نمایش خبر
جمهوری اسلامی
خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : دادبود شهردار گرگان و هیئت همراه از چند طرح عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد
خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : دادبود شهردار گرگان و هیئت همراه از چند طرح عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد
در این بازدید که نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حضور داشت ، گزارش از روند اجرای پروژه تبدیل و تصفیه پساب فاضلاب خوابگاه دانشگاه به آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز دانشگاه ، اجرای پروژه مجموعه ورزشی دانشگاه به مساحت 3300 متر مربع و اجرای پروژه ساخت سردرب دانشگاه دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد . نجفی نژاد در بازدید از پروژه ساخت سردرب دانشگاه گفت : یکی از ویژگی های این سردرب عدم استفاده از سازه های پیش ساخته و استفاده از هنر معماری و طراحی آن مختص این دانشگاه است همچنین در پایان این بازدید در محل دفتر ریاست دانشگاه ، تفاهمنامه همکاری های مشترک بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شهرداری گرگان به امضاء رسید