نمایش خبر
تابناک
11:30

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان گفت : دانش آموختگان می توانند شرکت های دانش بنیان یا مهارتی خود را در مراکز کارآفرینی دانشگاه جامع به ثبت برسانند و از خدمات مشاوره ای و مالی دانشگاه استفاده کنند .

مسعود خداپناه در آیین دومین جشن دانش آموختگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان ، گفت : دانشگاه جامع مراکزی به عنوان مراکز کارآفرینی دارد که هم برای دانشجویان و هم برای دانش آموختگان است ، و دانش آموختگان می توانند آنجا حضور پیدا کنند ، شرکت های دانش بنیان یا مهارتی را در این مرکز به ثبت برسانند و از خدمات مشاوره ای و مالی دانشگاه استفاده کنند ، به این شرکت ها 50 میلیون تومان تسهیلات با سود 2 درصد ارائه می دهیم .
خداپناه ادامه داد : دو سال اخیر که یکی از بهترین زمان های آموزش دانشگاه جامع بود زیرا بخش زیادی از تجارب گذشته و اصلاح ساختاری که برای دانشگاه علمی کاربردی نیاز بود در سالهای اخیر صورت گرفته و از نظر کیفیت آموزشی تا جایی که امکان داشته خصوصاً در بخش مهارت و آموزش های کاربردی در مراکز آموزش ، تلاش زیاد شده است . وی با بیان این که برای رسیدن دانشجویان به مرحله دانش آموختگی تلاش زیادی می شود ، افزود : دانش آموختگان دانشگاه جامع افتخار ما و محصول دانشگاه ما هستند و امیدواریم این جشن امروز به معنای بزرگداشت علم و دانش باشد خداپناه به مجمع دانش آموختگان دانشگاه اشاره کرد و با دعوت از دانش آموختگان به فعالیت در این مجمع ، اظهار کرد : با حضور خود ، توانمندی های خود را در مجمع مطرح کنید همچنین می توانید از کلینیک اشتغال و کارآفرینی دانشگاه هم استفاده کنید و تجارب و علاقه مندی مهارت خود را در آن مجمع به منصه ظهور برسانید خداپناه ادامه داد : دانشگاه می تواند کمک هایی را از نظر دانش و تجربه اساتید و همینطور کمک هایی برای راهنمایی و راه اندازی شغل جدید لازم را در این مرکز به دانش آموختگان ارائه دهد
وی در بخش دیگر سخنان خود به تلاش دانشگاه جامع به انجام وظایفی که وزارت علوم بر عهده اش گذاشته اشاره کرد و گفت : تربیت نیروی ماهر و آچار به دست یکی از این وظایف است ، بخشی از این وظیفه هم در اختیار مدرس و برنامه درسی است که اصلاحات آن در حال انجام است و بخشی از آن متعلق به دانشجویان است .
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با تاکید بر این که دانشجو و دانش آموخته باید از ظرفیت و امکاناتی که برایش فراهم شده حداکثر بهره برداری را داشته باشد ، گفت : مهارت اولیه را به دانش آموختگان آموخته ایم اما در ادامه ی مهارت و به کار بستن مهارت ، باز هم در کنارتان هستیم و امیدواریم آنچه آموخته اید را بتوانید هم برای خود و هم برای اقتصاد استان و کشور استفاده کنید .
خداپناه با بیان این که دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی از ابتدای آموزش ، بخش مهارتی را داشته اند ، عنوان کرد : دانشگاه های آموزشی به دنبال ایجاد بخش مهارتی هستند و قراردادهایی را هم با سازمان های فنی و حرفه ای یا دانشگاه علمی کاربردی منعقد می کنند که آن بخش مهارت را برای دانشگاه ها عملیاتی کنند تا دانش آموختگان دانشگاههای بزرگ دولتی همچون دانشجویان دانشگاه جامع ، مهارتی شوند .