نمایش خبر
ایسنا
03:07

معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه آیین نامه فعلی شوراهای صنفی دانشجویان تا دو ماه آینده نیز اجرایی خواهد شد ، گفت : به شوراهای صنفی دانشگاه ها اعلام کردیم نظرات خود را در خصوص آیین نامه فعلی به صورت کتبی به معاون دانشجویی دانشگاه های خود ابلاغ کنند .

دکتر اعلم در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخرین تصمیم وزارت علوم برای اصلاح آیین نامه دبیران شورای صنفی دانشجویان کشور ، اظهار کرد : در حال حاضر آیین نامه اصلاح شده شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور حدود 2 سال است که اجرا می شود و تصمیم داریم این آیین نامه تا دو ترم آینده نیز اجرایی شود . بعد از اینکه آسیب های این آیین نامه شناخته شد ، مجدداً آن را اصلاح خواهیم کرد
وی خاطرنشان کرد : سازمان امور دانشجویان به دبیران شورای صنفی دانشگاه های کشور اعلام کرده است که اگر نقطه نظر ، دیدگاه ، پیشنهاد یا انتقادی به آیین نامه جدید شورای صنفی دارند ، آن را به صورت مکتوب به معاونین دانشجویی دانشگاه های خود ابلاغ کنند تا در مرحله اصلاح این آیین نامه ، این نظرات به کار گرفته شود .
معاون سازمان امور دانشجویان کشور همچنین تاکید کرد : در حال حاضر از حدود 140 دانشگاه کشور ، بیش از یکصد دانشگاه توانسته اند بر اساس آیین نامه فعلی ، انتخابات شورای صنفی دانشجویی خود را برگزار و دبیران خود را انتخاب کنند و سایر دانشگاه ها نیز در تلاش هستند تا انتخابات شورای صنفی دانشجویان خود را برگزار کنند .
وی در خصوص محدودیت حد نصاب شرکت در انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز گفت : در حال حاضر میزان حد نصاب تعیین شده به دلیل اینکه به صورت یک ابلاغ قانونی اعلام شده است ، باید اجرایی شود؛ اما پیشنهاداتی هست مبنی بر این که این حد نصاب کم یا زیاد شود؛ البته باید این موضوع نیز بررسی شود و نقاط ضعف و قوت آن را پیدا کنیم ، اما در حال حاضر باید بر اساس آیین نامه فعلی انتخابات شورای صنفی برگزار شود . انتهای پیام