وزارت علوم -
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت 15:17

1
1
فهرست اخبار
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
1399/03/20 - 1399/03/21
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/20
14:02

بنابر اعلام معاون وزیر علوم ، با حدود 8 درصد مصرف سیگار به شکل مستمر بین دانشجویان کشور مواجه هستیم؛ آمار مصرف قلیان به دلیل مصرف تفننی بیشتر از سیگار است و رشد مصرف قلیان در دختران دانشجو از پسران پیشی گرفته است .

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، یکی از انواع پرتکرار آسیب های اجتماعی ، استعمال دخانیات و مواد ممنوعه است؛ همچنان که ناهنجاری استعمال دخانیات در جامعه وجود دارد ، این پدیده در جامعه دانشگاهی هم بروز پیدا کرده است؛ در نگاه اول وضعیت استعمال دخانیات در جامعه رو به افزایش به نظر می رسد اما اظهارنظر در این باره ، نیازمند استناد به آمارهای موثق و پژوهش های مستند است؛ این پژوهش به طور دقیق در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام شده است . نتایج این پژوهش نشان داده که با مصرف سیگار به شکل مستمر بین دانشجویان کشور مواجه هستیم؛ آمار مصرف قلیان به دلیل مصرف تفننی بیشتر از سیگار است اما میزان مصرف الکل بین دانشجویان زیاد نیست یکی دیگر از بحث هایی که در حوزه سازمان امور دانشجویان مطرح می شود ، موضوع دانشجویان غیرایرانی و بین المللی و دانشجویان خارجی بورسیه و نقدها و سوالاتی است که در این باره مطرح می شود درباره این مسائل با مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت وگو کرده ایم صدیقی همچنین دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه یومیست انگلستان و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است
در گفت وگو با مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان می خوانید : * لایه های مختلف زیست دانشجویی در تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برای چهارمین بار بررسی می شود *پایش آسیب های اجتماعی دانشجویی در طرح سیمای زندگی دانشجویان *احصا آمار مصرف دخانیات بین دانشجویان تمامی دانشگاه ها *8 درصد دانشجویان کشور به طور مستمر سیگار می کشند *منع استفاده از دخانیات در فضا و ساختمان های آموزشی *مصرف قلیان بین دانشجویان دانشگاه های کشور از سیگار بیشتر است *رشد مصرف قلیان در دختران دانشجو از پسران پیشی گرفت *آمار مصرف الکل بین دانشجویان بسیار کم است *سیاست نظام برای بازشدن درب دانشگاه های کشور روی دانشجویان غیرایرانی و بین الملل *4 هزار نفر از 40 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های کشور توسط ایران بورسیه شده اند *بیش از 90 هزار دانشجو در طرح سیمای زندگی شرکت کردند فارس : طرح سیمای زندگی دانشجویی در حوزه زیست دانشجویی در تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به طور گسترده اجرا شده تا بازتابی از لایه های مختلف زیست دانشجویی را احصا کند و برای تصمیم گیری به مراجع ذیربط ارائه کرده است .
وضعیت آخرین دوره این طرح چگونه بود؟ صدیقی : 3 دوره طرح سیمای زندگی برگزار شده است و اجرای دوره چهارم این طرح در بهمن و اسفند ماه سال 98 ابلاغ شد که باید از دانشجویان نظرسنجی انجام شود تا بتوانیم به طور منظم حال و هوای دانشجویان و لایه های مختلف زیست دانشجویی در تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را پایش کنیم . طرح سیمای زندگی دانشجویی ، بازتابی از لایه های مختلف زیست دانشجویی در تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را احصا و برای تصمیم گیری به مراجع ذیربط ارائه می کند خوشبختانه در دوره
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/20
14:02
سوم طرح سیمای زندگی بیش از 90 هزار دانشجو شرکت کردند در این طرح به موضوع آسیب های اجتماعی هم پرداخته شد و نظر ما این است که باید طرح های مداخله ای را برای پیشگیری از آسیب ها بیشتر کنیم
*پایش آسیب های اجتماعی دانشجویی در طرح سیمای زندگی دانشجویان فارس : یکی از موضوعاتی که در طرح سیمای زندگی به آنها پرداخته می شود ، موضوع آسیب های اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه های کشور است ، یکی از آسیب های اجتماعی رایج بین دانشجویان مصرف دخانیات است ، در نتیجه این پایش ها ، چه آماری از مصرف دخانیات بین دانشجویان بدست آمده است؟ صدیقی : در طرح سیمای زندگی به موضوع آسیب های اجتماعی هم پرداخته شد و از پرسش شوندگان درباره آسیب های اجتماعی دخانیات و مواد ممنوعه پرسش شد . طبق آمار به دست آمده مشخص شده که در مجموع آمار مصرف دخانیات و مواد ممنوعه بین دانشجویان کشور به نسبت متوسط آمار عمومی جامعه کمتر است؛ اما در شرایط فعلی با حدود 8 درصد مصرف سیگار به شکل مستمر بین دانشجویان کشور مواجه هستیم در این مورد باید به این نکته توجه داشت که آمار مصرف مستمر با آمار مصرف تفننی تفاوت دارد؛ گاهی مصرف به صورت تفننی است مانند مصرف قلیان که آمار مربوط به این بخش بیشتر است 8 درصد دانشجویان کشور به طور مستمر سیگار می کشند و آمار مصرف قلیان به دلیل مصرف تفننی بیشتر از سیگار است اما آنچه که مرتب مصرف می شود در حوزه سیگار ، همان آمار حدود 8 درصد بین دانشجویان دانشگاه های کشور است
*منع استفاده از دخانیات در فضا و ساختمان های آموزشی فارس : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان چه اقدامی برای کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات در دانشگاه ها انجام داده اند و برای این موضوع چه برنامه ای برای آینده در دستور کار است؟ صدیقی : کاری که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان درباره جلوگیری از مصرف دخانیات بین دانشجویان دانشگاه های کشور انجام داده اند ، در واقع کنترل مصرف دخانیات بین دانشجویان در دانشگاه ها است ، به طوری که طرح دانشگاه عاری از دخانیات را در فضاهای دانشگاهی به ویژه در فضاهای سربسته مطرح کردیم که مصرف دخانیات در دانشگاه ها کنترل شود . در این باره تاکید شده که نباید دخانیات در فضاهای دانشگاهی مصرف شود همچنین به طور کلی تلاش بر این است که مصرف در حوزه دانشگاه ها در فضاهای آموزشی و ساختمان های آموزشی انجام نشود فعلا در گام اول منع مصرف در ساختمان های آموزشی اعلام شده و دانشگاه ها از طرح دانشگاه عاری از دخانیات استقبال کرده اند امسال هم تلاش بر این خواهد بود که طرح دانشگاه عاری از دخانیات و طرح پیشگیری از مصرف دخانیات در دانشگاه ها را که تاکنون به شکل مداخله ای به دانشگاه ها اعلام کرده بودیم را به صورت کامل تر پیگیری و اجرا کنیم
*مصرف قلیان بین دانشجویان دانشگاه های کشور از سیگار بیشتر است مصرف قلیان بین دانشجویان کشور از سیگار بیشتر است و همچنین رشد افزایش مصرف قلیان در دختران دانشجو بیشتر از پسران است فارس : در طرح سیمای زندگی دانشجویی ، درباره مصرف قلیان بین دانشجویان کشور چه وضعیتی احصاء شده است؟ صدیقی : متاسفانه آمار رشد مصرف قلیان بین دانشجویان دانشگاه های کشور بیشتر بوده است؛ به ویژه در حوزه دختران رشد مصرف قلیان از پسران بیشتر بوده است . باید به این نکته توجه کرد که سطح مصرف با رشد مصرف متفاوت است و به طور کلی سطح مصرف قلیان در دختران دانشجو از پسران دانشجو کمتر است و رشد مصرف در دختران بیشتر گزارش شده است مصرف قلیان بین دانشجویان دانشگاه های کشور ممکن است حتی بیشتر از سیگار هم باشد *آمار مصرف الکل بین دانشجویان زیر یک درصد است فارس : در طرح سیمای زندگی دانشجویی ، درباره مصرف الکل بین دانشجویان کشور چه وضعیتی احصاء شده است؟ دراین باره آمار مصرف چیست؟ صدیقی : آمار مصرف الکل بین دانشجویان بسیار کم است معمولاً آمارهای ما در این بخش ها به یک درصد هم نمی رسد و آمارها زیر یک درصد است
4 هزار نفر از 40 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های کشور توسط ایران بورسیه شده اند فارس : یکی دیگر از بحث هایی که در حوزه سازمان امور دانشجویان مطرح می شود ، موضوع دانشجویان غیرایرانی و بین المللی و دانشجویان خارجی بورسیه است ، در حال حاضر وضعیت در این زمینه چگونه است؟ صدیقی : طبق سیاست گذاری های انجام شده 1 .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/20
14:02

