزه کسب رتبه چهارم جهانی در تولیدات مقالات را داریم سهم مقالات نانو ایران در سال 2020 به 6 4 درصد رسید و 38 درصد تولیدات علمی جهان اسلام را نیز مقالات جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده و همچنین 38 درصد پتنت های خارجی و بین المللی در حوزه نانو مربوط ایران می شود به گفته وی ، این حوزه صادرات 2500 میلیارد تومانی داشته است قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور عقب ماندگی کشور در بازارهای جهانی نانو را از نقاط ضعف این حوزه ذکر کرد و یادآور شد : اگر بخواهیم دو درصد بازار جهانی را به خودمان اختصاص دهیم فاصله زیادی داریم البته می توان گفت نانو فناوری نسبت به فناوری های دیگر رشد قابل تقدیری داشته است و ما صرفا در کشور نمی توانیم خودمان را با حرکت خودمان مقایسه کنیم و بلکه باید نسبت به جهان مقایسه شویم و چون بازار نانو به شدت در حال گسترش است پس باید سهم خوبی در بازار جهانی داشته باشیم وی اضافه کرد : از این رو اعضای ستاد نقشه نیز به این نکته اشاره کردند که قطعا نباید بازار داخلی خود را فراموش کنیم و مبادا بازار داخلی را نیز به دست کشورهای رقیب بسپاریم
کبگانیان با اشاره به برخی گلایه های ستاد نانو از کمبود بودجه ها ، خاطر نشان کرد : این در حالی است که در دستگاه ها و وزارتخانه هایی چون وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت ردیف های بودجه برای فناوری نانو دارند اگر ستاد نانو تعامل خود را با این وزارتخانه ها بیشتر کند تمام این بودجه ها جزو بودجه های نانویی کشور محسوب خواهد شد نه اینکه صرفا بودجه ای برای ستاد نانو تخصیص داده می شود .
سند نانو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود قائم مقام ستاد علم و فناوری با بیان اینکه مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد ، گفت : این ستاد تنها راهبردهای نانو دارد که چند سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ولی ساختار و ردیف بودجه احتیاج به سند نانو دارد که امیدواریم از سوی ستاد توسعه نانو این سند با سرعت تهیه شود تا آن را در حضور روسای سه قوه ارائه دهیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/06
22:49
وی ابراز امیدواری کرد که با انجام پروسه و تصویب سند نانو دست دولت برای اختصاص در ردیف بودجه به این حوزه باز شود قول وزیر علوم لذاب تجمیع موسسات آموزشی کبگانیان ارائه گزارش ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور را موضوع دوم این جلسه ذکر کرد و گفت : این بحث حساسیت خاصی دارد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این کار را زودتر آغاز کرده و موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند را تجمیع کردند
کبگانیان افزود : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سند آمایش اختیار پیدا کرده که بتواند برخی از موسسات و دانشگاه ها را با تعداد زیادی از دانشجویان که صرفا گزارش داده شده یک هیات علمی دارند و با استانداردهای آموزش عالی همخوانی ندارد را تجمیع کند؛ وزارت علوم براساس ماده 3 سند آمایش آموزش عالی کشور موظف بود این کار را انجام دهد . قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : از 119 موسسه آموزش عالی حدود 90 موسسه آموزشی دولتی طبق آیین نامه ، ساماندهی شدند این موسسات تعطیل نشدند بلکه تجمیع شدند برخی نمایندگان مجلس درخواست ایجاد واحدهای آموزش عالی دولتی در شهرهای کوچکی داشتند که در این طرح این موسسات با یکدیگر با یکدیگر به گونه ای تجمیع شدند که دانشجویان بلاتکلیف نمانند و به صورتی هماهنگی ها انجام شود که در کشور صندلی خالی نداشته باشیم به گفته وی ، موسسات تجمیع شده دانشگاه هایی هستند که مصوبه شورای گسترش را دارند به طوری که دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه است و واحدهای متعددی ایجاد کرده که البته در این بین طرح ماموریت گرایی را داریم وی ادامه داد : کار چنین دانشگاه هایی کمی سخت تر است چون تک تک مصوبه شورای گسترش وزارت علوم را دارند و البته انتقاد وارد است که چرا مجوزها بی رویه داده شده است اعضای شورای عالی و اعضای جلسه به چند محور امروز تاکید کردند که از این موضوع و اقدام وزارت علوم حمایت می کنند ولی گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی را به صورت کلان باید وزارت علوم آماده کند به خصوص ماموریت گرایی دانشگاه ها را ما بدون اینکه بدانیم دانشگاه ها چه مامورتی دارند ، نمی توانیم آنها را تجمیع کنیم به طور مثال دانشگاه جامع علمی کاربردی یک ماموریت دارد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان نیز ماموریت های دیگری دارند ما در کشور 10 دانشگاه برتر داریم و این زیرنظام های کشور یا دانشگاه های برتر هم ماموریت دیگری دارند
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد : دکتر غلامی وزیر علوم قول داده اند در اسرع وقت موضوع ساماندهی موسسات آموزش عالی را پیگیری کنند که امروز مورد تایید قرار گرفت و مطمئنم نمایندگان مجلس همکاری لازم را می کنند ولی از وزارت علوم هم قول گرفته شد که این امر را تسریع کنند ، همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه محور ماموریت گرایی ، رتبه بندی و طرح ساماندهی سنجش و پذیرش منتظر پیشنهادهای وزارت علوم هستند . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مشرق
1399/03/06
21:19

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رتبه 4 ایران درتولید مقالات نانویی جهان از درآمد 2500 میلیارد دلاری کشورمان با صادرات محصولات نانویی خبر داد .

