نمایش خبر
فرارو
12:45

معاون آموزشی وزیر علوم بر لزوم همکاری دانشگاه ها در نحوه محاسبه شهریه دانشجویان در ترم تحصیلی جاری تاکید کرد و گفت : هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید در هیات امنای دانشگاه ها صورت گیرد .

دکتر علی خاکی صدیق با حضور در خط شبکه خبر ضمن بیان این مطلب به آخرین تصمیمات وزارت علوم در خصوص وضعیت شهریه دانشجویان در نیم سال جاری اشاره و اظهار کرد : شهریه دانشجویان جزو موارد تسهیلات وزارت علوم است که برای نیم سال تحصیلی جاری در نظر گرفته شد تا بر اساس آن اگر دانشجویی یک ، دو یا سه درس خود را حذف کند ، ترم دانشجو لطمه نخورد و بتواند ترم جاری را ادامه بدهد . به گزارش ایسنا ، وی در ادامه تصریح کرد : همچنین تاکید کردیم دانشجو می تواند ترم تحصیلی جاری را به طور کامل و بدون احتساب سنوات حذف کند ، ما از معاونین آموزشی دانشگاه ها خواستیم با دانشجویان در این زمینه ها همکاری داشته باشند
معاون آموزشی وزیر علوم خاطر نشان کرد : دانشجویانی که شهریه پرداز هستند و بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه ها شهریه مشخصی را بابت ترم تحصیلی خود پرداخت می کنند ، ما در این زمینه نیز در دستورالعمل و سند 20 ماده ای خود از دانشگاه ها خواستیم با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و جامعه با دانشجویان همکاری کنند . دکتر خاکی صدیق در پایان اظهار کرد : هر گونه تخفیف یا تغییر در پرداخت های شهریه دانشجویان در نیم سال جاری تحصیلی نیازمند مصوبه هیات امنای دانشگاه است و این پیشنهاد باید از طریق دانشگاه یا موسسه به هیات امنا برده شود و در این هیات در خصوص شهریه تصمیم گیری صورت گیرد