8 درصد از کل دانشجویان کشور باید دانشجویان غیرایرانی و بین المللی باشند که جذب می شوند و تاکنون از عدد یک درصد عبور کرده ایم و به آمار 40 هزار دانشجوی غیرایرانی و بین المللی در کشور رسیده ایم که این تعداد دانشجو در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند . 1 8 درصد از کل دانشجویان کشور باید دانشجویان خارجی باشند که هم اکنون 40 هزار دانشجوی غیرایرانی تحصیل می کنند و حدود چهار هزار نفر آنها بورسیه ایران شده اند از این تعداد دانشجوی غیر ایرانی و بین المللی در کشور ، تعداد 3 هزار و 771 دانشجو ، بورسیه و مابقی غیر بورسیه و شهریه پرداز هستند دانشجویان غیر ایرانی و بین المللی در کشور از 170 کشور مختلف هستند که در 43 دانشگاه و مرکز دانشگاهی و در 562 رشته تحصیلی در ایران تحصیل می کنند در بین دانشجویان غیر ایرانی و بین المللی مشغول به تحصیل در کشور ، 34 درصد در مقطع کارشناسی ، 50 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 16 درصد در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستند
*سیاست نظام برای بازشدن درب دانشگاه های کشور روی دانشجویان غیرایرانی و بین الملل فارس : طبق برنامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، افزایش تعداد دانشجویان غیرایرانی و بین المللی در دانشگاه های کشور از برنامه های جدی است و دانشگاه ها سیاست هایی را برای جذب بیشتر دانشجویان غیر ایرانی ، اجرا کرده اند ، در این میان برخی معتقدند برای تحقق این هدف در عمل دانشجویانی در ایران بورس می شوند که کشور چندان نیاز جدی به جذب دانشجوی خارجی در این رشته ها ندارد و در این برنامه ، رویکرد کمیت بر کیفیت ارجحیت پیدا کرده است . در این باره چه نظری دارید؟ صدیقی : در مجموع تعداد دانشجویان خارجی که در دانشگاه های ایران بورس شده اند خیلی کم است از بین 40 هزار دانشجوی خارجی که در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند حدود 3 هزار دانشجو بورسیه شده اند و مابقی این دانشجویان با هزینه شخصی خود در ایران مشغول به تحصیل هستند به این معنی که در واقع به نوعی به دانشگاه ها کمک اقتصادی هم می کنند همه کشورها تبادلات فرهنگی و ارتباطات بین المللی دارند؛ همچنین سیستم آموزش عالی کشور در دنیا ، قابل قبول ، معتبر و آبرومند است و با جذب دانشجوی خارجی به بیان این موضوع کمک می شود؛ علاوه بر این ، با ارتباطات فرهنگی که داریم می خواهیم پیام انقلاب اسلامی را به همه ابلاغ کنیم بنابراین از هر جهتی که به موضوع حضور دانشجویان غیرایرانی و بین المللی در دانشگاه های کشور نگاه کنیم یک سرمایه گذاری است و باید به این مسئله توجه داشته باشیم
در رنکینگ های بین المللی دانشگاه ها ، تعداد دانشجویان بین المللی یکی از شاخص های جهانی ارزیابی دانشگاه ها است و دانشگاه هایی که امکان حضور دانشجویان بین المللی را دارند در دنیا بهتر شناخته می شوند؛ وقتی دانشگاهی در دنیا بهتر شناخته شود ، می تواند ارتباطات بین المللی خود را به امتیازها و روابط علمی بهتر تبدیل کند .
نظام به این بحث رسیده که درب های دانشگاه های کشور باید به روی دانشجویان دیگر کشورها هم باز باشد و بتوانیم هم آموزش عالی خود را به دنیا ارایه کنیم و هم پیام انقلاب اسلامی را به دنیا منتقل کنیم اگر در مجموع شرایط به موضوع حضور دانشجویان غیرایرانی و بین المللی در دانشگاه های کشور نگاه کنیم ، نظام به این بحث رسیده که درب های دانشگاه های ما باید به روی دانشجویان کشورهای دیگر هم باز باشد و بتوانیم هم آموزش عالی خود را به دنیا ارایه کنیم و هم پیام انقلاب اسلامی را به دنیا منتقل کنیم . از نظر من در مجموع این قضیه ، نوعی سرمایه گذاری است و همان طور که پیش از این گفتم تعداد تعداد دانشجویان خارجی که در دانشگاه های ایرانی بورسیه شده اند کم و در حد مورد نیاز است همچنین درصدد هستیم که پذیرش دانشجویان بورسیه خارجی را کاهش و پذیرش با دریافت شهریه را افزایش دهیم
*برخی رشته های بدون متقاضی دانشگاه های کشور ، بین دانشجویان خارجی طرفدار دارد فارس : علاوه بر این ، برخی معتقدند در برخی رشته ها که اقدام به جذب دانشجوی غیرایرانی و بین المللی در دانشگاه های کشور به صورت بورسیه می شود ، نیاز واقعی برای این کار نیست؛ به این معنی که اساسا جذب دانشجوی خارجی بورسیه در برخی رشته ها مورد نیاز نیست اما به دلیل رویکرد کلی انجام می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/20
14:02

ظرفیت برخی رشته های دانشگاهی به دلیل عدم تمایل داوطلبان داخلی و ایرانی خالی می ماند؛ در حالیکه برخ از این رشته ها بین دانشجویان خارجی طرفدار دارند صدیقی : در برخی مواقع ظرفیت برای رشته هایی در دانشگاه ها وجود دارد اما داوطلبان داخلی و ایرانی تمایلی برای حضور در آن رشته ها ندارند و به طور خودکار آن رشته های بدون متقاضی جمع آوری می شود؛ گاهی هم دانشجوی بین المللی که به کشور وارد می شود ، اعلام می کند که متقاضی حضور در آن رشته های بدون متقاضی است و دانشگاه ها هم حضور دانشجویان بین المللی در رشته های بدون متقاضی استقبال می کنند . ممکن است برخی رشته ها در داخل کشور متقاضی نداشته باشد و بین دانشجویان خارج از کشور طرفدار داشته باشند دانشجویی که حاضر است با هزینه شخصی خود برای تحصیل به کشوری دیگری برود و با حضور در ایران به دانشگاه های کشور شهریه پرداخت کند ، حتما بازار کار کشور خود را دیده که تصمیم گرفته چه رشته ای بخواند تا در آینده موفق باشد بنابراین ما به این موضوع ورود نمی کنیم انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/21
12:23

معاون فرهنگی وزارت علوم بر ضرورت افزایش التزام دانشجویان به حجاب و عفاف تاکید کرد و گفت : برای ترویج و آگاهی رسانی هایی که باید در این عرصه صورت گیرد ، از فضای مجازی استفاده شود .

به گزارش ایسنا ، دکتر غلامرضا غفاری ضمن بیان این مطلب به تشریح مهم ترین اقدامات وزارت علوم در راستای حجاب و عفاف در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت : کارهایی از سال گذشته در قالب مجموعه ای از فعالیت ها در عرصه های ، باور و اعتقاد ، حوزه ترویجی و حوزه نظریه پردازی مطرح است انجام شده است و اقداماتی نیز باید در این باب در واقع صورت گیرد و شناختی باید داده شود .
وی با بیان اینکه زمینه هایی باید فراهم شود که التزام به این مساله (حجاب و عفاف) بیشتر شود ، افزود : در چارچوب آن وظایف و تعهداتی که دانشجویان نسبت به نظام هنجاری و قواعد و فرهنگ دانشگاهی دارند به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری با معاونان فرهنگی دانشجویی و با مجموعه هایی که در بیرون دانشگاه فعال هستند و به نوعی نقش نظارتی دارند ، نشست های را برگزار کردیم . معاون فرهنگی وزارت علوم افزود : نشست های فوق ناظر بر این بود که فعالیت ها درزمینه حجاب و عفاف باید به صورت مشخص تر و با اثر گذاری بیشتری دراین حوزه صورت گیرد ضمن اینکه برای ترویج و آگاهی رسانی هایی که باید در این عرصه صورت گیرد ، از فضای مجازی استفاده شود انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسکانیوز
1399/03/21
09:41

انتخابات نشریات دانشجویی وزارت علوم در چند سال گذشته با حواشی بسیاری همراه بوده که مطرح کردن الکترونیکی انتخابات ، موج جدیدی از تقلب میان دانشجویان ایجاد کرده است .

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز ، انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ، تقریبا هرسال با حاشیه های فراوان برگزار می شود و به نظر می رسد نارضایتی و بی اعتمادی فعالان نشریات دانشجویی به وزارت علوم و معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها به عنوان مسئول برگزاری این انتخابات پایان ندارد . انتخابات در حوزه نشریات به دو سطح انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات زیر مجموعه وزرات علوم تقسیم بندی می شود طبق روال هر سال آغاز ترم دوم سال تحصیلی همراه با اطلاعیه معاونت فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ثبت نام مدیران مسئول نشریات دانشگاهی و شرکت در انتخابات نشریات وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری است زمان و نحوه انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم تحت تاثیر ویروس کرونا در هاله ای از ابهام است مطابق با شیوه نامه وزارت علوم ، معاونت فرهنگی دانشگاه ها ، موظف اند انتخابات کمیته ناظر دانشگاه را در نیمسال تحصیلی دوم و نهایتاً تا پایان اسفندماه هر سال در دانشگاه و با شرکت مدیران مسئول نشریات دانشگاهی فعال برگزار کنند بر اساس جدول زمان بندی ، انتخابات نشریات وزرات علوم باید اسفندماه سال 98 برگزار می شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و خوابگاه ها زمان برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد با توجه به عدم برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در اسفندماه به دلیل شیوع ویروس کرونا ، زمان و نحوه انتخابات شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در هاله ای از ابهام است اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه ها می توانند کاندیدای انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزرات علوم شوند ، در نتیجه تا زمانی که انتخاب کمیته های دانشگاهی برگزار نشود ، امکان انتخابات وزارت علوم نیز وجود ندارد
احتمال برگزاری الکترونیکی انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی غلامرضا غفاری در نشست خبری 19 خردادماه که به صورت وبینار برگزار شد؛ درباره انتشار نشریات دانشجویی در بستر الکترونیک و وضعیت انتخابات آنها بیان کرد که مقررات مربوط به چاپ کاغذی نشریات نبوده و اکنون انتشار الکترونیک آنها نیاز به تأمل دارد . برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه ها به صورت الکترونیکی ، احتمال وقوع تقلب گسترده در این انتخابات را گسترش می دهد به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخابات نشریات دانشجویی باید در خردادماه 99 برگزار می شد؛ اما این امکان ، نه در دانشگاه ها و نه در شورای مرکزی فراهم نشد جلساتی داشتیم تا ببینیم آیا امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد یا خیر وی عنوان کرد که اگر از صحت برگزاری انتخابات اطمینان حاصل کنیم ، این کار را انجام خواهیم داد البته سامانه ای را دو ، سه سال پیش راه اندازی کردیم تا دانشگاه ها ، نشریات خود را در آن بارگذاری کنند؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسکانیوز
1399/03/21
09:41
اما تصمیم نهایی در شورای مرکزی گرفته می شود برخی از فعالان دانشجویی حوزه نشریات بعد از اعلام معاون فرهنگی وزارت علوم ، مبنی بر امکان برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه ها به صورت الکترونیکی ، نگرانی خود را از وقوع تقلب گسترده در این انتخابات بیان کردند نگرانی دانشجویان از ماجرای تقلب در نتایج آرا از سال گذشته نشأت می گیرد که اختلافاتی بین برخی شرکت کنندگان در انتخابات کمیته ناظر به وجود آمد احتمال وقوع تقلب در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات محتمل است دانشجویان معترض معتقد هستند وزارت علوم در برگزاری انتخابات شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای مرکزی شیطنت های بسیاری برای رای آوردن دانشجویان و اعضای عضو کمیته ناظر مورد پسند خود انجام می دهد علی جهاندار عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فرهنگیان ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد معاونت های فرهنگی دانشگاه ها در برگزاری انتخابات نشریات بیان کرد که این معاونت ها در سال های گذشته اصل بی طرفی را در انتخابات رعایت نمی کند و از هیچ تلاشی برای رای آوردن ائتلاف های خاص فروگذار نیستند به گفته عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فرهنگیان عدم حضور رسانه ها در انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه ها و حتی وزارت علوم می تواند شائبه وقوع تقلب را افزایش دهد سال های گذشته روند انتخابات با حضور نمایندگان دانشجویان انجام و آرا با نظارت آنها شمرده و اعلام می شد؛ اما انتخابات الکترونیکی در بستر فضای مجازی می تواند سطح نظارت دانشجویان را از همین مقدار حداقل به هیچ کاهش دهد وی ضمن تاکید بر بازنگری قوانین انتخابات نشریات دانشجویی عنوان کرد که خلا قانونی بسیاری در قانون نشریات و انتخابات وزارت علوم وجود دارد که هر سال برای دانشجویان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند به عنوان مثال قوانین مشخصی برای سنجش نشریه فعال و حضور مدیر مسئول آن در انتخابات وجود ندارد
همچنین میلاد مفاخری و محمدرضا محمدی اعضای شورای مرکزی نظارت بر نشریات وزارت علوم از معاونت فرهنگی این وزارتخانه خواستند اگر بناست انتخابات کمیته ناظر دانشگاهی الکترونیکی برگزار شود ، باید تمامی دانشگاه های سراسر کشور در یک روز مشخص و در بستر نظارت وزارت علوم و شورای مرکزی برگزار شود؛ زیرا اعتقاد دارند اگر هر دانشگاه به صورت جداگانه و در روزهای نامشخص انتخابات خود را برگزار کند قطعا با حجم گسترده ای از تقلب در حوزه نشریات دانشجویی روبه رو خواهیم بود . در صورت وقوع تقلب اعضای دانشجویی شورای مرکزی نظارت بر نشریات وزرات علوم ، نمی تواند اعمال فشار کنند
لزوم بازنگری در قوانین انتخابات نشریات دانشجویی اعضای دانشجویی شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم از 2 سال گذشته در جلسات متعدد خواستار بازنگری در قانون انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در دانشگاه ها بودند؛ زیرا اعتقاد دارند به اعضای دانشجویی بها لازم داده نشده و در صورت وقوع تقلب اعضای دانشجویی نمی تواند اعمال فشار کنند . مصطفی رجبی مدیر مسئول نشریه دانشجویی «نون و قلم» دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه معاونت فرهنگی دانشگاه ها در جلسات به نظرات و انتقادات اعضای دانشجویی بها نمی دهد ، گفت : عضو دانشجویی شورای نظارت حق اعتراض یا ابطال نتایج انتخابات را ندارد و در واقع یک شخص خاکستری در انتخابات است مدیر مسئول نشریه دانشجویی «نون و قلم» دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد که به هیچ عنوان به انتخابات الکترونیکی کمیته دانشگاهی ناظر بر نشریات دانشجویی خوش بین نیستیم تلاش معاونان فرهنگی دانشگاه ها برای جلب اعتماد دانشجویان باید منتظر ماند تا معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در جلسه هفته آینده به جمع بندی و اعلام رسمی نحوه برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برسد البته در این میان نکته مهم و قابل توجه ، اطمینان دانشجویان و اعضای شورای ناظر بر نشریات از برگزاری هجدهمین دوره انتخابات به دور از تقلب در بستر اینترنت بوده و متقابلا بعد از آن صیانت کردن آراست وزرات علوم به دلیل سابقه نامطلوبی که در اذهان دانشجویان به جا گذاشته است باید در هجدهمین دوره انتخابات نشریات تلاش بیشتری برای سالم بودن انتخابات چه به صورت مکتوب و حضوری یا الکترونیکی کند انتهای پیام/ 300 / 320
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/21
13:45
جزئیات گذراندن دوره آموزش نظامی اعضای هیأت علمی مشمول قانون نحوه تامین هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مشخص شد

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، جزئیات گذراندن دوره آموزش نظامی اعضای هیأت علمی مشمول قانون نحوه تامین هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در سال 99 1398 را اعلام کرد .
در متن این نامه آمده است : بر اساس اعلام ستاد کل نیرو های مسلح و در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی اعضای هیات علمی مشمول قانون مزبور ، اعضای هیأت علمی که از مرکز نظارت و ارزیابی ابلاغ طرح سربازی دریافت کرده اند ، لازم است با در دست داشتن برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4 3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران ، کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج ، جنب پارک جهان نما مراجعه کنند . یادآوری می شود عدم حضور به موقع هر یک از مشمولان در روز اعزام ، موجب غیبت آنان شده و از طرح سربازی خارج خواهند شد انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/21
09:21

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم با اشاره به پیگیری وزارت علوم اعلام کرد : وام دانشگاه های غیرانتفاعی که مشمول دریافت تسهیلات کرونا شده اند به زودی پرداخت می شود .
فرزانه شمیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی گفت : براساس نامه معاون آموزشی وزارت علوم به دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی ، تمام مسائل این دانشگاه ها و موسسات به خودشان واگذار شده است وی ادامه داد : چون این دانشگاه و موسسات متفاوت هستند نمی توان برای تمام آنها یک تصمیم واحد اتخاذ کرد ، بنابراین همه مسائل این دانشگاه ها به خودشان واگذار شده است
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : همان طور که قبلا عنوان شد ، براساس مکاتبات معاونت آموزشی وزارت علوم با ستاد ملی کرونا ، موسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی جزء 13 رسته شغلی آسیب دیده از کرونا قرار گرفتند ، در حال حاضر پیگیر هستیم تا وام این موسسات پرداخت شود .
وی با بیان اینکه وام این موسسات بزودی به صورت پلکانی پرداخت خواهد شد ، افزود : دکتر غلامی وزیر علوم و دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم اشراف کامل به مشکلات بخش خصوصی داشته و درصدد ارتقا و کمک به بخش خصوصی هستند و دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی نیز جزئی از بخش خصوصی به شمار می آیند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1399/03/21

محمدسعید سیف ، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در گفت وگو با مهر درخصوص راه اندازی مراکز کاریابی تخصصی و هدایت شغلی در دانشگاه ها گفت : «درواقع می توان این گونه تعبیر کرد که فقط اسم این مراکز جدید است ، ولی فعالیت هایی مثل مهارت افزایی ، کارآموزی ، نمایشگاه ، کاریابی و .

محمدسعید سیف ، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در گفت وگو با مهر درخصوص راه اندازی مراکز کاریابی تخصصی و هدایت شغلی در دانشگاه ها گفت : «درواقع می توان این گونه تعبیر کرد که فقط اسم این مراکز جدید است ، ولی فعالیت هایی مثل مهارت افزایی ، کارآموزی ، نمایشگاه ، کاریابی و . بعضا به صورت متفرق از گذشته در دانشگاه ها انجام می شده است ما ضمن برخی حمایت های مالی ، صرفا سعی کردیم الگوسازی و انسجامی در این فعالیت ها ایجاد کنیم و در این راستا ، تلاش مان بر این بوده که در هر استان ، حداقل یک دانشگاه ، با راه اندازی چنین مرکزی به دانشجویان و فارغ التحصیلان خدمات ارائه کند » سیف با بیان اینکه سال 98 ، 23 مرکز راه اندازی شد ، ادامه داد : «در ساختار جدید ، عملا سعی مان بر این است که در سال 99 تعداد این مراکز را به عدد 40 برسانیم و سپس حمایت های مختلفی ازجمله اخذ مجوز مراکز تخصصی کاریابی از وزارت کار را در دستورکار قرار دهیم » مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با اشاره به اینکه درحال حاضر ، وزارت کار این مراکز را به رسمیت نمی شناسد ، گفت : «اگر مجوز مورداشاره اخذ شود ، آنگاه تسهیلات و حمایت های ذیل قوانین ، شامل حال این مراکز نیز خواهد شد علاوه براین ، یک سری حمایت های دیگر ازجمله دراختیار گذاشتن نیروی انسانی و برخی پشتیبانی های مالی را نیز در دستورکار داریم و امیدواریم این مراکز بتوانند خدمات مطلوبی به فارغ التحصیلان ارائه بدهند »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/20
13:39

مدیر کل دفتر آموزش عالی با تاکید بر این که دانشجویانی که به دلیل شرایط بهداشتی نگرانی حضور در آزمونهای پایان ترم هستند ، می توانند درخواست حذف ترم یا حذف واحد بدهند ، گفت : سئوالات پایان ترم دانشجویان با توجه به شرایط ، توسط استادان تنظیم می شود و انتظارات فراواقعیت از آنها نداریم .

به گزارش ایسنا ، دکتر محمدرضا آهنچیان ضمن بیان این مطلب درخصوص نحوه برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان دانشگاه ها گفت : بر اساس تصمیم اتخاذ شده ما مشکل جدی برای برگزاری آزمونهای غیر حضوری دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی نداریم و از ابتدا نیز تاکید داشتیم به دلیل این که تعداد دانشجویان این دوره زیاد است ، می توانند آزمون غیر حضوری داشته باشند . اما دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به دلیل کم بودن ظرفیت یک کلاس مشکلی برای آزمونهای حضوری ندارند وی در ادامه تصریح کرد : تعدادی از دانشگاهها به تشخیص شرایط خود و منطقه ای که در آن قرار دارند ، در خصوص نحوه برگزاری آزمون ها تصمیم می گیرند و دانشگاههایی هم که امتحانات آنهاحضوری برگزار می شود باید با حفظ پروتکل های بهداشتی صورت بگیرد
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم خاطرنشان کرد : ساده ترین روش برای مدیریت دانشگاهها در برگزاری آزمونهای پایان ترم دانشجویان برگزاری روش حضوری امتحانات بود اما به دلیل حفظ سلامتی دانشجویان وتعهدی که در قبال سلامتی آنها دارند در نتیجه دشواری های زیادی در برنامه ریزی آموزش ها و امتحانات غیر حضوری وجود داشت ، اما سختی آن را به جان خریدند و گاهی نیز روش ترکیبی را برای برگزاری امتحانات انتخاب کردند . وی تاکید کرد : مثلا دانشگاه تهران روش امتحان خود را به دو صورت حضوری و غیر حضوری تعیین کرده است و هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمونهای حضوری دانشجویان کارشناسی و سایر مقاطع انجام شده و هماهنگی هایی را با سایر دانشگاههای کل کشور انجام دادند تا بتوانند این امتحان را برگزار کنند مثلا دانشجویی که در اصفهان زندگی کند نیاز نیست به تهران مراجعه کند بلکه می توانند در دانشگاه محل اسکان خود آزمون بدهد بنابر این ما یک تصمیم گیری کلی در این زمینه نداشتیم دکتر آهنچیان تاکیدکرد : وزارت علوم به دانشگاهها توصیه کرده است تا انعطاف بیشتری با درخواستهای دانشجویان داشته باشند و اگر دانشجو یا خانواده آنها نگران وضعیت سلامتی خود در برگزاری امتحانات حضوری باشد می توانند درس یا ترم خود را حذف کنند وی گفت : دانشجویان نگران سئوالات امتحانات نباشند چرا که استادان دشواری سئوالات را بر اساس شرایط فعلی تنظیم کرده اند و چنین نیست که انتظارات فرا واقعیت از دانشجویان داشته باشیم
وی در پایان همچنین خاطر نشان کرد : در خصوص ترم تابستانی دانشگاهها نیز وضعیت به این گونه است که دانشجویان به طور معمول نمی توانند ترم تابستانی داشته باشند مگر این که در سال آخر تحصیل خود قرار بگیرند و درخواست آنها نیز به تصویب دانشگاه برسد بنابراین ما در قوانین و مقررات داریم که دانشجویان می توانستند دو درس را به عنوان ترم تابستان بگیرند اما در شرایط فعلی این تعداد به دو برابر افزایش پیدا کرده و با توجه به این که در حال حاضر هنوز آموزش دروس عملی دانشجویان شروع نشده و دانشگاهها به شدت در حال برنامه ریزی برای ارائه این دروس در تابستان هستند در نتیجه باید انعطاف بیشتری را داشته باشیم و به همین جهت ترم تابستانی فقط صرفا برای دانشجویانی است که در شرف فارغ التحصیلی هستند برگزار خواهد شد . انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/20
23:22
آهنچیان اعلام کرد مسئولان دانشگاهی امتحانات پایان ترم را به صورت ترکیبی یعنی حضوری یا غیرحضوری برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در گفت وگوی تلفنی با رادیو جوان درباره تکلیف برگزاری آزمون دانشگاه ها گفت : دانشجویان به دو گروه تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان کاردانی و کارشناسی تقسیم می شوند . او افزود : از همان ابتدا برای برگزاری آزمون دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به صورت غیرحضوری مشکلی نداشتیم ، بلکه به علت تعداد کم آنان در کلاس در زمان برگزاری امتحانات ، آنها می توانند مدیریت شوند
آهنچیان تصریح کرد : به علت تعداد زیاد دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد شاید نتوانیم از طریق سیستم های الکترونیکی به خوبی در زمان امتحانات آنان را پوشش دهیم و برخی از دانشگاه ها به تشخیص خودشان بر مبنای اینکه در وضعیت سفید ، عادی یا قرمز قرار دارند ، می توانند نحوه برگزاری آزمون را در حد امکان به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی انتخاب کنند .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ادامه داد : ساده ترین بستر برای مدیریت دانشگاه ها برگزاری امتحانات حضوری است ، اما به علت حفظ سلامتی و تعهدی که دانشگاه ها نسبت به دانشجویان دارند ، واقعاً دشواری های بسیار زیادی برای برنامه ریزی امتحانات و آموزش های غیرحضوری وجود دارد که به هر حال مسئولان دانشگاهی آنها را به صورت ترکیبی یعنی حضوری یا غیرحضوری بودن برگزار می کنند .
آهنچیان اظهار کرد : دانشگاه تهران به صورت حضوری و غیرحضوری تصمیم به برگزاری امتحانات با هماهنگی سایر دانشگاه ها در سراسر کشور گرفته است تا دانشجویان شهرستانی بتوانند به راحتی در آن دانشگاه ها حاضر شوند و بر همین اساس نمی توان تصمیم گیری کلی کرد و هر دانشگاه باید با شرایط خود برای این موضوع آماده شود . مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت : دانشگاه هایی مانند دانشگاه تربیت مدرس که تنها دانشجویان تحصیلات تکمیلی را می پذیرد و به همین علت خود دانشگاه برای برگزاری امتحانات پایان ترم تصمیم می گیرد و نسخه های آن نمی تواند برای تمامی دانشگاه ها یکسان باشد
راه اندازی کمپین دانشجویی به منظور لغو امتحانات حضوری او با اشاره به راه اندازی کمپین در برخی از دانشگاه ها برای لغو امتحانات حضوری اظهار کرد : دانشجویان حق دارند نظرات خود را اعلام کنند ، منتها دروس عملی که امکان مجازی برگزار کردن آن ها در سامانه وجود ندارد ، در جلسات گوناگون برای حضوری برگزار شدن آنها تصمیم گیری خواهد شد . آهنچیان گفت : اگر دانشجویانی به علت معذوریت مانند اینکه در وضعیت نامناسب یا تحت نگرانی خانواده ها مبنتی بر به خطر افتادن سلامتی قرار گرفتند ، در صورت حضوری برگزار شدن امتحانات پایان ترم می توانند درخواست حذف درس یا حذف ترم را ارائه دهند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم اظهار کرد : ما در پاسخ های درخواست دانشجویان همیشه انصاف داشتیم و جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه اساتید دشواری سوالات را با توجه به شرایط کنونی طراحی و تنظیم کرده اند و دانشجویان نباید انتظارات فراواقعیت از آنان داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
باشگاه خبرنگاران
1399/03/20
23:22