به گزارش مشرق ، منصور کبگانیان قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 131 ستاد نقشه جامع علمی کشور که عصر امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد ، در جمع خبرنگاران گفت : در بخش اول مباحث امروز فناوری نانو از پیشرفت ، فعالیت و عملکرد ستاد فناوری نانو ارائه شد ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوبت های منظم باید به استماع برسد و در این بین گزارش ها ارزیابی شود و درنهایت این گزارش ها به اسناد ملی کشور تبدیل و داوری شوند . کبگانیان ادامه داد : بعد از گزارش زیست فناوری کشور ، گزارش هوا و فضا را نیز در نوبت داشتیم امروز قبل از اینکه این گزارش ارائه شود در کمیسیون فناوری و اقتصاد دانش بنیان ارائه شده بود و داوران نظرات مثبت و منفی خود را به صورت صریح و دقیق اعلام کرده بودند به طوری که انتقادات بررسی ها صورت گرفته بود و آخرین مرحله نهایی سازی امروز ارائه شد ببینید : فیلم/ تولید محلول ضدعفونی کننده نانو قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : در حال حاضر نانو در رتبه 4 تولیدات مقالات جهان قرار گرفته که برای کشور یک امتیاز است؛ 6 4 درصد سهم مقالات نانو هم در سال 2020 وجود داشته ، 38 درصد تولیدات علمی جهان اسلام را نیز مقالات جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده و همچنین 30 درصد پتنت های خارجی و بین المللی را نیز کسب کرده ایم و 2500 میلیارد دلار ارزش صادرات نانو در کشور را داشته ایم کبگانیان گفت : مهمترین سوال این است که اگر بخواهیم دو درصد بازار جهانی را به خودمان اختصاص دهیم فاصله زیاد ا ست؛ البته می توان گفت نسبت به فناوری های دیگر رشد قابل تقدیری داشته ایم درخواستی نیز مبنی بر این داده شد که چطور و چگونه سرعت کسب این بازار جهانی بیشتر شود صرفا ما در کشور نمی توانیم خودمان را با حرکت خودمان مقایسه کنیم و بلکه باید نسبت به جهان مقایسه شویم و چون بازار نانو به شدت در حال گسترش است پس باید سهم خوبی در بازار جهانی داشته باشیم قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد : اعضای ستاد نقشه نیز به این نکته اشاره کردند که قطعا نباید بازار داخلی خود را فراموش کنیم و مبادا بازار داخلی را نیز به دست کشورهای رقیب بسپاریم
وی به پیشنهاد دیگری نیز اشاره کرد و گفت : عزیزان در ستاد نانو از کمبود بودجه گلایه داشتند و تاکید شد در دستگاه ها و وزارتخانه های مهمی همچون وزارت کشاورزی ، وزارت بهداشت و از این قبیل وزارتخانه ها که هر کدام ردیف هایی دارند اگر ستاد نانو تعامل خود را با وزارتخانه های ذی ربط بیشتر کند تمام این بودجه ها جزو بودجه های نانویی کشور محسوب خواهد شد نه اینکه صرفا بودجه ای برای ستاد نانو تخصیص داده می شود . * مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت : نکته کلیدی در این موضوع این است که ستاد نانو زیرساخت های لازم را برای بودجه لازم دارد و گلایه از این موضوع بود که مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد
صرفا راهبردهای نانو کشور چند سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ولی ساختار و ردیف بودجه احتیاج به سند نانو دارد که ان شاءالله در حضور روسای سه قوه هم ارائه خواهیم داد و پیشنهادمان این خواهد بود که ظرف مدت کمی این کار انجام شود و پیش نویس سند نانو را به ما داده اند که رسمیت ندارد و امیدوارم با انجام پروسه و تصویب سند دست دولت هم باز می شود و در ردیف بودجه قرار می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مشرق
1399/03/06
21:19
* تجمیع موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند وی همچنین با اشاره به گزارش ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور ، گفت : این بحث حساسیت خاصی دارد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این کار را زودتر آغاز کرده و موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند را تجمیع کردند
کبگانیان افزود : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سند آمایش اختیار پیدا کرده که بتواند برخی از موسسات و دانشگاه ها را با تعداد زیادی از دانشجویان که صرفا گزارش داده شده یک هیات علمی دارند و با استانداردهای آموزش عالی همخوانی ندارد را تجمیع کند؛ وزارت علوم براساس ماده 3 سند آمایش آموزش عالی کشور موظف بود این کار را انجام دهد .
