نمایش خبر
واحد مرکزی خبر
16:08

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، آقای غلامرضا غفاری درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی ، افزود : دانشگاه اسلامی در قالب یک منشور و مجموعه ای است که از زمان تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، آقای غلامرضا غفاری درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی ، افزود : دانشگاه اسلامی در قالب یک منشور و مجموعه ای است که از زمان تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها ابلاغ شده است معاون فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ادامه داد : برنامه و راهبردهایی که دانشگاه ها پیش بینی کرده اند با توجه به راهبردها و سیاست هایی است که در سند دانشگاه اسلامی دیده شده است و در جهت اجرای آن می کوشند آقای غفاری ادامه داد : همچنین دانشگاه ها در تدوین و تعریف برنامه ها و راهبردهای خود یکی از اسنادی که مورد توجه قرار می دهند ، سند دانشگاه اسلامی است «سند دانشگاه اسلامی» در جلسه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیر ماه سال 1392 تصویب و به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد
بر اساس اهداف این سند ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه ، معرّف بالاترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهان بینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلّی می سازند و با تربیت متفکران و دانشمندان و مدیران اینده در جهت بخشیدن به حرکت های گوناگون فکری ، اعتقادی ، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می شوند . از اینجا می توان گفت که دانشگاه های مختلف جهان ، علاوه بر اشتراکاتی که به اعتبار دانشگاه بودن ، با یکدیگر دارند ، به اعتبار تعلق به جوامعی با بینش ها و ارزش های مختلف ، واجد خصوصیاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می کند جامعه ایرانی که در انقلاب اسلامی با رویکرد الهی ، جهان بینی اسلامی را مبنای شئون گوناگون زندگی خود قرار داد ، خواهان آن است که آموزش عالی متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی داشته باشد تا با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها ، به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسلامی مبادرت کند احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسلامی ، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن ، آموزش عالی کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت پیرو بیانات رهبر انقلاب و براساس مصوبه جلسه 402 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مردادماه سال 1376 ، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی به منظور تدوین ، راهبری و نظارت بر حُسن اجرای سیاست های لازم برای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با عنایت به دیدگاه های مقام معظم رهبری تشکیل شد بر اساس آیین نامه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، مصوب جلسه 424 در مرداد 1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، تدوین و پیشنهاد سیاست ها و راهبردهای مرتبط با اسلامی شدن اولویت اصلی شورا قرار گرفت
برای تحقق این منظور ، شورا به نقد و ارزیابی دقیق اقدامات و فعالیت های گذشته در مورد اسلامی شدن دانشگاه ها پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف ، زمینه های فکری و مطالعاتی لازم برای سیاستگذاری دقیق و اصولی و برنامه ریزی جامع و واقع بینانه را فراهم آورد که نتیجه آن تدوین «سند دانشگاه اسلامی»1 در سال 1377 گردید . بنابراین فرایند اسلامی سازی دانشگاه ها پیشینه ای بیش از یک دهه دارد و شاید بتوان گفت اولین سند مدون ملی در راستای تحقق آرمان انقلاب اسلامی است که با مشارکت صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی ، تدوین شده است