آهنچیان با اشاره به موافقت برای برگزاری ترم های تابستانی اظهار کرد : دانشجویان به طور معمول نمی توانند ترم تابستانی داشته باشند ، مگر اینکه در سال آخر تحصیل خود واحد های باقی مانده تا دانش آموختگی داشته باشند و این رفاه در قوانین و مقررات گذاشته شد تا دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی بتواند 2 درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند و نیازی به ثبت نام ترم جدید نداشته باشد . در حال حاضر این قضیه را به 2 برابر افزایش دادیم؛ بنابراین دانشجویان با فراغت بار بیشتری می توانند این کار را انجام دهند بیشتر بخوانید آخرین جزئیات امتحانات پایان ترم و بازگشایی دانشگاه ها از 17 خرداد شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم در 9 دانشگاه تهران آخرین جزئیات از برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشگاه های کشور نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/20
14:17

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در پاسخ به کمپین های دانشجویان برای لغو امتحانات حضوری ، گفت : دانشجویان حق اعلام نظر دارند ، اما دانشگاه ها با ملاحظه همه جوانب این تصمیم را اتخاذ کرده اند ، 3 ماه روی این موضوع فکر شده است .
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، برخی کاربران فارس من با ثبت سوژه های متعدد در این سامانه خواستار لغو امتحانات حضوری در دانشگاه ها و برخی هم اساسا خواستار لغو امتحانات شده اند
کاربران در سوژه های متعددی از جمله ، «امتحانات حضوری دانشگاه آزاد ارومیه را لغو کنید» ، «امتحانات دانشگاه آزاد خوزستان غیرحضوری برگزار شود» ، «دانشگاه آزاد امتحانات حضوری را لغو کند» ، «نه به امتحان حضوری در دانشگاه آزاد» ، «درخواست دانشجویان دانشگاه آزاد همدان برای لغو امتحانات حضوری» ، «تغییر روش حضوری برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به مجازی» ، «درخواست برگزاری غیرحضوری امتحانات کارشناسی دانشگاه آزاد» ، «چرا دانشجویان دانشگاه آزاد باید حضوری امتحان دهند؟» ، «دغدغه های دانشجویان از برگزاری امتحانات حضوری» ، «پیشنهاداتی برای جایگزینی کلاس های حضوری دانشگاه ها» ، «امتحانات حضوری دانشگاه آزاد را لغو کنید» ، «با آموزش آنلاین ، امتحان حضوری معنا ندارد» ، «امتحان غیرحضوری راهی برای قطع زنجیره کرونا» ، «تعویق امتحانات و آموزش حضوری پس از بهبود شرایط» ، «برگزاری امتحانات دانشگاه ها در شهرهای وضعیت قرمز به شکل مجازی» ، «درخواست برگزاری امتحانات از 1 مرداد ماه برای رشته دامپزشکی کازرون» ، «آزمون جامع دانشجویان دکتری به صورت مجازی برگزار شود» ، «درخواست برگزاری مجازی امتحانات دانشگاه آزاد واحد سنندج» ، «درخواست برگزاری مجازی امتحانات دانشگاه جهرم» ، «برگزاری امتحانات دانشگاه ها به صورت مجازی» ، «درخواست امتحان آنلاین در دانشگاه مجازی آزاد را داریم» ، «امتحانات دوره کارشناسی پیام نور مجازی برگزار شود» ، «درخواست برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به صورت مجازی» و «کلاسهای مجازی دانشگاه ها را لغو کنید» اعتراض خود را در این باره اعلام کرده اند . *پاسخ وزارت علوم به کمپین های لغو امتحانات حضوری محمد رضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در گفت وگویی با رادیو جوان در خصوص برگزاری آزمون در دانشگاه ها توضیحاتی را ارایه کرد وی درباره تعیین تکلیف امتحانات پایان ترم دانشجویان گفت : دانشجویان دانشگاه ها به دو گروه تقسیم می شوند ، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هستند و دانشجویان مقطع دوم که شامل دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی می شود آهنچیان ادامه داد : برای برگزاری آزمون دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت غیرحضوری مشکلی جدی نداشته ایم ، در ابتدا تاکید کردیم که چون تعداد دانشجویان یک کلاس تعداد کمی است استاد می تواند به خوبی آنها را مدیریت کند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی افزود : اما در مورد دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی که تعداد آنها بیشتر است قاعدتاً ما از طریق روش های الکترونیکی به خوبی نمی توانیم آنها را پوشش دهیم در اینجا در نوع برگزاری آزمون ها تنوع دیده می شود به ویژه که برخی دانشگاه ها به تشخیص شرایط خود اینکه در منطقه قرمز و یا عادی قرار دارند ، انتخاب ها را انجام داده و دانشجویان را با حفظ پروتکل های بهداشتی به امتحان حضوری دعوت کرده اند .
وی با بیان اینکه ساده ترین بسته برای مدیریت دانشگاه ها برگزاری امتحانات حضوری است ، افزود : منتهی به دلیل حفظ سلامتی دانشجویان و تعهدی که دانشگاه ها نسبت به سلامتی دانشجویان خود دارند واقعاً دشواری های زیادی برای برنامه ریزی آموزش های مجازی و امتحانات غیر حضوری وجود دارد که مسئولان دانشگاه آن را به جان خریده اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1399/03/20
14:17

آهنچیان با بیان اینکه معمولاً امتحانات به صورت ترکیبی هم برگزار می شود افزود : به عنوان مثال دانشگاه تهران هم آزمون حضوری و هم غیرحضوری برگزار می کند و دراین رابطه هماهنگی هایی هم با سایر مناطق دانشگاهی در کل کشور انجام داده است ، دانشجویی که در اصفهان زندگی می کند دیگر نیاز نیست به برای امتحان به تهران بیاید ، هماهنگی های لازم با وجود اینکه دشوار بوده در سطح دانشگاه ها انجام شده است .
وی درباره این سوال که کمپین هایی توسط دانشجویان دانشگاه های مختلف برای لغو امتحانات حضوری راه اندازی شده گفت : دانشجویان حق دارند نظرات خود را اعلام کنند ، منتهی وقتی با دانشجویان صحبت شود که به برخی از دروس ماهیت عملی دارند و همه دروس تئوری و مبتنی بر نظریه ها نیستند که بشود آن را غیرحضوری برگزار کرد ، بنابراین دانشگاه ها با ملاحظه همه جوانب این تصمیم را اتخاذ کرده اند ، حداقل حدود 3 ماه است برروی این موضوع فکر و بحث شده است .
مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی افزود : در مواردی که آزمون ها حضوری بوده و دانشجویان اگر به دلیل معذوریتی مانند وضعیت نامناسب سلامتی و یا نگرانی خانواده ها مبتنی بر سلامتی دانشجویان می توانند حذف درس و حذف ترم کنند ، منتهی این امکان را دانشجویان از مدت ها دارند و ما از دانشگاه ها خواسته ایم دراین زمینه مساعدت کنند .
*روش طراحی سوالات براساس وضعیت کنونی وی ادامه داد : ما در پاسخ به درخواست های دانشجویان همیشه انعطاف داشته ایم ، به این دانشجویان هم می خواهم که اعلام کنم نگران نباشند در حقیقت استادان دشواری سوالات را براساس وضعیت کنونی تنظیم کردند چنین نیست که انتظار فرا واقعیت از آنها داشته باشند ، انشاالله موفق خواهند شد و امتحانات را با اطمینان پشت سر می گذارند .
آهنچیان درباره تکلیف ترم تابستان نیز گفت : دانشجویان به طور معمول نمی توانند ترم تابستان داشته باشند مگر اینکه در سال آخر تحصیل شأن واحدهایی تا دانش آموختگی آنها به تشخیص دانشگاه باقی مانده باشد ، در قوانین و مقررات داشته ایم دانشجو به طور معمول در شروع سال تحصیلی می توانست دو درس برای معرفی به استاد بگیرد که نیاز نباشد ترم جدید ثبت نام کند ، الان دو برابر افزایش یافته است بنابراین دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند با فراغت بال بیشتری می توانند ترم تابستان را پشت سر بگذارند . وی ادامه داد : منتهی به دلیل اینکه تتمه درس های ترم گذشته به ویژه دروس عملی برای تابستان باقی مانده است و دانشگاه ها به شدت درگیر برنامه ریزی برای اتمام درس عملی ترم جاری هستند ، بنابراین به دلیل مشغله های دانشگاه ها برای همه دانشجویان چنین اتفاقی نخواهد افتاد منتهی برای دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند ، حداکثر تسهیلات را قائل شده ایم انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/20
16:42

