نمایش خبر
لیزنا
02:59
صلاحیت علمی دو نفر از متقاضیان جذب هیات علمی کتابخانه ملی در فراخوان های بهمن 97 و شهریور 98 مربوط به رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تایید شد
به گزارش لیزنا ، جلسات مصاحبه ی علمی برای جذب اعضای هیات علمی (فراخوان های بهمن 97 و شهریور 98) در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دوم و سوم بهمن ماه سالجاری با حضور اساتید منتخب ، امیر غائبی ، مظفر چشمه سهرابی و زهیر حیاتی برگزار شد بر همین اساس صلاحیت علمی داود حاصلی و سیامک محبوب تایید و برای طی مراحل قانونی و بررسی و اعلام نتیجه نهایی به هیات اجرایی جذب استان تهران معرفی می شوند پذیرش نهایی این افراد به عنوان عضو هیات علمی ، منوط به گذراندن مراحل تعیین شده در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است و پس از آن افراد پذیرفته شده به سازمان اسناد و کتابخانه ملی معرفی خواهند شد