نمایش خبر
روزنامه آفرینش

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از استعلام از وزارت علوم برای برگزاری امتحانات مجازی در این دانشگاه خبر داد و گفت : فکر می کنم امنیت آزمون های مجازی شاید از آزمون های حضوری نیز بیشتر باشد .
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از استعلام از وزارت علوم برای برگزاری امتحانات مجازی در این دانشگاه خبر داد و گفت : فکر می کنم امنیت آزمون های مجازی شاید از آزمون های حضوری نیز بیشتر باشد
به گزارش ایسنا ، دکتر جلیل احمدوند ضمن بیان این مطلب در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اظهار کرد : اراده ما در درون دانشگاه بر این است که امتحانات به شکل مجازی برگزار شود ، اما باید از وزارت علوم نیز کسب تکلیف کنیم و در تماس هستیم تا تصمیم نهایی مشخص شود ولی مجموعه آموزش ، ریاست دانشگاه و بخش های تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی این آمادگی را دارند که امتحانات پایان ترم به شکل مجازی برگزار شود . معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مشکلاتی که در فرایند برگزاری امتحانات مجازی پیش روی دانشگاه است ، گفت : بیشترین مشکل ما نحوه تهیه سوالات در سیستم مجازی بود که اکنون در حال آموزش به استادان هستیم تا با این سیستم آشنا شوند همچنین جلسه ای با هیئت رئیسه دانشگاه و دانشکده ها در زمینه آشنایی استادان با نحوه طراحی انواع سوالات تستی و تشریحی برگزار کردیم و این آمادگی را داریم که مجازی برگزار شود ولی مقرر کردیم تصمیم نهایی با استعلام از وزارت علوم باشد