* تجمیع 90 موسسه و دانشگاه کشور قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : حدود 90 موسسه آموزشی دولتی در آیین نامه ای از 119 موسسه ساماندهی شدند ، نه اینکه تعطیل شده باشند بلکه تجمیع شدند ، برخی نمایندگان مجلس درخواست داشتند در شهرهای کوچکی که موسسات آموزشی ایجاد شده با یکدیگر تجمیع شوند و دانشجویان بلاتکیف نمانند و به صورتی هماهنگی ها انجام شود که در کشور صندلی خالی نداشته باشیم . اینها دانشگاه هایی هستند که تک تک مصوبه شورای گسترش را دارند به طوری که دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه است و واحدهای متعددی ایجاد کرده که البته در این بین طرح ماموریت گرایی را داریم وی ادامه داد : کار چنین دانشگاه هایی کمی سخت تر است چون تک تک مصوبه شورای گسترش وزارت علوم را دارند و البته انتقاد وارد است که چرا مجوزها بی رویه داده شده است اعضای شورای عالی و اعضای جلسه به چند محور امروز تاکید کردند که از این موضوع و اقدام وزارت علوم حمایت می کنند ولی گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی را به صورت کلان باید وزارت علوم آماده کند به خصوص ماموریت گرایی دانشگاه ها را ما بدون اینکه بدانیم دانشگاه ها چه مامورتی دارند ، نمی توانیم آنها را تجمیع کنیم به طور مثال دانشگاه جامع علمی کاربردی یک ماموریت دارد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان نیز ماموریت های دیگری دارند ما در کشور 10 دانشگاه برتر داریم و این زیرنظام های کشور یا دانشگاه های برتر هم ماموریت دیگری دارند
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد : دکتر غلامی قول داده اند در اسرع وقت موضوع ساماندهی موسسات آموزش عالی را پیگیری کنند که امروز مورد تایید قرار گرفت و مطمئنم نمایندگان مجلس همکاری لازم را می کنند ولی از وزارت علوم هم قول گرفته شد که در این امر تسریع کنند ، همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه محور ماموریت گرایی ، رتبه بندی و طرح ساماندهی سنجش و پذیرش منتظر پیشنهادهای وزارت علوم هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/06
21:04
عاملی گفت : در حال حاضر دو وزارتخانه علوم و بهداشت ، لایحه ای برای حذف 16 سهیمه دانشگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده اند

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه یکصد و سی و یکمین جلسه ستا نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت حذف برخی سهمیه های دانشگاهی اظهار کرد : این موضوعی است که مجلس در خصوص آن تصمیم گیری کرده است و خود مجلس می تواند دوباره راجع به آن اعمال نظر و تصمیم گیری کند . او ادامه داد : حذف سهمیه های دانشگاهی می تواند با یک تعامل کارشناسی بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی انجام شود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ، هم اکنون 19 سهیمه دانشگاهی داریم ، افزود : دو وزارتخانه علوم و بهداشت در لایحه ای پیشنهاد حذف 16 مورد سهمیه را به این شورا ارائه داده اند که این نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی است عاملی گفت : به دلیل اینکه سهمیه های دانشگاهی همچون سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه بومی گزینی ، مصوبه شواری انقلاب فرهنگی است ، رفع این مسئله مستلزم همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد : ما در این دوره تلاش کردیم همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی شکل گیرد و در خصوص لایحه ای را که وزارت علوم و وزارت بهداشت آماده کردند ، تلاش ما این بوده است که بخش مربوط به نظر این شورا برای لغو با اصلاح از سوی مجلس ، آماده کنیم که متاسفانه هنوز موفق به این کار نشدیم . او افزود : به طور حتم مسئله سهمیه های دانشگاهی از جمله محور های اصلی این شورا است که ما قصد داریم با تعامل با هیات رییسه و کمیسیون علم و فناوری مجلس دوازدهم که از فردا کار خود را شروع خواهد کرد ، طبق یک زمان بندی کوتاهی این موضوع با اقدام مشترک محقق شود عاملی درپاسخ به این سوال که تصمیم و موضع شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت لغو و یا تغییرسهمیه های دانشگاهی چیست ، اظهارکرد : به هرحال موضوع لزوما حذف سهمیه ها نیست بلکه می تواند برخی از حوزه ها مازاد تعریف شود ، اگر مازاد تعریف شود جلوی جذب را برای عموم مردم نمی گیرد بلکه به هرحال باید تعدیل شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : بحثی که وجود دارد این است که نزدیک 35 تا 40 درصد در برخی از زمینه ها سهمیه داریم که این حجم سهیمه زیاد است ، ضمن اینکه هم اکنون در برخی از رشته ها متقاضی وجود ندارد ، ما رشته های خاص داریم مانند عموم رشته های پزشکی که با این مشکل مواجه هستیم ، اما در سایر رشته ها عملا با صندلی خالی مواجه هستیم و در آنجا موضوع رقابت بین سهمیه و غیرسهمیه وجود ندارد .
