نمایش خبر
ایرنا
08:58

تهران ایرنا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها ، نوع مشاغل آنان را اعلام کرد .

نظام آموزش عالی متولی تامین نیروی انسانی متخصص برای توسعه منابع انسانی کشور است ، اثربخشی این نظام در انجام این ماموریت مشروط به استفاده از دانش آموختگان در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است بنابراین به منظور اطلاع از وضعیت سرمایه های انسانی ، پیماش وضعیت شغلی و وضعیت فعالیت دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی لازم است .
از این رو ، طرح مطالعاتی تدوین الگوی پیمایش یا رصد اشتغال دانش آموختگان در بازار کار در سال 1394 در دستور کار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم قرار گرفت و انجام مستمر پیمایش در قالب فعالیت ردیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور با استفاده از داده های ثبت ملی در این موسسه آغاز شد . نتایج رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان در سال تحصییلی 93 1392 با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی توسط این موسسه آماده شده است که این نتایج بدین شرح است : 714 هزار و 375 نفر در سال تحصیلی 93 92 دانش آموخته شدند که از این تعداد 335 هزار و 307 نفر معادل 53 06 درصد آنان شاغل بودند از تعداد شاغلان ، 180 هزار و 14 نفر زن و 199 هزار و 54 نفر مرد هستند بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان حاکی از آن است که 375 هزار و 365 نفر از دانش آموختگان در دانشگاه های دولتی و مابقی در دانشگاه های غیردولتی تحصیل کرده اند و به این ترتیب 54 25 درصد دانش آموختگان سال تحصیلی 93 1392 در دانشگاه های دولتی تحصیل کرده اند پیمایش موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم حاکی از آن است که 52 81 درصد شاغلان وابسته به دانشگاه های وزارت علوم ، 52 20 درصد از دانشگاه پیام نور ، 56 10 درصد از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، 39 80 درصد از دانشگاه فنی و حرفه ای بوده اند با رصد موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم مشخص شد که 63 هزار و 683 نفر از دانش آموختگان سال تحصیلی 93 1392 در اصناف و مشاغل آزاد مشغول به کار هستند 15 هزار و 821 نفر در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، 22 هزار و 379 نفر در مراکز خدمات درمانی ، چهار هراز و 860 نفر در موسسه و مراکز تحقیقاتی ، 3 هزار و 654 نفر در نهاد و نمایندگی ، 240 هزار و 375 نفر در وزارتخانه ها ، سازمان و شرکت ها همچنین 702 نفر در سایر مشاغل حضور دارند