نمایش خبر
دنیای اقتصاد

تسنیم : منصور غلامی ، وزیر علوم درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم ، سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد .
او با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است .

تکذیب سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان تسنیم : منصور غلامی ، وزیر علوم درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم ، سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت : بر اساس بررسی اولیه ، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . او با بیان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است ، گفت : پیگیری های قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : ایران سرقت فناوری اطلاعات وزارت علوم دانشجویان