حذف کنکو جزو برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست عاملی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف کنکور با تاکید براینکه ، حذف کنکور در حال حاضر جز برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست ، افزود : کنکور خوشبختانه یکی از معتبرترین روش های موجود جذب دانشجو است که از اعتماد بالای ملی و دقت زیاد لازم برخوردار است . دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکیدکرد : فرایندی که در آن برای دانشجو و آینده او در یک روز و طی چهار ساعت محقق شود به طور حتم لزوما روش مناسبی نیست
او گفت : این درحالی است که بسیاری از روش ها و فرایند های آموزش عالی کشور طی یک دوره حداقل چهار ساله تعیین تکلیف می شوند ، اینکه به عنوان مثال برای رشته ای آیا متقاضی وجود دارد ، یا اینکه مجموعه نمرات درسی مرتبط با رشته ای که می خواهد وارد شود مبنا قرار می گیرد یا میانگین معدل در چهار سال آخر تحصیل محاسبه شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/06
21:04

عاملی ادامه : یک روش ارزیابی متفاوتی را باید دنبال کنیم که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح های در این زمینه دارد ، اما متاسفانه مسئله کنکور جز تابو های آموزش عالی کشور شده است که سال ها است سعی شده برای آن تصمیم گیری شود ، اما عوامل مختلف نگذاشته است که امیداوریم این موضوع نیز با تعامل با مجلس به نتیجه برسد . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/06
20:22
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رتبه 4 ایران درتولید مقالات نانویی جهان خبر داد

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، منصور کبگانیان قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 131 ستاد نقشه جامع علمی کشور که عصر امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد ، در جمع خبرنگاران گفت : در بخش اول مباحث امروز فناوری نانو از پیشرفت ، فعالیت و عملکرد ستاد فناوری نانو ارائه شد ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوبت های منظم باید به استماع برسد و در این بین گزارش ها ارزیابی شود و درنهایت این گزارش ها به اسناد ملی کشور تبدیل و داوری شوند . کبگانیان ادامه داد : بعد از گزارش زیست فناوری کشور ، گزارش هوا و فضا را نیز در نوبت داشتیم امروز قبل از اینکه این گزارش ارائه شود در کمیسیون فناوری و اقتصاد دانش بنیان ارائه شده بود و داوران نظرات مثبت و منفی خود را به صورت صریح و دقیق اعلام کرده بودند به طوری که انتقادات بررسی ها صورت گرفته بود و آخرین مرحله نهایی سازی امروز ارائه شد قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : در حال حاضر نانو در رتبه 4 تولیدات مقالات جهان قرار گرفته که برای کشور یک امتیاز است؛ 6 4 درصد سهم مقالات نانو هم در سال 2020 وجود داشته ، 38 درصد تولیدات علمی جهان اسلام را نیز مقالات جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده و همچنین 30 درصد پتنت های خارجی و بین المللی را نیز کسب کرده ایم کبگانیان گفت : مهمترین سوال این است که اگر بخواهیم دو درصد بازار جهانی را به خودمان اختصاص دهیم فاصله زیاد است؛ البته می توان گفت نسبت به فناوری های دیگر رشد قابل تقدیری داشته ایم درخواستی نیز مبنی بر این داده شد که چطور و چگونه سرعت کسب این بازار جهانی بیشتر شود صرفا ما در کشور نمی توانیم خودمان را با حرکت خودمان مقایسه کنیم و بلکه باید نسبت به جهان مقایسه شویم و چون بازار نانو به شدت در حال گسترش است پس باید سهم خوبی در بازار جهانی داشته باشیم قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد : اعضای ستاد نقشه نیز به این نکته اشاره کردند که قطعا نباید بازار داخلی خود را فراموش کنیم و مبادا بازار داخلی را نیز به دست کشورهای رقیب بسپاریم
وی به پیشنهاد دیگری نیز اشاره کرد و گفت : عزیزان در ستاد نانو از کمبود بودجه گلایه داشتند و تاکید شد در دستگاه ها و وزارتخانه های مهمی همچون وزارت کشاورزی ، وزارت بهداشت و از این قبیل وزارتخانه ها که هر کدام ردیف هایی دارند اگر ستاد نانو تعامل خود را با وزارتخانه های ذی ربط بیشتر کند تمام این بودجه ها جزو بودجه های نانویی کشور محسوب خواهد شد نه اینکه صرفا بودجه ای برای ستاد نانو تخصیص داده می شود . * مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت : نکته کلیدی در این موضوع این است که ستاد نانو زیرساخت های لازم را برای بودجه لازم دارد و گلایه از این موضوع بود که مصوبه ای به نام سند توسعه فناوری نانو وجود ندارد
صرفا راهبردهای نانو کشور چند سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ولی ساختار و ردیف بودجه احتیاج به سند نانو دارد که ان شاءالله در حضور روسای سه قوه هم ارائه خواهیم داد و پیشنهادمان این خواهد بود که ظرف مدت کمی این کار انجام شود و پیش نویس سند نانو را به ما داده اند که رسمیت ندارد و امیدوارم با انجام پروسه و تصویب سند دست دولت هم باز می شود و در ردیف بودجه قرار می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/06
20:22
* تجمیع موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند وی همچنین با اشاره به گزارش ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور ، گفت : این بحث حساسیت خاصی دارد و وزارت بهداشت ، درمان و آ موزش پزشکی این کار را زودتر آغاز کرده و موسساتی که بیش از حد گسترش پیدا کرده بودند را تجمیع کردند
کبگانیان افزود : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سند آمایش اختیار پیدا کرده که بتواند برخی از موسسات و دانشگاه ها را با تعداد زیادی از دانشجویان که صرفا گزارش داده شده یک هیات علمی دارند و با استانداردهای آموزش عالی همخوانی ندارد را تجمیع کند؛ وزارت علوم براساس ماده 3 سند آمایش آموزش عالی کشور موظف بود این کار را انجام دهد .
* تجمیع 90 موسسه و دانشگاه کشور قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : حدود 90 موسسه آموزشی دولتی در آیین نامه ای از 119 موسسه ساماندهی شدند ، نه اینکه تعطیل شده باشند بلکه تجمیع شدند ، برخی نمایندگان مجلس درخواست داشتند در شهرهای کوچکی که موسسات آموزشی ایجاد شده با یکدیگر تجمیع شوند و دانشجویان بلاتکیف نمانند و به صورتی هماهنگی ها انجام شود که در کشور صندلی خالی نداشته باشیم . اینها دانشگاه هایی هستند که تک تک مصوبه شورای گسترش را دارند به طوری که دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه است و واحدهای متعددی ایجاد کرده که البته در این بین طرح ماموریت گرایی را داریم وی ادامه داد : کار چنین دانشگاه هایی کمی سخت تر است چون تک تک مصوبه شورای گسترش وزارت علوم را دارند و البته انتقاد وارد است که چرا مجوزها بی رویه داده شده است اعضای شورای عالی و اعضای جلسه به چند محور امروز تاکید کردند که از این موضوع و اقدام وزارت علوم حمایت می کنند ولی گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی را به صورت کلان باید وزارت علوم آماده کند به خصوص ماموریت گرایی دانشگاه ها را ما بدون اینکه بدانیم دانشگاه ها چه مامورتی دارند ، نمی توانیم آنها را تجمیع کنیم به طور مثال دانشگاه جامع علمی کاربردی یک ماموریت دارد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان نیز ماموریت های دیگری دارند ما در کشور 10 دانشگاه برتر داریم و این زیرنظام های کشور یا دانشگاه های برتر هم ماموریت دیگری دارند
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد : دکتر غلامی قول داده اند در اسرع وقت موضوع ساماندهی موسسات آموزش عالی را پیگیری کنند که امروز مورد تایید قرار گرفت و مطمئنم نمایندگان مجلس همکاری لازم را می کنند ولی از وزارت علوم هم قول گرفته شد که در این امر تسریع کنند ، همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه محور ماموریت گرایی ، رتبه بندی و طرح ساماندهی سنجش و پذیرش منتظر پیشنهادهای وزارت علوم هستند . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
کیهان
1399/03/06

دانشگاه های علم و صنعت ایران ، گیلان ، علامه طباطبایی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پارک علم و فناوری یزد به عنوان برترین مراکز آموزش عالی و فناوری کشور در حوزه تعاملات علمی بین المللی در سال 1398 معرفی شدند.
دانشگاه های علم و صنعت ایران ، گیلان ، علامه طباطبایی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پارک علم و فناوری یزد به عنوان برترین مراکز آموزش عالی و فناوری کشور در حوزه تعاملات علمی بین المللی در سال 1398 معرفی شدند
رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی در دهمین نشست سراسری معاونان و مدیران همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری وزارت علوم ، گفت : 12 شاخص برای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و 8 شاخص برای پارک های علم و فناوری تعریف کرده ، و در این چارچوب این اطلاعات را جمع آوری و راستی آزمایی کردیم که در نهایت ، پنج مرکز به عنوان مراکز برتر ، قابل تقدیر شناخته شدند . رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی اظهار کرد : تعداد 73 دانشگاه در سطح یک بررسی و دانشگاه در سطح یک بررسی و دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان دانشگاه برتر ، شایسته و قابل تقدیر شناخته شد این دانشگاه ، 296 طرح با استادان خارجی و ایرانیان مقیم خارج ، داشته است ضمن ، آنکه ، با داشتن 400 مقاله بین المللی توانسته است بیشترین گرنت بین المللی را جذب کند حضور در رتبه بندی های معتبر جهانی نیز یکی دیگر از شاخص های دانشگاه علم و صنعت ایران ، بود به گزارش مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ، دانشگاه گیلان نیز با داشتن 73 طرح مشترک ، به عنوان دانشگاه برتر در سطح دو دانشگاه ها ، انتخاب شد 234 مقاله مشترک علمی و حضور در رتبه بندی های معتبر جهانی ، از جمله شاخص های دیگری بوده که به گفته قائم مقام وزیر در امور بین الملل ، دانشگاه گیلان را شایسته تقدیر و انتخاب کرده بود
دلیل انتخاب پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان پژوهشگاه برتر ، این گونه اعلام کرد : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با 56 همکاری مشترک ، اساتید خارجی ، 9 پروژه مشترک بین المللی ، 7 پروژه با ایرانیان مقیم خارج از کشور ، و 9 شرکت دانش بنیان ، کمیته ارزیابی را متقاعد کرد تا این پژوهشگاه را به عنوان پژوهشگاه برتر در حوزه علم و فناوری بین المللی در سال 1398 برگزیند . پارک فناوری یزد نیز با 275 شرکت دانش بنیان و سه شرکت خارجی در کنار راه اندازی سه شرکت در خارج از کشور ، نامزد نهایی پارک علم و فناوری برتر در سال 1398 شد رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی با تقدیر از دانشگاه علامه طباطبایی گفت : دانشگاه علامه طباطبایی از نوآوری و گسترش خوبی در فعالیت های علمی بین المللی برخوردار بوده ، و دستاوردهای شگرفی داشته است اگرچه شاخص های تعریف شده برای ارزیابی فعالیت بین المللی عمدتا فنی بوده ، دانشگاه علامه طباطبایی توانسته با پذیرش 236 دانشجوی بین المللی و 9 طرح مشترک ، یکی از دانشگاه های برتر در تعاملات بین المللی در سال 1398 باشد این دانشگاه همچنین ، ابتکارات خوبی در دوره کرونا داشته است در ادامه این نشست وزیر علوم درخصوص فعالیت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری برگزیده آرزوی توفیق کرده و خواستار توسعه فعالیت آنها شده و یادآوری کردند که برنامه های دانشگاه ها باید به تبادل علم و دانش در بستر بین الملل نیز اختصاص یابد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تین نیوز
1399/03/06
15:57
سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم : منتخبین استان اصفهان و استان های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک شان دچار ایراد است
انتظار می رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه ای جهت استعلام ارجاع شد ، سریعا پاسخ دهند و برای دوره اینده مجلس جدی تر عمل کنند .
