نمایش خبر
واحد مرکزی خبر
08:52

آقای علی خاکی صدیق در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت امتحانات دانشجویان و پیشنهاد حذف نمره از آزمون های دانشجو افزود : این پیشنهاد از برخی از دانشگاه ها در پیش نویس یکی از دستورالعمل های وزارت علوم مطرح شد و منوط به تأیید همه روسای دانشگاه ها بود که در جلسه ای ، این پیشنهاد رد شد و به تصویب نرسید.

آقای علی خاکی صدیق در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت امتحانات دانشجویان و پیشنهاد حذف نمره از آزمون های دانشجو افزود : این پیشنهاد از برخی از دانشگاه ها در پیش نویس یکی از دستورالعمل های وزارت علوم مطرح شد و منوط به تأیید همه روسای دانشگاه ها بود که در جلسه ای ، این پیشنهاد رد شد و به تصویب نرسید .
وی به دستورالعمل های امتحانات دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی اشاره کرد و گفت : براساس دستورالعملی که به دانشگاه ها ابلاغ شد مقرر شد اگر شرایط کشور اجازه حضور دانشجویان در امتحانات را بدهد _البته این تصمیم منوط به تأیید ستاد کروناست_ ، دانشگاه ها می توانند امتحانات خود را به صورت حضوری و با رعایت سلامت ایمنی برگزار کنند . خاکی افزود : همچنین زمان امتحانات پایان ترم دانشگاه ها با تأیید خود دانشگاه می تواند 2 یا 3 و یا 4 هفته به تعویق بیفتد و در غیر این صورت امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار شود معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد : همچنین دانشجویان می توانند در محل سکونت خود و خارج از دانشگاه اصلی البته با موافقت دو دانشگاه ، امتحانات خود را به سرانجام برسانند و دستورالعمل دیگر ، الکترونیکی شدن امتحانات دانشجویان است که این نیز منوط به تصمیم هر دانشگاه است