نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> گروه بنگاه ها : بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری صندوق اعتباری هنر به بیش از 1700هنرمند تسهیلات قرض الحسنه به اعتبار 90میلیارد ریال پرداخت کرد .
سقف وام های اعطایی از محل منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران 200میلیون ریال بوده است و هنرمندان با معرفی صندوق اعتباری هنر ، در سراسر کشور از این تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شده اند .
همکاری میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق اعتباری هنر برای تامین و رفع احتیاجات ضروری جامعه نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان از طریق پرداخت وام های قرض الحسنه با کارمزد 4درصد از سال 1396 آغاز شده است .
بانک مهر ایران اعلام آمادگی کرده در صورتی که صندوق اعتباری هنر در تامین بخشی از منابع همکاری کند ، با ایجاد هم افزایی و مشارکت به میزان معادل منابع صندوق به هنرمندان تسهیلات پرداخت کند .
طبق اعلام روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ، این بانک در راستای برنامه های مسوولیت اجتماعی خود ، برنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به هنرمندان را اجرا کرده و در این زمینه همکاری هایی را نیز با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان ، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای حمایت از مددجویان ، بنیاد برکت برای حمایت از اشتغال روستاییان و بنیاد مسکن برای حمایت از مسکن روستایی داشته است .
> پرداخت 90 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به هنرمندان گروه بنگاه ها : بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری صندوق اعتباری هنر به بیش از 1700هنرمند تسهیلات قرض الحسنه به اعتبار 90میلیارد ریال پرداخت کرد .
سقف وام های اعطایی از محل منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران 200میلیون ریال بوده است و هنرمندان با معرفی صندوق اعتباری هنر ، در سراسر کشور از این تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شده اند .
همکاری میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق اعتباری هنر برای تامین و رفع احتیاجات ضروری جامعه نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان از طریق پرداخت وام های قرض الحسنه با کارمزد 4درصد از سال 1396 آغاز شده است .
بانک مهر ایران اعلام آمادگی کرده در صورتی که صندوق اعتباری هنر در تامین بخشی از منابع همکاری کند ، با ایجاد هم افزایی و مشارکت به میزان معادل منابع صندوق به هنرمندان تسهیلات پرداخت کند .
طبق اعلام روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ، این بانک در راستای برنامه های مسوولیت اجتماعی خود ، برنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به هنرمندان را اجرا کرده و در این زمینه همکاری هایی را نیز با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان ، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای حمایت از مددجویان ، بنیاد برکت برای حمایت از اشتغال روستاییان و بنیاد مسکن برای حمایت از مسکن روستایی داشته است .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : اشتغال بهزیستی علوم تحقیقات و فناوری قرض الحسنه کمیته امداد امام خمینی.