تین نیوز سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم گفت : منتخبین استان اصفهان و استان های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک شان دچار ایراد است به گزارش تین نیوز به نقل از برنا ، اسدالله عباسی ، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم ، در رابطه با ایرادات در مدرک تحصیلی برخی منتخبین مجلس یازدهم گفت : مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه دار است به نظر می رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند ، اما باید سامانه ای طراحی و تعریف شود ، زیرا این موضوع یکی از ایراد در انتخابات است او ادامه داد : چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ منتخبین مجلس یازدهم برخی مدارک شان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات ، مخدوش است این ها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند عباسی افزود : شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی کند ، در اینجا خلأ وجود دارد باید وزارت علوم ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، حوزه علمیه قم مجدد این ها را بررسی کنند
حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آن ها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند ، نیاز نیست ، حدود 250 نفری که انتخاب شدند ، مدرک آن ها مجدد بررسی شود ، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس هایی که جعل کردند و پایان نامه درست کردند ، مشخص شود . نماینده مردم رودسر​ گفت : انتظار می رود شورای نگهبان و وزارت کشور قاطع و جدی به این مسئله ورود پیدا کنند در این روز های اخر مجلس دهم نمی توان امضا جمع کرد و قانون انتخابات را اصلاح کرد ، اما در مجلس آینده نیاز به اصلاح قانون انتخابات داریم چگونه است که مراجع چهارگانه چشم بسته بررسی را انجام دهند و بعد مشخص شود ، منتخب پرونده قضایی و اقتصادی داشته است؟ به عنوان نماینده مردم و هیات رئیسه و سخنگو ، از وزیر کشور و شورای نگهبان ، قاطعانه و جدی خواستارم که در خصوص پرونده های دارای شبهه از سوی برخی از فرمانداری ها و بررسی صورت گیرد و رفع ابهام شود ، زیرا در غیراین صورت ، اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخابات سلب می شود سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم بیان کرد : انتظار می رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه ها در شعب مجلس ، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد
اسامی نمایندگانی که مدرک آن ها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است ، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می بایست وزارت کشور این کار را انجام می داد ، وزرات کشور هم می گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده ایم و اعتبارنامه ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می دهند و هیچ کدام پاسخگو نیستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تین نیوز
1399/03/06
15:57
انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند او در پاسخ به این سوال که «نمایندگان کدام حوزه های انتخابیه مدارک شان مخدوش است؟» گفت : منتخبین استان اصفهان و استان های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک شان دچار ایراد است انتظار می رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه ای جهت استعلام ارجاع شد ، سریعا پاسخ دهند و برای دوره اینده مجلس جدی تر عمل کنند عباسی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از منتخبین مدارک شان دچار ایراد است ، گفت : حدود 8 مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آن ها دچار مشکل است و تخلف آن ها محرز است به جای فرافکنی شفاف سازی شود انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم ، زیرا به آن ها اطلاع داده شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1399/03/06
ایسنا : خط تولید 7 محصول جدید در حوزه کرونا در پارک علم و فناوری اردبیل رونمایی و راه اندازی شد
ایجاد خط تولید 7 محصول جدید در حوزه کرونا ایسنا : خط تولید 7 محصول جدید در حوزه کرونا در پارک علم و فناوری اردبیل رونمایی و راه اندازی شد
بر اساس اعلام وزارت علوم ، خط تولید تب سنج لیزری ، دستگاه تولید ماسک n95 ، سامانه تشخیص ویروس کووید 19 با تصاویر رادیولوژی ، خط تولید لباس کادر درمان ، خط تولید کلاه کادر درمان ، دستگاه تولید ماسک جراحی و چهار محصول جدید پاور بانک با حضور استاندار اردبیل و مدیران استانی رونمایی و راه اندازی شد . این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : جراحی علم و فناوری ماسک وزارت علوم ویروس
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/06
15:17
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت

به گزارش ایسنا ، دکتر ابوالفضل بضاعت پور ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با اعلام این خبر گفت : بر اساس اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر عزیز حبیبی ینگجه ، استاد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی ، بر اساس داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI) در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت .
