نمایش خبر
> عضو شورای انقلاب فرهنگی و از چهره های ماندگار کشور نگارش و ارایه مقاله های غیرکاربردی در دنیای کنونی را آسیب دانست و گفت : دانشجویان باید به دنبال نوآوری در علم و ایجاد خلاقیت باشند .
> دکتر مهدی گلشنی در همایش تخصصی "مدرسان الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان" ویژه استادان دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی آذربایجان شرقی ، اظهار کرد : باید نقد و نقدپذیری در دانشگاه ها نهادینه شود و با مشورت گیری از متخصصان در موضوع های مهم کشوری تصمیم های درستی اتخاذ شود .
وی افزود : کل نگری و توجه به توسعه بر اساس روش های روز دنیا مواردی است که باید دانشگاه ها به آن توجه کافی داشته باشند البته تحقق آن مستلزم وجود زمینه مناسب فرهنگی است .
گلشنی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و نخبگان مغفول واقع شده است ، گفت : اگر به دنبال توسعه کشور هستیم باید این ظرفیت ها فعال شوند و از طرف دیگر نوآوری در علم نیاز اصلی پیشرفت است که مراکز آموزش عالی باید نسبت به تربیت چنین فارغ التحصیلانی همت کنند .
عضو شورای انقلاب فرهنگی همچنین گفت : تقویت حس هویت دینی و ملی و غیرت ملی در دانشگاه ها و اعتقاد به خودکفایی و نهادینه کردن فرهنگ خودکفایی بین دانشجویان و جامعه از وظایف مراکز آموزش عالی است و کشورهایی مثل ژاپن و آلمان با تکیه به رویکرد یاد شده و بدون اتکا به کمک های خارجی به توسعه رسیدند .
گلشنی رعایت نظم ، دوراندیشی و اجتناب از عوامل عقب ماندگی را از دیگر عوامل موثر در پیشرفت دانشگاه ها عنوان کرد و افزود : متخصصان رشته های مختلف کاملا بیگانه از یکدیگر هستند در نتیجه درک متقابلی در پیشرفت کشور ندارند و بر این اساس باید کلی نگری توسعه یابد .
وی تبعیت غلط از مد ، حتی در انتخاب رشته دانشگاهی را از آسیب های مهم این حوزه دانست و گفت : تقویت اخلاق و توجه به کیفیت از عواملی است که توسعه را هدفمند و علم آموزی را تقویت می کند .
وی تقلید در علم را یکی دیگر از آسیب های اصلی دانشگاه ها عنوان کرد و افزود : تقلید در علم درست نیست باید با سخت کوشی ، مشاهده درست و تحقیق بتوانیم خودمان تولید علم کنیم و الگوگیری صرف عامل پیشرفت نیست .
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران اظهار کرد : تقویت حس خوداتکایی ، خودکفایی ، نقد و نقدپذیری در دانشگاه ها توسعه کشور را به همراه دارد .
رییس دانشگاه علمی و کاربردی واحد آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت : تربیت اساتید و مدرسان مهارتی از اهداف اصلی دانشگاه است .