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت : ترم تابستان صرفا برای دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی که در شرف فارغ التحصیلی هستند ، برگزار خواهد شد .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، محمدرضا آهنچیان مدیر کل دفتر آموزش عالی با تاکید بر این که دانشجویانی که به دلیل شرایط بهداشتی نگرانی حضور در آزمون های پایان ترم هستند ، می توانند درخواست حذف ترم یا حذف واحد بدهند ، گفت : سئوالات پایان ترم دانشجویان با توجه به شرایط ، توسط استادان تنظیم می شود و انتظارات فراواقعیت از آن ها نداریم .
وی درباره نحوه برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان دانشگاه ها گفت : بر اساس تصمیم اتخاذ شده ما مشکل جدی برای برگزاری آزمون های غیر حضوری دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی نداریم و از ابتدا نیز تاکید داشتیم به دلیل این که تعداد دانشجویان این دوره زیاد است ، می توانند آزمون غیر حضوری داشته باشند . اما دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به دلیل کم بودن ظرفیت یک کلاس مشکلی برای آزمون های حضوری ندارند آهنچیان تصریح کرد : تعدادی از دانشگاه ها به تشخیص شرایط خود و منطقه ای که در آن قرار دارند ، در خصوص نحوه برگزاری آزمون ها تصمیم می گیرند و دانشگاه هایی هم که امتحانات آنها حضوری برگزار می شود باید با حفظ پروتکل های بهداشتی صورت بگیرد
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم اظهار کرد : ساده ترین روش برای مدیریت دانشگاه ها در برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان برگزاری روش حضوری امتحانات بود ، اما به دلیل حفظ سلامتی دانشجویان و تعهدی که در قبال سلامتی آن ها دارند در نتیجه دشواری های زیادی در برنامه ریزی آموزش ها و امتحانات غیر حضوری وجود داشت ، اما سختی آن را به جان خریدند و گاهی نیز روش ترکیبی را برای برگزاری امتحانات انتخاب کردند . وی تاکید کرد : مثلا دانشگاه تهران روش امتحان خود را به دو صورت حضوری و غیر حضوری تعیین کرده است و هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمون های حضوری دانشجویان کارشناسی و سایر مقاطع انجام شده و هماهنگی هایی را با سایر دانشگاه های کل کشور انجام دادند تا بتوانند این امتحان را برگزار کنند مثلا دانشجویی که در اصفهان زندگی کند نیاز نیست به تهران مراجعه کند بلکه می توانند در دانشگاه محل اسکان خود آزمون بدهد بنابراین ما یک تصمیم گیری کلی در این زمینه نداشتیم آهنچیان تاکید کرد : وزارت علوم به دانشگاه ها توصیه کرده است تا انعطاف بیشتری با درخواست های دانشجویان داشته باشند و اگر دانشجو یا خانواده آن ها نگران وضعیت سلامتی خود در برگزاری امتحانات حضوری باشد می توانند درس یا ترم خود را حذف کنند وی گفت : دانشجویان نگران سئوالات امتحانات نباشند چرا که استادان دشواری سئوالات را بر اساس شرایط فعلی تنظیم کرده اند و چنین نیست که انتظارات فرا واقعیت از دانشجویان داشته باشیم
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در پایان خاطر نشان کرد : در خصوص ترم تابستانی دانشگاه ها نیز وضعیت به این گونه است که دانشجویان به طور معمول نمی توانند ترم تابستانی داشته باشند مگر این که در سال آخر تحصیل خود قرار بگیرند و درخواست آن ها نیز به تصویب دانشگاه برسد بنابراین ما در قوانین و مقررات داریم که دانشجویان می توانستند دو درس را به عنوان ترم تابستان بگیرند ، اما در شرایط فعلی این تعداد به دو برابر افزایش پیدا کرده و با توجه به این که در حال حاضر هنوز آموزش دروس عملی دانشجویان شروع نشده و دانشگاه ها به شدت در حال برنامه ریزی برای ارائه این دروس در تابستان هستند در نتیجه باید انعطاف بیشتری را داشته باشیم و به همین جهت ترم تابستانی فقط صرفا برای دانشجویانی است که در شرف فارغ التحصیلی هستند برگزار خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/20
13:12

مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی از تعیین تکلیف ترم تابستان خبر داد و گفت : به دلیل باقی ماندن دروس عملی برای تابستان ، ترم تابستان برای همه دانشجویان اجرایی نمی شود .
به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا آهنچیان درباره تعیین تکلیف امتحانات پایان ترم دانشجویان گفت : دانشجویان دانشگاه ها به دو گروه تقسیم می شوند ، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هستند و دانشجویان مقطع دوم که شامل دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی می شود وی ادامه داد : برای برگزاری آزمون دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت غیرحضوری مشکلی جدی نداشته ایم ، در ابتدا تاکید کردیم که چون تعداد دانشجویان یک کلاس تعداد کمی است استاد می تواند به خوبی آنها را مدیریت کند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی افزود : اما در مورد دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی که تعداد آنها بیشتر است قاعدتا ما از طریق روش های الکترونیکی به خوبی نمی توانیم آنها را پوشش دهیم در اینجا در نوع برگزاری آزمون ها تنوع دیده می شود به ویژه که برخی دانشگاه ها به تشخیص شرایط خود اینکه در منطقه قرمز و یا عادی قرار دارند ، انتخاب ها را انجام داده و دانشجویان را با حفظ پروتکل های بهداشتی به امتحان حضوری دعوت کرده اند .
وی با بیان اینکه ساده ترین بسته برای مدیریت دانشگاه ها برگزاری امتحانات حضوری است افزود : منتهی به دلیل حفظ سلامتی دانشجویان و تعهدی که دانشگاه ها نسبت به سلامتی دانشجویان خود دارند واقعا دشواری های زیادی برای برنامه ریزی آموزش های مجازی و امتحانات غیر حضوری وجود دارد که مسئولان دانشگاه آن را به جان خریده اند .
آهنچیان با بیان اینکه معمولا امتحانات به صورت ترکیبی هم برگزار می شود افزود : به عنوان مثال دانشگاه تهران هم آزمون حضوری و هم غیرحضوری برگزار می کند و دراین رابطه هماهنگی هایی هم با سایر مناطق دانشگاهی در کل کشور انجام داده است ، دانشجویی که در اصفهان زندگی می کند دیگر نیاز نیست به برای امتحان به تهران بیاید ، هماهنگی های لازم با وجو اینکه دشوار بوده در سطح دانشگاه ها انجام شده است .
پاسخ به کمپین های لغو امتحانات حضوری وی درباره این سئوال که کمپین هایی توسط دانشجویان دانشگاه های مختلف برای لغو امتحانات حضوری راه اندازی شده گفت : دانشجویان حق دارند نظرات خود را اعلام کنند ، منتهی وقتی با دانشجویان صحبت شود که به برخی از دروس ماهیت عملی دارند و همه دروس تئوری و مبتنی بر نظریه ها نیستند که بشود آن را غیرحضوری برگزار کرد ، بنابراین دانشگاه ها با ملاحظه همه جوانب این تصمیم را اتخاذ کرده اند ، حداقل حدود 3 ماه است برروی این موضوع فکر و بحث شده است .
امکان حذف ترم و حذف دروس مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی افزود : در مواردی که آزمون ها حضوری بوده و دانشجویان اگر به دلیل معذوریتی مانند وضعیت نامناسب سلامتی و یا نگرانی خانواده ها مبتنی بر سلامتی دانشجویان می توانند حذف درس و حذف ترم کنند ، منتهی این امکان را دانشجویان از مدت ها دارند و ما از دانشگاه ها خواسته ایم دراین زمینه مساعدت کنند .
دانشجویان نگران نباشند سئوالات براساس وضعیت کنونی تنظیم می شود وی ادامه داد : ما در پاسخ به درخواست های دانشجویان همیشه انعطاف داشته ایم ، به این دانشجویان هم می خواهم که اعلام کنم نگران نباشند در حقیقت استادان دشواری سئوالات را براساس وضعیت کنونی تنظیم کردند چنین نیست که انتظار فرا واقعیت از آنها داشته باشند ، انشاالله موفق خواهند شد و امتحانات را با اطمینان پست سر می ذارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/20
13:12

ترم تابستان تعیین تکلیف شد آهنچیان درباره تکلیف ترم تابستان نیز گفت : دانشجویان به طور معمول نمی توانند ترم تابستان داشته باشند مگر اینکه در سال آخر تحصیل شان واحد هایی تا دانش آموختگی آنها به تشخیص دانشگاه باقی مانده باشد ، در قوانین و مقررات داشته ایم دانشجو به طور معمول در شروع سال تحصیلی می توانست دو درس برای معرفی به استاد بگیرد که نیاز نباشد ترم جدید ثبت نام کند ، الان دو برابر افزایش یافته است بنابراین دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند با فراغت بال بیشتری می توانند ترم تابستان را پشت سر بگذارند . وی ادامه داد : منتهی به دلیل اینکه تتمعه درس های ترم گذشته به ویژه دروس عملی برای تابستان باقی مانده است و دانشگاه ها به شدت درگیر برنامه ریزی برای اتمام درس عملی ترم جاری هستند ، بنابراین به دلیل مشغله های دانشگاه ها برای همه دانشجویان چنین اتفاقی نخواهد افتاد منتهی برای دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند ، حداکثر تسهیلات را قائل شده ایم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
واحد مرکزی خبر
1399/03/20
17:09

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی ، همزمان با برگزاری ششمین همایش بین المللی وب پژوهی ، برای نخستین بار در کشور ویدئوی مقالات پذیرفته شده همایش ، در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با حضور آقای دکتر شریفی مدیر کل نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه 22 خرداد رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی ، همزمان با برگزاری ششمین همایش بین المللی وب پژوهی ، برای نخستین بار در کشور ویدئوی مقالات پذیرفته شده همایش ، در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با حضور آقای دکتر شریفی مدیر کل نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه 22 خرداد رونمایی می شود . مراسم رونمایی در حین برگزاری ششمین همایش بین المللی وب پژوهی به شکل مجازی اجرا خواهد شد ششمین همایش وب پژوهی از طریق نرم افزار ادوبی کانکت برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به شکل guest در همایش شرکت کنند گفتنی است؛ ریز برنامه های ششمین همایش وب پژوهی در وبگاه همایش بارگذاری شده است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1399/03/20

مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی از تعیین تکلیف ترم تابستان خبر داد و گفت : به دلیل باقی ماندن دروس عملی برای تابستان ، ترم تابستان برای همه دانشجویان اجرایی نمی شود .
مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی از تعیین تکلیف ترم تابستان خبر داد و گفت : به دلیل باقی ماندن دروس عملی برای تابستان ، ترم تابستان برای همه دانشجویان اجرایی نمی شود به گزارش مهر ، محمد رضا آهنچیان درباره تعیین تکلیف امتحانات پایان ترم دانشجویان گفت : دانشجویان دانشگاه ها به دو گروه تقسیم می شوند ، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هستند و دانشجویان مقطع دوم که شامل دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی می شود وی ادامه داد : برای برگزاری آزمون دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت غیرحضوری مشکلی جدی نداشته ایم ، در ابتدا تاکید کردیم که چون تعداد دانشجویان یک کلاس تعداد کمی است استاد می تواند به خوبی آنها را مدیریت کند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی افزود : اما در مورد دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی که تعداد آنها بیشتر است قاعدتاً ما از طریق روش های الکترونیکی به خوبی نمی توانیم آنها را پوشش دهیم در اینجا در نوع برگزاری آزمون ها تنوع دیده می شود به ویژه که برخی دانشگاه ها به تشخیص شرایط خود اینکه در منطقه قرمز و یا عادی قرار دارند ، انتخاب ها را انجام داده و دانشجویان را با حفظ پروتکل های بهداشتی به امتحان حضوری دعوت کرده اند .
وی با بیان اینکه ساده ترین بسته برای مدیریت دانشگاه ها برگزاری امتحانات حضوری است افزود : منتهی به دلیل حفظ سلامتی دانشجویان و تعهدی که دانشگاه ها نسبت به سلامتی دانشجویان خود دارند واقعاً دشواری های زیادی برای برنامه ریزی آموزش های مجازی و امتحانات غیر حضوری وجود دارد که مسئولان دانشگاه آن را به جان خریده اند .
آهنچیان با بیان اینکه معمولاً امتحانات به صورت ترکیبی هم برگزار می شود افزود : به عنوان مثال دانشگاه تهران هم آزمون حضوری و هم غیرحضوری برگزار می کند و دراین رابطه هماهنگی هایی هم با سایر مناطق دانشگاهی در کل کشور انجام داده است ، دانشجویی که در اصفهان زندگی می کند دیگر نیاز نیست به برای امتحان به تهران بیاید ، هماهنگی های لازم با وجود اینکه دشوار بوده در سطح دانشگاه ها انجام شده است .
پاسخ به کمپین های لغو امتحانات حضوری وی درباره این سوال که کمپین هایی توسط دانشجویان دانشگاه های مختلف برای لغو امتحانات حضوری راه اندازی شده گفت : دانشجویان حق دارند نظرات خود را اعلام کنند ، منتهی وقتی با دانشجویان صحبت شود که به برخی از دروس ماهیت عملی دارند و همه دروس تئوری و مبتنی بر نظریه ها نیستند که بشود آن را غیرحضوری برگزار کرد ، بنابراین دانشگاه ها با ملاحظه همه جوانب این تصمیم را اتخاذ کرده اند ، حداقل حدود 3 ماه است برروی این موضوع فکر و بحث شده است .
امکان حذف ترم و حذف دروس مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی افزود : در مواردی که آزمون ها حضوری بوده و دانشجویان اگر به دلیل معذوریتی مانند وضعیت نامناسب سلامتی و یا نگرانی خانواده ها مبتنی بر سلامتی دانشجویان می توانند حذف درس و حذف ترم کنند ، منتهی این امکان را دانشجویان از مدت ها دارند و ما از دانشگاه ها خواسته ایم دراین زمینه مساعدت کنند .
دانشجویان نگران نباشند سوالات براساس وضعیت کنونی تنظیم می شود وی ادامه داد : ما در پاسخ به درخواست های دانشجویان همیشه انعطاف داشته ایم ، به این دانشجویان هم می خواهم که اعلام کنم نگران نباشند در حقیقت استادان دشواری سوالات را براساس وضعیت کنونی تنظیم کردند چنین نیست که انتظار فرا واقعیت از آنها داشته باشند ، انشاالله موفق خواهند شد و امتحانات را با اطمینان پشت سر می گذارند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1399/03/20

ترم تابستان تعیین تکلیف شد آهنچیان درباره تکلیف ترم تابستان نیز گفت : دانشجویان به طور معمول نمی توانند ترم تابستان داشته باشند مگر اینکه در سال آخر تحصیل شان واحدهایی تا دانش آموختگی آنها به تشخیص دانشگاه باقی مانده باشد ، در قوانین و مقررات داشته ایم دانشجو به طور معمول در شروع سال تحصیلی می توانست دو درس برای معرفی به استاد بگیرد که نیاز نباشد ترم جدید ثبت نام کند ، الان دو برابر افزایش یافته است بنابراین دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند با فراغت بال بیشتری می توانند ترم تابستان را پشت سر بگذارند . وی ادامه داد : منتهی به دلیل اینکه تتمه درس های ترم گذشته به ویژه دروس عملی برای تابستان باقی مانده است و دانشگاه ها به شدت درگیر برنامه ریزی برای اتمام درس عملی ترم جاری هستند ، بنابراین به دلیل مشغله های دانشگاه ها برای همه دانشجویان چنین اتفاقی نخواهد افتاد منتهی برای دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند ، حداکثر تسهیلات را قائل شده ایم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/21
02:45

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی ، تصویب طرح ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده بدون رعایت ضوابط از سوی نمایندگان مجلس را مکمل قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال 72 دانست و گفت : با تصویب آن قانون ، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در راستای رعایت حقوق عامه بوده است زیرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می گیرد از لحاظ اخلاقی ، شرعی و ضوابط قانونی ، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد .

به گزارش ایسنا ، بعد از رسانه ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله ، پایان نامه و همچنین افشای سرقت های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین المللی طی سالیان اخیر ، موضع گیری های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد .
اخیرا نیز حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با رسانه ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام کرد : "برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده ، استاندار و فرماندار می شوند ، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی شان سوءاستفاده می کنند ! " .
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : "در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است ، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان لم یکن تلقی شود ، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت شان قائل نشویم" .
سلیمی خاطرنشان کرد : " به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می دهند و تلاش می کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می کنند ، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می دهد اعم از نماینده ، وزیر ، استاندار و فرماندار خیانتکار است" .
دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه و در گفت و گو با ایسنا به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روزهای اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون "ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی" مطرح شده است . وی در این زمینه تاکید کرد : از سال 1372 بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری ، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه ، مجریه و قضاییه می شود بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاههای اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند وی در ادامه تصریح کرد : بر اساس قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد لذا سئوال مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاههای اجرایی نقض شده یا خیر
در پاسخ باید گفت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در راستای رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می گیرد از لحاظ اخلاقی ، شرعی و ضوابط قانونی ، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/21
02:45
به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد اما در خارج از ساعات اداری افراد می توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام کنند دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد : قانون فوق ، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاهها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در قالب طرح های ضمن خدمت و دانش افزایی و غیره پیش بینی شده است
لذا کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند ، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بنابراین طرحی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در راستای تکمیل همان مقرره قانونی است که در سال 1372 به تصویب رسیده است .
جعفری همچنین اظهار کرد : طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احتمالا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده ، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود . البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 به این موضوع اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این که ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون 1372 در آن قانون مشخص نشده است ، گفت : متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش بینی نشده است این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی توانند ادامه تحصیل دهند اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است این مقام مسئول در وزارت علوم ادامه داد : بنابراین طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط و مقررات از جمله قانون سال 1372در آن طی نشده است در واقع این طرح در صورت تصویب می تواند به نوعی مکمل قانون 72 محسوب می شود
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تصریح کرد : ما قوانین زیادی در کشور داریم که اگر درست و دقیق و با جدیت اجرا شوند ، بسیاری از مفاسد در حوزه های مختلف اتفاق نمی افتد و وزارت علوم نیز طی این سال ها تلاش کرده جایگاه نظارتی خود را در مورد قانون فوق اجرایی کند . اما به هرحال نمی شود برای هر فرد یک پلیس تعیین کرد و این نظارت باید به یک ساختار تبدیل شود زیرا با نظارت فردی نمی توانیم به نتیجه مشخصی برسیم بلکه سایر دستگاه ها و حوزه ها نیز باید با هم هماهنگ باشند
بنابراین خود دستگاه های دولتی اگر مطلع شوند کارمندان آنها در مقام مدیر یا غیره ، بدون رعایت ضوابط و مقرات منطبق بر قانون ادامه تحصیل می دهند ، باید با آن فرد برخورد کند ، چرا که وزارت علوم صرفا در مواردی که در جریان قرار می گیرد یا از ان استعلام می شود به وظیفه ساختاری خود در این خصوص عمل می کند .
وی همچنین با اشاره به ضرورت تحصیل در دوره دکتری همه رشته ها به صورت تمام وقت حسب مصوبه وزارت علوم ، تاکید داشت : اگر فردی برای تحصیل در دوره دکتری اقدام کند و در فرم تعهد دانشگاه ها قید نکند که در ارگانی مشغول خدمت است و در فرم ثبت نام هویت خود را بیان نکرده و مراتب بعدا کشف و اثبات گردد ، علاوه بر اینکه این رفتار تخلف انضباطی و اداری و انتظامی است ، حاوی جعل مفادی یا معنوی نیز است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/21
02:45
چرا که چنانچه عرض شد طبق قانون و ضوابط وزارت علوم ، ادامه تحصیل در دوره دکتری برای تمامی دانشجویان بدون استثنا تمام وقت است دکتر جعفری خاطر نشان کرد : کسی که وارد تحصیل در دوره دکتری می شود باید جای دیگری مشغول به کار نباشد یا اگر کارمند است مرخصی تحصیلی یا ماموریت اخذ کند بنابراین اگر این تحصیل همراه با پست ، سمت و مسئولیت اداری صورت بگیرد تخلف محسوب می شود اگر چه نوعی استثناهای محدود در این زمینه برای برخی دانشگاه های مجازی نظیر پیام نور ، جانبازان و ایثارگران وجود دارد اما به طور کلی در تمامی دانشگاه ها اعم از غیر دولتی و غیرانتفاعی باید دانشجویان دکتری را به صورت تمام وقت پذیرش کنند
مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم خاطر در خصوص شمول بر مدارک اخذ شده پیش از تصویب در صورت تایید نهایی طرح ، خاطر نشان کرد : این مطلب به عبارات و تصمیم مدونین و مصوبه نهایی بستگی دارد ، اگر در متن این طرح اشاره ای به شمول به گذشته نشده باشد ، مسلما چون اثر قانون نسبت به اتیه هست ، نسبت به گذشته و کسانی که بدون رعایت ضوابط مدرک گرفته اند اثرگذار نبوده و صرفا از زمان تصویب را در بر می گیرد ، اما اگر در طرح تصریح کنند که مدارکی که قبل از تصویب طرح بدون رعایت ضوابط دریافت اخذ شده است نیز باطل شود قطعا شامل گذشته نیز خواهد شد . وی تاکید کرد : در حال حاضر مساله ابطال مدارک غیر معتبر در قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی ، مورد تاکید قرار گرفته است
در یکی از بندهای این قانون تاکید شده است که اگر فردی بدون رعایت ضوابط که البته اغلب پایان نامه ها و مقاله ها و رساله ها را مورد تاکید قرار داده بخواهد کار علمی خود را به فرد دیگری واگذار کند و از طریق آن مدرکی دریافت کند آن مدرک غیر معتبر بوده و ضمن ابطال مدرک کلیه مزایای مرتبط با ان نیز باطل خواهد بود و خسارات وارده به دولت نیز باید جبران شود . دکتر جعفری در ادامه اظهار کرد : یکی از مطالب بسیار مهم مرتبط در این خصوص رعایت ضوابط قانونی در اثبات تخلف با تحقیق و رسیدگی عادلانه و منصفانه و به دور از فشار در مراجع مرتبط است
مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم تاکید کرد : خوشبختانه اخباری که طی دو سال اخیر در خصوص مدرک گرایی و تخلفات علمی و جعل مدارک بیان می شود نشان دهنده حساسیت وزارت علوم نسبت به این موضوع بوده و اراده قاطع وزارتخانه در نظارت و برخورد با این رفتارهای ناهنجار در حوزه علم و فناوری را دارد . البته ما در دانشگاه های بزرگ سایر استانها نیز سیستم و سامانه بازرسی و نظارت و برخورد را در سالهای اخیر با تمرکز زدایی از ستاد و اعتماد به استانها تقویت کرده و تفویض اختیار به دانشگاه های بزرگ با رعایت نظارت ساختاری کلان صورت گرفته است و این دانشگاه ها وظایف نظارتی خود را با قاطعیت انجام می دهند دکتر جعفری خاطر نشان کرد : متاسفانه در بررسی مدارک به دست آمده از موسسات غیرمجاز مرتبط با مدارک تقلبی ملاحظه می شود که غالبا مدارکی از دانشگاههای غیر دولتی و موسسات غیرانتفاعی صادر شده و دانشگاه های دولتی اصلی و مادر ، به دلیل اعمال نظارتهای شدید درگیری کمتری با این موضوع دارند
مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم از ابطال مدارک دکتری فارغ التحصیلانی که در هنگام تحصیل کارگزار دولتی بوده و بر خلاف ضوابط و قوانین ادامه تحصیل ، اقدام به اخذ مدرک کردند ، خبر داد و اظهار کرد : این موضوع می تواند یک تخلف انضباطی و انتظامی باشد و حتی مرتکب می تواند در دستگاه خودش نیز به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد . در خصوص عدم اعلام ثبت نام کنندگان در دانشگاهها نیز اعلام کردند مطالبی که دانشجویان در بدو ورود در آن فرم ثبت نام اعلام می کنند حمل بر صحت می شود و اگر بعدا ثابت شود که همه یا قسمتی از واقعیت را اعلام نکرده اند این اقدام می تواند حاوی جرم جعل مفادی محسوب شده مستوجب مجازات تعزیری باشد انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1399/03/21
13:24
مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم زمان آموزش نظامی اعضای هیئت علمی طرح سربازی را اعلام کرد

به گزارشگروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت علوم ، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، جزئیات گذراندن دوره آموزش نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون نحوه تامین هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در سال 99 1398 را اعلام کرد .
در متن این نامه آمده است : «بر اساس اعلام ستاد کل نیرو های مسلح و در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون مزبور ، اعضای هیئت علمی مشمول که از مرکز نظارت و ارزیابی ابلاغ طرح سربازی دریافت کرده اند ، لازم است با در دست داشتن برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4 3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران ، کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج ، جنب پارک جهان نما مراجعه کنند . یادآوری می شود عدم حضور به موقع هر یک از مشمولان در روز اعزام ، موجب غیبت آنان شده و از طرح سربازی خارج خواهند شد »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1399/03/21
12:32

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، جزئیات گذراندن دوره آموزش نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون نحوه تامین هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در سال 99 1398 را اعلام کرد .

به گزارش ایسنا ، به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در متن این نامه آمده است : بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون مزبور ، اعضای هیئت علمی مشمول که از مرکز نظارت و ارزیابی ابلاغ طرح سربازی دریافت کرده اند ، لازم است با در دست داشتن «برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4×3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران ، کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج ، جنب پارک جهان نما مراجعه کنند . یادآوری می شود عدم حضور به موقع هر یک از مشمولان در روز اعزام ، موجب غیبت آنان شده و از طرح سربازی خارج خواهند شد انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/03/21
11:42

تهران ایرنا مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اعلام آمادگی دانشگاه ها برای برگزاری امتحانات ، گفت : بیش از 80 درصد دانشگاهها امتحانات پایان نیم سال خود را به شکل غیرحضوری و سایر دانشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار می کنند .
محمدرضا آهنچیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا ، درباره علت حضوری برگزاری شدن امتحانات پایان ترم اظهار داشت : امتحانات حضوری می تواند نتایج معتبرتری داشته باشد وقتی دانشگاهی در استان یا شهر منطقه سفید واقع شده و عمده دانشجویان آن دانشگاه بومی هستند ، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی این دانشگاه می تواند امتحانات را غیرحضوری برگزار کند وی افزود : در اکثر دانشگاه های کوچک ، دانشجویان بومی هستند در دانشگاه های استان ها یا مناطق در وضعیت هشدار یا قرمز بنا به موقعیت ، هر دانشگاه می تواند تشخیص دهد که امتحان را به صورت غیرحضوری برگزار کند مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تاکید کرد : وزارت علوم مخالفتی با آزمون حضوری ندارد ، اما اصراری بر اینکه آزمون ها لزوماً غیرحضوری برگزار شود هم نداریم آهنچیان خاطرنشان کرد : آزمون حضوری هم طرفدار خود را دارد بر اساس یک نظرسنجی زنده ، یک چهارم دانشجویان موافق شرکت در آزمون حضوری هستند
این مقام مسوول گفت : از نگاه وزارت علوم ، ساده ترین کار این است که آزمون حضوری برگزار شود ، اما در این صورت دانشجو باید از شهری به شهر دیگر برود و برای خود و دیگران احتمال ابتلا را بالا ببرد؛ بنابراین وزارت علوم نمی تواند به این موضوع بی تفاوت باشد . آهنچیان اظهار داشت : وزارت علوم آزمون غیرحضوری را توصیه کرده است ، اما تاکیدی بر آن ندارد برخی از رشته ها و درس ها مثل رشته های فنی و دروس دارای ماهیت عملی بیشتر برای آزمون های حضوری مناسب هستند وی با اشاره به مزیت های آزمون غیرحضوری ، گفت : در آزمون های غیرحضوری سلامت دانشجویان بیشتر تضمین می شود برای انتخاب نوع آزمون ، در تصمیم های دانشگاه ها انعطاف وجود دارد؛ زیرا در این صورت می توانند بر اساس آخرین وضعیت همه گیری ویروس ، تصمیم خود را تغییر دهند مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم با ذکر مثالی اظهار داشت : برای مثال یکی از دانشگاه های بزرگ صنعتی که تا روز گذشته اعلام کرده بود ، آزمون ها را به شکل حضوری برگزار خواهد کرد به علت پیک کرونا خبر از برگزاری غیرحضوری آزمون های پایان ترم داد آهنچیان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جدی در انتخاب برگزاری حضوری و غیرحضوری امتحانات پایان ترم وجود ندارد ، گفت : دانشگاه های مستقر در شهر تهران بر غیرحضوری کردن امتحانات پایان ترم تاکید دارند ، البته در حد اطلاع ، دانشگاه های بزرگ استانها آزمون های خود را به شکل غیرحضوری برگزار می کنند وی تاکید کرد : دانشگاه هایی که آزمون حضوری برگزار می کنند ، باید دلیلی برای این امر داشته باشند که البته اغلب آنها دلیل برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم را برای اطمینان از ارزشیابی دقیق دروس عملی یا دروس دوره کارشناسی اعلام کرده اند آهنچیان گفت : در مجموع خطر برگزاری آزمون الکترونیکی برای دوره های تحصیلات تکمیلی به مراتب کمتر از دوره کارشناسی است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1399/03/21
13:06
مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم زمان آموزش نظامی اعضای هیئت علمی طرح سربازی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، جزئیات گذراندن دوره آموزش نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون نحوه تامین هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در سال 99 1398 را اعلام کرد .
در متن این نامه آمده است : بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون مزبور ، اعضای هیئت علمی مشمول که از مرکز نظارت و ارزیابی ابلاغ طرح سربازی دریافت کرده اند ، لازم است با در دست داشتن «برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4×3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران ، کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج ، جنب پارک جهان نما مراجعه کنند . یادآوری می شود عدم حضور به موقع هر یک از مشمولان در روز اعزام ، موجب غیبت آنان شده و از طرح سربازی خارج خواهند شد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایمنا
1399/03/21
13:47

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اعلام آمادگی دانشگاه ها برای برگزاری امتحانات گفت : بیش از 80 درصد دانشگاه ها امتحانات پایان نیم سال خود را به شکل غیرحضوری و سایر دانشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار می کنند .

به گزارش ایمنا ، محمدرضا آهنچیان درباره علت حضوری برگزاری شدن امتحانات پایان ترم اظهار کرد : امتحانات حضوری می تواند نتایج معتبرتری داشته باشد؛ وقتی دانشگاهی در استان یا شهر منطقه سفید واقع شده و عمده دانشجویان آن دانشگاه بومی هستند ، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی این دانشگاه می تواند امتحانات را غیرحضوری برگزار کند . وی افزود : در اکثر دانشگاه های کوچک ، دانشجویان بومی هستند؛ در دانشگاه های استان ها یا مناطق در وضعیت هشدار یا قرمز بنا به موقعیت ، هر دانشگاه می تواند تشخیص دهد که امتحان را به صورت غیرحضوری برگزار کند مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تاکید کرد : وزارت علوم مخالفتی با آزمون حضوری ندارد ، اما اصراری بر اینکه آزمون ها لزوماً غیرحضوری برگزار شود هم نداریم آهنچیان خاطرنشان کرد : آزمون حضوری هم طرفدار خود را دارد؛ بر اساس یک نظرسنجی زنده ، یک چهارم دانشجویان موافق شرکت در آزمون حضوری هستند
این مقام مسوول گفت : از نگاه وزارت علوم ، ساده ترین کار این است که آزمون حضوری برگزار شود ، اما در این صورت دانشجو باید از شهری به شهر دیگر برود و برای خود و دیگران احتمال ابتلا را بالا ببرد؛ بنابراین وزارت علوم نمی تواند به این موضوع بی تفاوت باشد . آهنچیان اظهار کرد : وزارت علوم آزمون غیرحضوری را توصیه کرده است ، اما تاکیدی بر آن ندارد؛ بعضی از رشته ها و درس ها مثل رشته های فنی و دروس دارای ماهیت عملی بیشتر برای آزمون های حضوری مناسب هستند وی با اشاره به مزیت های آزمون غیرحضوری ، گفت : در آزمون های غیرحضوری سلامت دانشجویان بیشتر تضمین می شود؛ برای انتخاب نوع آزمون ، در تصمیم های دانشگاه ها انعطاف وجود دارد ، زیرا در این صورت می توانند بر اساس آخرین وضعیت همه گیری ویروس ، تصمیم خود را تغییر دهند مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم با ذکر مثالی اظهار کرد : برای مثال یکی از دانشگاه های بزرگ صنعتی که تا روز گذشته اعلام کرده بود ، آزمون ها را به شکل حضوری برگزار خواهد کرد به علت پیک کرونا خبر از برگزاری غیرحضوری آزمون های پایان ترم داد آهنچیان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جدی در انتخاب برگزاری حضوری و غیرحضوری امتحانات پایان ترم وجود ندارد ، گفت : دانشگاه های مستقر در شهر تهران بر غیرحضوری کردن امتحانات پایان ترم تاکید دارند؛ البته در حد اطلاع ، دانشگاه های بزرگ استان ها آزمون های خود را به شکل غیرحضوری برگزار می کنند وی تاکید کرد : دانشگاه هایی که آزمون حضوری برگزار می کنند ، باید دلیلی برای این امر داشته باشند که البته اغلب آن ها دلیل برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم را برای اطمینان از ارزشیابی دقیق دروس عملی یا دروس دوره کارشناسی اعلام کرده اند آهنچیان گفت : در مجموع خطر برگزاری آزمون الکترونیکی برای دوره های تحصیلات تکمیلی به مراتب کمتر از دوره کارشناسی است منبع : ایرنا کد خبر 428072
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرارو
1399/03/21
12:34

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی ، تصویب طرح ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده بدون رعایت ضوابط از سوی نمایندگان مجلس را مکمل قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال 72 دانست و گفت : با تصویب آن قانون ، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در راستای رعایت حقوق عامه بوده است ، زیرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می گیرد از لحاظ اخلاقی ، شرعی و ضوابط قانونی ، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد .

بعد از رسانه ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله ، پایان نامه و همچنین افشای سرقت های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین المللی طی سالیان اخیر ، موضع گیری های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد .
به گزارش ایسنا ، اخیرا نیز حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام کرد : برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده ، استاندار و فرماندار می شوند ، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی شان سوءاستفاده می کنند ! .
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است ، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان لم یکن تلقی شود ، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت شان قائل نشویم .
سلیمی خاطرنشان کرد : به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می دهند و تلاش می کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می کنند ، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می دهد اعم از نماینده ، وزیر ، استاندار و فرماندار خیانتکار است .
دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه و در گفتگو با ایسنا به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روز های اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی مطرح شده است . وی در این زمینه تاکید کرد : از سال 1372 بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری ، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه ، مجریه و قضاییه می شود بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاه های اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند وی در ادامه تصریح کرد : بر اساس قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد؛ لذا سئوال مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاه های اجرایی نقض شده یا خیر
در پاسخ باید گفت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در راستای رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می گیرد از لحاظ اخلاقی ، شرعی و ضوابط قانونی ، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فرارو
1399/03/21
12:34
به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد ، اما در خارج از ساعات اداری افراد می توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام کنند دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد : قانون فوق ، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاه ها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در قالب طرح های ضمن خدمت و دانش افزایی و
پیش بینی شده است؛ لذا کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند ، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بنابراین طرحی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در راستای تکمیل همان مقرره قانونی است که در سال 1372 به تصویب رسیده است .
جعفری همچنین اظهار کرد : طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احتمالا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده ، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود . البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 به این موضوع اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این که ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون 1372 در آن قانون مشخص نشده است ، گفت : متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش بینی نشده است این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی توانند ادامه تحصیل دهند اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است این مقام مسئول در وزارت علوم ادامه داد : بنابراین طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط و مقررات از جمله قانون سال 1372در آن طی نشده است در واقع این طرح در صورت تصویب می تواند به نوعی مکمل قانون 72 محسوب می شود
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
موج نیوز
1399/03/21
12:50

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در متن این نامه آمده است : بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون مزبور ، اعضای هیئت علمی مشمول که از مرکز نظارت و ارزیابی ابلاغ طرح سربازی دریافت کرده اند ، لازم است با در دست داشتن «برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4 3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران ، کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج ، جنب پارک جهان نما مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در متن این نامه آمده است : بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون مزبور ، اعضای هیئت علمی مشمول که از مرکز نظارت و ارزیابی ابلاغ طرح سربازی دریافت کرده اند ، لازم است با در دست داشتن «برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 4 3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران ، کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج ، جنب پارک جهان نما مراجعه کنند . یادآوری می شود عدم حضور به موقع هر یک از مشمولان در روز اعزام ، موجب غیبت آنان شده و از طرح سربازی خارج خواهند شد
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/03/21
12:50
رعایت دستورالعمل های بهداشتی پس از بازگشایی دانشگاه ها می تواند دانشجویان را از خطر ابتلا به ویروس کرونا حفظ کند
به گزارش تابناک سمنان : پس از شیوع کرونا در ایران بنابر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا دانشگاه ها و مدارس تعطیل شدند تا آموزش دانش آموزان و دانشجویان به صورت مجازی ادامه پیدا کند ، بسیاری از کلاس های درس به صورت مجازی برگزار شد و دانشجویان این بار کلاس درس در منزل و از راه دور را تجربه کردند کلاس درس مجازی که شاید تا پیش از این برای بسیاری از دانشگاه ها اصلا برگزار نشده بود و به همین دلیل در ابتدا که دانشگاه ها تعطیل شدند در برخی دانشگاه ها زیر ساخت مجازی سازی وجود نداشت و این دانشگاه ها دیرتر از سایر واحد های آموزش عالی به جمع مجازی ها پیوستند
بازگشایی دانشگاه ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در روزهای کرونایی یکی از مشکلات دانشگاهیان این بود که واحد های عملی دانشجویان را نمی توان مجازی برگزار کرد و به دنبال بازگشایی ها ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که دانشگاه ها از 6 خرداد و بعد از عید فطر بازگشایی شوند ، اما با افزایش موارد ابتلا و برنامه ریزی برای بازگشایی این تاریخ به تعویق افتاد و زمان بازگشایی دانشگاه ها به 17 خرداد موکول شد .
حالا در ادامه ترم تحصیلی مجازی دانشجویان و دانشگاه های سراسر کشور به فصل امتحانات پایان ترم رسیده اند و برنامه های مختلفی از طرف دانشگاه ها برای برگزاری امتحانات به صورت حضوری و غیر حضوری (مجازی) اعلام شده است و وزارت علوم و بهداشت به عنوان دو وزارتخانه متولی آموزش عالی کشور تصمیم گرفتند تا اختیار بازگشایی را به واحد های دانشگاهی محول کنند چرا که امکانات در همه دانشگاه ها یکسان نیست و برخی واحد های دانشگاهی امکان شرایط ایمن در روز های کرونایی برای حضور دانشجویان را ندارند . خوابگاه ها هم یکی از چالش های اصلی دانشگاه ها و دانشجویان در زمان کروناست و وزارت بهداشت پروتکل بهداشتی بازگشایی دانشگاه ها را اعلام کرد تا بر این اساس دانشگاه ها پذیرای دانشجویان باشند دانشگاه ها موظف هستند تا اقلام بهداشتی را برای دانشجویان به ویژه خوابگاه ها تامین کنند و ضدعفونی کلاس های درس و خوابگاه ها به صورت مداوم انجام شود و محل های تجمع دانشجویان تعطیل باشند ، سلف های دانشجویی هم از ظروف یک بار مصرف برای عرضه غذا باید استفاده کنند رعایت بهداشت فردی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در زمان برگزاری امتحانات و واحد های عملی بسیار حائز اهمیت است و دانشجویان باید برخی نکات را در خوابگاه و کلاس های درس رعایت کنند تا خود و هم کلاس هایشان به کرونا مبتلا نشوند و این ترم تحصیلی را به سلامت سپری کنند
توصیه های بهداشتی برای دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه ها آرزو دهقانی دانشجوی دکتری سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره نکات بهداشتی برای شرکت در کلاس های درس دانشگاه ها و حضور در خوابگاه ها گفت : اگر شما هم از آن دست دانشجویانی هستید که باید در کلاس درس یا امتحان حضوری شرکت کنید یا در خوابگاه ها اسکان دارید حتما باید برخی نکات بهداشتی را رعایت کنید تا خود و اطرافیان شما به کرونا مبتلا نشوند .
او با توصیه های بهداشتی به دانشجویان ادامه داد : حتماً در محیط دانشکده ، سر کلاس و در پاویون و کتابخانه ماسک بزنید ، دست ها را مرتباً با آب و صابون حداقل به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید ، از لمس چشم ، دهان و بینی خودداری کنید و بدانید که کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی هست حتما رعایت کنید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تابناک
1399/03/21
12:50
دهقانی بیان کرد : از فنجان ، وسایل غذا و نوشیدنی شخصی استفاده کنید هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده کنید در صورت نداشتن دستمال ، از روش هایی مانند عطسه یا سرفه در آرنج و سپس شستن دست ها استفاده کنید نکاتی برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه ها دانشجوی دکتری سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد : با فاصله 1 5 متری از یکدیگر بنشینید فاصله گذاری اجتماعی را حتما رعایت کنید ، کافی است دو دوست خود را باز کنید و در این اندازه با دیگران در کلاس ، محیط دانشکده و پاویون قرار بگیرید همچنین از تجمع در اتاق کار ، آبدارخانه ، اتاق کپی و اجتناب کنید دهقانی تاکید کرد : از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید در کلاس و پاویون ، نمازخانه و کتابخانه پنجره ها را باز بگذارید یا از تهویه مصنوعی استفاده کنید به طوری که جریان هوا به خوبی در محیط برقرار باشد برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحاً از آب آشامیدنی بسته بندی استفاده شود توصیه های بهداشتی به دانشجویان هنگام حضور در کلاس دانشجوی دکتری سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد : از خودکار ، قلم ، موس و کیبورد اختصاصی و شخصی استفاده کنید از در دست داشتن ساعت ، دستنبد ، انگشتر و هرگونه زیورآلات اجتناب کنید جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها ، درب ها را به حالت نیمه باز نگهدارید دهقانی گفت : قبل از شروع به کار در پاویون و کتابخانه و کلاس با محلول ضدعفونی کننده سطح میز را تمیز کرده و دستمال را دور بیندازید بهتر است برای تمیز کردن سطوح از دستمال یک بارمصرف استفاده کنید از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل استفاده نکنید نکات بهداشتی دانشجویان که هنگام ترک دانشگاه باید رعایت کنند دانشجوی دکتری سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت : پس از پایان کار و تصمیم به ترک دانشکده ، سطح لپ تاپ و گوشی موبایل خود را ضدعفونی کنید و سپس دست هایتان را بشویید در صورت در دسترس نبودن سطل درب دار ، دستکش و دستمال و ماسک استفاده شده را در کیسه پلاستیکی گذاشته ، گره زده و در سطل زباله بیاندازید دهقانی افزود : در مترو ، سرویس ، اتوبوس و تاکسی ماسک بزنید خواب کافی ، کاهش اضطراب ، نوشیدن مایعات کافی و تغذیه مناسب سهم زیادی در کاهش ابتلا به بیماری دارد ، حتما رعایت کنید تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه جهت تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا ویروس داشته باشید مصرف غذا در این اماکن دانشگاه ممنوع دانشجوی دکتری سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد : از خوردن غذا در محیط های عمومی و همچنین خوردن غذا های آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از مواد غذایی به صورت کاملاً پخته استفاده کنید او تاکید کرد : هرگونه خوردن و آشامیدن در نمازخانه ممنوع است در نمازخانه از مهر و سجاده شخصی استفاده شود در نمازخانه از چادر مشترک استفاده نکنید دانشجویان علایم ابتلا به کرونا را گزارش کنند دانشجوی دکتری سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد : ساعات کلاس و جلسات به صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب به صورت خلاصه ارائه شود تا از طولانی شدن آن ها پرهیز شود در صورت احساس بیماری به مسئولین دانشگاه اطلاع دهید و از حضور در دانشگاه خودداری کنید دهقانی گفت : در سالم نگه داشتن خود ، دانشگاه ، خانواده و جامعه تلاش کنید در صورت نیاز به مشاوره و صحبت با روانشناس با شماره 4030 تماس بگیرید در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با شماره 190 تماس بگیرید
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/03/20 - 1399/03/21
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1399/03/21
12:47