وی با اعلام اینکه انتخاب یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در 22 حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی صورت می گیرد و داده های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه شاخص های اساسی علم ( ESI) و وب علوم (WOS) استخراج شده است ، اضافه کرد : شاخص های نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده ، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و تخصص گرایی در 10 سال اخیر از جمله مواردی است که در شناسایی پژوهشگران تاثیرگذار ، مدنظر قرار گرفته است .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد : دکتر عزیز حبیبی ینگجه از فارغ التحصیلان شیمی دانشگاه صنعتی شریف و از پژوهشگران توانمند دانشگاه است که دارای بیش از 190 مقاله معتبر علمی و پژوهشی (JCR) ، چندین کتاب تالیفی و ثبت اختراع تایید شده است و دارای ضریب بسیار عالی بهره وری و تأثیرگذاری علمی (h index) برابر 42 در WOS است . دکتر بضاعت پور گفت : 40 درصد از 39 مقاله پراستناد چاپ شده دانشگاه و 50 درصد از 4 مقاله داغ چاپ شده دانشگاه بر اساس نتایج درج شده در WOS در ماه می 2020 ، از انتشارات این پژوهشگر است
بر اساس اعلام وزارت علوم ، کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و استان طی چندین سال ، انتخاب به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 96 توسط انجمن شیمی ایران ، تقدیر توسط رییس انجمن نانوفناوری ایران به جهت چاپ مقالات داغ و پراستناد و عضویت در هیئت تحریریه چند مجله علمی و پژوهشی از جمله افتخارات علمی دکتر عزیز حبیبی به شمار می رود . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/06
14:57
خط تولید 7 محصول جدید در حوزه کرونا در پارک علم و فناوری اردبیل رونمایی و راه اندازی شد

به گزارش ایسنا ، بر اساس اعلام وزارت علوم ، خط تولید تب سنج لیزری ، دستگاه تولید ماسک n95 ، سامانه تشخیص ویروس کووید 19 با تصاویر رادیولوژی ، خط تولید لباس کادر درمان ، خط تولید کلاه کادر درمان ، دستگاه تولید ماسک جراحی و چهار محصول جدید پاور بانک با حضور استاندار اردبیل و مدیران استانی رونمایی و راه اندازی شد . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/06
14:25

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت : دانشگاه فرهنگیان یا به عبارتی تربیت معلم جایگاهی والا دارد و یک دانشجو نباید به غیر از مسائل درسی و مرتبط با معلمی اش دغدغه ای داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد در مراسمی جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دغدغه های خود را با محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند در این جلسه علی خیراندیش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر جدی گرفتن و در اولویت قرار گرفتن آموزش وپرورش و مسائل مربوط به آن خواستار توجه هرچه بیشتر به جایگاه اساسی و بنیادین آموزش وپرورش گردید مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان یزد ، افزود : متأسفانه باکم کاری های صورت گرفته کمتر از 10 درصد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که قلب تپندهٔ این وزارتخانهٔ انسان ساز است به مرحلهٔ اجرا درآمده است لزوم تحول در نظام آوپ با توجه به منسوخ بودن و وارداتی بودن نظام تربیتی کشور نیز ورود قاطع مجلس در راستای نظارت بر عملکرد مسئولین آموزش وپرورش از دیگر نکاتی بود که خیراندیش به توضیح آن ها پرداخت در ادامهٔ جلسه محمدامین پور قیومی اردکانی افزود : متأسفانه نگاه سرمایه ای و هزینه بر بودن دولت به آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان در امر خطیر تربیت معلم خلل وارد کرده است
معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان یزد گفت : ازجمله مسائلی که مجلس باید به طور قانع به حل وفصل آن بپرداز : عدم اعطای مجوز استخدام هیئت علمی کارآمد و متعهد ، عدم تخصیص سرانهٔ غذایی و رفاهی مصوب وزارت علوم به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ، کسر ناعادلانهٔ 45 درصدی از حقوق نو معلمان ، دست درازی دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان .
وی افزود : متأسفانه پردیس شهیدان پاک نژاد ، به جامانده از رژیم شاهنشاهی دارای ساختمانی مستهلک و قدیمی بوده و از محدودیت فضای آموزشی نیز رنج می برد و نیاز به توجه جدی مسئولین امر داردومرکز حضرت فاطمه الزهرا یزد نیز در حاشیهٔ شهر یزد (منطقهٔ حسن آباد) و در یک مرکزی باقابلیت های مدرسه ای و نه دانشگاهی به حیات خود ادامه می دهد . وی ادامه داد : علی رغم مصوبهٔ سال گذشتهٔ هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان به ریاست استاندار ، مبنی بر جابه جایی پردیس فوق به یک مرکز دانشگاهی مساعد ، تغییری در موقعیت جغرافیایی پردیس حضرت فاطمه زهرا یزد به وجود نیامده است
از دیگر مسائلی که در این جلسه توسط دانشجو معلمان مطرح شد ، اهمیت جایگاه معلم در کلام امام و رهبری ، در رأس نبودن آموزش وپرورش علی رغم تأکیدات رهبری ، مسئلهٔ خرید خدمات آموزشی و معلمان خرید خدمات و نیز توضیح وضعیت پردیس حضرت فاطمه الزهرا و مشکلات و مسائل مربوط به آن بود همچنین گوشه ای از کم کاری های صورت گرفته شده در حق آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان را یادآور شده و خواستار رسیدگی به آن ها گردیدند . در پایان این جلسه ، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به اهمیت جایگاه والای معلم و آموزش وپرورش ، اظهار داشت : معلم یعنی عشق ، فداکار ، متعد و درست کار اگر بخواهیم مملکتمان درراه درست خود حرکت کند باید اهمیت آموزش و پروش را بپذیریم و آن را مدنظر داشته و بدان عمل کنیم
منتخب مردم اردکان در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت : دانشگاه فرهنگیان یا به عبارتی تربیت معلم جایگاهی والا دارد و یک دانشجو نباید به غیر از مسائل درسی و مرتبط با معلمی اش دغدغه ای داشته باشد ، تمام فکر و ذکرش باید تقویت خودش باشد تا بتواند در آینده ای نزدیک مسئولیت خطیر معلمی خود را به خوبی به مرحلهٔ اجرا درآورد . انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/06
