نمایش خبر
ایرنا
19:05

تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : برقراری ارتباط ارگانیک صندوق های پژوهش و فناوری با شورای عالی عتف باید از فعالیت های در اولویت باشد .

به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم ، چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه ، علی وحدت ، دبیر کارگروه صندوق و با رعایت فاصله گذاری هوشمند در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . غلامی در این جلسه با تشکر از زحمات و دستاوردهای صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های علم وفناوری در بحران ویروس کرونا و با اشاره به سیاست های کلان صندوق گفت : سیاست های کلان صندوق را باید در یک تعریف کلی مشخص کنیم زیرا منابع محدود و نیازها گسترده است وزیر علوم با تاکید بر لزوم کاربردی کردن صندوق ها جهت تبدیل علم و فناوری به ثروت ، به نقش صندوق های پژوهش و فناوری در حمایت از ایده ها ، ابداعات و اختراعات پژوهشگران ، نخبگان علمی و دانشگاهی کشور همچنین حرکت در مسیر تولید و شکوفایی اشاره کرد
در بخش دیگر این نشست مجازی ، برومند با اشاره به فرآیندهای اجرایی ، تدوین استانداردها و شیوه نامه ها را از مهم ترین امور برشمرد و گفت : تفکیک شیوه نامه ها از دستورالعمل ها ، ارائه صورت های مالی صندوق های پژوهش و فناوری در سایت های صندوق ، استفاده از شرکت های حسابرسی حرفه ای در ساختار نظارتی صندوق های پژوهش و فناوری و همکاری با شورای عالی عتف از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود .
در ادامه این نشست مجازی ، وحدت ، دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با اشاره به کارهای انجام شده این دبیرخانه در سال گذشته اظهار داشت : بازدید از صندوق های تازه تاسیس که در جهت نظارت جامع بر فعالیت صندوق ها صورت گرفت ، بازدید و ارزیابی های دوره ای با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده ، ارزیابی آیین نامه های مالی و تسهیلاتی و جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از فعالیت های کارگروه در سال گذشته بود .
دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری درباره برنامه های سال 1399 گفت : اعطای مجوز از طریق برنامه توسعه صندوق های پژوهش و فناوری ، بهبود فرآیندهای اعطای مجوز در حوزه توانمندسازی ، هدایت از طریق حمایت از دوره های آموزشی و حمایت از تورهای علمی ، برگزاری نشست های هم اندیشی فصلی و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی انجام خواهد پذیرفت .
وی به برنامه های کارگروه در حوزه نظارت در سال 1399 اشاره کرد و افزود : تدوین شیوه نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت و ارکان صندوق ها ، تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ، تدوین شیوه نامه بازدیدهای دوره ای از صندوق ها و ارائه صورت های مالی استاندارد از فعالیت های نظارتی این دبیرخانه به شمار می رود . در پایان این نشست در خصوص تعلیق و لغو مجوز یکی از صندوق ها و تصویب تاسیس چند صندوق جدید گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت