نمایش خبر
مهر
09:07

معاون آموزشی وزارت علوم گفت : هرگونه تخفیف و تغییر در شهریه دانشجویان شهریه پرداز ، نیازمند مصوبه هیات امنای دانشگاه ها است .

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعمال تخفیف و یا تسقیط شهریه دانشجویان شهریه پرداز در ترم جاری گفت : براساس دستورالعمل و سند 20 ماده ای که توسط معاونت آموزشی وزارت علوم تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ شده از دانشگاه ها درخواست کرده ایم با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و جامعه با دانشجویان شهریه پرداز همکاری کنند . وی ادامه داد : هرگونه تخفیف و تغییر در شهریه دانشجویان شهریه پرداز ، نیازمند مصوبه هیات امنای دانشگاه ها است معاون آموزشی وزارت علوم افزود : با توجه به این موضوع که اعضای هیات امنای دانشگاه ها میزان شهریه دانشجویان را تعیین می کنند ، بنابراین تخفیف و یا تغییر شهریه نیز نیازمند مصوبه هیات امناء دانشگاه ها است معاون وزیر علوم پیش از این درباره تکلیف شهریه دانشجویانی که حذف ترم می کنند نیز عنوان کرده بود : اگر شهریه ای اخذ شده ولی در قبال آن خدمتی ارائه نشده است و دانشگاه نیز با حذف آن موافقت کرده باشد ، دانشگاه می تواند آن را عودت دهد