نمایش خبر
> با راه اندازی و فعالیت انجمن هاکی دانشگاه های سراسر کشور ، دکتر کامران کتال بعنوان سرپرست این انجمن منصوب شد .
> سرویس ورزشی جوان آنلابن : دراین حکم که بامعرفی دکتربهرام قدیمی رییس فدراسیون هاکی و توسط دکتر محمدرضا دهخدا رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی امضاء شده ، آمده است : «جناب آقای کامران کتال ، نظربه اهمیت و جایگاه ورزش دانشجویی و تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم تا تاریخ 98/12/7 به سمت سرپرست انجمن هاکی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب می شوید .
امید است با استعانت از درگاه متعال و بهره مندی از ظرفیت های افراد مجرب در انجام امور محوله موفق باشید .
دکتر محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی»گفتنی است در سوابق کاری ایشان که از ورزشکاران سابق رشته فوتبال ، تکواندو ، کاراته و شنا می باشد ، ریاست اداره فنی اداره کل تربیت بدنی و مسابقات و انجمن های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مسئول مالی مسابقات مناطق دانشگاه آزاد کل کشور و مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی به چشم می خورد .