نمایش خبر
روزنامه مردم سالاری
> 20 درصد دانش آموزان ابتدایی کشور گرفتار اختلالات یادگیری هستند دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم مبانی عصبی شناختی در اختلالات رشد ، با اشاره به شیوع بالای اختلالات عصبی تکاملی ، گفت : حدود 20 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور دچار اختلالات یادگیری هستند .
صد دانش آموزان ابتدایی کشور گرفتار اختلالات یادگیری هستند دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم مبانی عصبی شناختی در اختلالات رشد ، با اشاره به شیوع بالای اختلالات عصبی تکاملی ، گفت : حدود 20 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور دچار اختلالات یادگیری هستند به گزارش ، پیمان حسنی ابهریان ، در آستانه برگزاری دومین سمپوزیوم مبنای عصبی شناختی در اختلالات رشد ، اظهار داشت : محورهای مورد بحث در این سمپوزیوم را اختلالات طیف اوتیسم ، بیش فعالی ، نقص توجه و اختلالات یادگیری ، تشکیل می دهد
وی با عنوان این مطلب که یکی از مهم ترین مشکلات که پیرامون اختلالات روانپزشکی و عصبی مطرح می شود ، اختلالات عصبی تکاملی است ، ادامه داد : علتی که باعث شد این موضوع را به عنوان محور اصلی سمپوزیوم انتخاب کنیم این است که بچه ها با یکسری مشکلات در سنین ابتدایی در زندگی مواجه می شوند که اگر از همان ابتدا به درستی این اختلالات را تشخیص دهیم و درمان مناسبی برای آن داشته باشیم ، می توانیم از تشدید بروز این اختلالات جلوگیری کنیم . دومین سمپوزیوم مبانی عصبی شناختی در اختلالات رشدی به همت موسسه آموزش عالی علوم شناختی و با همکاری دانشگاه خوارزمی از 18 تا 19 مهر 98 در محل سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه خوارزمی برگزار می شود