14:00

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مهلت فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1399 خود را تا دهم خرداد تمدید کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مهلت فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1399 خود را تا دهم خرداد تمدید کرد
این پژوهشکده به عنوان مرکز تخصصی تحقیقات حوزه آموزش عالی ، علم و فناوری در نظر دارد با توجه به تحولات و تغییرات شتابان علم و آموزش عالی جهان و ایران و همچنین سویه های فرهنگی و اجتماعی این تحولات ، برای شناسایی وضعیت موجود و تحلیل رخدادها علاوه بر توان داخلی ، از ظرفیت های جامعة علمی و محققان کشور نیز بهره گیرد . به این منظور ، با اعلام 12 عنوان طرح پژوهشی در سال 1399 از استادان و محققان حوزه آموزش عالی ، علم و فناوری برای مشارکت دعوت به عمل می آید گفتنی است در این فراخوان اولویت با پژوهشگرانی است که برای نخستین بار با پژوهشکده همکاری می کنند
عناوین پیشنهادی فراخوان طرح های پژوهشی گروه های پژوهشی در سال 1399 : گروه مطالعات فرهنگی : شیوه های محتمل بدیل در فعالیت های فرهنگی دانشگاهی در عصر پساکرونا ثبت و تحلیل تجربه های زیسته استادان و دانشجویان در کلاس های مجازی در دوره کرونا گروه مطالعات اجتماعی : فعالیت های اجتماعی و صنفی تشکل های دانشجویی در مواجهه با بحران ها مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در قبال بحران کرونا؛ تجربیات جهانی و اقدامات ایرانی با تأکید بر گروه های ناتوان گروه مطالعات آینده نگر : آینده ساماندهی آموزش عالی ایران؛ الزامات و راهکارها تدوین الگوی فعالیت های مؤسسات پژوهشی در دوران پساکرونا گروه مطالعات زنان : مطالعه تطبیقی سیاست های بازار کار برای جذب زنان دانش آموخته تجربه زیسته زنان دانشگاهی (اعضای هیئت علمی) در برقراری توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی در آموزش عالی ایران (با تاکید بر مقوله فرزندآوری) گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی : الگوی روابط دانشگاهی در فضای مجازی ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد دانشگاه ها (آموزش ، پژوهش ، مدیریت و ارتباطات) در دوران کرونا در فضای مجازی گروه مطالعات علم و فناوری : مکانیسم های مصرف علمی اصحاب معرفت (دانشگاهیان) در جامعه نقش نهاد علم در سلامت اجتماعی (ایده ، تجربه و راهکار) علاقه مندان و محققان می توانند طرح نامه های پیشنهادی خود را تا دهم خرداد به آدرس رایانامه پژوهشکده ( Research@iscs . ac ir) ارسال کنند مبلغ در نظر گرفته شده برای هر یک از طرح ها 200 میلیون ریال (20 میلیون تومان) است لطفاً در توضیحات طرح نامه ارسالی ، گروه علمی مربوطه قید شود فرم خام طرح نامه تفصیلی را از صفحه معاونت پژوهشی (اداره خدمات پژوهشی طرح نامه ها در سایت پژوهشکده به آدرس ISCS AC IR) و یا از (اینجا) دریافت کنید برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 22767492 021 تماس بگیرید
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/06 - 1399/03/07
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/06
13:31

ایسنا/خراسان رضوی معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد امکان بازگشایی دانشگاه ها و اسکان دانشجویان در خوابگاه ها از 17 خردادماه اطلاعیه داد .
معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پیرو مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد امکان بازگشایی دانشگاه ها از 17 خردادماه و اطلاعیه های بعدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، موارد ذیل را به اطلاع رساند کلاس های درس در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی تا پایان نیمسال جاری به صورت الکترونیک و طبق روال جاری برگزار می شود خوابگاه ها و غذاخوری های دانشجویی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس و حفظ سلامت دانشجویان همچنان تعطیل است به دانشجویان تحصیلات تکمیلی که آماده دفاع هستند ، توصیه می شود به صورت الکترونیک و طبق شیوه نامه ابلاغی مدیریت تحصیلات تکمیلی ، از پایان نامه خود دفاع کنند در صورتی که برگزاری دفاع به شکل حضوری ضروری تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند با تایید استاد راهنما و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، جهت برگزاری دفاعیه به صورت محدود (صرفاً در محدوده تاریخ برگزاری دفاعیه) از خوابگاه استفاده کند دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای استفاده از آزمایشگاه نیاز به حضور در دانشگاه دارند ، به صورت محدود ، با مسئولیت دانشجو و استاد راهنما و تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه ، می توانند درخواست اسکان در خوابگاه را ارائه نمایند دانشجویانی که بنا به ضرورت و به صورت محدود در خوابگاه ساکن می شوند ، ملزم به غربالگری قبل از ورود و رعایت دقیق کلیه دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی پیشگیری از کرونا هستند امکان حضور دانشجویان جهت رفع اشکال ، درسی ، مشاوره با استاد راهنما و موارد مشابه با هماهنگی استاد مربوطه ، بدون استفاده از خوابگاه و غذاخوری و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دانشگاه وجود دارد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن برنامه ریزی جهت برگزاری الکترونیک امتحانات ، شیوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال را قبل از پایان کلاس ها مشخص و از طریق وبسایت رسمی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد کرد بنا بر گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، چگونگی تکمیل دروس عملی ، کارگاهی و آزمایشگاهی نیمسال دوم 98 99 در بازه زمانی 15 تیر تا 15 مرداد نیز از طریق وب سایت این دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد در مدت برگزاری این دروس برای دانشجویانی که از قبل در خوابگاه حضور داشته اند ، فقط در بازه زمانی ارائه درس امکان اسکان فراهم خواهد شد انتهای پیام
1
فهرست