نمایش خبر
شانا
14:52

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران اعلام کرد : طرح پژوهشی «ارتقای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در راستای الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت انتقال گاز» در سال 98 به عنوان طرح تحقیقاتی برتر ، از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب شد .

به گزارش شانا به نقل از شرکت انتقال گاز ایران ، سعید توکلی درباره این طرح پژوهشی گفت : این پروژه پژوهشی به منظور استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت انتقال گاز ایران تعریف و با همکاری دانشگاه اصفهان ، با محور مدیریت برنامه ریزی و نمایندگان مناطق عملیاتی در کمیته نت ستاد انجام شده و پایان یافته است . وی افزود : در طرح یادشده ، ابتدا ارزیابی منطبق بر الگوی انتخاب شده در سطح مناطق انتقال گاز انجام و با مقایسه تجربیات برتر در حوزه های مختلف مدیریت نگهداری و تعمیرات؛ نقشه راه مربوطه ایجاد و فعالیت های تعریف شده در سطح مناطق عملیاتی و ستاد انجام شده است
به گفته توکلی ، در راستای پروژه یادشده ، چند دستورعمل در حوزه های مختلف مدیریت نگهداری و تعمیرات از جمله جمع آوری اطلاعات تکنیکی و فرآیندی دارایی ها ، نحوه تعیین شاخص اهمیت و کدگذاری فرآیندی و دارایی ، گردش کارهای نگهداری و تعمیرات ، تحلیل علل ریشه ای خرابی ها (RCFA) و بازنگری برنامه های نت به روش RCM/PMO و… تدوین و ابلاغ شده است . مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ادامه داد : همچنین عمده الزام های احصاشده در خلال پروژه یادشده در قالب نرم افزار مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات (CMMS) مکانیزه شده است توکلی یادآور شد : هم اکنون نرم افزار یادشده در هشت منطقه عملیات انتقال گاز به صورت یکپارچه عملیاتی شده و در دو منطقه 3 و 5 نیز در حال پیاده سازی است که تا اوایل سال آینده عملیاتی خواهد شد این مقام مسئول تأکید کرد : دستاوردها و نتایج پروژه تحقیقاتی یادشده ، در چند کنفرانس داخلی و بین المللی ارائه شده ، همچنین با تقاضای بسیاری از شرکت های داخلی برای بهینه کاوی (Benchmarking) در حوزه مربوطه همراه بوده است
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد : به عنوان نمونه هایی از خروجی طرح پژوهشی یادشده می توان از بهبود شاخص های نگهداری و تعمیرات همانند قابلیت اطمینان (Reliability) ، قابلیت دسترسی (Availability) و قابلیت تعمیرپذیری (Maintainability) و همچنین حذف میزان قابل توجهی از فعالیت های نت غیر اثربخش در مناطق عملیاتی و جایگزینی آنها با فعالیت های مدرن و به روز در حوزه پایش وضعیت (برای نمونه ترموگرافی) اشاره کرد . کد خبر 300358